vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Hoe vraag je een Schengenvisum voor Nederland aan?

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Als een buitenlander naar Nederland wil komen voor een vakantie, partnerbezoek of familiebezoek van ten hoogste 90 dagen, is voor de meeste situaties een Schengenvisum vereist. Hoe je deze kan aanvragen lees je hier.

Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. De lidstaten zijn dus aan dezelfde visumregels gebonden, deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke Visum Code, EU verordening 810/2009/EG. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het hele Schengengebied te verplaatsen zonder onderlinge grenscontroles, visumplichtigen hebben slechts één visum -het Schengenvisum- nodig om de buitengrens van het Schengengebied te passeren.

Officieel heet dit visum een visum kort verblijf (VKV), of visum ‘type C’, maar in de volksmond ook wel ‘toeristenvisum ‘ genoemd. Voor lang verblijf (langer dan 90 dagen) is een verblijfsvergunning nodig, dat is een andere procedure waar dit dossier niet op in gaat.

De belangrijkste vereisten

De belangrijkste eisen op een rijtje, uiteraard kan het per individu en aanvraag verschillen wat er exact nodig is. In het algemeen toont de reiziger (is tevens de aanvrager van het visum) dat deze:

Hoe vraag je een schengenvisum voor nederland aan?
 • In het bezit is van een geldig reisdocument (paspoort).
  – Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Zich de reis financieel kan veroorloven: heeft voldoende middelen van bestaan.
  – Voor Nederland is de eis 34 euro per dag per reiziger.
  – Indien de reiziger zelf geen voldoende middelen heeft moet een garantsteller (de uitnodigende partij) borg staan. Men kijkt dan naar het inkomen van deze persoon, de referent.
 • Papieren heeft met betrekking tot de verblijfplaats zoals een hotelreservering of bewijs van verblijf (logies) bij een particulier.
 • Voor Nederland dient men voor dit het een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ in te vullen. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
 • Een medische reisverzekering heeft voor het hele Schengengebied met een dekking van tenminste 30.000 euro. Vraag deze aan bij een verzekeraar die het geld terug stort bij een eventuele visum afwijzing.
 • Een optie of reservering op een vliegticket heeft. Boek (betaal) het ticket pas als het visum is toegewezen! Een retour (reservering) is meteen één officieel erkend bewijsstuk dat terugkeer van de reiziger aannemelijker maakt.
 • Aannemelijk maakt dat de hij/zij tijdig terug zal keren naar het land van herkomst. Het gaat om een combinatie van bewijzen. Bijvoorbeeld eerdere visums voor (westerse) landen, een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of economische binding met het land van herkomst aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen.
 • Niet bij de Europese autoriteiten gesignaleerd staat en geen gevaar is voor de openbare orde of staatsveiligheid.
 • Twee recente pasfoto’s die aan de vereiste voldoen.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Een kopie van alle ingediende stukken. Tip: scan alles ook in zodat de aanvrager en referent een kopie hebben van alle ingediende stukken (bijvoorbeeld om aan de grens te tonen).

Waar moet ik een visum aanvragen?

Alleen de buitenlandse reiziger/gast kan een visum aanvragen, deze wordt ‘vreemdeling’ genoemd. De eventuele uitnodiger wordt de ‘referent‘ genoemd. Alleen de vreemdeling kan een visumaanvraag indienen.

Een aanvraag moet door de vreemdeling in persoon worden ingediend bij de lidstaat van het land van bestemming: de Nederlandse ambassade of eventueel via een door deze ambassade aangewezen externe dienstverlener (VFS Global).

Wil iemand meerdere lidstaten bezoeken dan moet de aanvraag worden ingediend bij de ambassade van het land dat aangemerkt kan worden als het hoofdverblijf, dit wil zeggen het land waar men het langst wil blijven of wat het primaire doel van de reis is. Mocht er geen duidelijk hoofddoel zijn dan moet een visum worden aangevraagd bij de ambassade van het land van eerste binnenkomst.

Wanneer kan een visumaanvraag worden ingediend?

Een visumaanvraag kan op zijn vroegst 3 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen (dit i.v.m. de normale maximale beslistermijn) voor aanvang van de beoogde reisdatum worden ingediend. Geadviseerd wordt dan ook om ruim van te voren de aanvraag in te dienen, liefst minimaal een maand vóór de voorgenomen vertrekdatum.

Hoe eerder je de aanvraag doet hoe beter: het kan tot 2 weken duren voordat je een aanvraag kan indienen en als de aanvraag eenmaal is ingenomen kan het in uitzonderlijke gevallen tot wel 60 kalenderdagen duren voordat je het paspoort terug krijgt. Dan ben je twee en een halve maand verder!

Hoe dien je een aanvraag in voor Nederland?

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal moeten worden gegeven binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag kan op twee manieren:

 • 1) Bij de optionele externe dienstverlener VFS Global. Vervolgens ga je op de afgesproken datum en tijd bij VFS langs en lever je de aanvraag in. Dit kost de aanvrager een service fee bovenop de visumleges. VFS stuurt de aanvraag door naar een beslismedewerker. Na een beslissing door de RSO kun je het paspoort bij VFS afhalen of tegen een vergoeding per koerier (EMS) laten retourneren.
  – Website: www.vfsglobal.com/
 • 2) Door een afspraak te maken via de NetherlandsAndYou website. Je komt dan bij een digitale afspraak kalender en kunt vervolgens op de afgesproken datum en tijd de aanvraag bij de ambassade indienen. Er wordt dan geen service fee in rekening gebracht. Na behandeling van de aanvraag kan het paspoort weer bij de ambassade (zonder afspraak) worden opgehaald of voor een vergoeding per koerier worden geretourneerd.
  – www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/

Het indienen van de aanvraag geschied dus bij de ambassade óf bij VFS op de afgesproken datum en tijdstip. Alleen de vreemdeling mag zich bij de balie/loket melden, de referent kan hier niet bij aanwezig zijn.

