vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Dossier Schengenvisum

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

In dit Schengenvisum dossier worden te belangrijkste aandachtspunten en vragen behandeld over een Schengenvisum. Een goede en tijdige voorbereiding erg belangrijk is voor een voorspoedig verloop van de visumaanvraag.

Onderstaand is de introductie van het dossier; in het volledige dossier worden dieper ingegaan op de materie en een veelvoud aan vragen beantwoord. Dit dossier is geschreven door gastauteur Rob V. en probeert een handzame samenvatting te zijn van alle zaken waar je rekening mee moet houden bij een Schengenvisum. Het dossier is met name bedoeld voor in Europa of elders wonende lezers die een buitenlandse gast (partner) willen laten overkomen naar Nederland of België voor een vakantie.

Het schengenvisum

Als een visumplichtige buitenlander naar Nederland of België wil komen voor een vakantie van ten hoogste 90 dagen is voor de meeste situaties een Schengenvisum vereist. Alleen buitenlanders die in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning uit één van de Schengenlidstaten of zij die in het bezit zijn van een ‘verblijfskaart voor gezinsleden van een burger van de Unie’ uit één van de EU landen hebben geen visum nodig om de Schengenlidstaten te bezoeken.

Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. De lidstaten zijn dus aan dezelfde visumregels gebonden, deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke Visum Code, EU verordening 810/2009/EG. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het hele Schengengebied te verplaatsen zonder onderlinge grenscontroles, visumplichtigen hebben slechts één visum -het Schengenvisum- nodig om de buitengrens van het Schengengebied te passeren.

Officieel heet dit visum een visum kort verblijf (VKV), of visum ‘type C’, maar in de volksmond ook wel ‘toeristenvisum of Schengenvisum ‘ genoemd. Voor lang verblijf (langer dan 90 dagen) is een verblijfsvergunning nodig, dat is een andere procedure waar dit dossier niet op in gaat.

De belangrijkste vereisten

De belangrijkste eisen op een rijtje, uiteraard kan het per individu en aanvraag verschillen wat er exact nodig is. In het algemeen toont de reiziger (is tevens de aanvrager van het visum) dat deze:

 • In het bezit is van een geldig reisdocument (paspoort).

– Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

 • Zich de reis financieel kan veroorloven: heeft voldoende middelen van bestaan.
  – Voor Nederland is de eis 34 euro per dag per reiziger.
  – Voor België 95 euro per dag als hij/zij in een hotel verblijft of 45 euro per dag als de reiziger bij een particulier is gehuisvest.
  – Indien de reiziger zelf geen voldoende middelen heeft moet een garantsteller (de uitnodigende partij) borg staan. Men kijkt dan naar het inkomen van deze persoon, de referent.
 • Papieren heeft met betrekking tot de verblijfplaats zoals een hotelreservering of bewijs van verblijf (logies) bij een particulier.
 • Voor Nederland dient men voor dit het een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ in te vullen. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
 • Voor België een uitnodigingsbrief en een originele garantieverklaring die gelegaliseerd is door de gemeente.
 • Een medische reisverzekering heeft voor het hele Schengengebied met een dekking van tenminste 30.000 euro. Vraag deze aan bij een verzekeraar die het geld (minus administratiekosten) terug stort bij een eventuele visum afwijzing.
 • Een optie of reservering op een vliegticket heeft. Boek (betaal) het ticket pas als het visum is toegewezen! Een retour (reservering) is meteen één officieel erkend bewijsstuk dat terugkeer van de reiziger aannemelijker maakt.
 • Aannemelijk maakt dat de hij/zij tijdig terug zal keren naar het land van kerkomst. Het gaat om een combinatie van bewijzen. Bijvoorbeeld eerdere visums voor (westerse) landen, een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of economische binding met het land van herkomst aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen.
 • Niet bij de Europese autoriteiten gesignaleerd staat en geen gevaar is voor de openbare orde of staatsveiligheid.
 • Twee recente pasfoto’s die aan de vereiste voldoen.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Een kopie van alle ingediende stukken. Tip: scan alles ook in zodat de aanvrager en referent een kopie hebben van alle ingediende stukken (bijvoorbeeld om aan de grens te tonen).

Waar moet ik een visum aanvragen?

Alleen de buitenlandse gast kan een visum aanvragen, deze wordt de ‘vreemdeling ‘ genoemd. De eventuele uitnodiger wordt de ‘referent ‘genoemd en kan dus geen aanvraag indienen.

Een aanvraag moet door de vreemdeling in persoon worden ingediend bij de ambassade van het land van bestemming: de Nederlandse of Belgische ambassade. Wil iemand meerdere lidstaten bezoeken dan moet de aanvraag worden ingediend bij de ambassade van het land dat aangemerkt kan worden als het hoofdverblijf, dit wil zeggen het land waar men het langst wil blijven of wat het primaire doel van de reis is. Mocht er geen duidelijk hoofddoel zijn dan moet een visum worden aangevraagd bij de ambassade van het land van eerste binnenkomst.

Wanneer kan een visumaanvraag worden ingediend?

Een visumaanvraag kan op zijn vroegst 3 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen (dit i.v.m. de normale maximale beslistermijn) voor de beoogde reisdatum. Geadviseerd wordt dan ook om ruim van te voren de aanvraag in te dienen, liefst minimaal een maand vóór de voorgenomen vertrekdatum.

Hoe dien je een aanvraag in voor Nederland?

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal door de ambassade moeten worden gegeven binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag kan meestal op twee manieren:

 • 1) Via een externe dienstverlener zoals VFS Global. Hiervoor dient men een betaling te verrichten aan VFS Global en kan men vervolgens via een digitale afsprakenkalender een afspraak boeken op de website van VFS Global. Het visum zal meestal per koerier worden geretourneerd.
 • 2) Door een e-mail te richten aan de consulaire dienst van de ambassade . Als men een voldoende gefrankeerde envelop inlevert, kan het paspoort na behandeling aangetekend thuis worden gestuurd. Anders moet het worden afgehaald bij de ambassade.

Het indienen van de aanvraag geschied bij de ambassade zelf op de afgesproken datum en tijdstip. Alleen de vreemdeling mag naar binnen, zonder de referent.

Hoe dien je een aanvraag in voor België?

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal door de ambassade moeten worden gegeven binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag kan meestal op twee manieren:

 • 1) Via de externe dienstverlener zoals VFS Global. Hiervoor dient men een betaling te verrichten aan VFS Global en kan men vervolgens via een digitale afsprakenkalender een afspraak boeken. Het visum zal per koerier worden geretourneerd.
 • 2) Door een e-mail te richten aan de consulaire dienst van de ambassade. Als men bij deze tweede optie een voldoende gefrankeerde envelop inlevert of de porto aan de balie betaald, kan het paspoort na behandeling aangetekend thuis worden gestuurd. Anders krijgt de aanvrager bericht van de ambassade en kan het visum zonder afspraak afgehaald worden bij de ambassade.

Wat is de procedure bij de ambassade, is er een interview?

