vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
 • Europeesche verzekeringen
 • Unigarant
 • Allianz
 • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Goederen meenemen vanuit het buitenland

Geld meenemen

Als je naar Nederland reist en goederen meeneemt dan zijn daar regels aan verbonden.

Het land waar je het laatste bent geweest voordat je naar Nederland reist is daarbij belangrijk.

Bijzonder producten meenemen kan verboden zijn

Er zijn regels die het binnenbrengen van bepaalde goederen verbieden, beperken of voor bepaalde producten formaliteiten opbrengen. Deze regels zijn onder andere van toepassing op:

 • liquide middelen (€ 10.000 of meer contant geld en waarde papieren);
 • auto’s, motoren en aanhangwagens;
 • huisdieren;
 • nagemaakte artikelen;
 • bedreigde dier- en plantensoorten;
 • dierlijke producten en levensmiddelen;
 • planten, bloemen, groenten en fruit;
 • wapens en munitie, speelgoedwapens en nepwapens;
 • geneesmiddelen;
 • verdovende middelen;
 • cultuurgoederen (zoals kunst en antiek);
 • pleziervaartuigen.

Voor liquide middelen tot een waarde van € 10.000,- hoef je geen aangifte te doen

In principe mag je Nederland vanuit een EU-land in met zoveel geld en waardepapieren als je maar wilt meenemen. Maar er zijn uitzonderingen. Je moet aangifte doen als je liquide middelen vervoert die niet van jezelf zijn en als je meer dan € 10.000,- aan geld of waardepapieren meeneemt uit:

 • Andorra;
 • Vaticaanstad;
 • San Marino;
 • Monaco.

Wanneer je meer dan € 10.000,- uit een niet-EU-land meeneemt, moet je ook aangifte doen. Liquide middelen in vreemde valuta moeten worden omgerekend naar euro’s.

De volgende middelen vallen onder liquide middelen:

 • contant geld, bankbiljetten of munten, die als betaalmiddel in omloop zijn;
 • waardepapieren aan toonder, zoals aandelen en obligaties;
 • reischeques die niet op naam zijn gesteld.

Auto’s, motoren en aanhangwagens
Reizigers met een auto, motor of aanhangwagen die Nederland in gaan hoeven zich niet bij de Douane te melden als het voertuig een geldig kenteken heeft van het land waar men woont. Als je niet in Nederland woont, dan mag je het voertuig maximaal drie maanden in Nederland gebruiken zonder daar belasting voor te betalen. Ben je van plan om langer dan drie maanden te blijven, dan zal je daarvoor bpm-aangifte moeten doen.

Het kan ook zijn dat je met een in het buitenland geleende, gehuurde of geleaste auto of motor Nederland binnen komt. Je mag deze dan maximaal 14 dagen in Nederland gebruiken nadat je dat elektronisch meldt.

Huisdieren hebben een EU-paspoort nodig
Voor het reizen met honden, katten en fretten gelden er regels. Zowel binnen de EU als daarbuiten gelden de volgende eisen:

 • De dieren hebben een EU-paspoort nodig als zij naar het buitenland. Deze is te verkrijgen bij de dierenarts.
 • Zij moeten ingeënt zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Dit kan bij de dierenarts, die ook gemachtigd is een aantekening van de vaccinatie te maken in het EU-paspoort.
 • Het dier is verplicht een identificatie (chip of tatoeage) te dragen.
 • Wanneer je het dier meeneemt naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta of Zweden moet deze een aantal maanden voor vertrek een verplichte bloedtest laten afnemen door een dierenarts. Deze regel geldt ook wanneer een dier uit een EU-land mee op vakantie gaat naar een niet-EU-land dat niet is opgenomen in de lijst ‘Vervoer van een derde land naar een EU-lidstaat’. Zie voor deze lijst: de Animal Health and Welfare van de EU.

Als het huisdier een beschermd soort is, dan moet deze buiten het EU-paspoort ook een CITES-document hebben.

Voor het meenemen van levende dieren, zoals duiven en zangvogels vanuit een niet EU-land naar Nederland, heb je een gezondheidscertificaat nodig.


Nagemaakte artikelen mogen in kleine mate vervoerd worden voor eigen gebruik

Merkartikelen worden nagemaakt met als doel mee te liften op het succes van dat merkartikel (intellectuele eigendomsfraude). Producten zoals schoenen, kleding, tassen, horloges en parfum worden vaak geïmiteerd.

