vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Hoe moet ik een Schengenvisum aanvragen?

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance
Medische reisverzekering Schengenvisum

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

aan alle eisen voor een Schengenvisum.

kosten gedekt tot € 30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Hier lees je hoe je een Schengenvisum moet aanvragen en wat je moet doen om de kans op een positieve beschikking te vergroten.

Visum

Sommige buitenlanders die naar Nederland willen komen moeten daarvoor eerst een Schengenvisum aanvragen, ook wel toeristenvisum genoemd. De officiële naam is Visum Kort Verblijf type C. Een dergelijk visum wordt voor maximaal 90 dagen afgegeven.

Hoe moet ik een Schengenvisum aanvragen?
Hoe moet ik een Schengenvisum aanvragen?

Een visum aanvragen is een lastige procedure. Help je gast zoveel mogelijk vanuit Nederland. Stuur de benodigde papieren op naar de visumaanvrager. Zorg er altijd voor dat je alle documenten verzamelt. Het belangrijkste aspect bij een visumaanvraag is dat je dossier compleet is. Je moet er voor zorgen dat alle benodigde documenten en bewijsstukken aanwezig zijn. Dat vraagt tijd dus wacht er niet te lang mee.

Aandachtspunten

Om de kans op een positieve aanvraag te vergroten hebben wij een aantal belangrijk aandachtpunten op een rijtje gezet. Het gaat hierbij om:

 • Voorbereiding visumaanvraag.
 • Duur visumprocedure.
 • Juiste documenten.
 • Pasfoto vereisten.
 • Vestigingsgevaar weerleggen.
 • Informatie Nederlandse ambassade.
 • Vliegticket optie.
 • Reisverzekering (Schengen verzekering).
 • Documenten mee op reis.

Hieronder geven wij een toelichting, lees dit aandachtig door.

Hoe moet ik een schengenvisum aanvragen?

Voorbereiding visumaanvraag
Wanneer er sprake is van een garantstelling moet de garantsteller ook de nodige documenten inleveren. Begin daarom tijdig met het verzamelen van deze documenten zoals een ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. Het ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ is een standaard formulier en is beschikbaar op internet. De logiesverstrekker en/of de persoon die (financieel) garant staat kan/kunnen het formulier downloaden van de site van de IND. Sommige gemeenten hebben het formulier ook op hun website geplaatst. De garantsteller moet de formulieren invullen en deze laten legaliseren bij het gemeenteloket in zijn woonplaats. Daarna kan je deze naar het land van je gast sturen. De visumaanvrager neemt deze documenten mee naar de ambassade.

Duur van visumprocedure
De afhandeling van een visumaanvraag bedraagt één of enkele dagen tot maximaal 15 kalenderdagen. Deze termijn kan verlengd worden tot 30 kalenderdagen indien nader onderzoek nodig is. In uitzonderlijke gevallen kan een onderzoek tot maximaal 60 kalenderdagen duren.

Zeker wanneer je voor het eerste keer een visum aanvraagt, moet je dat ruim voor de geplande reisdatum doen, bijvoorbeeld twee maanden voor vertrek. Het is ook goed om rekening te houden met eventuele drukte op de Nederlandse ambassade.

Juiste documenten
Bij een onvolledig dossier is de kans op een afwijzing een stuk groter. Let er op dat:

 • Het paspoort van de aanvrager tenminste 3 maanden langer geldig is dan het einde van de visumperiode.
 • Het paspoort niet ouder is dan 10 jaar.
 • Er moeten twee pasfoto’s worden aangeleverd die moeten voldoen aan de pasfotovereisten.

Verder moet het dossier bestaan uit:

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Polis van een Schengenreisverzekering.
 • Reserveringsbevestiging voor een retourvliegticket.
 • Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken.
 • Een gelegaliseerd formulier voor particuliere logiesverstrekking en garantstelling (is niet nodig als zij kan aantonen zelf over voldoende financiële middelen te beschikken. Dit komt neer op een bedrag van minimaal €55,- per dag (per persoon) voor de duur van het verblijf. Voorbeeld: iemand wil voor 90 dagen naar Nederland komen, dan moet hij of zij over 90 x 55 = €4.950,- beschikken).

Wanneer de garantsteller in Nederland in loondienst werkt, moeten de volgende documenten naar de aanvrager in het buitenland gestuurd worden:

 • de ingevulde en ondertekende garantverklaring (‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’) van de gemeente;
 • én een kopie van een arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • én een kopie van de laatste drie loonstrookjes;
 • én een kopie van het paspoort van de garantsteller.