Alleen de vreemdeling gaat (mag) naar binnen, het is immers de aanvrager die een verzoek komt indienen en toelichten. Ook zit de ambassade niet te wachten op eventueel bemoeizuchtige of zelfs agressieve referenten, dus deze krijgen geen toegang. Bij het loket dien je de aanvraag in. De baliemedewerker zal dan met jou als aanvrager de stukken doornemen en biometrische gegevens (vingerafdrukken, de paspoort foto’s) afnemen. Er zullen ook enkele vragen worden gesteld. De aard en omvang van de vragen zal ondermeer afhangen van het reisdoel, reishistorie en de kwaliteit en volledigheid van de ingediende stukken. Men is niet geïnteresseerd in je levensverhaal of privé zaken, men zal slechts willen vaststellen wat het doel van je reis is en of alles wel in de haak is. Het kan zijn dan er vragen worden gesteld over (de relatie met) de referent. Dit is om het reisdoel te staven maar tevens om bijvoorbeeld eventuele mensenhandel te detecteren. Als de aanvrager zich goed heeft voorbereid hoef je voor de intake niet te vrezen.

Aan de hand van de stukken en de korte vragen aan de balie kan de baliemedewerker nog enkele aantekeningen maken ten baten van een goede beoordeling. De aanvraag zal ontvankelijk worden verklaard en vervolgens worden doorgezonden naar de back office alwaar andere medewerkers de aanvraag verder behandelen en beoordelen. Mocht men bij de behandeling toch nog vragen hebben dan zou je later opgeroepen kunnen worden voor afname van een separaat interview.

Hoelang duurt de afhandeling?

In een normale situatie bedraagt de wettelijke beslistermijn van een ingenomen aanvraag ten hoogste 15 kalenderdagen, maar in de praktijk –buiten het piek seizoen- is de behandeltijd ongeveer een week.

In individuele gevallen, als nadere documenten moeten worden aangeleverd door de aanvrager, kan de beslistermijn worden verlengt tot maximaal 30 kalenderdagen. In uitzonderlijke gevallen, als een nader onderzoek nodig is door de centrale autoriteiten (IND/DVZ), is de deadline uiterlijk 60 kalenderdagen. Dien daarom ruim op tijd, als het even kan minimaal een maand tevoren de aanvraag in.

Tot slot: de auteur heeft zijn uiterste best gedaan de meest recente informatie zo correct mogelijk op te nemen. Het dossier gezien worden als een service aan de lezers en kan desondanks fouten of verouderde informatie bevatten. Raadpleeg daarom ook altijd officiële bronnen zoals de website van de ambassade voor actuele informatie.


DOSSIER SCHENGENVISUM

Handleiding voor een Nederlands & Belgisch visum kort verblijf

Als een buitenlandse gast naar Nederland of België wil komen voor een vakantie van ten hoogste 90 dagen is in sommige situaties een Schengenvisum vereist. Alleen buitenlanders die in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning uit één van de Schengenlidstaten of zij die in het bezit zijn van een ‘verblijfskaart voor gezinsleden van een burger van de Unie’ uit één van de EU landen hebben geen visum nodig om de Schengenlidstaten te bezoeken.

Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. Deze lidstaten zijn dus aan dezelfde visumregels gebonden, deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke Visum Code: EU verordening 810/2009/EG. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het hele Schengengebied te verplaatsen zonder onderlinge grenscontroles, visumplichtigen hebben slechts één visum -het Schengenvisum- nodig om de buitengrens van het Schengengebied te passeren.

Officieel heet dit visum een visum kort verblijf (VKV), of visum ‘type C’, maar wordt in de volksmond ook wel ‘toeristenvisum ‘ genoemd. Voor lang verblijf (migratie) is een verblijfsvergunning nodig, dat is een andere procedure. Dit dossier gaat in op de meest gestelde vragen over toegang met een visum kort verblijf.

Inhoud

 • De belangrijkste vereisten
 • Vragen omtrent de aanvraagprocedure
 • Waar moet ik een visum aanvragen?
 • Wanneer kan een visumaanvraag worden ingediend?
 • Hoe dien je een aanvraag in voor Nederland?
 • Hoe dien je een aanvraag in voor België?
 • Kan ik ook een aanvraag indienen via een visumbureau of visa service bedrijf?
 • Wat is de procedure bij de ambassade, is er een interview?
 • Hoelang duurt de afhandeling?
 • Wat kost een aanvraag?
 • Visum is zojuist terug ontvangen, wat nu?
 • Wat te doen bij een afwijzing?
 • Voorbereiding van de aanvraag: het verzamelen van bewijsstukken
 • Moet ik van te voren al een vliegticket kopen of volstaat een reservering?
 • Wat voor documenten kan je indienen om aan te tonen dat er een band is met het land van herkomst?
 • Wat voor verzekering is er vereist?
 • Wat zijn de pasfoto vereisten?
 • Waar vind je het aanvraagformulier voor een Schengenvisum?
 • Waar vind je het ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking ‘?
 • Wat is vereist als de Nederlandse referent garant wil staan?
 • Wat is vereist als de Belgische referent garant wilt staan?
 • Wanneer vervalt de geldigheid van een garantstelling?
 • Vragen over reizen op een visum en verblijf in het Schengengebied.
 • Voor hoeveel dagen of entries kan je het visum het beste aanvragen?
 • Hoelang mag je in het Schengen gebied verblijven?
 • Ik heb een multiple entry visum, wat betekent dit?
 • Hoe of wanneer krijg ik een multiple entry visum?
 • Kan je een visum verlengen?
 • Zijn er nog naast kort verblijf nog andere type visums?
 • Waar kun je heen reizen op een Schengenvisum?
 • Waar moet je op letten bij de grens?
 • Is er een meldplicht na aankomst in Europa?
 • Kan je met het Schengenvisum naar het Verenigd Koninkrijk reizen?
 • Hoe zit dat met speciale visums/procedures voor familie van een EU/EER onderdaan?
 • Op het visum staat bij ‘bijzonderheden ‘ een tien-cijferige nummer, wat is dit?
 • Hoe ziet een visum kort verblijf eruit, wat betekent alles?
 • Begrippenlijst

De belangrijkste vereisten

De belangrijkste eisen op een rijtje, uiteraard kan het per individu en aanvraag verschillen wat er exact nodig is. In het algemeen toont de reiziger (is tevens de aanvrager van het visum) dat deze:

 • In het bezit is van een geldig reisdocument (paspoort).
  • Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Zich de reis financieel kan veroorloven: heeft voldoende middelen van bestaan.
  • Voor Nederland is de eis 34 euro per dag per reiziger.
  • Voor België is de eis 95 euro per dag als hij/zij in een hotel verblijft of 45 euro per dag als de reiziger bij een particulier is gehuisvest.
  • Indien de reiziger zelf geen voldoende middelen heeft moet een garantsteller (de uitnodigende partij) borg staan. Men kijkt dan naar het inkomen van deze persoon, de referent.
 • Papieren heeft met betrekking tot de verblijfplaats zoals een hotelreservering of bewijs van verblijf (logies) bij een particulier.
  • Voor Nederland dient men voor dit het een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ in te vullen. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
  • Voor België een uitnodigingsbrief en een originele garantieverklaring die gelegaliseerd is door de gemeente.
 • Een medische reisverzekering heeft voor het hele Schengengebied met een dekking van tenminste 30.000 euro. Vraag deze aan bij een verzekeraar die het geld (minus administratiekosten) terug stort bij een eventuele visum afwijzing.
 • Een optie of reservering op een vliegticket Boek (betaal) het ticket pas als het visum is toegewezen! Een retour (reservering) is meteen één officieel erkend bewijsstuk dat terugkeer van de reiziger aannemelijker maakt.
 • Aannemelijk maakt dat de hij/zij tijdig terug zal keren naar het land van herkomst. Het gaat om een combinatie van bewijzen. Bijvoorbeeld eerdere visums voor (westerse) landen, een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of economische binding met het land van heromst aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen.
 • Niet bij de Europese autoriteiten gesignaleerd staat en geen gevaar is voor de openbare orde of staatsveiligheid.
 • Twee recente pasfoto’s die aan de vereiste voldoen.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Een kopie van alle ingediende stukken. Tip: scan alles ook in zodat de aanvrager en referent een kopie hebben van alle ingediende stukken (bijvoorbeeld om aan de grens te tonen).