Wat is de procedure bij de ambassade, is er een interview?

Alleen de vreemdeling gaat naar binnen, het is immers de aanvrager die een verzoek komt indienen en toelichten. Ook zit de ambassade of het Visa Application Centre (VAC) niet te wachten op eventueel bemoeizuchtige of zelfs agressieve referenten, dus deze krijgen geen toegang.

Bij het loket dien je de aanvraag in. De baliemedewerker zal dan met jou als aanvrager de stukken doornemen en biometrische gegevens (vingerafdrukken, de paspoort foto’s) afnemen. Er zullen ook enkele vragen worden gesteld. De aard en omvang van de vragen zal onder meer afhangen van het reisdoel, reishistorie en de kwaliteit en volledigheid van de ingediende stukken. Men is niet geïnteresseerd in je levensverhaal of privé zaken, men zal slechts willen vaststellen wat het doel van je reis is en of alles wel in de haak is. Het kan zijn dan er vragen worden gesteld over (de relatie met) de referent. Dit is allereerst om het reisdoel te staven maar tevens om bijvoorbeeld eventuele mensenhandel te detecteren. Als de aanvrager zich goed heeft voorbereid hoef je voor de intake niet te vrezen.

Aan de hand van de stukken en de korte vragen door de baliemedewerker kan deze nog enkele aantekeningen maken ten baten van een goede beoordeling. De aanvraag zal ontvankelijk worden verklaard en vervolgens worden doorgezonden naar de back office. De medewerker aan de balie van de ambassade of het VAC beoordeeld de aanvraag dus niet, het beoordelen en toekennen of afwijzen van een visum gebeurd door Nederlandse medewerkers (ambtenaren) die in de back office werkzaam zijn. Mochten deze ambtenaren bij de behandeling toch nog vragen hebben dan zou kan de vreemdeling in sommige gevallen opgeroepen worden voor afname van een separaat interview op de ambassade.

Weet ook dat de loketmedewerkers slechts een adviserende rol hebben. Aan de hand van een checklist kijken ze of de aanvraag ontvankelijk is. Het kan zijn dat ze er op wijzen dat er iets mist of teveel aan stukken is. De vreemdeling kan er echter op staan dat de aanvraag ingeleverd wordt zoals aangeboden. Ook de baliemedewerker kan fouten maken (bijvoorbeeld adviseren iets te verwijderen dat later cruciaal blijkt bij de beoordeling door de behandelaar).

Uiteraard spreekt het voor zich dat personeelsleden van de ambassade of VFS zich beleefd en correct gedragen. Mocht de vreemdeling een slechte ervaring hebben gehad aan de ambassade/VFS balie wees dan vrij om bij de ambassade een klacht in te dienen. Een klacht heeft geen invloed op de beoordeling en als de klacht terecht is kan de ambassade haar service hiermee verbeteren.

Hoelang duurt de afhandeling?

In een normale situatie bedraagt de wettelijke beslistermijn van een ingenomen aanvraag ten hoogste 15 kalenderdagen, maar in de praktijk –buiten het piek seizoen- is de behandeltijd ongeveer een week.

In individuele gevallen, als nader onderzoek nodig is door de centrale autoriteiten (IND/DVZ), kan de beslistermijn worden verlengt tot maximaal 30 kalenderdagen. In uitzonderlijke gevallen, indien extra documenten moeten worden aangeleverd door de aanvrager, is de deadline uiterlijk 60 kalenderdagen.

Vergeet ook niet de fase hiervoor: tijd die nodig is tussen het verzoeken tot een afspraak en het indienen van de afspraak op de ambassade. De ambassade moet een mogelijkheid voor een afspraak aanbieden binnen 2 weken, maar als je zelf later langs wil komen mag dat natuurlijk ook.

Als zowel het verkrijgen van een afspraak als de behandeltijd van het visum de maximale tijd van respectievelijk 2 weken en 15 dagen mochten vereisen ben je dus 29 dagen verder. Als je het paspoort laat opsturen, komen er ook nog de verzendtijd bovenop voor het versturen van de aangetekende post.

Dien daarom altijd ruim op tijd de visumaanvraag in. Liefst minstens een maand van te voren, maar hoe eerder hoe beter. Als alles tegen zit kan het hele visumtraject zelfs enkele maanden duren!

Neem bij spoed (zoals overlijden van een dierbare) contact op met de ambassade of met de IND/DVZ. Deze bepalen in welke gevallen iemand een spoedvisum krijgt.

Medische reisverzekering voor Schengenvisum aanvragen

Een medische reisverzekering voor een Schengenvisum voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een Schengenvisum. Deze polis moet worden afgesloten voor buitenlandse gasten en overlegd worden op de Nederlandse ambassade bij het aanvragen van een visum voor Nederland.

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan (op werkdagen), dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Garantie: Als een visumaanvraag afgewezen wordt hoef je bij ons geen premie te betalen!

Een medische reisverzekering die voldoet aan alle Schengen eisen kost hier slechts €1,90 per persoon per dag. Voor een buitenlandse gast met een leeftijd boven de 70 jaar betaal je € 2,00 per persoon per dag (je moet dan een gezondheidsverklaring overleggen).

Wil je deze verzekering afsluiten? Klik dan hier: Sluit hier een reisverzekering voor een Schengenvisum af

Vragen?

Heb je vragen over een de aanvraag van een Schengenvisum neem dan contact op met het IND. Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739