Wanneer de garantsteller in Nederland zelfstandig ondernemer is, moeten de volgende documenten naar de aanvrager in het buitenland gestuurd worden:

 • een recent uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • én de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • én een recente winst- en verliesrekening, waaruit blijkt wat jouw nettowinst is;
 • én een kopie van het paspoort van de garantsteller.

In beide situaties is het de ambassade die uiteindelijk bepaalt welke documenten zij willen zien. Men is vrij om meer of minder documenten te vragen dan in bovenstaande opsommingen zijn vermeld. Zeker in het geval van een zelfstandig ondernemer is het dan ook aan te raden dat garantsteller en/of aanvrager zelf contact opneemt hierover met de ambassade in kwestie.

Hoe moet ik een schengenvisum aanvragen?

Pasfoto vereisten
Er gelden richtlijnen voor de vereisten waaraan de pasfoto voor een visum aanvraag moet voldoen. Bij de aanvraag moeten twee pasfoto’s worden aangeleverd. De achtergrond van de pasfoto moet zo licht mogelijk zijn, bijvoorbeeld lichtgrijs of wit, waarbij de voorkeur uitgaat naar een witte achtergrond. Verder dient deze aan onderstaande eisen te voldoen:

 • de pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • 35-40mm breedte;
 • close up van uw hoofd en schouders, op een wijze dat het hoofd 70-80% van de foto uitmaakt;
 • scherp en duidelijk afgebeeld;
 • van hoge kwaliteit, zonder inktstrepen of vlekken.

Vestigingsgevaar weerleggen
De Nederlandse ambassade is verplicht volgens de Schengen afspraken om te onderzoeken of er gevaar dreigt voor vestiging in het Schengengebied. De aanvrager moet daarom aantonen dat het risico op vestigingsgevaar minimaal is. Hiervoor kan je denken aan de volgende documenten:

 • bewijsstukken waaruit blijkt dat de visumaanvrager een baan heeft in het land van herkomst zoals een werkgeversverklaring, arbeidscontract;
 • bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling in het land van herkomst;
 • bewijs van inschrijving van schoolgaande kinderen in het land van herkomst;
 • eigendomsbewijs van eigen woning en/of ander onroerend goed in het land van herkomst;
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat hij zorg draagt voor andere personen in het land van herkomst;

Informatie van Nederlandse ambassade
Op de website van de Nederlandse ambassade in het land van herkomst van je gast, lees je of er aanvullende eisen zijn. De ambassade bepaalt welke documenten zij willen zien. Men is vrij om meer of minder documenten te vragen dan in dit artikel staan.

Vliegticket optie
Koop geen vliegticket als je nog geen visum hebt. Bij je visumaanvraag is een ‘optie’ op een vliegticket voldoende. Deze reserveringsbevestiging kan je uitprinten en meenemen. Bel met een luchtvaartmaatschappij of reisbureau voor meer informatie.

Reisverzekering
Sinds 1 juni 2004 is het verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten voor een Schengenvisum. Deze reisverzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europadekking).
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Een Schengenreisverzekering is ook belangrijk voor jou als garantsteller. Jij bent immers financieel verantwoordelijk voor eventuele medische kosten van jouw buitenlandse gast. Wanneer je deze reisverzekering in Nederland afsluit val je onder het Nederlandse recht. Dat biedt meer zekerheden bij een mogelijk geschil.

Nog een tip. Kijk altijd of je de premie terugkrijgt als een visum wordt afgewezen, anders ben je die kwijt. Wil je een Schengenreisverzekering afsluiten? Dat kan bij Reisverzekeringblog. Klik hier om een Schengenreisverzekering af te sluiten:

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Documenten mee op reis
Ben je in het bezit van een Schengenvisum? Zorg er dan voor dat je gast altijd kopieën van de bewijsstukken en documenten, bij zich heeft. Een Schengenvisum geeft geen automatisch recht op toegang tot het Schengengebied. Bij grenscontrole kan de marechaussee nogmaals vragen om alle informatie te verschaffen en/of documenten te overleggen betreffende financiële middelen, verblijfsduur en reisdoel van je gast.

Wanneer je de bovenstaande adviezen opvolgt zal de kans op een snelle en positieve visumaanvraag aanzienlijk vergroot worden.

Veel succes!

Vragen?

Heb je vragen over een reisverzekering voor een visum? Neem dan contact met ons op: telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739