De belangrijkste stappen:

 • Voorbereiding: je goed inlezen, raadpleeg officiële websites voor (actuele) informatie.
 • Alle benodigde stukken verzamelen. Goed checken of je alle benodigdheden hebt.
 • Tijdig (indien mogelijk minimaal een maand tevoren) een afspraak maken met de ambassade voor het indienen van de aanvraag. Binnen 2 weken dient de ambassade een afspraak te geven.
 • Op de afgesproken dag en tijd de aanvraag inleveren bij de ambassade. Hier neemt men alle stukken door met de aanvrager en stelt men nog enkele vragen over de voorgenomen reis.
 • De aanvraag afwachten, indien alles in orde is zal er binnen 15 kalenderdagen een besluit volgen. Indien er complicaties zijn kan het tot wel 60 dagen duren.
 • De aanvrager ontvangt het paspoort terug en bij positief resultaat kan men dan afreizen. Bij een visumafwijzing rest de mogelijkheid tot bezwaar of indienen van een nieuwe aanvraag.
 • Als de aanvraag voorspoedig verloopt duurt het hele traject minimaal een week tot maximaal 4 weken. Tip: Start de aanvraag daarom voor de zekerheid minimaal een maand van tevoren.

Vragen omtrent de aanvraagprocedure:

Een goede, tijdige, voorbereiding is essentieel voor een ordelijk verloop. Win dus ten alle tijden informatie in bij de ambassade voor de actuele regelgeving en procedures die op jullie van toepassing zijn. Verzeker jezelf er van dat ALLE benodigde documenten bij de aanvraag zitten. Bij een onvolledig dossier is de kans op afwijzing een stuk groter!

Voor Nederland:

Bezoek allereerst de website van de Nederlandse ambassade voor actuele informatie en eventueel de website van de IND voor nadere (algemene) informatie met o.a. informatieve brochures over kort verblijf in Nederland:

Voor België:

Bezoek allereerst de website van de Belgische ambassade en eventueel de website van DVZ voor nadere (algemene) informatie over kort verblijf in België:

 • dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Zich_voor_een_kort_verblijf_naar_Belgie_begeven_maximun_3_maanden.aspx

Waar moet ik een visum aanvragen?

Alleen de buitenlandse reiziger/gast kan een visum aanvragen, deze wordt ‘vreemdeling ‘ genoemd. De eventuele uitnodiger wordt de ‘referent ‘genoemd. Alleen de vreemdeling kan een visumaanvraag indienen.

Een aanvraag moet door de vreemdeling in persoon worden ingediend bij de ambassade van het land van bestemming: de Nederlandse of Belgische ambassade. Wil iemand meerdere lidstaten bezoeken dan moet de aanvraag worden ingediend bij de ambassade van het land dat aangemerkt kan worden als het hoofdverblijf, dit wil zeggen het land waar men het langst wil blijven of wat het primaire doel van de reis is. Mocht er geen duidelijk hoofddoel zijn dan moet een visum worden aangevraagd bij de ambassade van het land van eerste binnenkomst.

Wanneer kan een visumaanvraag worden ingediend?

Een visumaanvraag kan op zijn vroegst 3 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen (dit i.v.m. de normale maximale beslistermijn) voor de beoogde reisdatum. Geadviseerd wordt dan ook om ruim van te voren de aanvraag in te dienen, liefst minimaal een maand vóór de voorgenomen vertrekdatum.

Hoe dien je een aanvraag in voor Nederland?

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal door de ambassade moeten worden gegeven binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag kan op twee manieren:

 1. Via de externe dienstverlener VFS Global. Hiervoor dient men een betaling te verrichten aan VFS Global en kan men vervolgens via een digitale afsprakenkalender een afspraak boeken op de website van VFS Global. Het visum zal per koerier worden geretourneerd.
 2. Door een e-mail te richten aan de consulaire dienst van de ambassade. Als men bij deze tweede optie een voldoende gefrankeerde envelop inlevert, kan het paspoort na behandeling aangetekend thuis worden gestuurd. Anders krijgt de aanvrager bericht van de ambassade en kan het visum zonder afspraak afgehaald worden bij de ambassade.

Het indienen van de aanvraag geschied bij de ambassade zelf op de afgesproken datum en tijdstip. Alleen de vreemdeling mag naar binnen, zonder de referent.

Hoe dien je een aanvraag in voor België?

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal door de ambassade moeten worden gegeven binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag kan op twee manieren:

 1. Via de externe dienstverlener VFS Global. Hiervoor dient men een betaling te verrichten aan VFS Global en kan men vervolgens via een digitale afsprakenkalender een afspraak boeken. Het visum zal per koerier (EMS) worden geretourneerd.
 2. Door een e-mail te richten aan de consulaire dienst van de ambassade. Als men bij deze tweede optie een voldoende gefrankeerde envelop inlevert of de porto aan de balie betaald, kan het paspoort na behandeling aangetekend thuis worden gestuurd. Anders krijgt de aanvrager bericht van de ambassade en kan het visum zonder afspraak afgehaald worden bij de ambassade.

Het indienen van de aanvraag geschied bij de ambassade zelf op de afgesproken datum en tijdstip. Alleen de vreemdeling mag naar binnen, zonder de referent.

Kan ik ook een aanvraag indienen via een visumbureau of visa service bedrijf?

Dat kan, al is een aanvraag met enige voorbereiding heel goed zelf te doen. Het gebruik van een visum facilitatie bureau heeft geen enkele invloed op het beslisproces. Een visumaanvraag kost €60, te betalen in lokale valuta tegen de koers op moment van het indienen van de aanvraag. Er zijn voorbeelden bekend waarbij honderden euro’s werd betaald aan dit soort bureaus. Dit is NIET nodig.

Wat is de procedure bij de ambassade, is er een interview?

Alleen de vreemdeling gaat (mag) naar binnen, het is immers de aanvrager die een verzoek komt indienen en toelichten. Ook zit de ambassade niet te wachten op eventueel bemoeizuchtige of zelfs agressieve referenten, dus deze krijgen geen toegang. Bij het loket dien je de aanvraag in. De baliemedewerker zal dan met jou als aanvrager de stukken doornemen en biometrische gegevens (vingerafdrukken, de paspoort foto’s) afnemen. Er zullen ook enkele vragen worden gesteld. De aard en omvang van de vragen zal ondermeer afhangen van het reisdoel, reishistorie en de kwaliteit en volledigheid van de ingediende stukken. Men is niet geïnteresseerd in je levensverhaal of privé zaken, men zal slechts willen vaststellen wat het doel van je reis is en of alles wel in de haak is. Het kan zijn dan er vragen worden gesteld over (de relatie met) de referent. Dit is om het reisdoel te staven maar tevens om bijvoorbeeld eventuele mensenhandel te detecteren. Als de aanvrager zich goed heeft voorbereid hoef je voor de intake niet te vrezen.

Aan de hand van de stukken en de korte vragen aan de balie kan de baliemedewerker nog enkele aantekeningen maken ten baten van een goede beoordeling. De aanvraag zal ontvankelijk worden verklaard en vervolgens worden doorgezonden naar de back office alwaar andere medewerkers de aanvraag verder behandelen en beoordelen. Mocht men bij de behandeling toch nog vragen hebben dan zou je later opgeroepen kunnen worden voor afname van een separaat interview.

