vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Schengenvisum voor Nederland: Wat gaat er veranderen in 2020?

Schengenvisum voor Nederland: Wat gaat er veranderen in 2020?

Schengenvisum voor Nederland: Wat gaat er veranderen in 2020?

In 2020 zal de nieuwe Visumcode van de EU in werking treden. Doel van de nieuwe Visumcode is bonafide, regelmatige buitenlandse reizigers beter te faciliteren door gebruik te maken van digitale aanvragen en externe dienstverleners.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is beleids- en uitvoeringsverantwoordelijk voor visa voor kort verblijf (Schengenvisum). Het Schengenvisumbeleid wordt ontwikkeld binnen de kaders van Europese wet- en regelgeving en heeft als doel het bevorderen en vereenvoudigen van legaal reizen en het bestrijden van illegale immigratie naar het Schengengebied.

Visumcode

Het Schengenvisum beleid levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van het Schengengebied. De Visumcode is daarbij leidend. Dankzij de Visumcode kunnen visumplichtige buitenlandse reizigers met één visum, maximaal negentig dagen door alle Schengenlanden reizen. De Visumcode omschrijft de procedures en de voorwaarden voor de afgifte van visa voor transit of voor kort verblijf binnen het Schengengebied.

Wat gaat er ten aanzien van Schengenvisa veranderen in 2020?

De nieuwe Visumcode bevat een groot aantal belangrijke wijzigingen waarvoor Nederland zich de afgelopen jaren sterk heeft gemaakt en die aansluiten bij de moderniseringsagenda in Schengenverband.

Beslissingen door centrale autoriteiten

De nieuwe Visumcode stelt dat beslissingen over een visumtoewijzing ook centraal kunnen worden genomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is eind 2017 gestart met het stapsgewijs centraliseren van het beslisproces in Den Haag. Tot en met 2020 worden regionale backoffices stapsgewijs overgeheveld naar de Consulaire Service Organisatie (CSO) in Den Haag. Dat is een centrale backoffice waar beslissingen op visumaanvragen centraal vanuit Nederland kunnen worden genomen.

Meer samenwerking met externe dienstverleners (EDV’s)

In de nieuwe Visumcode is opgenomen dat lidstaten niet meer verplicht zijn een mogelijkheid voor een visumaanvraag te bieden op de ambassade of consulaat, als zij werken met EDV’s, zoals VFS Global.

Mogelijkheid om een Schengenvisum digitaal aan te vragen

In de nieuwe Visumcode wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om aanvragen digitaal in te dienen en om handtekeningen elektronisch te zetten. Daarnaast wil Nederland de mogelijkheid bieden tot elektronisch betalen.

Sinds september 2018 is het digitaal invullen van het visumaanvraagformulier mogelijk. Ook is een begin gemaakt met de digitalisering van de visumdossiers. Het volledig digitaal aanvragen van een visum is echter nog niet mogelijk gezien de verplichte vingerafdruk die vooralsnog niet op afstand kan worden afgegeven. Ondanks het feit dat het gehele visumproces nog niet kan worden gedigitaliseerd, wordt nu al profijt gehaald uit het digitaal invullen van de aanvraag omdat de kwaliteit van de data daardoor aanmerkelijk beter is.

Verruiming aanvraagtermijn visa

De aanvraagtermijn voor een visum voorafgaand aan het vertrek naar het Schengengebied wordt verlengd van de huidige 3 maanden naar 6 maanden.

Verhoging standaardleges visa

De leges (kosten) van de aanvraag van een Schengenvisum gaan omhoog van 60 naar 80 euro met enkele uitzonderingen. De kosten van visa zijn sinds 2006 niet omhooggegaan. De visumverlening is nu niet kostendekkend voor Nederland. Doel van de verhoging is de lidstaten de mogelijkheid te geven extra middelen in te zetten om het toenemende aantal visumaanvragen efficiënter te verwerken, aanvragen sneller af te handelen.

Beslistermijn visumaanvragen

Conform de huidige Visumcode bedraagt de norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen 15 dagen. Deze algemene 15-daagse regel is in de nieuwe Visumcode gehandhaafd, zoals door verschillende landen waaronder Nederland bepleit. De termijn kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot maximaal 45 dagen.

Visum Informatie Systeem (VIS)

De vernieuwing van de Visumcode vormt een eerste stap van de modernisering van het visumbeleid. Als tweede stap wordt het Visum Informatie Systeem (VIS) gemoderniseerd. Het VIS is een EU-databank met alle Schengenvisum aanvragen. In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel uitgebracht met als doel om het VIS te verbeteren. De veranderingen zijn nodig om beter op de uitdagingen op het gebied van veiligheid en migratie te kunnen inspelen en de buitengrenzen van de EU beter te kunnen beveiligen. Dit wordt gedaan door onder meer automatische checks van alle EU-databases op het gebied van veiligheid en migratie; opname van informatie over visa lang verblijf en verblijfsvergunningen (waar nu alleen visa kort verblijf zijn opgenomen en waarmee een lacune in de huidige informatievoorziening wordt gedicht); verlaging van de leeftijd voor afname van vingerafdrukken van 12 jaar naar 6 jaar, en verbeterde toegang voor rechtshandhavingsinstanties en Europol.

Nieuwe visumsticker

De visumsticker in het paspoort is het laatste stuk in de visumverlening. Ondanks dat Nederland graag nadenkt over digitale visa, is het van belang dat ook de huidige visumsticker niet uit het oog wordt verloren. Momenteel is de 3e generatie van deze Schengenvisumsticker in gebruik. Fraudeurs slagen er echter steeds beter in om veel van de zorgvuldig opgestelde veiligheidseisen na te maken. Dit jaar wordt daarom de nieuwe visumsticker ingevoerd, voorzien van verdere beveiligingsmaatregelen en -kenmerken. De oude sticker mag nog tot en met december 2019 worden gebruikt.

Bron: Consulaire Beleidsnota 2019 – Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739