vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
  • Europeesche
  • Unigarant
  • Allianz
  • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Negatief reisadvies: veel misverstanden bij reizigers over deze term

Wanneer er veiligheidsproblemen zijn in een toeristisch land, komt soms de term ‘negatief reisadvies’ voorbij. Dit roept altijd veel vragen op bij reizigers. Rondom dit fenomeen bestaan namelijk de nodige misverstanden.

In dit artikel geven we een toelichting op de betekenis van een ‘negatief reisadvies’, een term die nog steeds veelvuldig wordt gebruikt maar eigenlijk niet bestaat.

Wat is een negatief reisadvies?

Zowel de pers als het publiek gebruikt deze term om duidelijk te maken dat het niet verstandig is om af te reizen naar een bepaald land of gebied. Het ministerie van Buitenlandse Zaken brengt de veiligheidssituatie per land in kaart. Dat doen zij door gebruik te maken van classificaties. Bij de hoogste classificaties (5 en 6 ) raad het ministerie van Buitenlandse zaken reizigers af om een bepaald land te bezoeken. Wanneer hier sprake van is noemt men dat in de volksmond een negatief reisadvies.

Geen negatief reisadvies en geen positief reisadvies

Consulaire hulpverlening op ambassades in het buitenland is een belangrijke taak van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daartoe behoort ook het verstrekken van reisadviezen. Wanneer de veiligheidssituatie in een land verslechtert, kan het voorkomen dat BuZa het advies geeft om niet naar dat land te reizen. Dit betekent echter niet dat het ministerie een ‘negatief’ reisadvies geeft: het ministerie geeft geen ‘positief’ en ook geen ‘negatief’ advies. De reisadviezen van het ministerie zijn niet bindend, het is alleen een waarschuwing.

Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om te besluiten wel of niet naar een bepaald land te reizen. Ook een touroperator beslist zelf of hij een reis laat doorgaan of niet.

Classificatie van de reisadviezen

Het Ministerie van Buitenlandse zaken geeft voor ieder land in de wereld een classificatie af. Deze classificatie kan worden geïnterpreteerd als een advies. Zo heeft een reiziger inzicht of hij extra waakzaam moet zijn of misschien beter een andere bestemming kan kiezen. Er zijn in totaal zes niveaus die oplopen. Het laagste niveau betekent geen bijzondere veiligheidsrisico’s. We noemen de zes classificaties:

  • Niveau 1: Geen bijzondere veiligheidsrisico’s. De meeste bezoeken kunnen probleemloos worden afgelegd.
  • Niveau 2: Waakzaamheid betrachten. Veiligheidsrisico’s zijn weliswaar aanwezig, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat de reiziger hiervan hinder zal ondervinden.
  • Niveau 3. Er zijn onveilige gebieden. Indien er bepaalde gebieden in een land als onveilig worden aangemerkt, kan dit tot gevolg hebben dat er voor deze gebieden een zwaarder reisadvies wordt afgegeven dan voor de rest van het land.
  • Niveau 4. Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden. De reden van dit advies is een verhoogd veiligheidsrisico in een bepaald gebied. Stel jezelf de vraag of een reis naar dit gebied verantwoord en noodzakelijk is.
  • Niveau 5. Niet-essentiële reizen worden ontraden.Er geldt een verhoogd veiligheidsrisico voor het hele land. Stel jezelf de vraag of een reis naar dit land verantwoord en noodzakelijk is.
  • Niveau 6. Alle reizen worden ontraden. Dit advies wordt gegeven als er sprake is van aanwijsbare veiligheidsrisico’s in een land, waardoor voor de reiziger een acute levensbedreigende situatie bestaat.

Hoe komt een reisadvies en classificatie tot stand?

De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken komen onafhankelijk tot stand door informatie van de betrokken Nederlandse ambassades en/of consulaten.

De zorgvuldigheid die hierbij door dit ministerie wordt betracht vergt soms veel tijd. Hierdoor kan het voorkomen dat actualiteiten in de media al wel worden gemeld, maar dat je deze nog niet terugvindt in het reisadvies van dit ministerie.

Wanneer er voor een bepaald land een classificatie 5 of 6 wordt afgegeven, noemt men dit in de volksmond een ‘negatief reisadvies’, echter deze term is niet juist.

Reis annuleren bij een negatief reisadvies, niet altijd mogelijk

Wanneer BuZa een classificatie 5 of 6 afgeeft betekent dit niet automatisch dat je kosteloos je reis kunt annuleren. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is alleen een advies, welke niets zegt over de voorwaarden en daarbij behorende financiële consequenties voor het annuleren van een reis.

Calamiteitenfonds: uitkeringsvatbare situatie

Wanneer er ernstige veiligheidsproblemen zijn in een land of er is sprake van een natuurramp, dan kan de calamiteitencommissie, onderdeel van het Calamiteitenfonds de situatie beoordelen als een uitkeringsvatbare situatie. Wanneer een touroperator is aangesloten bij het Calamiteitenfonds en de reiziger heeft de premie is voldaan, is het mogelijk om een reis kosteloos te annuleren.

Reisverzekering en classificatie 5 of 6

Wanneer BuZa een reiswaarschuwing afgeeft voor een bepaald land, betekent dit niet dat je er niet heen mag reizen. Dat blijft je eigen verantwoordelijkheid. Het betekent ook niet dat je reisverzekering niet geldig is. Het enige waarvoor je niet verzekerd bent zijn kosten die te maken hebben met molest. Lees voor meer informatie dit artikel: Negatief reisadvies en de consequenties voor je reisverzekering.

Volg het nieuws

Wanneer de veiligheidssituatie in een land onzeker is of slechter wordt, volg dan de media en de website van het ministerie van Buitenlandse zaken over reisadviezen.

Neem bij twijfel contact op met je reisorganisatie om te vernemen of de reis wel in de oorspronkelijke vorm doorgaat. Voor specifieke vragen over je reisverzekering kun je contact opnemen met je reisverzekeraar.

Meer informatie:

Reisadviezen ministerie van Buitenlandse Zaken

Calamiteitenfonds

Website ANVR

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739