Hoelang duurt de afhandeling?

In een normale situatie bedraagt de wettelijke beslistermijn van een ingenomen aanvraag ten hoogste 15 kalenderdagen, maar in de praktijk –buiten het piek seizoen- is de behandeltijd ongeveer een week.

In individuele gevallen, als nadere documenten moeten worden aangeleverd door de aanvrager, kan de beslistermijn worden verlengt tot maximaal 30 kalenderdagen. In uitzonderlijke gevallen, als een nader onderzoek nodig is door de centrale autoriteiten (IND/DVZ), is de deadline uiterlijk 60 kalenderdagen.

Vergeet ook niet de fase hiervoor: tijd die nodig is tussen het verzoeken tot een afspraak en het indienen van de afspraak op de ambassade. De ambassade moet een mogelijkheid voor een afspraak aanbieden binnen 2 weken, maar als je zelf later terecht wil mag dat natuurlijk ook.

Als zowel het verkrijgen van een afspraak als de behandeltijd van het visum de maximale tijd van respectievelijk 2 weken en 15 dagen mochten vereisen ben je dus 29 dagen verder. Als je het paspoort laat opsturen (dit is standaard het geval als je er voor kiest de aanvraag via VFS in te plannen in plaats van zelf een afspraak aan te vragen met de ambassade), komen er ook nog de verzendtijd bovenop voor het versturen van de aangetekende post. Dien daarom altijd ruim op tijd de visumaanvraag in, liefst minstens een maand van te voren.

Neem bij spoed (zoals overlijden van een dierbare) contact op met de ambassade of met de IND/DVZ. Deze bepalen in welke gevallen iemand een spoedvisum krijgt.

Wat kost een aanvraag?

De normale visumleges zijn 60 euro, te betalen in lokale valuta. Indien men gebruikt maakt van VFS Global komt hun service fee er nog bovenop. De service fee is ten hoogste de helft van de door de EU vastgestelde maximale visumleges van 60 euro.

Voor specifieke groepen zijn er gereduceerd visumleges of vrijstelling van de leges. Kinderen van 6 tot 12 betalen 35 euro. Vrijgesteld van leges zijn o.a. kinderen van 0 tot 6 jaar, houders van een diplomatiek paspoort en aanvragers die familie zijn van een burger van de unie (EU/EER) vergezellen naar een lidstaat anders dan het land waar de EU onderdaan zelf de nationaliteit van heeft.

Visum is zojuist terug ontvangen, wat nu?

Controleer de visumsticker. Is hij geldig in alle lidstaten? Kloppen de data ‘geldig van t/m ‘? Het aantal aangevraagde dagen? Het aantal grenspassages (1, 2, multiple entry)? De persoonsgegevens?

Is er iets niet in de haak, neem dan meteen contact op met de ambassade! Eventuele fouten kunnen dan mogelijk nog hersteld worden.

Wat te doen bij een afwijzing?

Probeer allereerst een afwijzing te voorkomen door een goede voorbereiding. Mocht je toch een afwijzing ontvangen, weet dan het volgende:

De ambassade is verplicht om schriftelijk de reden van afwijzing te laten weten. Met name ‘vestigingsgevaar ‘ is een veel gehanteerde afwijzingsgrond. Hier tegen kun je in bezwaar gaan en dat is, voor Nederland, zeker niet kansloos. Afhankelijk van je eigen vaardigheden kun je dat bezwaar geheel zelfstandig doen of –tegen een vergoeding- met behulp van een advocaat vreemdelingrecht. Een bezwaar dient tijdig gemaakt te worden: voor Nederland moet je binnen 4 weken van de beschikkingsdatum in bezwaar, voor België is de termijn 30 dagen.

Bij een goede aanpak is er in Nederland goede kans (zo’n 50%, met behulp van een specialist vergroot de kans nog verder tot zo’n 80%). Op internet kun je diverse voorbeeldbrieven vinden. Zie bijvoorbeeld www.buitenlandsepartner.nl .

De visum historie van een reiziger wordt geregistreerd in het VIS (Visa Informatie Systeem). Hierin kunnen de lidstaten de historie van een persoon opvragen. Hiermee gaat men visum shoppen (mensen die meerdere ambassades afgaan om ergens een visum te krijgen) tegen en kan men zien dat eerdere Schengen visums zijn toe of afgewezen. Ondanks dat elke aanvraag op zijn eigen merites moet worden beoordeeld staat een slechte visum historie niet fraai. Het is dan ook verstandig om bezwaar in te dienen om zoveel mogelijk smetjes uit te wissen.

Voor België echter raad het migratie Vlaamse expertise centrum Kruispunt aan om een nieuwe aanvraag in te dienen die tegemoet komt aan de argumenten van de weigeringsbeslissing.

Voorbereiding van de aanvraag: het verzamelen van bewijsstukken

Moet ik van te voren al een vliegticket kopen of volstaat een reservering?

Koop nooit een ticket totdat je het visum hebt gekregen! Bel een luchtvaartmaatschappij van jou en vraag om een optie op een reis. Je kunt dan kosteloos of tegen geringe kosten een optie/reservering nemen. Deze vervalt automatisch na enkele weken als je er geen definitieve boeking van maakt en betaald. Een geldige optie of reservering volstaat voor de aanvraag van een visum. Bij toewijzing van het visum maak je pas de definitieve boeking en betaling van het ticket.

Wat voor documenten kan je indienen om aan te tonen dat er een band is met het land van herkomst?

Een belangrijke eis is dat de reiziger aannemelijk maakt dat deze tijdig zal terug keren naar het land van herkomst. Men wil dus stukken zien die een economische of sociale band aan tonen met het land waar jouw gast vandaan komt. Welke combinatie en hoeveelheid van stukken je aanlevert verschilt uiteraard per individu, maar denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Een reservering/optie van een retourticket.
 • Overleg een arbeidscontract, werkgeversverklaring (brief) of andere combinatie van papieren waaruit blijkt dat de reiziger een baan heeft om naar terug te keren.
 • Een studie of andere verplichting naar waar terugkeert moet worden.
 • Eigendomspapieren van onroerende goederen zoals bezit van een huis of land.
 • Bezit van dure eigendommen, zoals een auto.
 • De zorg voor hulpbehoevende personen zoals ouders op leeftijd of jonge kinderen (geboorte akte, kopie paspoort, verklaringen van een arts, bewijs van inschrijving schoolgaande kinderen etc. over deze personen).
 • Een goed reisverleden: visums of reisstempels in het paspoort van andere (westerse) landen waaruit blijkt dat de reiziger altijd netjes tijdig is teruggekeerd.
 • Een Nederlandstalige of Engelstalige begeleidende brief opgesteld door de vreemdeling en/of referent (samen of apart). Voor België kun je dergelijke duiding integreren in de uitnodigingsbrief van de referent. Gebruik dit schrijven om het reisdoel nog eens te benadrukken en dat de vreemdeling en referent er op toe zullen zien dat bezoeker tijdig zal vertrekken uit Europa. Je kunt bijvoorbeeld schrijven dat de buitenlandse gast de familie en vrienden van de referent wil leren kennen, de cultuur hier, de Nederlandse taal en uiteraard zal de referent toezien op tijdige terugkeer van de gast want willen immers jullie niet de eigen glazen in gooien voor de toekomst en zullen jullie je netjes aan alle regels houden.

