vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Van Egypte naar Nederland: Schengenvisum en reisverzekering

Van Egypte naar Nederland: Schengenvisum en reisverzekering

Van Egypte naar Nederland: Schengenvisum en reisverzekering

Wanneer inwoner van Egypte naar Nederland wil reizen voor een vakantie familie- of partnerbezoek (maximaal 90 dagen) is een Schengenvisum vereist. Om een Schengenvisum te kunnen aanvragen moet er ook een medische reisverzekering worden afgesloten. Een medische reisverzekering die voldoet aan alle visum-eisen kan je hier snel en voordelig afsluiten.

Schengenvisum voor Nederland en de EU

Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. De lidstaten zijn aan dezelfde visumregels gebonden. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het gehele Schengengebied te verplaatsen zonder grenscontroles of afzonderlijke visumplichtigen. Gasten uit Egypte die Nederland willen bezoeken moeten daarvoor vooraf een visum aanvragen. Officieel heet dit een visum kort verblijf (VKV), of visum ‘type C’, maar in de volksmond ook wel ‘toeristenvisum‘ of ‘Schengenvisum’ genoemd.

Waar moet je een visum aanvragen?

Alleen de buitenlandse reiziger/gast kan een Schengenvisum aanvragen, deze wordt ‘vreemdeling’ genoemd. De eventuele uitnodiger wordt de ‘referent‘ genoemd. Alleen de vreemdeling kan een visumaanvraag indienen. Een aanvraag moet door de vreemdeling in persoon worden ingediend bij de lidstaat van het land van bestemming: de Nederlandse ambassade of eventueel via een door deze ambassade aangewezen externe dienstverlener (VFS Global). Wil iemand meerdere lidstaten bezoeken dan moet de aanvraag worden ingediend bij de ambassade van het land dat aangemerkt kan worden als het hoofdverblijf, dit wil zeggen het land waar men het langst wil blijven of wat het primaire doel van de reis is. Mocht er geen duidelijk hoofddoel zijn dan moet een visum worden aangevraagd bij de ambassade van het land van eerste binnenkomst.

Gegevens van de Nederlandse ambassade in Cairo

 • Ambassadeur voor Egypte: Laurens Westhoff
 • Adres: 18, Hassan Sabri Street, 11211 Zamalek, Caïro
 • Telefoon: +20227395500 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • Fax +20227363821
 • E-mail:
 • Openingstijden: Zondag tot en met donderdag van 8:00 – 17:00 uur.

Contactgegevens consulaire afdeling

Openingstijden: Zondag tot en met donderdag: 8.00 – 12.00 uur. Alléén op afspraak, met uitzondering van het legaliseren en ophalen van documenten.

Schengen visa

Maak een afspraak bij het Visa Application Center van VFS Global.

Consulaire vragen?

Stel jouw vraag:

 • via telefoonnummer +20227395500. Let op: bel je anuit Nederland? Bel dan met +31 247 247 247.
 • via WhatsApp. Stuur direct een WhatsApp-bericht. Of voeg ons mobiele nummer +316 8238 7796 toe aan de contactlijst van je smartphone en stuur dan je bericht.
 • per e-mail via het contactformulier.

Algemene informatie

Nederland maakt onderdeel uit van het Schengengebied waartoe ook behoren: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estonia, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Een Schengenvisum is een document dat de aanvrager toestaat te reizen naar het Schengengebied. Het geeft de aanvrager echter niet automatisch het recht het Schengengebied te betreden. Immigratiebeambten kunnen de aanvrager verzoeken aanvullende informatie of ondersteunende documenten te verstrekken omtrent financiële middelen, duur van het verblijf en doel van het bezoek.

Sommige Schengenlanden die hierboven zijn vermeld vereisen informatie over visumaanvragen van Egyptische paspoorthouders. In het algemeen wordt een visumaanvraag binnen 14 dagen verwerkt. In enkele gevallen dient de ambassade de visumaanvraag door te sturen aan de bevoegde instanties voor een uiteindelijke beslissing. In dit geval kan het tussen 14 dagen en 2 maanden in beslag nemen voordat een visum eventueel kan worden verstrekt.

Procedure visumaanvraag en vereisten

Een interview zal worden afgenomen tijdens het indienen van de visumaanvraag. Indien niet wordt meegewerkt aan het interview, zou dit kunnen leiden tot weigering van het visum.

Algemeen vereiste documenten die door aanvragers in Egypte behoren te worden ingediend voor een visum kort verblijf

 • Paspoort – Origineel en kopie van je huidige en vorige paspoort(en). Kopie van de biometrische data pagina. Kopie van alle pagina’s van het paspoort die stempels of visa bevatten. Belangrijk: Het huidig paspoort moet zijn afgegeven in de afgelopen 10 jaar en moet ten minste twee blanco pagina’s bevatten. Het paspoort moet tenminste nog drie maanden geldig zijn na terugkeer van de geplande reis. Om een bewijs te ontvangen dat je jouw paspoort bij de ambassade heeft ingeleverd, dien je op het moment van de aanvraag van het visum een kopie van de houderpagina van jouw paspoort te overleggen. Deze kopie zal aan je worden geretourneerd met een stempel die aangeeft dat je paspoort door de ambassade is aangehouden in verband met de verwerking van de visumaanvraag.
 • Foto – Een biometrische foto (met egale licht getinte achtergrond) niet ouder dan zes maanden en zonder digitaal te zijn bijgewerkt. Let er op dat de foto niet wordt bevestigd aan het aanvraag formulier aangezien het separaat dient te worden gescand. Ter verzekering dat de foto voldoet aan het vereiste format verwijzen wij je naar de ICAO aanbevelingen: www.icao.int/Photograph_Guidelines.pdf
 • Verzekering – Medische reisverzekering die de gehele periode dekt van het voorgenomen verblijf, geldig voor alle Schengenlanden en die alle kosten dekt die voort kunnen vloeien uit repatriëring voor medische redenen, medisch spoedeisende hulp, medisch spoedeisende behandeling in het ziekenhuis of overlijden tijdens het verblijf. De minimale dekking behoort EUR 30.000 te zijn.
 • Visum aanvraag formulier – Een volledig ingevuld en ondertekend visum aanvraag formulier. Let er op dat je contactgegevens correct zijn en dat je een e-mail adres vermeld.
 • Visum leges – Betaling van de visum leges. Dit is het equivalent van € 60 in Egyptische ponden.
 • Ondersteunende documenten – De lijst met ondersteunende documenten die visum aanvragers in Egypte behoren in te leveren is opgenomen in de Annex. De lijst bevat verplichte informatie die door alle visum aanvragers behoort te worden ingeleverd en een lijst met ondersteunende documenten die door visum aanvragers behoort te worden ingeleverd, afhankelijk van de doelstelling van de reis.
 • Taalvereisten – Alle vereiste documenten behoren te worden vertaald in de taal van het land dat wordt bezocht (in dit geval Nederlands) of in het Engels. Vertalingen afkomstig van El Gawhara of Gallober office kunnen niet door de ambassade worden geaccepteerd.

Lijst met ondersteunende documenten die door visumaanvragers behoren te worden ingediend voor visum kort verblijf:

 • Certificaat van de Mogamma – Voor personen die voor het eerst reizen of in geval van verlies paspoort: een certificaat van de Mogamma over de afgelopen 7 jaar.
 • Bevestigde reservering voor een retour reis (indien van toepassing) – Het ticket kan aangeschaft worden nadat het visum is verstrekt.
 • Doel van de reis – Een document dat de doel van de reis onderbouwt.
 • In te leveren documenten door werknemers – Certificaat van werknemerschap dat de datum indiensttreding aangeeft, de functie in het bedrijf en het salarisniveau.
 • In te leveren documenten door eigenaren van een bedrijf – Originele registratie van het commercial registry (Kamer van Koophandel) en de tax card (belastingkaart).
 • In te leveren document door studenten – Bewijs van inschrijving in de school /universiteit.
 • In te leveren documenten bij minderjarigen (niet van toepassing voor schoolreizen en reizen als lid van een sport club): Geboorteakte, brief van de school (indien van toepassing). Indien de minderjarige reist zonder zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers: toestemming van beide ouders of de voogd; door middel van een notariële akte of een formulier ondertekend door beide ouders/voogden op de ambassade. Indien de minderjarige reist met één van zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers: toestemming van de ouder of voogd die niet met zijn/haar kind meereist; door middel van een notariële akte of een formulier ondertekend door de ouder/voogd op de ambassade.

Schengenvisum en reisverzekering

Wanneer je familie, vrienden of een partner uit Egypte laat overkomen, dan dient er voor die persoon een medische reisverzekering is afgesloten die voldoet aan de Schengenvoorwaarden. Het bewijs hiervan – de polis – moet men tonen op de ambassade tijdens de visumaanvraag. Deze verzekering dient als dekking van eventuele uitgaven in geval van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg of spoedbehandeling in een ziekenhuis. De verzekering moet geldig zijn voor alle Schengen lidstaten en moet de gehele duur van het verblijf geldig zijn. De minimum dekking moet € 30.000,– bedragen.

Deze medische reisverzekering dient tevens ter bescherming van de garantsteller, want deze persoon is financieel verantwoordelijk. De medische verzekering kan daarom door een belanghebbende in Nederland worden afgesloten. De belanghebbende kan een referent zijn (garantsteller/logiesverstrekker), maar ook een vriend, familie of een partner van de Egyptische gast. In dat geval is belanghebbende tevens de verzekeringsnemer (premiebetaler) en de visumaanvrager is de verzekerde.

Sluit hier een medische reisverzekering voor een visum af

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw Egyptische gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager in Egypte (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Premies voor een medische reisverzekering

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visumaanvraag:

Let op: Wij adviseren jou altijd om een medische reisverzekering in Nederland af te sluiten. Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van de garantsteller. Met een Nederlandse reisverzekering val je altijd onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht (van o.a. de Autoriteit Financiële Markten – AFM) en zijn daarom meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars uit een ver land. Dat is in geval van hoge kosten of een geschil wel een prettig idee.

Dekking medische reisverzekering

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze verzekering voldoet aan de Schengen-eisen voor een medische reisverzekering, namelijk:

 • De geldigheid van de medische reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De verzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De verzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten (kosten voor het terugbrengen naar Egypte) en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De dekking van deze speciale reisverzekeringen gaat zelfs nog verder. Zo is jouw buitenlandse gast ook verzekerd voor:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in Egypte. Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw gast uit Egypte een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website  afsluiten voor jouw Egyptische gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum voor Nederland is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast uit Egypte wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739