vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Expats: Reisverzekering met dekking medische kosten v.a € 2,- per dag

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance
Internationale medische reisverzekering voor expats

De Allianz Travel Risk Insurance voor Nederlanders in het buitenland

Medisch kosten gedekt tot € 30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

SOS-Kosten: Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde, overlijden van verzekerde.

Extra dekking: Reisdocumenten, vervangende kleding, schade aan logiesverblijven.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Wanneer je als expat tijdelijk in het buitenland verblijft kan je ervaren dat het lastig wordt om een reisverzekering af te sluiten, omdat je geen ingezetene van Nederland meer bent. Gelukkig hebben wij de oplossing voor iedere expatriate: de internationale Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance.

Expats: Reisverzekering met dekking medische kosten

De Travel Risk Insurance is een goede en voordelige kortlopende reisverzekering voor Nederlanders in het buitenland tot 70 jaar. De polis en alle polisvoorwaarden zijn gewoon in het Nederlands. Deze reisverzekering dekt o.a. SOS-kosten, hulpverlening en medische kosten (o.a. ziekenhuis, ambulance, dokterskosten, hulpmiddelen, tandartskosten bij ongeval en medicijnen). De premie is daarnaast ook nog gunstig: v.a. slechts € 2,- per dag. De maximale toegestane reisduur bij deze verzekering is 90 dagen aaneengesloten.

Om de Travel Risk Insurance te kunnen afsluiten hoef je geen Nederlands woonadres te hebben. Je hoeft ook niet in het bezit te zijn van een Nederlandse bankrekening. Wij sturen je gewoon een factuur toe per e-mail en je mag het bedrag aan ons overmaken. Gemakkelijk en snel geregeld.

Allianz Global Assistance heeft haar Nederlandse hoofdkantoor in Amsterdam en is de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld. Deze verzekeraar telt meer dan 13.000 medewerkers. Zij zijn aanwezig met eigen vestigingen op vijf continenten, in 34 landen. Dus ook als je in het buitenland bent, word je altijd in je eigen taal te woord gestaan. 

Als expat woonachtig in het buitenland? Bij ons geen probleem!

De Travel Risk Insurance die je als expat kunt afsluiten, is een prima Nederlandse kortlopende reisverzekering. Deze verzekering biedt jou zekerheid als je vanuit je nieuw woonland op reis gaat. Dat kan bijvoorbeeld naar Nederland zijn of naar andere landen waar ook ter wereld. Je bent dan verzekerd voor:

 • SOS-Kosten: Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde, overlijden van verzekerde, ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde, overlijden van een meeverzekerde reisgenoot, schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie en gedwongen oponthoud.
 • Medische kosten: Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied, zoals dokters- en ziekenhuiskosten.
 • Extra dekking: Reisdocumenten, vervangende kleding en/of toiletartikelen, schade aan logiesverblijven.

Je kunt de kortlopende reisverzekering voor Nederlanders in het buitenland eventueel uitbreiden met:

 • Wintersport en bijzondere sporten (tegen premietoeslag).
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator).

Je hebt de keuze uit twee dekkingsgebieden:

 • Europadekking (voor personen binnen Europa die binnen Europa reizen).
 • Werelddekking (voor personen buiten Europa of personen die in Europa wonen maar reizen naar een land of landen buiten Europa).

De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Wie kan de reisverzekering afsluiten?

Deze kortlopende reisverzekering is af te sluiten door iedereen die in het buitenland woont, ongeacht nationaliteit. Echter de verzekerden mogen de leeftijd van 70 jaar nog niet hebben bereikt. De Travel Risk Insurance  is eigenlijk een gewone reis- en annuleringsverzekering, maar dan speciaal voor Nederlanders in het buitenland of buitenlanders die naar Nederland komen. De Travel Risk Insurance is onder andere bestemd voor:

 • Niet Nederlands ingezetenen zoals expats.
 • Nederlanders die geëmigreerd zijn en gaan reizen in Europa of de rest van de wereld.
 • Buitenlanders die Nederland willen bezoeken.