Voorbeelden van dergelijke brieven kun je bijvoorbeeld vinden op www.buitenlandsepartner.nl

De beoordelaars op de back office zijn Nederlandse en Belgische werknemers. Zorg dus dat de (belangrijkste) stukken een (Engelse of Nederlandse )vertaling hebben zodat de inhoud duidelijk is.

Wat voor verzekering is er vereist?

Sinds 1 juni 2004 is het een verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten voor een Schengenvisum. Deze reisverzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europa dekking).
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Een goede reisverzekering is ook voor jezelf van belang. Als reiziger of referent zit je niet te wachten op een torenhoge ziekenhuisrekening. Wanneer je een reisverzekering in Nederland of België afsluit, val je onder het Nederlandse c.q. Belgisch recht. Dat biedt meer zekerheden bij een mogelijk geschil dan wanneer je met een buitenlandse verzekeraar in zee gaat. Bekende Nederlandse verzekeringen zijn: Europese Verzekeringen, Oom Verzekeringen en Allianz Global Assistance. In België kent men onder meer Axa. Meer informatie: www.reisverzekeringblog.nl/visum-reisverzekering

Wat zijn de pasfoto vereisten?

Bij de aanvraag moeten twee pasfoto’s worden aangeleverd. De pasfoto moet aan dezelfde eisen voldoen als die van een Nederlands of Belgisch reisdocument.

 • Afmeting van 5 cm x 3 cm, tegen een witte achtergrond en goed contrast.
 • De pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • Close up van hoofd en schouders, op een wijze dat het hoofd 70-80% van de foto uitmaakt;
 • Scherp en duidelijk afgebeeld;
 • Van hoge kwaliteit, zonder inktstrepen of vlekken, afgedrukt op fotopapier.

Waar vind je het aanvraagformulier voor een Schengenvisum?

Deze valt o.a. te downloaden vanaf de website van de ambassade en ook bij VFS Global.

Een online invulbare Nederlands en Engelstalige versie is te vinden op de website van Buitenlandse Zaken:

Waar vind je het ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking ‘?

Deze kun je downloaden op de website van jou Nederlandse gemeente alsmede op de website van de IND: www.ind.nl/particulier/kort-verblijf/formulieren-brochures

Het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking ‘ heb je nodig voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie jij logies wil verstrekken. Daarnaast hebt je dit formulier ook nodig als jij je voor een visumplichtige vreemdeling garant wilt stellen. Dit document dien je te ondertekenen op het gemeentehuis, deze legaliseert dan jou handtekening. Hiervoor worden leges geheven. Woont de referent in buitenlandd dan kun je terecht bij de ambassade voor legalisatie van de handtekening.

De logies en/of garantverstrekker hoeven niet één en dezelfde persoon te zijn. Persoon A kan logies verstrekken, persoon B kan garant staan. Uiteraard kan de vreemdeling ook voor zichzelf garant staan mits deze voldoende financiële middelen heeft, dan hoeft de garantstelling niet ingevuld te worden.

Wat is vereist als de Nederlandse referent garant wil staan?

Je kunt financieel garant staan voor iemand die uit het buitenland komt voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen. Financieel garant staan is nodig als diegene zelf minder dan 34 euro per dag te besteden heeft.

Om financieel garant te kunnen staan, moet je een duurzaam en voldoende inkomen hebben. Dit wil zeggen minstens van het 100% minimumloon. Op 1 januari 2015 was dit bedrag € 1.501,80 per maand exclusief vakantiegeld. Dit normbedrag wordt elk semester geactualiseerd. Voor actuele bedragen zie: ind.nl/particulier/kort-verblijf/kosten-inkomenseisen/Paginas/default.aspx

Je kunt hier mee voor één of meer personen garant staan, de inkomenseis blijft onveranderd.

Per vreemdeling is een eigen garantformulier nodig. Je gebruikt hiervoor het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking ‘. Voor een garantverklaring moet de gemeente de handtekening legaliseren, of indien de referent in het buitenland woont, de ambassade.

Vervolgens stuur je het originele formulier (met een aantal ondersteunende documenten omtrent je inkomen) naar de vreemdeling in het land waar je gast vandaan komt.

Je bent in loondienst en wilt garant staan:

Je kunt garant staan als je in loondienst werkt. De volgende documenten zijn hiervoor nodig:

 • Een ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • Een kopie van het arbeidscontract dat nog minstens 12 hele maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • Een kopie van de laatste 3 loonstrookjes;
 • Een kopie van de paspoort of identiteitskaart.

Je bent ondernemer en wilt garant staan:

Je kunt ook garant staan als je zelfstandig ondernemer bent. Minimaal de volgende documenten zijn hiervoor nodig:

 • Een ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • Een recent uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • De meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • Een recente winstrekening en verliesrekening, waaruit blijkt wat de nettowinst is.

Wat is vereist als de Belgische referent garant wilt staan?

Indien de vreemdeling niet over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt kan de referent garant staan door overlegging van een verbintenis tot tenlasteneming (Bijlage 3bis). Te verkrijgen via de gemeente of DVZ site: dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_03_02.pdf

Om garant te staan zijn voldoende middelen van bestaan vereist, dit wil zeggen:

 • Een regelmatig inkomen ontvangen.
 • Tenminste 1000 euro (toeristen/vrienden) of 800 (familie in 1ste of 2de graad) netto.
  • Vermeerderd met 150 euro per inwonend persoon.
  • Vermeerderd met 200 (toeristen/vrienden) of 150 euro (familie) voor elke bijkomende vreemdeling.
 • Bewijs van de Belgische nationaliteit.
 • De laatste 3 loonfiches
 • Elk document dat kan dienen om het bedrag van de middelen waarover hij beschikt te beoordelen (gezinssamenstelling,inkomen van de echtgenoot in het geval van een huwelijk in gemeenschap van goederen, op voorwaarde dat het bewijs van dit regime wordt geleverd, bewijs van de band van verwantschap met de ten laste genomen vreemdeling, enz.).

Legalisatie van de handtekening moet plaatsvinden bij de eigen gemeente, of indien de referent in het buitenland woont, op de ambassade. Omwille van de vertrouwelijkheid is de garant gemachtigd de bewijsstukken samen met een kopie van de gedateerde en gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming rechtstreeks naar de Belgisch ambassade te sturen.

De vreemdeling kan voor zichzelf garant staan als deze persoonlijk beschikt over € 95,- per dag als hij in een hotel verblijft en € 50,- per dag als hij bij een particulier is gehuisvest. Indien de vreemdeling bij de referent zal verblijven (particulier logies) vergeet dan niet een bewijs van uitnodiging mee te leveren die de datum, de duur en het doel van het verblijf vermelden.

Meer informatie:

 • dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Devoldoendepersoonlijkebestaansmiddelen.aspx
 • dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/informatiebrochure_garanten.pdf

Wanneer vervalt de geldigheid van een garantstelling?

Een garanttelling vervalt zodra de vreemdeling aantoonbaar het Schengengebied heeft verlaten. Bij een nieuw bezoek is dus officieel een nieuwe garantstelling vereist. Zolang een vreemdeling nog steeds binnen het Schengengebied verblijft kan een Nederlandse garantsteller nog 5 jaren verantwoordelijk worden gesteld en een Belgische garantsteller nog 2 jaren. Denk hierbij onder andere aan de kosten voor deportatie terug naar het land van domicilie.

Officieel vervalt een garantstelling dus zodra een vreemdeling het Schengengebied heeft verlaten. Bij een nieuw bezoek (op hetzelfde of een nieuw visum) is dus een nieuwe garantstelling vereist. In de praktijk zijn mij geen verhalen bekend van Nederlandse grensbewaking (KMar) die geen genoegen namen met een recente garantstelling voor verblijf bij dezelfde referent als voorgaande bezoeken. Als de grenswacht geen genoegen neemt met een garantstelling kan deze de referent vragen een nieuwe garantverklaring te tekenen.

