vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Een visum voor Nederland? Wat is een Schengenvisum?

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Visum Kort Verblijf

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

aan alle eisen voor een Schengenvisum.

kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Visum voor Nederland nodig? Indien je van plan bent om voor een kort verblijf naar Nederland of naar de Caribische Koninkrijksdelen te reizen, moet je mogelijk een visum aanvragen.

Hier vindt je meer informatie en bruikbare tips over het Schengenvisum en het Caribisch visum.

Visum voor Nederland | Wat is een Schengenvisum?
Visum voor Nederland | Wat is een Schengenvisum?

Visum voor Nederland (Schengenvisum)

Wanneer je van plan bent om voor een kort verblijf naar Nederland te reizen en niet de Nederlandse nationaliteit hebt, moet je mogelijk een visum aanvragen. Sinds 1995 vindt er binnen het Schengengebied, bestaande uit een aantal Europese landen, geen controle meer plaats aan de binnengrenzen. Deze landen geven een “gemeenschappelijk” visum af: het Schengenvisum.

Schengengebied

Nederland maakt deel uit van het Schengengebied. Binnen dit gebied zijn geen grenscontroles en is vrij verkeer van goederen en personen mogelijk. Dit betekent dat burgers van deze landen vrij mogen reizen naar de anderen landen van het Schengengebied. Je kunt met een geldige verblijfsvergunning voor Nederland een andere Schengenstaat bezoeken zonder visum.

Mensen die van buiten het Schengengebied komen en naar Nederland willen komen, mogen óók vrij naar de andere landen van het Schengengebied reizen. Dit geldt voor mensen die geen visum nodig hebben, maar ook voor mensen die wel een visum nodig hebben. Alle landen van het Schengengebied geven namelijk vaak visa af die geldig zijn voor het hele gebied. Dit betekent dat je met een visum afgegeven door Nederland ook naar Spanje kunt reizen. Andersom betekent dit ook dat iemand naar Nederland kan reizen met een visum dat is afgegeven door bijvoorbeeld België.

Visum voor Kort Verblijf

Visum voor nederland | wat is een schengenvisum?

Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland en de andere Schengenlanden. Een visum is een sticker die in het reisdocument (bijvoorbeeld jouw paspoort) wordt geplakt. Een visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen jouw binnenkomst voor een kort verblijf. De Nederlandse overheid toetst of je in aanmerking komt voor een visum.

Grenscontrole in Nederland

Het bezit van een visum is geen garantie dat je daadwerkelijk tot Nederland wordt toegelaten. Op Schiphol, of een andere grenspost, kan ook controle plaatsvinden op jouw reisdoel of jouw financiële middelen. Neem daarom ook altijd de benodigde documenten mee op reis naar Nederland. Dit voorkomt vertraging en andere ongemakken aan de grens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een kopie van het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ en eventueel kopieën van jouw bewijsstukken van het inkomen. Het visum is geldig voor een beperkte periode (maximaal 90 dagen).

Moet ik een Schengenvisum aanvragen?

Of je een Schengenvisum nodig heeft hangt van jouw nationaliteit af. Zie de lijst met visumplichtige nationaliteiten voor een verblijf van maximaal 3 maanden.

Ben je familielid van een EU/EER-onderdaan?

Als eerste graads familielid (ondermeer echtgenoot, partner, kind onder de 21 jaar) van een onderdaan van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) en van een onderdaan van Zwitserland kan je in aanmerking komen voor een kosteloze visumprocedure. Je moet dan wel aan de volgende criteria voldoen:

  • je bent famielid van een EU/EER-onderdaan of een onderdaan van Zwitserland; en
  • de EU/EER-onderdaan begeeft zich naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit; en
  • je begeleidt de EU/EER-onderdaan of je gaat zich bij hem voegen

Als je denkt voor visumfacilitatie in aanmerking te komen, moet je op het moment van visumaanvraag de drie hierboven genoemde punten aan te tonen.

Verlenging visum kort verblijf

Verlenging van een visum voor kort verblijf is in principe niet mogelijk. Je kunt het visum kort verblijf alleen verlengen in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als je niet in staat bent om terug te keren door medische redenen. Je kunt jouw visum kort verblijf in bijzondere gevallen laten verlengen tot maximaal 90 dagen. Deze verlenging wordt aangevraagd bij één van de visumloketten van het IND. Voor de verlenging van het visum kort verblijf moet je eerst telefonisch een afspraak maken bij de IND. Als u de Surinaamse nationaliteit hebt en 65 jaar of ouder bent, dan gelden andere voorwaarden. Neem dan contact op met de IND.

Kosten van de aanvraag Visum Kort Verblijf (Schengenvisum)

De aanvraag van een visum kort verblijf kost geld, dat heet officieel: leges. Een externe dienstverlener rekent soms nog extra kosten. Een visum kort verblijf (tot 90 dagen) kost:

  • ​Eerste aanvraag ​€ 60,-
  • ​Eerste aanvraag kinderen 6 tot 12 jaar ​​€ 35,-
  • ​Eerste aanvraag kinderen tot 6 jaar ​€ 0,-
  • ​​Verlenging € 30,-
  • ​Verlenging wegens overmacht of om humanitaire redenen ​​​€ 0,-
  • ​​​Verlenging collectief reisvisum ​€ 1,-
  • ​Wijziging visum van single-entry naar multiple-entry ​​€ 30,-

Deze bedragen moet worden voldaan in tegenwaarde van de locale valuta.

Let op: Indien een visumaanvraag wordt afgewezen krijg je betaalde leges niet terug.

Verplichte reisverzekering voor een Schengenvisum

In maart 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Schengenvisum. Dit betekent dat iedereen die een visum krijgt dient te beschikken over een reisverzekering voor de gehele reisperiode in Schengen, de verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 30.000,- inclusief medische – en repatriëringskosten.

Reisverzekering voor Schengenvisum afsluiten

Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visum reisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Visum voor nederland | wat is een schengenvisum?

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Heb je andere vragen over een visum reisverzekering of heb je andere vragen?Neem dan contact met ons op: telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739