Premie Travel Risk Insurance

De premie voor de Travel Risk Insurance is aantrekkelijk en voor iedereen betaalbaar:

 • Europadekking: € 2,- per persoon per dag.
 • Werelddekking: € 3,- per persoon per dag.
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten: € 1,15 per persoon per dag.
 • Minimum premie: € 11,50
 • Kosten per verzekeringsbewijs: € 4,50
 • Annuleringsverzekering: 5% van de reissom (exclusief assurantiebelasting) mits bij een Nederlandse touroperator afgesloten.

Premiebetaling per factuur

De polis ontvang je direct nadat je de premie hebt voldaan. De polis en de voorwaarden worden digitaal naar je verzonden en ontvang je per e-mail. De premiebetaling kan met een bankoverschrijving. Na ontvangst van jouw aanvraag sturen wij je een factuur per e-mail met de betalingsgegevens, je kan de premie dan zelf overmaken.

Travel Risk Insurance – reisverzekering voor expats afsluiten

Ben je expat? Woon je in het buitenland en wil je een kortlopende reisverzekering afsluiten? Dat kan hier. Speciaal voor expats heeft Allianz Global Assistance de Travel Risk Insurance. Al vanaf twee euro per dag ben je verzekerd voor medische kosten, ziekenhuisopname, overlijden en repatriëring.

Wil je een Travel Risk Insurance aanvragen? Dat gaat eenvoudig in een paar stappen:

Wil je eerst de voorwaarden lezen? Dat kan hier. Let op! De productvoorwaarden gaan boven de algemene voorwaarden: Travel Risk Insurance voorwaarden.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op van 09.00 – 12.00 uur: 0031 55 5400408 of stuur een e-mail naar info@reisverzekeringblog.nl in Apeldoorn.


Wat voor soort reizen is verzekerd?

De verzekering geldt zowel voor privéreizen als zakenreizen. Bij privé-reizen geldt de Travel Risk Insurance voor:

 • vakantie met een recreatief karakter;
 • een cursus volgen;
 • licht vrijwilligerswerk.

Bij zakenreizen geldt de verzekering alleen als het gaat om administratieve, commerciële en/of toezichthoudende werkzaamheden.

Wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het land van domicilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van domicilie. De dekking voor medische kosten gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval is verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Geldigheid van de verzekering

 • Staat op het polisblad Europa? Dan is de geldigheid beperkt tot de landen van Europa. Dit is inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. Ook zeereizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking.
 • Staat op het polisblad Wereld? Dan is de verzekering geldig in de hele wereld.

Let op: Deze verzekering geldt niet in het land waar je vandaan komt en volgens jouw paspoort of visum officieel woont (het land van domicilie). Verzeker je bijzondere sporten mee? Dan geldt dat alleen voor Europa ook al staat er ‘Wereld’ op jouw polisblad.

Overzicht vergoedingen Travel Risk Insurance

Rubriek I. S.O.S.-KOSTEN

 

De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:

Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde 
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naarNederlandof het land van domicilieKostende Prijs
Kosten van terugkeer naarNederlandof het land van domicilie per ambulancevliegtuigKostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs€ 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties€ 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde 
Vervoerskosten stoffelijk overschot ofKostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagenTot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenootKostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot 
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud 
Extra terugreiskostenKostende Prijs
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-)€ 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig€ 0,19 per kilometer
Rubriek II

 

MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied: 
• dokters- en ziekenhuiskosten€ 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel€ 90, –
•  prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval€ 680, –
Eigen risico per gebeurtenis:€ 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied€ 230, –
Rubriek III

 

EXTRA DEKKING

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument€ 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen€ 115, –
• Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)€ 115, –

Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, met name de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Vragen?

Heb je nog vragen over reisverzekeringen voor expats? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bellen van 09.00 – 12.00 uur: 0031 55 5400408 of stuur een e-mail naar info@reisverzekeringblog.nl in Apeldoorn.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739