vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Buitenlandse partner naar Nederland halen: Kort verblijf of lang verblijf

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance
Medische reisverzekering voor buitenlandse partner

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

√ Medische kosten gedekt tot € 30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

√ Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

√ VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Heb je een visumplichtige buitenlandse partner en wil je hem of haar graag naar Nederland halen, dan zijn daar voorwaarden aan verbonden.

Komt je partner voor de eerste keer naar Nederland, dan moet je kiezen voor een zogenaamd kort verblijf. Jouw partner mag dan maximaal 90 dagen hier verblijven. Daarna moet die persoon weer terug naar het land van herkomst. Wanneer je wilt dat jouw partner definitief bij je komt wonen dan kan je kiezen voor de procedure die bij een lang verblijf hoort. Dat is niet eenvoudig en kost veel tijd omdat je partner eerst een mvv (machtiging voorlopig verblijf) moet krijgen. Buitenlanders die naar Nederland komen voor gezinshereniging, moeten eerst het basisexamen inburgering buitenland halen. Pas dan kunnen ze een mvv verkrijgen. Zij moeten namelijk basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving hebben voordat ze zich hier vestigen. Zo kunnen ze sneller inburgeren.

Wanneer je een visumplichtige buitenlandse partner naar Nederland wilt halen, dan zijn er dus twee mogelijkheden:

 • Kort verblijf (tot maximaal 90 dagen).
 • Lang verblijf (langer dan 90 dagen).

In beide situaties moeten zowel jij als je partner aan meerdere voorwaarden voldoen. In dit artikel lees je welke voorwaarden dat zijn.

Kort verblijf voor visumplichtige nationaliteiten

Wanneer je een buitenlandse partner naar Nederland wilt halen voor een verblijf van maximaal 90 dagen, dan moet jouw visite hiervoor een visum aanvragen. Dit visum heet Visum Kort verblijf maar wordt vaak een Schengenvisum genoemd. Het beleid om visumplicht in te voeren of af te schaffen kan wisselen als gevolg van politieke omstandigheden. Raadpleeg daarom de lokale Nederlandse vertegenwoordiging zoals de website van de ambassade in het land waar jouw partner woont of het ministerie van Buitenlandse zaken.

Overzicht voorwaarden kort verblijf voor visumplichtige nationaliteiten

Als jouw partner een visum voor Nederland aan wil vragen (kort verblijf) moet hij of zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In het bezit zijn van een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort). Dit reisdocument moet ruim geldig zijn. Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Jouw gast mag geen gevaar vormen voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden. Onder gevaar voor openbare orde wordt onder andere gevaar voor illegale immigratie verstaan.
 • Hij of zij heeft voldoende middelen van bestaan. Zo niet dan moet er iemand in Nederland financieel garant staan voor jouw partner. Als je voldoende inkomen hebt kan jij zelf de garantsteller zijn.
 • Jouw partner moet het reisdoel aannemelijk maken. Hij of zij kan dit aantonen met een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
 • De buitenlandse gast mag niet gesignaleerd staan door Nederland of een van de overige Schengenlanden.
 • Jouw partner moet over een medische reisverzekering beschikken.
 • Je gast moet aantonen dat hij of zij tijdig zal terugkeren naar het land van herkomst. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of jouw partner een sterke sociale en/of economische binding heeft met het land van herkomst.

Overzicht voorwaarden lang verblijf voor visumplichtige nationaliteiten

Wanneer je jouw partner voor langere tijd of definitief naar Nederland wilt halen (langer dan 90 dagen), dan moet jij of je partner een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf als familie- of gezinslid. Om Nederland in te reizen heeft de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Een mvv is een visum dat wordt afgegeven voor een verblijf van langer dan 3 maanden. De referent vraagt een mvv en verblijfsvergunning in één keer aan. De referent volgt dan de procedure voor Toegang en Verblijf (TEV-procedure). De hoofdpersoon bij wie de vreemdeling als familie- of gezinslid verblijft, is de referent. Bij het indienen van de aanvraag verklaar je dat jij de referent bent. Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee.

Overzicht voorwaarden referent

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent ongehuwd.
 • Je bent Nederlander of hebt al minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
 • Je bent 21 jaar of ouder
 • Er is een verklaring ondertekend dat jij referent bent.
 • Er is een duurzame en exclusieve relatie met je buitenlandse partner.
 • Je staat ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) van jouw woonplaats (gemeente).
 • Je hebt voldoende en duurzaam inkomen. Het inkomen dat je moet aantonen is een bruto maandbedrag. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspecificatie (loonstrook) staat.
 • Het inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.

Overzicht voorwaarden buitenlandse partner

Jouw buitenlandse partner moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Jouw partner is ongehuwd.
 • Hij of zij is 21 jaar of ouder.
 • De buitenlandse partner gaat met jou samenwonen zodra deze in Nederland is. Jouw partner schrijft zich in op hetzelfde adres als waar jij woont.
 • Jouw partner heeft het basisexamen inburgering buitenland afgelegd of heeft vrijstelling.
 • De partner heeft een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort).
 • De buitenlandse partner vormt geen gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid.
 • Jouw partner is bereid mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose.
 • De partner heeft bij een eerdere aanvraag van een verblijfsvergunning geen onjuiste gegevens verstrekt of relevante gegevens achtergehouden.

Reisverzekering en ziektekostenverzekering voor een buitenlandse partner

Voor de aanvraag van Visum Kort Verblijf moet jouw partner aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten die voldoet aan de eisen voor een Schengenvisum. Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Meer informatie: Medische reisverzekering visum

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Vragen?

Voor vragen over een visum moet je contact opnemen met het IND. Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons contact op telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 42 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739