vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

OOM Schengen Visitor-verzekering

OOM Schengen Visitor-verzekering

OOM Schengen Visitor-verzekering

Voor Nederlanders of buitenlanders die naar Nederland komen hebben wij de perfecte oplossing: de Schengen Visitor-verzekering. Deze medische verzekering dien je af te sluiten voor het aanvragen van een Schengenvisum voor Nederland. Voor slechts € 1,60 per dag is jouw buitenlandse partner, familielid of vriend uitstekend verzekerd voor o.a. medische kosten en repatriëring.  

Je ontvangt de polis supersnel. Betaal je met iDEAL, creditcard (Mastercard of VISA) of PayPal? Dan ontvang je de polis binnen een uur per e-mail. Betaal je op een andere manier, dan ontvangt je de polis maximaal tien werkdagen nadat de premie op de bankrekening van de verzekeraar is bijgeschreven.

Schengen Visitor-verzekering voor iedereen die naar Nederland komt

De Schengen Visitor-verzekering is bestemd voor buitenlanders die voor een korte periode naar Nederland komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor familie- of partnerbezoek of een toeristisch verblijf. Deze verzekering is ook geschikt voor de aanvraag van een Schengenvisum. De buitenlandse gast moet dan bij zijn/haar visumaanvraag aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten.

De Schengen Visitor-verzekering is geschikt voor:

 • voor buitenlandse personen die op (familie) bezoek naar Nederland komen;
 • ook voor personen ouder dan 70 jaar;
 • als je op vakantie of doorreis naar Nederland komt;
 • als je werkbezoek van buitenlandse relaties krijgt en deze mensen wil verzekeren tegen ziektekosten;
 • voor iedereen die een medische reisverzekering nodig heeft voor een aanvraag van een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).

De kenmerken van de Schengen Visitor-verzekering zijn:

 • Premie ziektekostenverzekering vanaf € 1,60 per dag.
 • Dekking in geheel Europa (inclusief alle Schengenlanden).
 • Kostprijsdekking voor medische kosten tot maximaal € 500.000,-
 • Dekt ook de medische kosten voor COVID-19.
 • Dekking voor repatriëring naar het land van herkomst.
 • Geen leeftijdsgrens, geen medische acceptatie.
 • Voldoet aan de eisen voor aanvraag van een Schengenvisum.
 • Bij betaling met iDEAL (internetbankieren) ontvang je de polis binnen 1 uur via e-mail.
 • Is bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten.
 • Is ook af te sluiten als je al in Nederland bent.
 • Een aansprakelijkheidsverzekering voor in Nederland is mee te verzekeren.
 • Verzekerde periode maximaal 6 maanden aaneengesloten.

Belangrijk: Alle bestaande klachten en kwalen zijn uitgesloten van dekking.

Wat vergoedt de verzekering?

De Schengen Visitor-verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten. Bijvoorbeeld door een acute blindedarmontsteking of een gebroken been. De verzekering vergoedt onder andere:

 • de huisarts;
 • geneesmiddelen;
 • specialistische zorg;
  ziekenhuisopname;
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 350,-.

Vallen jouw medische kosten onder de dekking van de Schengen Visitor-verzekering? Dan krijg je deze vergoed tot € 500.000,-.

Voor sommige behandelingen krijg je geen vergoeding. De belangrijkste uitsluitingen zijn:

 • zwangerschap en bevalling (inclusief kraamzorg);
 • diabetes mellitus, gal- en nierstenen;
 • tandartskosten die niet het gevolg zijn van een ongeval.

Wil je een ruimere dekking? Dan past de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering misschien beter bij jou.

Het eigen risico per verzekerde periode is:

 • € 50,- als je jonger bent dan 70 jaar;
 • € 100,- als je tussen de 70 en 79 jaar bent;
 • € 200,- als je 80 jaar of ouder bent.

Soms geldt een maximale vergoeding of een maximaal aantal behandelingen.

Wat dekt de verzekering niet?

Voor de Schengen Visitor-verzekering geldt geen medische acceptatie. De verzekeraar vraagt jouw vooraf alleen of je een ziekenhuisopname verwacht. Maak je medische kosten voor een kwaal of klacht die je al had toen je de Schengen Visitor-verzekering afsloot? Dan wordt er geen vergoeding gegeven. Dat geldt ook als je op het moment van afsluiten (nog) niet wist dat je de kwaal of klacht had.

Medische reisverzekering voor visumaanvraag

De Schengen Visitor-verzekering voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum. Deze eisen zijn:

 • Geldig voor het hele Schengengebied.
 • Geldig voor de gehele duur van het verblijf.
 • Dekking voor spoedeisende medische zorg en repatriëring voor minimaal € 30.000,-.

Belangrijk: Mocht een visum geweigerd worden en de Schengen Visitor-verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug.

Verzekeringsperiode Schengen Visitor-verzekering

Indien je jonger bent dan 70 jaar, kan je de verzekering voor maximaal 6 maanden afsluiten. Ben je tussen de 70 en 79 jaar, dan is de maximale looptijd van de verzekering 6 maanden. Ben je 80 jaar of ouder, dan is de maximale looptijd van de verzekering 3 maanden.

Loopt de verzekering af? Je kan de verzekering niet verlengen, maar wel opnieuw afsluiten. Ook dan geldt dat de verzekeraar geen kosten zal vergoeden voor kwalen of klachten die je al had op het moment dat de verzekering afsloot. Het kan dus zijn dat je op de nieuwe verzekering geen vergoeding krijgt voor klachten of kwalen die op de oude verzekering wel waren gedekt.

Als je nog niet weet hoe lang u de verzekering nodig heeft, dan kan je beter kiezen voor een langere periode dan voor een periode die misschien te kort is.

Medische reisverzekering: premies en afsluiten

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Vragen?

Heb je vragen over een Schengen Visitor-verzekering? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Reisverzekeringkblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorgverzekeringen en schadeverzekeringen particulier - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739