vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Normbedragen garantstelling Schengenvisum per 1 juli 2013

Normbedragen garantstelling Schengenvisum per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 gelden er nieuwe normbedragen voor ‘middelenvereiste’ bij de garantstelling voor een Schengenvisum.

Het normbedrag is het minimuminkomen waaraan moet worden voldaan bij aanvragen voor zaken zoals gezinsmigratie en garantstelling Visum Kort Verblijf (Schengenvisum). De bedragen worden twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en 1 juli van ieder jaar.

Tabel normbedragen inkomensvereiste

De bedragen zijn geldig vanaf 1 juli 2013.

Wml-norm per maand Per maand exclusief vakantiegeld
Visum kort verblijf € 1.596,02  € 1.477,80

Toelichting normbedragen bij garantstelling Schengenvisum

Een garantstelling voor een Schengenvisum is een verklaring dat een familielid, partner of een andere relatie, garant staat voor het kort verblijf (maximaal 90 dagen) van een visumplichtige in Nederland. Deze verklaring is alleen nodig als de buitenlandse gast zelf niet over voldoende middelen van bestaan beschikt (34,- per dag). De uitnodigende partij (referent in Nederland) of een derde moet in dat geval een garant­verklaring invullen, ondertekenen en laten legaliseren bij de gemeente. Hiervoor is het standaard formulier ‘Bewijs van garantstelling
en/of logiesverstrekking’. Dit formulier kan je hier downloaden via www.ind.nl of www.minbuza.nl.

Uit de garantverklaring met bijbehorende stukken (bijvoorbeeld recente loonstrookjes en kopie arbeidscontract) moet blijken dat de garantsteller over voldoende en duurzame financiële middelen beschikt. Onder voldoende middelen van bestaan wordt bedoeld minimaal het minimumloon volgens de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Dit wordt het ‘normbedrag’ genoemd.

De bedragen zijn gebaseerd op de normbedragen die de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid ieder jaar op 1 januari en 1 juli vaststelt in het kader van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).

Medische reisverzekering belangrijk bij garantstelling

Sta jij garant voor jouw buitenlandse gast of partner? Sluit dan zelf de medische reisverzekering af en stuur de polis per e-mail naar de visumaanvrager. De reisverzekering is ook ter financiële bescherming van jou. Jij bent immers financieel verantwoordelijk voor eventuele medische kosten en deze kunnen fors zijn. Als je een polis afsluit adviseren wij je om er voor te zorgen dat jij zelf de verzekeringsnemer bent (premiebetaler) en jouw gast de verzekerde. Het voordeel hiervan is dat een eventuele schade uitkering dan ook aan jou wordt overgemaakt en niet op de bankrekening van je gast.

Op deze website kan je terecht voor al jouw vragen over de verplichte medische reisverzekering voor de aanvraag van een Schengenvisum en deze ook direct afsluiten, lees hier meer:  www.reisverzekeringblog.nl/schengen-verzekering/medische-reisverzekering-visum/

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op:

Reisverzekering Blog

Telefoon 055-5400408

Of stuur een email:

info@reisverzekeringblog.nl

 

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739