vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
 • Europeesche verzekeringen
 • Unigarant
 • Allianz
 • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Documenten voor een Schengenvisum

Documenten voor een Schengenvisum

Documenten voor een Schengenvisum

Visumplichtige nationaliteiten moeten voor een bezoek aan Nederland eerst een Schengenvisum aanvragen. Daarbij moeten een aantal documenten worden overlegd waaronder een medische reisverzekering. Regel deze hier snel en voordelig.

Je hebt hier al een uitstekende medische reisverzekering voor een Schengenvisum voor € 1,60 per dag.

Verplichte documenten voor aanvraag Schengenvisum

Voor de aanvraag van een Schengenvisum moeten de volgende documenten worden overlegd:

 • Geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Bewijsstukken ter onderbouwing van het reisdoel. Bijvoorbeeld:
  • Een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. De handtekening van de referent in Nederland op dit formulier moet door de gemeente zijn gelegaliseerd.
  • Een hotelreservering (als men geen familieleden of kennissen in Nederland komt bezoeken).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de visumaanvrager over voldoende geld beschikt voor het verblijf, doorreis en/of terugreis. Bijvoorbeeld: Eén of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. Er moet minimaal € 34 per dag zijn voor de duur van het verblijf.
 • Een door de referent of een derde persoon in Nederland ingevuld formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. Dit is alleen nodig als de visumplichtige niet voldoende geld heeft. De referent of een derde in Nederland moet in dat geval dit formulier invullen en ondertekenen. Uit deze garantstelling met bijbehorende stukken (zoals recente loonstrookjes, een kopie van het arbeidscontract en een kopie van het paspoort) moet blijken dat de referent of een derde persoon in Nederland voldoende en duurzaam inkomen heeft. Dit formulier moet u bij de ambassade laten zien. De referent of een derde persoon in Nederland moet een inkomen per maand van minstens het normbedrag hebben. Dit inkomen moet nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. U kunt de normbedragen in de tabel vinden.
 • Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken. Bijvoorbeeld:
  • Een werkgeversverklaring.
  • Inschrijving schoolgaande kinderen.
  • Eigendomsbewijs eigen woning en/of overige onroerende goederen.
 • 2 Pasfoto’s.
 • Een kopie van het bewijs van een medische reisverzekering met een minimale dekking van € 30.000. Dit document moet u soms tonen bij het indienen van de aanvraag, en soms pas bij het afhalen van het visum. Dit is afhankelijk van het land waar het visum wordt aangevraagd. Neem contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat in uw land om te vragen welke situatie in uw land van toepassing is.
 • Een kopie van het reserveringsbewijs van de reis. Dit document moet meestal pas worden getoond bij het afhalen van het visum.

Het kan zijn dat de ambassade naast deze stukken ook andere stukken vraagt. Neem hierom contact op met de Nederlandse ambassade of consulaat. (Bron: IND)

Sluit hier een medische reisverzekering voor een visum af

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand).

De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag. Een medische reisverzekering die voldoet aan alle Schengenvoorwaarden kost hier slechts € 1,60 per persoon per dag.

Je kunt hier, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visumaanvraag:

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

 OOM Schengen Visitor-verzekering

Leeftijd Premie per dag Eigen risico Maximale looptijd
0 t/m 69 jaar € 1,60 €  50,- 6 maanden
70 t/m 79 jaar € 6,00 € 100,- 6 maanden
80 jaar en ouder € 8,00 € 200,- 3 maanden
 

 • Beperkte ziektekostenverzekering zonder medische acceptatie voor als je tijdelijk in Nederland verblijft (ook als je hier al bent).
 • Dekking medische kosten tot € 500.000,-.
 • Deze verzekering voldoet aan de eisen van een Schengenvisum.
 • Je kan eventueel aansprakelijkheid in Nederland meeverzekeren.
 • De minimale premie per verzekerde periode is € 25,-.
 • De verzekering geldt in heel Europa (niet in het land van herkomst).
OOM-AfsluitButton
Lees hier het dekkingsoverzicht en de voorwaarden van de Schengen Visitor-verzekering.

 

Travel Risk Insurance – Allianz Global Assistance

Premie voor inwoners van Europa en de landen om de Middellandse zee: € 2,- per persoon.

Premie voor niet Europese inwoners: € 3,- per persoon.

De poliskosten bedragen eenmalig € 4,50

Eigen risico geneeskundige kosten € 45,-

Europadekking (inclusief Schengen) of werelddekking.

Let op: Deze verzekering is alleen af te sluiten voor personen tot en met 69 jaar!

Allianz-AfsluitButton
Lees hier het dekkingsoverzicht en de voorwaarden van de Travel Risk Insurance

Dekking medische reisverzekering

Wij bieden je drie keuze mogelijkheden voor een medische reisverzekering die je nodig hebt voor een Schengenvisum:

Deze verzekeringen voldoen aan de Schengen-eisen voor een medische reisverzekering, namelijk:

 • De geldigheid van de medische reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De verzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De verzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten (kosten voor het terugbrengen naar het land van herkomst) en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De dekking van deze speciale reisverzekeringen gaat zelfs nog verder. Zo is jouw buitenlandse gast ook verzekerd voor:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • schade aan bagage;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website  afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Schengen Visitor-verzekering van OOM Verzekeringen en de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt.  Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of wil je deskundig advies? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *