vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Calamiteitenfonds – veel gestelde vragen en antwoorden

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

De term ‘negatief reisadvies’ roept nogal wat misverstanden op bij consumenten. Veel reizigers denken dat een ‘negatief reisadvies’ of een reiswaarschuwing, afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse zaken een reden is om een geboekte reis te annuleren. Dat is niet het geval.

Het Calamiteitenfonds speelt een belangrijke rol wanneer er sprake is van een abnormale gebeurtenis op een (vakantie)bestemming, zoals natuurrampen of oproer. Zij kunnen dan beslissen of reizigers de reis kosteloos kunnen annuleren of de vakantie mogen omboeken.

Hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over het Calamiteitenfonds.

Wat is het Calamiteitenfonds?
Een onafhankelijke stichting die reizigers van aangesloten deelnemers vrijwaart van de financiële gevolgen van calamiteiten tijdens hun vakantie.

Wat doet het Calamiteitenfonds?
Het Calamiteitenfonds betaalt de meerkosten die ontstaan doordat de reis moet worden aangepast bij een calamiteit. Als de reis moet worden afgebroken dan geeft het fonds een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

Wat word verstaan onder een calamiteit?
Een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Een bijzondere situatie die veroorzaakt is door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land. Denk daarbij aan grootschalige oproer, (burger)oorlog, orkanen, overstromingen of aardbevingen.

Wat is molest?
Voorbeelden van molest zijn (burger)oorlog, opstand, oproer of terrorisme.

Betaalt het Calamiteitenfonds bij elke calamiteit uit?
Nee. Het is de Calamiteitencommissie die bepaalt of de natuurramp of molest als een abnormale gebeurtenis kan worden beschouwd. Een gebeurtenis is niet abnormaal als deze vooraf bekend was of regelmatig voorkomt op een bestemming.

Wat is een uitkeringsvatbare situatie?
Deze ontstaat indien als gevolg van de calamiteit de reisorganisatoren de reis niet ongewijzigd kan leveren, dus niet langer de reis kan uitvoeren vanwege een calamiteit. Dit wordt bepaald door de Calamiteitencommissie. Hiervoor zijn twee oorzaken mogelijk: gevaar voor de reiziger of zijn goederen, of een aangetaste infrastructuur waardoor de passagier niet verder kan reizen. Dan zal het Calamiteitenfonds de meerkosten van de aanpassing van de reisovereenkomst uitkeren aan de reisorganisatoren. Er kan dus ook sprake zijn van een calamiteit zonder een uitkeringsvatbare situatie voor de reiziger, omdat er geen claims zijn dat de reisovereenkomst niet meer kan worden voortgezet.

Welke kosten worden door het Calamiteitenfonds vergoed?
Bij reisaanpassing vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van die reisaanpassing. Als de reis moet worden afgebroken, vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van de repatriëring naar Nederland en wordt een vergoeding voor niet genoten reisdagen gegeven.

Wat zijn niet genoten reisdagen?
Dat zijn de dagen waarop de reisorganisator zijn verplichtingen uit de reisovereenkomst niet heeft kunnen nakomen en hij de klant ook geen alternatief programma heeft kunnen aanbieden.

Wat is een dreigende calamiteit?
Wanneer een calamiteit dreigt maar nog geen feit is geworden. Denk bijvoorbeeld aan een orkaan die op een vakantiebestemming afstormt maar daar nog niet is gearriveerd.

Kan een dreigende calamiteit een uitkeringsvatbare situatie opleveren?
Ja, dat kan. Als een orkaan nog niet op de vakantiebestemming is aangekomen, kunnen er al wel maatregelen worden genomen, zoals repatriëring om schade aan lijf en leden te voorkomen.

Wat is een dekkingsbeperking?
Dat is het besluit dat het Calamiteitenfonds de dekking (garantie) voor het reizen naar een bepaald gebied (voor bepaalde danwel onbepaalde duur) intrekt. Een dekkingsbeperking kan alleen worden ingesteld als sprake is van een dreigende calamiteit, waarvan de kans groot is dat deze zich daadwerkelijk voordoet. Het is een instrument voor het Calamiteitenfonds om schade te beperken. Je stuurt immers ook geen mensen naar een huis dat op instorten staat indien je weet dat er schade zal ontstaan.

Wat is een negatief reisadvies?
Deze term wordt veel door de pers en het publiek gebruikt bij classificatie 5 of 6 va het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een land op haar website.

Meer informatie over het Calamiteitenfonds? Ga naar een ANVR reisbureau of kijk op de website: www.calamiteitenfonds.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 4 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739