vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Checklist aanvraag Schengenvisum voor bezoek aan familie of vrienden

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Bij de aanvraag voor een Schengenvisum voor Nederland in verband met familie- of vriendenbezoek is het verzamelen van de juiste documenten belangrijk. Een aanvraag zonder de complete set documenten, waaronder een polis voor een medische reisverzekering, kan leiden tot een afwijzing van de visumaanvraag.  

Het is daarom aan te raden om tijdig diverse formulieren te verzamelen voor de aanvraag op de ambassade of bij een externe dienstverlener zoals VFS Global. In dit artikel kan je lezen welke documenten en bewijsstukken er nodig zijn voor een visumaanvraag.

Wanneer een visum aanvragen?

Checklist aanvraag schengenvisum voor bezoek aan familie of vrienden

Je kan een aanvraag op z’n vroegst drie maanden voor de reis van de buitenlandse gast indienen en minimaal 15 werkdagen van tevoren. Meestal krijg je binnen 15 kalenderdagen bericht of je het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 30 dagen duren. En in uitzonderlijke gevallen 60 dagen, bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Wat is een Visum Kort Verblijf (Schengenvisum)?

Wanneer familie of een vriend uit van buiten Europa, Nederland wil bezoeken kan het zijn dat deze persoon visumplichtig is. Hij of zij dient dan een visum aan te vragen bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het land van herkomst. Een visum kort verblijf is maximaal 90 dagen geldig. Je krijgt het visum voor het aantal dagen dat is aangegeven bij de aanvraag. Voor een visum geldt: heeft men 90 dagen achter elkaar verblijf gehad in Nederland of  in een van de Schengenlanden, dan moet de gast minimaal 90 dagen wachten voordat hij/zij weer naar het Schengengebied kan komen.

Procedure voor aanvraag van Schengenvisum

Allereerst verzamel je alle formuleren voor je gast (zie checklist) als dit compleet is kan je een afspraak maken met de ambassade, consulaat of het extern servicebureau. Tijdens het bezoek aan de ambassade/consulaat/servicebureau:

 • Dient de buitenlandse gast een paspoort of ander reisdocument te overleggen met ten minste twee blanco pagina’s. Dit reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal drie maanden geldig zijn na de datum waarop hij/zij het Schengengebied wil verlaten.
 • Hij/zij levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Elk persoon die op het reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
 • Andere noodzakelijk formulieren worden ingenomen (zie checklist).
 • De visumaanvrager levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
 • Hij of zij laat vingerafdrukken afnemen. Dit gebeurt wanneer men de aanvraag indient. Deze blijven 5 jaar geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
 • Je betaalt leges. Als je naar een externe dienstverlener gaat, betaalt je ook een vergoeding. Het normale tarief is 60 euro, te voldoen in de locale valuta.

Een Schengenvisum heet officieel ‘Visum Kort Verblijf’ en is een type C visum. Deze wordt als een sticker in het paspoort geplakt. Wanneer jouw gast Nederland inreist, kan hij/zij nog een keer gecontroleerd worden. Het is daarom aan te raden om alle informatie en documenten die jouw gast voor de visumaanvraag nodig had mee te nemen op reis.

Checklist aanvraag visum Nederland

Het is van groot belang dat je zorgt dat de aanvraag volledig is (dus met alle noodzakelijke documenten waaronder een medische reisverzekering). Onvolledige aanvragen voor een Schengenvisum zorgen voor een vertraging of afwijzing van het visum.

AANVRAAG

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.

DOCUMENTEN

 • Een paspoort of ander reisdocument.
 • En een kopie van de houderpagina, eerder verleende visa en een kopie van alle inkomende en uitgaande stempels.
 • De houderpagina van alle voorgaande paspoorten met bijbehorende visa.

Van ieder document moet je het origineel en een kopie overhandigen. De documenten moeten aangeleverd worden in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans (of vertaald worden naar één van deze talen).

Aanvragen dienen persoonlijk ingediend te worden en de volgende documenten moet de visumaanvrager meenemen:

 • Het paspoort of ander reisdocument en dat moet bij het verlaten van het Schengengebied nog minstens 3 maanden geldig zijn.
 • Het paspoort of ander reisdocument moet nog minimaal twee lege visapagina’s hebben.
 • Het paspoort of ander reisdocument mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

FOTO

Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet een duidelijke gelijkenis vertonen (zie ook: www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/02/18/fotomatrix-2007)

BEWIJS VAN REIZEN

 • Reisschema (reisreservering naar en uit Schengengebied op naam, niet een ticket). Let op: maak een (vlucht)reservering die door jou geannuleerd kan worden.
 • Een ingevuld Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Dit document moet worden ondertekend door degene die men bezoekt en daarna ingeleverd bij de Nederlandse gemeente waar hij/zij staat ingeschreven.
 • Een kopie van een arbeidscontract van degene die jou bezoekt, dat nog minstens 12 maanden geldig is vanaf het moment van de aanvraag voor het visum en de laatste drie loonstroken of andere bewijzen van inkomsten van de logiesverstrekker. Of drie meest recente bankafschriften of salarisstroken als je zelf voor het verblijf betaalt.
 • Documenten waaruit blijkt dat de buitenlander na de reis weer teruggaat naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld:
  • Een verklaring van de werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat jouw gast werk heeft in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat hij/zij een opleiding volgt in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat hij/zij kinderen heeft die in het land van herkomst naar school gaan.
  • Een document waaruit blijkt dat hij/zij een woning of ander onroerend goed heeft in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager zorg draagt voor personen in het land van herkomst.

BEWIJS VAN VERZEKERING (medische reisverzekering)

Een officieel document van jouw verzekeraar waaruit blijkt dat:

 • De verzekering op de naam van de visumaanvrager is afgesloten (de verzekeringsnemer mag iemand anders zijn).
 • De verzekering geldig is in het gehele Schengengebied en tijdens het gehele verblijf.
 • Er bij medische kosten voor minstens 30.000 euro wordt vergoed. De verzekering medische kosten dekt, waaronder ziekenhuisbehandeling, spoedbehandeling en repatriëring, ook in het geval van overlijden.

Geeft jouw verzekeraar geen officieel op naam gesteld document met deze informatie? Sluit dan voor deze reis een reisverzekering af bij een andere aanbieder.

Let op: De persoon in Nederland die de buitenlander uitnodigt, mag zelf de verzekering voor zijn gast afsluiten, dat kan hier: Medische reisverzekering voor Schengenvisum.

BETALING

De persoon die een Schengenvisum aanvraagt moet tijdens de aanvraag ook de kosten betalen in locale valuta.

AANDACHTSPUNTEN

Er zijn nog een aantal aandachtspunten die van belang zijn:

 • Zo moet de visumaanvrager zijn paspoort tijdens het visumaanvraagproces missen (kan dus niet op reis naar het buitenland).
 • Dat aanvullende ondersteunende documenten door de bevoegde autoriteiten gevraagd kunnen worden.
 • In geval van een afwijzing, het betaalde visumbedrag niet wordt vergoed.

Voor meer informatie over over de visumprocedure kan je contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zie: ind.nl.

Vragen?

Heb je vraag over een medische reisverzekering voor een Schengenvisum? Neem dan contact met ons op: Telefoon 0031 (0)55-5400408 (van 09.00 – 12.00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739