vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Marokko: Schengenvisum Nederland en reisverzekering

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Marokko: Schengenvisum Nederland

Als je van plan bent om vanuit Marokko voor een kort verblijf naar Nederland of naar de Caribische Koninkrijksdelen te reizen, moet je mogelijk een Schengenvisum aanvragen.

Schengenvisum aanvragen

Marokkanen die naar Nederland reizen, kunnen een visum aanvragen bij de Nederlandse Ambassade in Rabat. Jij kunt vanuit Nederland hiermee helpen door bijvoorbeeld een verklaring van garantstelling en/of logiesverstrekking te regelen en de verplichte reisverzekering af te sluiten. De verplichte medische reisverzekering voor je Marokkaanse gast die voldoet aan de Schengeneisen, kan je via onze website afsluiten. In dit artikel lees je daar meer informatie over.

Voor jouw gemak maakt de Nederlandse ambassade in Rabat gebruik van de externe dienstverlener VFS Global. In Marokko hebben zij kantoren in Rabat en in Nador. Voor een tijdige afspraak raden wij je aan om voor alle kort verblijf visumaanvragen een afspraak bij hen te maken. Bekijk aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen en maak een afspraak via de website van VFS Global in Marokko (informatie in het Engels en in het Frans). Je kan ook bellen met VFS Global om een afspraak te maken bij één van hun kantoren. Bekijk daarvoor de contactpagina op hun website.

Nederlandse ambassade in Rabat

Contactgegevens

 • Ambassadeur: Désirée BonisAdres: 40 Rue de Tunis, Quartier Tour Hassan, Rabat
 • Telefoon: +212537219600 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • Fax: +212537219665
 • E-mail: rab@minbuza.nl
 • Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag: 8.00 – 12.30 en 13.30 – 15.00 uur. Bekijk de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Schengenvisum voor Nederland aanvragen

Elke visumaanvrager dient een eigen visumaanvraagformulier in te dienen en in persoon te verschijnen op de ambassade voor het indienen van de aanvraag. Dit geldt ook voor kinderen onder de 16 jaar die eventueel staan bijgeschreven in het paspoort van de ouder.

In verband met de zomerdrukte wordt je aangeraden, ruim van te voren, maar niet eerder dan 3 maanden voor jouw vertrekdatum, via de website van de ambassade een visumafspraak te maken.

Zoals gebruikelijk, gedurende de piek periode in de zomermaanden, is het aanbod van visumaanvragers vele malen hoger dan binnen de maximale capaciteit gefaciliteerd kan worden. Je moet daarom tijdig via de website van de ambassade www.mfa.nl/rab een afspraak inplannen voor het indienen van jouw dossier. Het is niet mogelijk om buiten het afsprakensysteem een aanvraag in te dienen. Tevens is het niet mogelijk telefonisch of via de e-mail een afspraak te maken.

Op het moment dat je alle documenten bij elkaar hebt die nodig zijn voor een visumaanvraag, zowel de originele met geldige data als de gevraagde kopieën, kan je een afspraak maken.

Iedere visumaanvrager dient in persoon op de afspraak te verschijnen. In de regel worden hierop geen uitzonderingen gemaakt. Kinderen vanaf 16 jaar dienen in bezit te zijn van een eigen paspoort.

Het dossier wordt op de dag van afspraak in behandeling genomen. Het is in jou belang alle benodigde documenten aan te leveren. De visumafdeling behoudt zich het recht voor, zo nodig, aanvullende documenten te vereisen. Het indienen van alle benodigde documenten geeft niet automatisch het recht op afgifte van een visum.

Op het moment van aanvraag ’visum kort verblijf’ moet je de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag te voldoen. Deze kosten worden niet terugbetaald.

Vanaf 5 april 2010 is het tarief voor een visum kort verblijf  € 60, – per visum. Kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen € 35,- en visa voor kinderen jonger dan 6 jaar zijn gratis. Dit bedrag dient betaald te worden in dirhams, omgerekend volgens de koers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland.

Visum kort verblijf

Benodigde documenten voor een visum kort verblijf (KVV) voor alle categorieën:

 • Het visumaanvraag formulier, volledig ingevuld met hoofdletters door de aanvrager in het Frans of Nederlands.
 • De aanvrager moet in persoon verschijnen op de dag van de afspraak met het volledige, correct ingevulde en ondertekende formulier (per persoon dient een aanvraagformulier te worden ingevuld).
 • Bij het indienen van de visumaanvraag moet je aan de visumvereisten voldoen. Zo niet, dan zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
 • De visumaanvraag wordt niet eerder dan 3 maanden voor geplande vertrekdatum ingediend;
  • Het visumaanvraagformulier is volledig ingevuld en ondertekend. Voor minderjarige kinderen dient het aanvraagformulier door één van de ouders te zijn ondertekend met schriftelijke akkoordbevinding van andere ouder.

