vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Privacyverklaring

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Verzekeringen (KvK 51738872) hierna te noemen als EXT, gevestigd aan Laan van de Mensenrechten 370 in Apeldoorn, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.reisverzekeringblog.nl Bezoekadres: Laan van de Mensenrechten 370 in Apeldoorn. Postadres: Postbus 3101, 7339 ZG, Apeldoorn. Telefoon: 055-540 04 08

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
EXT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld om een reisverzekering af te sluiten, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EXT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Jouw gegevens worden verwerkt in een computersysteem (Allianz Assist). Dit systeem slaat jouw gegevens op, maakt een polis aan en regelt de incasso.
 • Het afhandelen van jouw betaling naar aanleiding van de aankoop van een reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
EXT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EXT tussen zit. EXT gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Om polissen te kunnen opmaken, maken wij gebruik van de systemen van de verzekeraar Allianz Global Assistance (Allianz Assist), Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EXT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van EXT. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. EXT is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. EXT raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Delen van persoonsgegevens met derden
EXT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (verzekeraars) die jouw gegevens verwerken, hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EXT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Als het volgens de wet mag, heb je het recht om:

 • Toegang tot je persoonlijke gegevens te vragen. Dit kunnen vragen zijn over hoe wij aan de gegevens komen en waarom ze verwerkt worden. Of over de contactgegevens van de verantwoordelijke partijen, de verwerkers en andere organisaties of personen met wie gegevens kunnen worden gedeeld.
 • Je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken.
 • Je persoonlijke gegevens aan te passen, bijvoorbeeld als je verhuisd bent.
 • Te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen uit ons systeem. Bijvoorbeeld als we ze niet meer nodig hebben voor bovengenoemde doelen en wij niet wettelijk verplicht zijn je gegevens langer te bewaren.
 • Te vragen of wij de verwerking van jouw persoonlijke gegevens willen beperken. Bijvoorbeeld wanneer je twijfelt of je gegevens kloppen. De beperking geldt dan voor de periode waarin we de juistheid controleren.
 • Je persoonlijke gegevens digitaal te ontvangen, voor jezelf of voor een nieuwe verzekeraar.
 • Een klacht in te dienen bij ons en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen. Meld hierbij je naam, e-mailadres, polisnummer (als je die hebt) en je vraag.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EXT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen wij onder andere door:

 • Beveiligde verbinding (SSL), zie HTTPS voor onze domeinnaam.
 • De webserver is beveiligd middels dagelijkse virus & malware scanning, automatische (veiligheid)updates, een firewall en een automatische brute force preventie.
 • CDN, een content delivery network.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@reisverzekeringblog.nl

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739