vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Garant staan voor een buitenlandse gast, hoe doe je dat? Visum voor Nederland

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance
Medische verzekering buitenlandse gast

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

√ Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

√ Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

√ VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Jij kan garant staan voor een buitenlandse gast die met een visum voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) naar Nederland komt. Een garantstelling is noodzakelijk als iemand uit het buitenland (vriend, partner, familie, enz.) zelf onvoldoende inkomen heeft.

Indien de buitenlander die met een Schengenvisum naar Nederland komt, kan aantonen dat hij of zij minimaal 55 euro per dag te besteden heeft (per persoon) voor alle dagen hij in Nederland verblijft, hoeft er geen garantstelling te worden geregeld.

Resume:

 • Heeft jouw gast zelf genoeg geld tijdens het verblijf? Dan is een garantstelling niet nodig. Je vraagt dan alleen een particuliere logiesverstrekking aan. Je moet ook je handtekening laten legaliseren bij de gemeente.
 • Heeft jouw gast zelf niet voldoende geld tijdens het verblijf? Dan moet je ook garant staan voor de buitenlander. Jouw bezoek mag niet langer dan 90 dagen aaneengesloten in Nederland of een ander Schengenland verblijven. Jij bent daar verantwoordelijk voor.

Garant staan voor een buitenlandse gast

Garant staan voor een buitenlandse gast
Garant staan voor een buitenlandse gast

Met de garantverklaring laat je weten dat je garant staat voor de kosten van het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Ook sta jij garant dat deze vreemdeling Nederland weer op tijd verlaat. In de garantverklaring staat wat dit precies voor jou betekent. Je moet het bewijs van garantstelling zelf opsturen naar jouw buitenlandse bezoek. Hij of zij heeft het bewijs nodig voor de aanvraag van een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf). De Nederlandse ambassade of consulaat beslist over het visum. In veel gevallen moet je ook jouw inkomensgegevens aanleveren.

Een bewijs van garantstelling kost € 11,50. Je betaalt voor het legaliseren van je handtekening door de gemeente. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, moet jouw partner ook tekenen. In dat geval betaal je twee keer € 11,50. Jouw bewijs van garantstelling is drie maanden geldig.

Er zijn een aantal voorwaarden om garant te kunnen staan:

 • Jouw inkomen is ten minste gelijk aan het minimumloon (exclusief vakantiegeld).
 • Voor echtparen geldt een gezamenlijk inkomen van ten minste het minimumloon (exclusief vakantiegeld).
 • Je moet een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking invullen, ondertekenen en deze laten legaliseren bij je gemeente.
 • Voor garantstelling hoeft er geen speciale relatie te zijn met de buitenlandse gast. Heb je zelf onvoldoende inkomen, dan kan ook een familielid, vriend of kennis garant staan.

Wat betekent een garantstelling voor jou?

Het garant staan voor een buitenlander die Nederland of andere Schengenlanden bezoekt heeft consequenties. De belangrijkste zijn:

 • Je verklaart garant te staan voor de betaling van de kosten van het verblijf, de medische verzorging en de repatriëring van de buitenlander.
 • De garantstelling geldt voor een periode van 5 jaar of zoveel korter als het verblijf van de vreemdeling duurt, te rekenen vanaf de binnenkomst van die persoon op het Schengengrondgebied, tot een maximum van € 10.000 per jaar, voor zover deze kosten anders ten laste zouden komen van de Staat en/of openbare lichamen.
 • De garantstelling eindigt als op afdoende wijze kan worden aangetoond dat de buitenlander de Schengenruimte heeft verlaten (te denken aan een uitreisstempel aangebracht door een Schengenstaat of inreisstempel aangebracht door een met de grenscontrole belaste overheid in het land van herkomst).

Medische reisverzekering belangrijk bij garantstelling

Een belangrijke voorwaarde voor buitenlandse toeristen, om een Schengenvisum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet men kunnen aantonen dat er een reisverzekering is afgesloten. Voor deze reisverzekering, gelden de volgende voorwaarden:

 • De geldigheid van deze reisverzekering moet gelijk zijn aan de visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De reisverzekering moet de kosten van repatriëring dekken.
 • De reisverzekering moet medische kosten voor minimaal € 30.000,- dekken.

Ter (financiële) bescherming van de garantsteller is een medische reisverzekering belangrijk. Door de garantstelling loop jij tenslotte financieel risico. De reisverzekering is daardoor misschien wel belangrijker voor jezelf, dan voor je buitenlandse gast. Het is wellicht mogelijk dat je jouw buitenlandse gast een reisverzekering afsluit in het land van herkomst. Wij raden dit af om enkele belangrijke redenen. Wanneer je in Nederland een reisverzekering voor buitenlanders afsluit, val je onder het Nederlandse recht en kun je verhaal halen bij een Nederlandse verzekeraar. Dat wordt een stuk lastiger als de verzekeraar in een ver exotisch land is gevestigd. Het komt vaak voor dat een buitenlandse verzekeraar geen thuis geeft bij een hoge ziekenhuisrekening. De kans dat jij dan alsnog schadeloos gesteld wordt is klein omdat je dan moet gaan procederen met een verzekeraar in het buitenland wat hoge kosten met zich meebrengt.

Medische reisverzekering voor Schengenvisum

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze verzekering voldoen aan de Schengen-eisen voor een medische reisverzekering. De dekking van deze speciale reisverzekering gaat zelfs nog verder. Zo is jouw buitenlandse gast ook verzekerd voor:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden.

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Medische reisverzekering afsluiten

Formulier garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Dit formulier heb je nodig voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie je logies wenst te verstrekken. Daarnaast heb je dit formulier nodig in geval dat jij je voor een visumplichtige vreemdeling garant wilt stellen. Geef op het formulier bij punt 3. ‘Verklaring’ duidelijk aan wat in jouw geval van toepassing is: garantstelling, logiesverstrekking of beide. Je moet met het door jou ingevulde formulier naar de gemeente voor legalisatie van je handtekening. Let op! In geval sprake is van een garantstelling dient ook de handtekening van je partner bij de gemeente te worden gelegaliseerd. Aan het legaliseren van je handtekening door de gemeente zijn kosten verbonden.

Wanneer je het formulier gebruikt voor de komst van een persoon die niet visumplichtig is, dan hoef je niet naar de gemeente voor legalisatie.

Wat moet je doen om garant te staan?

Garant staan kan door een aantal stappen:

 1. Je vult het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking in. Als je voor meerdere personen garant wilt staan, moet u het formulier ook meerdere keren invullen. Bij verschillende gemeenten is dit online mogelijk. Let op: formulier en website vermelden dat dit voor visumplichtige bezoekers is bedoeld. Ook visumvrije bezoekers kunnen hier gebruik van maken.
 2. Laat je handtekening op het formulier bij jouw gemeente legaliseren. De garantstelling is 3 maanden geldig.
 3. Stuur het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking en andere documenten naar de buitenlandse gast.
 4. De buitenlandse bezoekers kan het gelegaliseerde formulier gebruiken, samen met  andere documenten, om bij de Nederlandse ambassade (of consulaat) in het buitenland een visum aanvragen. Heeft jouw bezoeker geen visum nodig? Dan moet hij/zij de documenten meenemen om tijdens de grenscontrole te laten zien.

Aanvullende documenten

Naast het formulier moet je ook de volgende documenten verzamelen. Deze stuur je op naar je buitenlandse bezoeker.

Garantstelling en in loondienst:

 • Een kopie van je arbeidscontract (dit moet nog minstens 12 maanden doorlopen vanaf het moment van de visumaanvraag).
 • Een kopie van je laatste 3 loonstrookjes.

Garantstelling en ondernemer:

 • Een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Je meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting.
 • Een recente winst- en verliesrekening, waaruit je nettowinst blijkt.

Heb je nog vragen over de garantstelling? Neem dan contact op met de IND.

Vragen?

Heb je een vraag over een medische reisverzekering voor een Schengenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (van 09.00 – 12.00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739