Vragen over reizen op een visum en verblijf in het Schengengebied:

Voor hoeveel dagen of entries kan je het visum het beste aanvragen?

Elke situatie is uniek en elke aanvraag wordt op zijn eigen gronden beoordeeld. Kijk als reiziger en referent dus samen wat jullie plannen zijn en gebruik een goede dosis gezond verstand. Voorbeeld: als de vreemdeling aangeeft een fulltime baan te hebben, hoe reëel is het dan dat de vreemdeling een volle 90 dagen kan komen? Hoeveel werkgevers accepteren immers een verlof van 3 maanden? Overweeg dan een aanvraag voor een vakantie van 3 of 4 weken. Een ZZP-er of vreemdeling zonder werk kan mogelijk wel relatief eenvoudig 90 dagen verlof nemen maar zal dan weer rekening moeten houden met het aantonen van voldoende binding met het land van herkomst (vestigingsgevaar ontkrachten).

Voor een eerste visum kom je doorgaans alleen in aanmerking voor een enkele binnenkomst. Een visum kan ook worden afgegeven voor twee of meervoudige (multiple) entries. Iemand die frequent reist kan dus het beste om multiple entry vragen. Onderbouw dit zo mogelijk om aan te tonen dat je frequent wilt gaan reizen. Indien de ambassade de vreemdeling bonafide acht en de noodzaak voor meervoudige binnenkomsten ziet is er gerede kans op een multiple entry visum (MEV).

Hoelang mag je in het Schengengebied verblijven?

Op de visumsticker staat bij ‘dagen ‘ de maximale duur van het verblijf per reis. Dit is dus het aantal dagen da iemand mag verblijven in het Schengengebied. Uiteraard is een visum alleen bruikbaar binnen de aangegeven geldigheidsperiode, ook deze mag niet overschreden worden!

Let op! De maximale verblijfsduur binnen het Schengengebied is 90 dagen (aaneengesloten of in meerdere stukken) gezien over elke periode van 180 ‘rollende’ dagen. Zie ‘visum multiple entry‘ voor details.

Bij een visum met 1 entry moet je er goed op letten je het aantal opgegeven dagen niet verwart met de op het visum aangegeven ‘geldig van … t/m …’ regel. Een visum kan bijvoorbeeld worden afgegeven voor 30 dagen maar geldig zijn van 1 januari t/m 15 februari. Dan kun je dus binnen een periode van anderhalve maand maximaal 30 dagen verblijven De ambassade geeft standaard een periode van 15 dagen extra aan geldigheid, dit geeft je wat speling bij het plannen van je reis.

Hou het aantal dagen en de geldigheidsperiode van het visum goed in de gaten!

Overschrijd nooit de maximale termijnen, dan ben je in overstay en dus illegaal in het land!

Ik heb een multiple entry visum, wat betekent dit?

Op de visumsticker staat bij het aantal binnenkomsten de aantekening MULTI. Dit is een visum voor meervoudige binnenkomsten. Een multiple entry visum (MEV) staat je toe meermaals het Schengengebied te betreden binnen de geldigheid van het visum. Een dergelijke visum is doorgaans minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig. Je kunt dan dus makkelijk tussen het land van herkomst en het Schengengebied reizen zonder voor elke afzonderlijke reis langs de ambassade te hoeven gaan voor een nieuw visum.

Let op! Het maximale verblijf is 90 dagen in elke periode van 180 ‘rollende ‘ dagen. Dit komt er eigenlijk op neer dan je op elke dag in het Schengengebied 180 dagen terug blikt en je dan niet over de limiet van 90 verblijfsdagen mag zitten. De dag erna blik je wederom 180 dagen terug of je al aan je maximum zit en zo voort. Deze termijn van 180 dagen rolt/schuift dus elke dag door.

Het makkelijkste is natuurlijk om 90 dagen op (binnen Schengen) en 90 af (buiten Schengen) te verblijven, maar je mag je de verblijfsdagen opdelen zoals je wilt. Op de website van de Europese Unie staat een rekenhulp waar je kunt controleren of je niet over je limiet gaat: ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html

Let er bij vervolg bezoeken ook op dat je opnieuw/nog steeds aan alle voorwaarden van het visum voldoet en dit aan de grens kunt aantonen: dat je verzekerd bent, voldoende eigen middelen hebt (of een garantsteller), een verblijfsadres (logies) etc.

Hoe of wanneer krijg ik een multiple entry visum?

Je kunt hier zelf om verzoeken als je denkt dat je de komende tijd veelvuldig het Schengengebied wilt of moet betreden. De geldigheid van een visum wordt per individu en per visumaanvraag beoordeeld.

In de regel wordt door de Nederlandse autoriteiten aan bonafide reizigers met een ruime reishistorie een multiple entry visum afgegeven. Uit praktijk ervaringen met Nederland blijkt dat bij de derde aanvraag –of soms zelfs eerder- reizigers ‘spontaan’ een MEV kunnen krijgen.

De Belgische autoriteiten zijn officieel meer terughoudend in het afgeven van MEV. Hun standpunt is dat de bonafide reiziger niet enkel zijn of haar voornemen tot veelvuldig of regelmatig reizen dient te maar ook diverse andere elementen in acht worden genomen. Dit alles gebeurt steeds op individuele basis en is het resultaat van een zorgvuldige analyse aan de hand van verschillende relevante parameters en de informatie aangereikt door de visumaanvrager.

Wat zijn de gevolgen van illegaal verblijf (overstay)?

Dit moet je ten alle tijden voorkomen! Blijf je langer dan toegestaan in het Schengengebied dan ben je illegaal. Dit kan bestraft worden met een boete, een ongewenstheids verklaring (je bent dan enkele jaren niet langer welkom) en bemoeilijkt uiteraard toekomstige aanvragen voor een visum. Niet doen dus zo’n overstay!

Kan je een visum verlengen?

Ja, dat is -onder voorwaarden- mogelijk maar het maximale verblijf is nog steeds 90 dagen. Alleen in extreme omstandigheden kunnen de autoriteiten van deze limiet af zien. Of je in aanmerking komt voor een verlenging zal worden bepaald door de IND/DVZ.

De Nederlandse IND in de praktijk niet zo moeilijk om verblijf tot maximaal 90 dagen te verlengen, mits nog steeds aan alle verblijfseisen kan worden voldaan. De Belgische DVZ verleend echter in strikt uitzonderlijke situaties, zoals ziekte of overmacht, verlenging. Wil je verlenging aanvragen, neem dan in Nederland contact op met de IND en in België met de gemeente.

Zijn er nog naast kort verblijf nog andere type visums?

Ja, naast het type C ‘kort verblijf ‘ visum zijn er ook andere types maar die voor buitenlanders die kort naar het Schengen gebied komen niet van belang. Er is het A visum (luchthaven transit) en type D (inreisvisum met het oog op lang verblijf, in Nederland beter bekend als MVV: Machtiging Voorlopig Verblijf). Informatie over vestiging in Nederland is in te winnen bij de Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND), en voor België bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Een visum type C voor kort verblijf kan wel voor verschillende doelen worden aangevraagd: toerisme, bezoek aan vrienden/familie, zaken en (voor België) ook met het oog op huwelijk/samenwonen.

Waar kun je heen reizen op een Schengenvisum?