Als je in het buitenland merkproducten aangeboden krijgt voor extreem lage prijzen, dan kun je er vanuit gaan dat het om namaak of illegale handel gaat.Het is verboden om nagemaakte artikelen mee te nemen en in te voeren in Nederland. 

Toch mag je voor eigen gebruik een zeer kleine hoeveelheid aan nagemaakt artikelen zelf meenemen als reiziger. Dus niet per post- of koeriersbedrijf. Als de Douane toch meer in je bagage aantreft worden de producten in beslag genomen en krijg je een boete.

Voor eigen gebruik mag je de volgende nagemaakte artikelen meenemen:

 • horloges (3 stuks);
 • parfums (250 ml);
 • beeld- en geluidsdragers (3 stuks);
 • datadragers (geen);
 • overige goederen (3 stuks).

Bedreigde dier- en plantensoorten
Veel dier- en plantensoorten worden met uitsterven bedreigd als de handel niet aan banden wordt gelegd. Om uitsterven te voorkomen, is het verboden om bedreigde dier- en plantensoorten mee te nemen en in te voeren in Nederland. De Douane neemt deze in beslag en maakt een proces-verbaal op.

De handel in ernstig bedreigde dier- en plantensoorten is verboden. De handel in minder ernstig bedreigde dier- en plantensoorten mag alleen als hiervoor door de betrokken overheid een CITES-document (Engelstalig) is afgegeven.
Je hebt dan uitvoervergunning nodig van het land van oorsporing of vertrek en een invoervergunning voor het land van bestemming.

Voorbeelden van beschermde dier- en plantensoorten en producten daarvan:

 • exotische planten, zoals orchideeën en cactussen;
 • apen, slangen, varanen en vele andere tropische dieren;
 • koraal en schelpen;
 • alle producten en artikelen die van bedreigde planten en dieren worden gemaakt zoals siervoorwerpen van koraal of ivoor, haarkammen van schildpaddenschild of traditionele Chinese medicijnen en pleisters.

Dierlijke producten en levensmiddelen meebrengen met het gezondheidscertificaat

Kaas heeft een gezondheids- certificaat nodig

Kaas heeft een gezondheids- certificaat nodig

Voor het invoeren van goederen van dierlijke oorsprong, waaronder levensmiddelen, heb je een zogenoemd gezondheidscertificaat nodig. Deze wordt afgegeven door de autoriteiten van het land van oorsprong. De producten worden daarnaast bij binnenkomst in de EU-landen gecontroleerd door veterinaire deskundigen. Voor producten waarin het dierlijke bestanddeel niet meer herkenbaar is, zoals chocola en snoep, heb je geen gezondheidscertificaat nodig. Het beste is overigen oom geen of zo min mogelijke dierlijke producten mee op reis te nemen, om ernstige besmettelijke dierziekten te voorkomen.

Er zijn uitzonderingen voor deze regel. Zo mag je zuigelingenvoeding en speciale voeding voor medische doeleinden meenemen naar Nederland. Daarbij gelden wel de volgende voorwaarden:
De producten hoeven vóór consumptie niet te worden gekoeld.
Het gaat om verpakte producten van een gedeponeerd handelsmerk.
De verpakking is onaangebroken en onbeschadigd.

Planten, bloemen, groenten en fruit (Fytosanitaire producten)
Fytosanitaire producten die mee worden gebracht naar Nederland hebben een fytosanitair certificaat nodig. Als het certificaat niet aanwezig is, neemt de Douane de goederen in beslag. Alleen bij kleine hoeveelheden is geen certificaat niet nodig. Onder deze kleine hoeveelheden vallen:

 • een kleine hoeveelheid fruit (maximaal 5 kilo);
 • een kleine hoeveelheid snijbloemen (maximaal 5 bossen);
 • enkele bloembollen, bloemknollen zonder blad en bloem (maximaal 5 kilo).

De producten dienen door de reiziger zelf te worden meegebracht als bagage voor persoonlijk gebruik. Ook mag het niet bestemd zijn voor commercieel gebruik of wetenschappelijke doeleinden.