Pasfoto

Een recente pasfoto (zwart/wit of kleur) niet ouder dan 6 maanden dient te worden overgelegd. Deze pasfoto moet een duidelijk en goedgelijkend beeld van de aanvrager geven. Reproducties worden niet geaccepteerd. De foto moet conform de volgende normen zijn:

 • Recht van voren genomen met een lichte achtergrond;
  • Formaat 35 x 40 mm;
  • Randen van ongeveer 2 cm. Van iedere kant zodanig dat het hoofd precies in het midden van de foto is;
  • Ook van mensen die een bril dragen moeten de ogen duidelijk zijn;
  • Als men een hoofddoek draagt dient het gehele gezicht zichtbaar zijn.

Geldig paspoort

 • maximaal 10 jaar oud op moment van visumaanvraag;
 • het paspoort dient nog minimaal drie maanden na geplande terugkeer geldig te zijn;
 • dient nog ten minste twee lege pagina’s te bevatten;
 • een kopie van de vijf eerste bladzijden van dat paspoort;
 • vingerafdrukken zijn afgegeven. Deze handeling is verplicht vanaf eind 2010;
 • leges zijn betaald (tenzij men hiervan is vrijgesteld).

Voorts dienen de volgende documenten te worden aangeleverd voor alle hieronder genoemde categorieën:

 • Een kopie van alle pagina’s (48) van jouw oude paspoort;
 • Jouw identiteitskaart (CIN) alsmede een kopie hiervan;
 • Franstalig bewijs van burgerlijke staat;
 • Bewijs van je reisdoel.
 • Bankafschriften van de afgelopen vijf maanden / bewijs dat u over voldoende geld beschikt voor jouw verblijf in Nederland, de doorreis en/of terugreis.
 • Originele reisverzekering (+ kopie) met een dekking van minimaal 30.000 Euro voor noodhulp, repatriëring en ziekenhuisopname.

Voor familiebezoek

Een door de gemeente in Nederland gelegaliseerde uitnodiging (+ kopie) voor de gehele duur van het voorgenomen verblijf met daarin vermeld een akkoordverklaring voor de gehele
periode van de uitnodigende partij. Een gelegaliseerde uitnodiging heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Indien je met kinderen reist, dient ook hun volledige naam op de uitnodiging te worden vermeld. Indien je zelf niet voldoende financiële middelen hebt en iemand in Nederland voor jou garant staat, moet er naast de garantverklaring ook het volgende te worden overgelegd:

 • Kopie van de verblijfsvergunning of identiteitskaart van de garantsteller en echtgenoot/echtgenote of partner;
 • Loonstroken van de referent/garantsteller van de afgelopen drie maanden;
 • Arbeidscontract/-overeenkomst van de garantsteller. Houdt er rekening mee dat deze arbeidsovereenkomst nog minimaal 12 maanden geldig is op het moment van de visumaanvraag en dat de referent/garantsteller in Nederland een minimum bruto inkomen moet hebben.
 • Indien de garantsteller een eigen bedrijf heeft: uittreksel Kamer van Koophandel, bankafschriften van de garantsteller van de afgelopen drie maanden;
 • Familierelatie met garantsteller via een familieboekje of geboorteakten.

Documenten die de terugkeer naar jouw eigen land of land van bestendig verblijf aannemelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, inschrijving schoolgaande kinderen, een eigendomsbewijs eigen woning en/of overige onroerende goederen.

Officieel/zakelijk bezoek:

 • Originele garantverklaring door de werkgever voor de duur van de missie (+ kopie);
 • Bewijs van solvabiliteit van de werkgever (bankafschriften over de laatste drie maanden);
 • Bewijs van handelsrelaties met uitnodigende partij;
 • Originele uitnodiging van het Nederlandse bedrijf (+ kopie).

Bepaalde categorieën, zoals ambtenaren, werkenden, landbouwers, handelaren, studenten en chauffeurs, dienen aanvullende documenten aan te leveren, raadpleeg daarvoor de website van de Nederlandse ambassade in Rabat. De visumafdeling kan, indien gewenst, om aanvullende documenten vragen. Van alle Arabische documenten dient een Franse vertaling te worden bijgevoegd.

Reisverzekering voor visumaanvraag

Een belangrijke voorwaarde voor toeristen, om een visum te kunnen verkrijgen, is een reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden. De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten. De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Medische reisverzekering voor visum

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze reisverzekering is bedoeld voor buitenlanders die in Nederland familie of vrienden willen bezoeken. Men is dan verzekerd op de heen en terug reis, tijdens het verblijf en eventueel bij een reis door Europa/Wereld. Ze zijn onder andere gedekt tegen:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de voorwaarden.

Reisverzekering voor Schengenvisum afsluiten

Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visum reisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik Engelstalige verzekeringsvoorwaarden krijgen?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige polisvoorwaarden.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Heb je andere vragen over een visum reisverzekering of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 of of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er is één reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739