Een Schengenvisum geeft normaal gesproken toegang tot het hele Schengengebied. Dit betekent dat je het Schengengebied mag binnentreden, rondreizen en vertrekken vanuit elk van de lidstaten. Uiteraard moet het visum wel aangevraagd worden bij de ambassade van het land dat het hoofdverblijf is. Komt iemand dus primair naar Nederland dan zal deze op het door Nederland afgegeven visum moeten in reizen. Je hoeft niet persé via Nederland aan te komen, mits je maar aannemelijk kunt maken dat Nederland nog steeds het primaire doel van de reis is. Je bent dan vrij om bijvoorbeeld via Duitsland de buitengrens te passeren, eventueel nog wat rond te toeren door Europa , daarna de meeste tijd door te brengen in het land van hoofdverblijf Nederland en te vertrekken via België.

Het spreek voor zich dat als iemand een visum voor België heeft en land in Griekenland, men daar vreemd zal opkijken. Reken er maar op dat de reiziger de vraag krijgt aan te tonen dat België het hoofdreisdoel en Griekenland slechts voor korte duur wordt aangedaan.

In zeldzame gevallen heeft de reiziger een visum met territoriale beperking. Men een dergelijke restrictie mag dan slechts een deel van de lidstaten bezoeken. In dat geval staat er op het visum niet ‘geldig voor: Schengen Staten‘, maar ‘geldig voor‘ gevolgd door een de landcodes van de lidstaten waar men nadrukkelijk toe beperkt is óf juist de landcodes van de lidstaten waar men nadrukkelijk niet mag komen.

Waar moet je op letten bij de grens?

Zorg er voor dat je een(kopie van) alle bewijsstukken die je hebt gebruikt voor het aanvragen van het visum bij je draagt. Een regulier visum geeft namelijk geen recht op toegang! Aan de grens mag men controleren of nog steeds aan alle eisen voldaan wordt zoals voldoende financiële middelen of een bonafide reisdoel. Het kan dus voorkomen dat men de reiziger enkele vragen stelt omtrent de reisplannen of dat men de financiële middelen wil controleren. Neem dus ook de contactgegevens van de referent mee of beter nog, zorg dat de referent aanwezig is op het vliegveld, dan kan de grensbewaking contact opnemen met de referent indien nodig.

Tip: Zorg er voor, zelfs als er een garantsteller is, dat je aan de grens enige contanten hebt in Euro’s, bijvoorbeeld een bedrag ter waarde van 100 of meer euro. Dan is duidelijk is dat de reiziger niet volkomen hulpeloos is als bijvoorbeeld de referent niet direct beschikbaar is en de reiziger met het openbaar vervoer of taxi verder zou moeten reizen naar de referent. Daarnaast is cash geld natuurlijk ook handig voor eventuele kosten direct na aankomst terug in het eigen land.

De kans op weigering is zeer gering, maar indien de toegang geweigerd wordt laat je dan niet zo maar terugsturen maar vraag om een (piket) advocaat. Ook de grenswacht kan fouten maken.

Is er een meldplicht na aankomst in Europa?

Voor Nederland is sinds 1 januari 2014 de algemene meldplicht komen te vervallen. Tot die tijd moesten vreemdelingen die bij een particulier verbleven zich melden bij de Vreemdelingen Politie. Toeristen die in een hotel verbleven werden door de hotels aangemeld. Sinds deze meldplicht door de EU niet langer verplicht is gesteld hebben enkele landen waaronder Nederland deze eis inmiddels geschrapt. In uitzonderlijke gevallen zou de grenswacht (KMar) de vreemdeling nog een meldplicht op kunnen liggen, dit voor gevallen waar men de reiziger niet volledig vertrouwd maar geen gronden heeft de toegang te weigeren.

Voor België is er wel een meldplicht! Na binnenkomst in België moet de vreemdeling die bij een particulier verblijft zich binnen 3 dagen melden bij het lokale gemeentebestuur. De gemeente overhandigt dan een aankomstverklaring (Bijlage 3). Dit document vermeldt de datum waarop de vreemdeling het Schengengrondgebied moet verlaten. Bij verblijf in een hotel handelt deze de melding af.

Kan je met het Schengenvisum naar het Verenigd Koninkrijk reizen?

Nee, het Verenigd Koninkrijk en ook Ierland zijn niet aangesloten bij het Schengenverdrag. Deze landen hebben elk hun eigen visumbeleid, er is dus een apart visum nodig voor deze landen. Een visum of verblijfsvergunning van deze landen geeft evenmin toegang tot het Schengengebied. Alleen houders van een verblijfskaart ‘familielid van een burger van de unie ‘ hebben in principe het recht om alle EU landen te bezoeken zonder enig visumvereiste. Raadpleeg voor meer informatie de ambassade van het EU land in kwestie en de website van de Europese Unie: europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_nl.htm

Hoe zit dat met speciale visums/procedures voor familie van een EU/EER onderdaan?

EU/EER onderdanen zijn alle die de nationaliteit van een EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte) land hebben. Voor familieleden van EU/EER-onderdanen en van onderdanen van Zwitserland die gebruik maken (of hebben gemaakt) van hun recht op vrij verkeer, zijn er speciale, versoepelde, regelingen.

Van vrij verkeer is sprake indien de EU/EER-onderdaan zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, of in het verleden heeft gedaan. Bij een Nederlander die in Nederland verblijf (of Belg in België) is dus géén sprake van gebruik van vrij verkeer! Echter, wanneer diezelfde Nederlander (of Belg) eerder in een ander EU/EER-land dan Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, is er wél sprake van gebruik van vrij verkeer. Dit komt voor uit de Europese regels omtrent vrij verkeer van EU burgers en hun niet EU familieleden: Richtlijn 2004/38/EG.

Een voorbeeld van een dergelijke aanvraag is bijvoorbeeld een Nederland of Belg die gehuwd is met een Buitenlander en samen naar Spanje op vakantie willen. Of een Belg of Italiaan die met de buitenlandse visumplichtige echtgenoot naar Nederland wil komen.

De eisen:

Ongeacht de verblijfsplaats van het niet EU-familielid (formeel bekend als derdelander –familielid) en het aanvangtijdstip van de relatie met de EU/EER-onderdaan, komt het derdelander-familielid in aanmerking voor de versnelde en kosteloze visumprocedure indien hij met objectieve bewijzen kan aantonen dat:

 • Hij/zij familie is van een EU/EER-onderdaan;
 • De EU/EER-onderdaan zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit; en dat
 • Hij de EU/EER-onderdaan begeleidt of zich bij hem gaat voegen.

Indien alle 3 de punten kunnen worden aangetoond mag een visum niet geweigerd worden door de ambassade en mag ook de toegang aan alle EU/EER grenzen (met of zonder visum) niet geweigerd worden, tenzij er fraude (zoals schijnhuwelijk) in het spel is of de vreemdeling staatsgevaarlijk is.

De versnelde procedure houdt in dat de vragen op het Schengenvisumaanvraagformulier gemarkeerd met een asterisk (*) niet hoeven te worden beantwoord. Visumafgifte dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden. Voor de aanvraag mogen geen leges worden geïnd.

Als de aanvrager samen meteen EU/EER (Europese Unie, Europese Economische Ruimte)familielid reist naar een andere lidstaat dan het land waarvan deze EU/EER burger zelf de nationaliteit van heeft, dan valt men onder het verdrag van recht op vrij verkeer van personen. Deze Richtlijn 2004/38/EG (Directive 2004/38/EC) stelt dat direct familieleden in opgaande of neergaande lijn gratis, versneld (maximaal 15 kalenderdagen) en met een minimaal aantal voorwaarden recht hebben op een visum. Dit is een verschil met een reguliere aanvraag, alwaar het visum een gunst is.

