vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Inkomenseisen bij garantstelling Schengenvisum

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Indien een visumplichtige buitenlander naar Nederland wil reizen voor een kort bezoek aan familie, vrienden of een partner en zelf onvoldoende financiële middelen heeft, dan kan iemand in Nederland financieel garant staan voor de buitenlandse gast.

In dat geval vraagt de visumplichtige buitenlander een Visum Kort Verblijf (Schengenvisum) aan bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst en maakt daarbij gebruik van het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’.

Inkomenseisen bij financiële garantstelling Schengenvisum

Inkomenseisen bij garantstelling Schengenvisum
Inkomenseisen bij garantstelling Schengenvisum

Jij kan dus financieel garant staan voor iemand die vanuit het buitenland naar Nederland komt voor een kort verblijf. Dit is een verblijf van maximaal 90 dagen. Dit is alleen mogelijk wanneer de garantsteller zelf voldoende duurzaam inkomen heeft. Dit betekent dat de garantsteller moet laten zien dat hij voldoende inkomen heeft voor een bepaalde tijd.

Het inkomen is een bruto bedrag. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspecificatie (loonstrook) staat. Op de loonstrook vindt je dit bedrag bijvoorbeeld in het vakje ‘SV-loon’. SV-loon wordt soms ook ‘loon SV’ of ‘(bruto)loon SVW’ genoemd.

De normbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli herzien. Voor 2019 is het normbedrag voor een Visum Kort verblijf: € 1615,80 per maand exclusief vakantiegeld. Het normbedrag voor financiële garantstelling bij een visumplichtige buitenlander geldt voor echtparen en ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden.

Als je zelf geen vast- of onvoldoende inkomen hebt, dan kan je iemand anders vragen om financieel garant te staan voor jouw buitenlandse gast. Bijvoorbeeld een vriend, je ouders of andere familie. Er hoeft geen relatie te zijn tussen de buitenlandse visumplichtige gast en de garantsteller. Iedere Nederlander kan garant staan, mits hij voldoende en een vast inkomen heeft.

Hoe kan je garant staan?

Dat kan door het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (1310) in te vullen en te ondertekenen. Dat formulier heb je nodig voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie je eventueel logies wenst te verstrekken. Daarnaast heb je dit formulier nodig in geval dat jij je garant wilt stellen voor een visumplichtige vreemdeling. Geef op het formulier bij vraag 3 ‘Verklaring’ duidelijk aan wat in jouw geval van toepassing is: garantstelling, logiesverstrekking of beide. Het door jou ingevulde formulier dient voor legalisatie van je handtekening bij de gemeente te worden aangeboden.

Let op! Ben je gehuwd of is er een geregistreerd partnerschap dan dient bij een garantstelling ook de handtekening van jouw partner bij de gemeente te worden gelegaliseerd. Het formulier dien je vervolgens te zenden naar de door jouw uitgenodigde persoon. Deze dient het formulier bij zijn visumaanvraag in het buitenland te overleggen, tezamen met alle overige bescheiden welke kunnen dienen ter onderbouwing van de visumaanvraag. Raadpleeg voor wat betreft de overige stukken die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de visumaanvraag de website van de ambassade of het consulaat waar de aanvraag zal worden ingediend.

Welke financiële risico’s loop je bij het garant staan?

Wanner je garant staat voor je buitenlandse familie, partner of gast zijn daar wel financiële risico’s aan verbonden. Deze kunne oplopen tot maximaal € 50.000 omdat je voor een periode van 5 jaar garant staat voor € 10.000 per jaar. De garantstelling eindigt indien de buitenlandse gast het Schengengebied heeft verlaten.

Hieronder lees je de tekst waar je voor tekent bij een garantstelling voor een Schengenvisum:

Bij een financiële garantstelling verklaar je garant te staan voor de betaling van de kosten van het verblijf, de medische verzorging en de repatriëring van de buitenlandse gast en dit gedurende een periode van 5 jaar of zoveel korter als het verblijf van de vreemdeling duurt, te rekenen vanaf de binnenkomst van die persoon op het Schengengrondgebied, tot een maximum van € 10.000 per jaar, voor zover deze kosten anders ten laste zouden komen van de Staat en/of openbare lichamen. De garantstelling eindigt als op afdoende wijze kan worden aangetoond dat de buitenlandse gast de Schengenruimte heeft verlaten (te denken aan een uitreisstempel aangebracht door een Schengenstaat of inreisstempel aangebracht door een met de grenscontrole belaste overheid in het land van herkomst).

Bron: Het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (1310)

Sluit een goede medische reisverzekering af om jezelf te beschermen tegen financieel onheil bij een garantstelling

Zoals je kan lezen sta je voor € 10.000 garant indien je een visumplichtige vriend, familie of partner uitnodigt om naar Nederland te komen. Dit bedrag kan in extreme gevallen nog oplopen tot maximaal € 50.000,- Juist daarom is het van groot belang om een goede reisverzekering met dekking voor medische kosten af te sluiten. Dat is overigens ook verplicht bij een visumaanvraag. De Europese Raad heeft besloten dat per 1 juni 2004 bij iedere visumaanvraag voor een Schengenland een medische reisverzekering dient te worden overlegd. Deze medische reisverzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De medische reisverzekering dient tevens ter bescherming van de garantsteller, want deze persoon is financieel verantwoordelijk en je wilt niet met eventuele hoge ziektekosten geconfronteerd worden. Een medische verzekering kan door een belanghebbende in Nederland worden afgesloten. De belanghebbende kan een referent zijn (garantsteller/logiesverstrekker), maar ook een vriend, familie of een partner van de buitenlandse gast. In dat geval is belanghebbende tevens de verzekeringsnemer (premiebetaler) en de visumaanvrager (buitenlandse gast) is de verzekerde.

Medische reisverzekering afsluiten? Let op de verschillen!

Er zijn nogal wat verschillen in voorwaarden en regels bij de aanbieders van een medische reisverzekering. Het is daarom goed om op een paar zaken te letten, zoals:

 • Sluit de verzekering af bij een Nederlandse reisverzekeraar. Dan ontvang je de verzekering en polisvoorwaarden in het Nederlands.
 • Lees voor het afsluiten eerst aandachtig de voorwaarden.
 • Zorg dat de garantsteller ook de verzekeringsnemer is. Deze is namelijk financieel verantwoordelijk voor de buitenlandse gast.
 • Kijk of je de premie terug ontvangt als het visum wordt afgewezen.
 • Informeer wanneer je de polis ontvangt als je hem snel nodig hebt.

Op deze website kan jij zelf eenvoudig een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je zeer snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag (tijdens werkdagen).

Premies voor een medische reisverzekering voor buitenlanders

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visumaanvraag:

Dekking medische reisverzekering

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze verzekering voldoet aan de Schengen-eisen voor een medische reisverzekering, namelijk:

 • De geldigheid van de medische reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De verzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De verzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten (kosten voor het terugbrengen naar het land van herkomst) en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De dekking van deze speciale reisverzekeringen gaat zelfs nog verder. Zo is jouw buitenlandse gast ook verzekerd voor:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website  afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt.  Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (op werkdagen tijden kantooruren of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739