Wapens en munitie zijn verboden
Wapens en munitie zijn in Nederland verboden en daarom mogen deze niet ingevoerd worden.

Onder de wet Wapens en munitie vallen bijvoorbeeld:

 • vuurwapens;
 • slag-, stoot- en steekwapens (bijvoorbeeld messen, boksbeugels, zwaarden en dergelijke);
 • gaspistolen;
 • alarmpistolen;
 • pepperspray;
 • speelgoedwapens die op echte wapens lijken (meer informatie op de overheidswebsite www.vet-nep.nl);
 • munitie;

Als je toestemming hebt van de Nederlandse overheid mag je wapen en munitie wel in Nederland binnenbrengen. Bijvoorbeeld wapens voor de schietsport of de jacht. Voor het passeren van de grens kun je hierover contact opnemen met de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU).

Geneesmiddelen mogen alleen voor eigen gebruik ingevoerd worden

Geneesmiddelen, alleen voor eigen gebruik

Geneesmiddelen, alleen voor eigen gebruik

Voor het invoeren van geneesmiddelen heb je een fabrikantenvergunning nodig van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit geldt niet als je in het bezit bent van geneesmiddelen die voor eigen gebruik zijn bestemd. De regels voor geneesmiddelen zijn in Nederland opgenomen in de geneesmiddelenwet.

Als je geneesmiddelen gebruikt heb je medisch paspoort  nodig, waarmee je aantoont dat de medicijnen voor eigen gebruik zijn. Sommige geneesmiddelen zijn overigens verboden volgens de Opiumwet. Meer informatie over het meebrengen van medicijnen voor eigen gebruik vind je in ons artikel ‘Met medicijnen op reis, waar moet je op letten?’.

Verdovende middelen (Opiumwet) zijn niet toegestaan
Het invoeren en het bezit van verdovende middelen (bijvoorbeeld hasj, cocaïne en heroïne) wordt overal op de wereld streng bestraft. Dit geldt zowel voor EU-landen als voor landen buiten de Europese Unie. Wanneer deze middelen worden aangetroffen kun je een zware gevangenisstraf krijgen.

Er zijn bekende risicogebieden, welke de Douane intensief controleert. Bij deze controles proberen zij de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Cultuurgoederen hebben een uitvoervergunning nodig
Cultuurgoederen, zoals kunst en antiek, mogen niet altijd zomaar meegnomen worden naar Nederland. Hiervoor heb je een uitvoervergunning nodig van de overheid van het land van vertrek. In de afgelopen eeuwen zijn er veel waardevolle voorwerpen uit hun oorspronkelijke omgeving weggehaald. Om ‘leegroof’ tegen te gaan zijn er nationaal en internationaal maatregelen genomen. Meer informatie over cultuurgoederen vind je op de internetsite van de erfgoedinspectie.

Pleziervaartuigen
Als je Nederland binnenreist met een pleziervaartuig, dan kan het zijn dat het pleziervaartuig afkomstig is uit Nederland of een ander EU-land. Je moet dan aantonen dat er voor het pleziervaartuig de douanerechten en de BTW zijn betaald in één van de EU-landen. Je mag de BTW niet hebben teruggevraagd en/of teruggekregen hebben. Dat kan bijvoorbeeld met een:

 • Factuur of een contract.
 • Verklaring van de Douanedienst van een EU-land.
 • Verklaring pleziervaartuigen.

Reizigers die buiten vanuit een land buiten de EU komen en met hun pleziervaartuig in Nederland verblijven, kunnen een vrijstelling van douanerechten en BTW krijgen. De Douane kan in dit geval wel eerst ‘zekerheid’ eisen voor de douanerechten en de BTW.

Accijns als je vanuit een ander EU-land Nederland in reist
Reizen binnen de EU is hetzelfde als het reizen tussen Groningen en Amsterdam. De EU-landen vormen namelijk een douane-unie. Uiteraard bestaan er wel regels voor het invoeren van goederen.

Als je vanuit een EU-land naar Nederland reist en accijnsgoederen meeneemt hoeft je niet altijd accijns te betalen. Wanneer je niet meer meeneemt dan de volgende hoeveelheden, betaal je geen accijns:

 • 110 liter bier;
 • 90 liter wijn;
 • 20 liter likeurwijn, zoals sherry of port;
 • 10 liter gedistilleerde drank, zoals whisky, cognac, jenever;
 • 800 sigaretten;
 • 400 cigarillo’s of sigaren;
 • 1 kilo rooktabak.

