vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
  • Europeesche
  • Unigarant
  • Allianz
  • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Boete au pair bureau voor onvoldoende nakomen zorgplicht

Au Pair

​Recent heeft de Raad van State geoordeeld dat de IND terecht een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan een au pair bureau wegens het niet of onvoldoende nakomen van de zorgplicht aan een au pair. De boete bedraagt 4.500 euro.

Vooral au pairs uit niet-Westerse landen – veelal jonge vrouwen ver van huis in een onbekend land – vormen een kwetsbare groep, zo bevestigt de Raad van State het uitgangspunt van de IND. En daarom weegt goed nakomen van de zorgplicht erg zwaar. De zorgplicht houdt onder meer in dat het au-pairbureau actief en zorgvuldig nagaat hoe het de au pair vergaat bij het gastgezin, en of op de juiste wijze invulling wordt gegeven aan het verblijfsdoel (culturele uitwisseling). En dat de au pair dus bijvoorbeeld niet wordt behandeld als een goedkope hulp in de huishouding of full time oppas.

Erkenning

Juist vanwege het belang van een goede zorg voor au pairs kunnen deze uitsluitend via bemiddeling door een au-pairbureau bij gastgezinnen worden ondergebracht. (Gastgezinnen die een au pair in huis nemen zónder bemiddeling door een au pairbureau kunnen zelfs een boete krijgen.)

Au-pairbureaus en culturele uitwisselingsorganisaties moeten door de IND zijn erkend als referent. Alleen instellingen die erkend referent zijn, mogen dus bemiddelen. Voordeel van het erkend referentschap is dat de aanvraagprocedure voor verblijfsvergunningen voor au pairs relatief snel en soepel verloopt. Daar staat tegenover dat de erkende referent aan een aantal verplichtingen moet voldoen.

Plichten

Zo moeten zowel au pairs als gastgezinnen op de juiste wijze worden geworven en geselecteerd (waarbij ze moeten voldoen aan de criteria van de Vreemdelingenwet en het Besluit Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen, de BuWav), en gelden een zorg-, informatie- en administratieplicht. Het niet nakomen van de bij de erkenning behorende verplichtingen kan leiden tot intrekking van de erkenning, wat onlangs ook bij een ander au-pairbureau is gebeurd. Een belangrijk element van de informatieplicht is dat wijzigingen in de situatie van het bureau, de au pair of het gastgezin tijdig aan de IND worden doorgegeven.

Bron: IND.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringkblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorgverzekeringen en schadeverzekeringen particulier - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739