vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Schengenvisum: Buitenlandse partner naar Nederland – Wat moet je weten en doen?

Buitenlandse partner naar Nederland

Buitenlandse partner naar Nederland

Wanneer jouw buitenlandse partner naar Nederland wil komen en visumplichtig is dan kan dat voor maximaal 90 dagen. Hij of zij moet dan op de ambassade of het consulaat van het land van herkomst een visum aanvragen.

Dit is een Visum Kort Verblijf maar wordt vaak een Schengenvisum genoemd omdat je er mee door het hele Schengengebied mag reizen (de volgende landen maken deel uit van de Schengenzone: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland).

Voorwaarden voor het verkrijgen van een visum voor je partner

Een visumplichtige buitenlandse partner kan naar Nederland komen indien hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. Het reisdocument moet na het einde van de visumperiode nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Hij/zij is geen gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden.
 • Hij of zij heeft een reisdoel in Nederland. Bijvoorbeeld een hotelreservering of een uitnodiging van een referent in Nederland. Deze referent heeft een geldige verblijfsvergunning of is Nederlander. De uitnodiging is niet vormvrij. De referent gebruikt het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.
 • Hij of zij heeft voldoende financiële middelen voor het verblijf in Nederland, de doorreis en/of de terugreis:
  • Hij/zij heeft zelf minimaal €34 per persoon per dag, voor de duur van het verblijf in Nederland; óf
  • Iemand in Nederland staat garant voor de buitenlander. Dit kan de uitnodigende referent zijn (jij als partner), maar ook een willekeurige derde persoon. De garantsteller heeft voldoende en duurzaam inkomen op het moment van de aanvraag moet dit in komen nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn. De referent gebruikt het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.
 • Je hebt een (medische) reisverzekering die is afgesloten op de naam van je buitenlandse partner. De persoon in Nederland die de partner uitnodigt, mag de verzekering afsluiten. De verzekering heeft een dekking van minimaal €30.000 voor medische kosten in het Schengengebied. De verzekering dekt in ieder geval de volgende kosten:
  • Kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen.
  • Dringende medische zorg.
  • Spoedbehandeling in het ziekenhuis.
 • Jouw buitenlandse partner heeft voldoende redenen om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld omdat hij/zij daar werk, (schoolgaande) kinderen of een eigen huis hebt. Een retourticket alleen is niet voldoende.

Welke documenten heeft jouw partner nodig om een visum aan te vragen?

 • Een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Twee pasfoto’s. De foto’s moeten voldoen aan de Nederlandse pasfotovereisten. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
 • Bewijsstukken die aantonen wat het reisdoel van je partner is. Bijvoorbeeld:
  • Een reservering voor een hotel of andere accommodatie; óf
  • Een origineel formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Deze is ingevuld door de referent. Hij laat deze legaliseren bij de gemeente waar hij woont. De geldigheidsduur van de legalisatie is niet wettelijk vastgelegd. Informeer daarom bij de Nederlandse vertegenwoordiging naar de geldigheidsduur. Wil jouw gast met meerdere personen naar Nederland komen? Dan moet de referent voor elke persoon apart een formulier invullen.
 • Bewijsstukken die aantonen dat jouw partner voldoende financiële middelen hebt voor het verblijf in Nederland, de doorreis en/of de terugreis. Bijvoorbeeld:
  • Eén of meer bankafschriften, reischeques of contant geld; óf
  • Een origineel formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Deze is ingevuld door de garantsteller. Hij laat deze legaliseren bij de gemeente waar hij woont. De geldigheidsduur van de legalisatie is niet wettelijk vastgelegd. Deze kan verschillen per Nederlandse vertegenwoordiging. Is de garantsteller gehuwd? Dan moet de partner van de referent het formulier ook ondertekenen. Zijn de referent en de garantsteller niet één en dezelfde persoon? Dan moeten beiden een apart formulier invullen en ondertekenen. Het formulier kan maar door één persoon tegelijk gebruikt.
 • Een kopie van het bewijs van een medische reisverzekering. Dit document moet de buitenlandse gast laten zien bij het indienen van de aanvraag of bij het afhalen van het visum. Dit is afhankelijk van de Nederlandse vertegenwoordiging waar men het visum aanvraagt.
 • Bewijsstukken die aantonen dat jouw buitenlandse partner voldoende redenen heeft om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld:
  • Een werkgeversverklaring.
  • Bewijs van inschrijving aan een school van schoolgaande kinderen.
  • Het eigendomsbewijs van een eigen woning en/of andere onroerende goederen.
 • Een optie op of (voorlopige) reservering van een retourticket. Deze moet je meestal pas laten zien bij het ophalen van het visum.

Het kan zijn dat de Nederlandse vertegenwoordiging naast deze stukken ook nog andere documenten wil zien.

Officiële buitenlandse documenten moeten zijn gelegaliseerd of geapostilleerd en vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Sluit op deze website een medische reisverzekering af voor je partner

Een medische reisverzekering die voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum kan je hier op deze website afsluiten voor jouw partner. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

GARANTIE: Wordt het visum afgewezen, dan hoef je bij ons niets te betalen. Eventueel reeds betaalde premie ontvang je retour.

Premie voor een medische reisverzekering voor buitenlanders

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig. Je kunt betalen met iDEAL of via een machtiging voor automatische incasso (dat hangt af van welke verzekering je kiest).

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Je kunt hier, op de website van Reisverzekeringblog.nl, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visumaanvraag:

Dekking medische reisverzekering

De verzekering voldoet aan de Schengen-eisen voor een medische reisverzekering, namelijk:

 • De geldigheid van de medische reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De verzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De verzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten (kosten voor het terugbrengen naar het land van herkomst) en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De dekking van deze speciale reisverzekeringen gaat zelfs nog verder. Zo is jouw buitenlandse gast ook verzekerd voor:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • schade aan bagage;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt.  Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739