Je krijgt dan vrijstelling van de accijns, omdat de Douane er vanuit gaat dat de goederen voor eigen gebruik zijn. Je hoeft dus geen aangifte te doen bij aankomst in Nederland.

Als je meer alcoholhoudende producten meeneemt dan de hoeveelheden waarvoor je vrijstelling van accijns krijgt, dan moet je kunnen aantonen dat deze voor eigen gebruik zijn. Kun je dat niet aantonen, dan moet je aangifte doen bij de Douane en belasting betalen.

Van tabaksproducten mag je alleen die hoeveelheden meenemen die voor eigen gebruik bestemd zijn. Meer tabaksproducten mag je als reiziger niet meenemen. Voor bepaalde gebieden die deel zijn van het douanegebied van de EU gelden andere regels. Daarvoor gelden dezelfde regels als niet-EU-landen. Deze gebieden zijn:

 • de Åland eilanden (Finland);
 • de Canarische eilanden (Spanje);
 • de Kanaaleilanden (Verenigd Koninkrijk);
 • de Franse overzeese departementen Guadeloupe, Frans Guinea, Martinique en Reunion;
 • Berg Athos (Griekenland).

Uitzondering voor tabaksproducten uit een aantal nieuwe EU-landen
Ook voor het invoeren van tabaksproducten uit nieuwe EU-landen gelden regels. De nieuwe EU-landen zijn:

 • Bulgarije
 • Estland
 • Letland
 • Litouwen
 • Roemenië
 • Slowakije

Wanneer je uit één van deze landen sigaretten meeneemt, dan mag je maximaal 200 sigaretten invoeren zonder accijns te betalen in:

 • België
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Ierland
 • Verenigd Koninkrijk
 • Oostenrijk
 • Zweden

En je mag zonder accijns te betalen maximaal 250 gram rooktabak uit Estland meenemen.

Nederland kent deze uitzondering overigens niet.

Geen belasting betalen wanneer je vanuit een niet-EU-land naar Nederland reist
Reizend vanuit een niet EU-land, mag je de volgende goederen meenemen naar Nederland zonder belasting te betalen:

 • Persoonlijke bagage.
 • Kostbare goederen die je eerder hebt gekocht en meenam uit Nederland of de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld een fotocamera.
 • Alcoholhoudende producten: 1 liter sterke drank of 2 liter mousserende wijn of 2 liter likeurwijn of een proportioneel assortiment van 4 liter niet-mousserende wijn en 16 liter bier.
 • Tabaksproducten: 200 sigaretten of 250 gram rooktabak of 100 cigarillo’s of 50 sigaren of een proportioneel assortiment van deze producten.
 • Geneesmiddelen: alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Andere goederen tot € 430,-.

Wel belasting betalen vanuit een land buiten de EU
Het kan zijn dat je over de volgende producten belasting moet betalen:

 • Rechten bij invoer (ook wel douane- of invoerrechten genoemd).
 • Omzetbelasting (BTW).
 • Accijns (over bijvoorbeeld tabaksproducten en alcoholhoudende dranken).

Speciaal reizigerstarief: waarde meer dan € 430 maar minder dan € 700
Als je vanuit een land buiten de EU Nederland binnen komt met goederen duurder dan € 430,- en minder dan € 700,-, dan geldt er een speciaal reizigerstarief van de belastingen. Wanneer je vanuit een land buiten de EU met particuliere zeevaart of particuliere luchtvaart reist ligt dit speciale tarief tussen de € 300,- en de € 700,-.

De waarde van goederen die je meeneemt waar je geen belasting of douanerecht over hoeft te betalen tellen niet meer. Ook boeken, kranten en tijdschriften zijn uitgezonderd.


Het speciale tarief mag gebruikt worden als zelf aangifte doet bij de Douane en de goederen bestemd zijn voor persoonlijk gebruik.

Rode en groene doorgang bij de Douane bepalen of je iets hebt aan te geven

Nothing to declare

Nothing to declare

Op luchthavens en zeehavens zijn er twee doorgangen bij de Douane, een groen en een rode. De rode doorgang (goods to declare) kies je wanneer je belasting moet betalen voor goederen die je meeneemt, formaliteiten moet vervullen bij de Douane of niet zeker weet of je iets wel of niet moet aangeven. Is dit allemaal niet het geval dan kies je de groene doorgang (nothing to declare).