Benodigd bewijs:

Ingevolge artikel 5 van Richtlijn 2004/38/EG dient de aanvrager slechts de eigen identiteit, de identiteit van de EU/EER-onderdaan, de familierelatie met de EU/EER-onderdaan, en het feit dat de EU/EER-onderdaan gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer aan te tonen en aannemelijk te maken dat de aanvrager samen met de EU/EER-onderdaan reist of zich bij de EU/EER-onderdaan voegt om in aanmerking te komen voor een versneld en kosteloos visum.

 • Het aantonen van de identiteit kan uiteraard met het paspoort en (kopie) paspoort van de referent.
 • Het aantonen van de familierelatie bij een huwelijk kan met de huwelijksakte , een biologische relatie kan dit met een geboorte akte. Lever bij een buitenl;andse akte ook een (Engelse of Nederlandse) vertaling. Liefst zijn de aktes gelegaliseerd.
 • Het aantonen van het gezamenlijke reisplan waaruit blijkt dat de vreemdeling zich bij de EU onderdaan voegt (in een ander land dat het land waar deze EU onderdaan de nationaliteit van heeft), kan bijvoorbeeld door een geschreven verklaring van de EU onderdaan, reserveringen voor transport of op enige andere wijze.

Bovengenoemde stukken zijn slechts de meest algemene manier om aan te tonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan, een EU burger en zijn/haar familieleden mogen ook op enige andere wijzen aantonen dat zij onder de richtlijn vallen.

Aanvragers hoeven dus niet aan te tonen dat zij over voldoende middelen beschikken, een medische reisverzekering is geen vereiste en tijdig terug keer hoeft ook niet aannemelijk gemaakt te worden.

Dit visum én doorlating aan de grens -mits bovenstaande punten aangetoond kunnen worden- is een recht, tenzij er spraken is van fraude (zoals een schijnhuwelijk) of als iemand staatsgevaarlijk is.

Wie wordt er als familie van een EU onderdaan gezien?

De volgende categorieën familieleden kunnen in aanmerking komen voor visumfacilitering:

 • De echtgenoot/echtgenote;
 • De partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten;
 • De rechtstreekse bloedverwanten in de neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of geregistreerd partner, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn;
 • De rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of geregistreerd partner, die te hunnen laste zijn;
 • Partners –niet zijnde huwelijks- of geregistreerd partners- met wie de burger van de Unie een duurzame, bewezen relatie heeft, en de rechtstreekse bloedverwant (van de partner) in neergaande lijn die jonger is dan 18 jaar. Een duurzaam relatie betekent bijvoorbeeld een aantoonbare gezamenlijk huishouden van tenminste 6 maanden of een gezamenlijk kind.

Neem bij problemen of misverstanden met de ambassade over dit type aanvraag contact op met de Europese ombudsdienst: Solvit. Meer informatie over dit type aanvraag:

Op het visum staat bij ‘bijzonderheden ‘ een tien-cijferige nummer, wat is dit?

Op Nederlandse visums wordt onder ‘bijzonderheden‘ een 10-cijferig nummer vermeld. Dit nummer is het zogenaamde Vreemdelingen nummer, ofwel V-nummer. Dit nummer is een uniek nummer dat alle ketenpartners in de vreemdelingenketenen (IND, Vreemdelingenpolitie, ambassade, KMar etc.) gebruiken om een vreemdeling te registreren en identificeren. Elke vreemdeling heeft één V-nummer en elk V-nummer is gekoppeld aan één persoon. In de praktijk vind soms helaas vervuiling plaats, waardoor er toch meerdere personen met 1 nummer zijn of 1 persoon meerdere nummers krijgt. Als referent of vreemdeling krijg je tegenwoordig eigenlijk alleen bij het opstarten van een TEV verblijfsprocedure bij de IND met dit nummer te maken: bij contact met de IND zal men vragen of je een V nummer bij de hand hebt.

Hoe ziet een visum kort verblijf eruit, wat betekent alles?

Hieronder een in 2012 visum, afgegeven door de Nederlandse ambassade in Bangkok (deze worden sinds oktober 213 afgehandeld op de RSO in Kuala Lumpur en niet langer in Bangkok). Dit is een standaard visum type C (kort verblijf) met toegang tot het hele Schengengebied met een 1 enkele binnenkomst (daarna vervalt het visum dus).

Het maximaal aantal verblijfsdagen was 90, te gebruiken vanaf 4 april 2012 tot 18 juni 2012 (dat is een periode van 105 dagen). Er waren dus 15 dagen speling waarbinnen de 90 dagen verbruikt konden worden. De visumhouder is op 5 april de Nederlandse grens gepasseerd op Schiphol en hiervandaan ook weer vertrokken op 1 juni 2012, een totaal verblijf van 88 (zowel de dag van aankomst als dag van vertrekt tellen mee) uit de maximale 90 dagen.

Achternaam, voornaam en paspoortnummer zijn vanwege de privacy gecensureerd. Het 10-cijferig Vreemdelingen nummer is ook gecensureerd. Tot slot blijkt uit de BNL2 code nog dat tot afgifte is besloten door de ambassade zelf, als de ambassade er zelf niet uitkomt wordt de aanvraag doorgestuurd naar de IND/DVZ en dan staat er de code BNL1.

Bronnen:

Begrippenlijst:

 • Biometrie: pasfoto’s en afname van vingerafdrukken.
 • DVZ: Dienst Vreemdelingenzaken, de Belgische versie van de IND.
 • EU/EEA: European Union, European Economic Area. Zie EU/EER.
 • EU/EER: Europese Unie, Europese Economische Ruimte. Samenwerking van Europese landen.
 • EU burger/onderdaan: Alle burgers van landen die tot de EU behoren.
 • IND: Immigratie en Naturalisatiedienst, de Nederlandse versie van de DVZ.
 • KMar: Koninklijke Marechaussee, de grenswacht aan de Nederlandse grens.
 • MEV: Multiple entry visum, visum voor meervoudige binnenkomsten.
 • MVV: Inreis visum, visum lang verblijf (met oog op vestiging), Schengenvisum type D.
 • Referent: De relatie die de vreemdeling in Nederland uitnodigt en ontvangt.
 • RSO: Regional Support Office. Dit is de back office welke visumaanvragen af handelt voor Nederland.
 • SIS: Schengen Informatie Systeem, EU register met internationale opsporingsinformatie.
 • TEV: Toegang en Verblijf procedure, een verzoek aan de IND tot migratie en vestiging in Nederland.
 • Verblijfskaart: Onder Richtlijn 2004/38 afgegeven verblijfspasje door EU/EER landen, vervangt visum.
 • Verblijfsvergunning: Een verblijfspasje voor lange duur (immigratie), vervangt tevens het visum.
 • VIS: Visa Informatie Systeem, EU systeem voor onderling uitwisselen van visum gerelateerde data.
 • Visum Code: EU Verordening 810/2009/EG waarin de visumregels voor alle Schengenlanden staan.
 • VKV: Visum kort verblijf, Schengenvisum type C. Visum voor verblijf tot maximaal 90 dagen.
 • Vreemdeling: Een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • V-nummer: 10-cijferig vreemdelingennummer. Dit is een uniek nummer, waarmee iedere vreemdeling is te identificeren door de ambassade, IND, KMar, Vreemdelingen Politie etc.

Geschreven door Rob V. in januari 2015.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 4 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739