Je bent verplicht je medewerking aan de controle bij de Douane te verlenen. Dit kan betekenen dat je koffer op een balie geplaatst moet worden en je deze moet openen. Als blijkt dat je goederen meeneemt waarover belasting betaald moet worden, die dat direct contant te betalen. Ook controleert de Douane of je verboden goederen meeneemt zoals verdovende middelen of nagemaakte artikelen. De Douane en andere opsporingsdiensten controleren of je de regels handhaaft. Doe je dit niet, dan ben je strafbaar en kun je vervolgd worden.

Bagage en je reisverzekering
Je bagage is in de meeste gevallen standaard verzekerd op je reisverzekering met een maximaal bedrag van circa € 2.500,- (in de polisvoorwaarden van je reisverzekering vind je het exacte bedrag).  Maar voor bijzondere bagage gelden andere regels. Zo kan het zijn dat jij iets meebrengt dat veel meer waarde heeft dan de standaard bagagedekking. Dit dien je apart te verzekeren.

Sinds de invoering van de betaalkaart en het afschaffen van de cheques is het belang om geld mee te nemen veel minder groot geworden. Daarom worden geld en cheques doorgaans tot een maximum vergoed. Deze vergoeding is ongeveer € 500,-. Als je van plan bent om meer geld mee te nemen, zul je moeten overleggen met je reisverzekering of dit onder de dekking valt.

Wanneer je bagage vermist is kun je verschillende dingen doen om deze zo snel mogelijk terug te krijgen. Meer hierover lees je in ons artikel ‘Bagage vermist of vertraagd, hoe te handelen?’.

Een reisverzekering afsluiten?

Bij ReisverzekeringBlog kun je zelf eenvoudig een reisverzekering van de Europeesche, Allianz Global Assistance of Unigarant afsluiten.

Europeesche

De Doorlopende Reisverzekering voor wie vaker dan één keer per jaar naar het buitenland gaat. Premie berekenen en/of afsluiten:


Kortlopend en compleet. De perfecte reisverzekering voor een onbezorgde vakantie. Premie berekenen en/of afsluiten:

.

Allianz Global Assistance

Uitstekende reisverzekering voor het hele gezin. Premie berekenen en/of afsluiten:

.

Unigarant

De kortlopende reisverzekering van Unigarant kan je zelf indelen en op maat maken. Je zorgt er dus zelf voor dat je verzekering naadloos aansluit bij jouw vakantieplannen en je geen premie betaalt voor zaken die je niet wilt verzekeren. Premie berekenen en/of afsluiten:


Met de Unigarant Doorlopende Reisverzekering ben je het hele jaar door voor alle vakanties en weekendjes weg verzekerd. Premie berekenen en/of afsluiten:

 

Heb je een vraag over reisverzekeringen of wil je deskundig advies? Neem dan contact met ons op:

Reisverzekering Blog

Telefoon 055-5400408

Of stuur een email:

contact Unigarant reisverzekeringen

 

Er zijn 9 reacties

 1. ik las dat artikelen uit een land buiten de eu belastingvrij tot 430 euro zijn geldt dat voor het aankoop bedrag of ook de waarde van het artikel b.v
  ik koop in Dubai voor 430 euro goudensieraden en bleiken in nederland meer waard te zijn moet ik dan belasting betalen over de waarde of niet

  mvrgr
  ppwinter

 2. Wij komen van Australie naar Nederland toe op vakantie wat Ik nou graag zou willen weten wat kan Ik mee terugnemen naar Australie en met dat bedoel Ik blikjes eten en zo.

  mvrgr Ad Dilven

 3. Mijn vriendin heeft goud gekregen van stamhoofd in Ghana mag zij dat meenemen in handbagage zij is in bezit van
  officieel document dat het van haar is en wat zijn dan de kosten daar voor het bedrag is ongeveer € 8.0000,00 aan waarde

 4. Ik ben momenteel in IJsland en heb een paar mooie lavastenen (kleine) verzameld. Er zei mij nu iemand dat ik deze niet mag meenemen richting Schiphol?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *