vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
 • Allianz

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Turkije: Schengenvisum Nederland en reisverzekering

Nederlandse Ambassade in Ankara

Nederlandse Ambassade in Ankara

Wanneer er familie, vrienden of een partner uit Turkije overkomt naar Nederland, moet er een Schengenvisum voor Nederland worden aangevraagd.

Schengenvisum aanvragen

Turken die naar Nederland reizen, kunnen een visum aanvragen bij Nederlandse Ambassade in Ankara. Jij kunt vanuit Nederland hiermee helpen door bijvoorbeeld een verklaring van garantstelling en/of logiesverstrekking te regelen en een reisverzekering af te sluiten.

Een reisverzekering voor je Turkse gast die voldoet aan de Schengeneisen, kan je via onze website afsluiten. In dit artikel lees je daar meer informatie over.

Nederlandse Ambassade in Ankara

De Nederlandse Ambassade in Ankara handelt een visumaanvraag voor Nederland af. Een Schengenvisum geeft ook recht voor het bezoeken van andere Schengenlanden.

Adres Nederlandse Ambassade in Ankara

Adres: Hollanda Caddesi No. 5Turan Güneş, Yildiz06550 Ankara
Telefoon: + (90) (0) 312 – 409 1800
Noodgevallen buiten kantooruren:+ (90) (0) 532 – 233 5330
Fax: + (90) (0) 312 – 409 1898
E-mail: ANK@minbuza.nl  Website: turkije.nlambassade.org
Ambassadeur: Dhr. J.P. Dirkse
Openingstijden Ambassade maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Openingstijden consulaire afdeling maandag t/m vrijdag 08.45 -12.00 uur telefonische inlichtingen maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn verzoeken wij u om voor paspoort aanvragen en overige consulaire zaken vooraf telefonisch of per e-mail een afspraak te maken.
Tijdsverschil 
(t.o.v. Nederland):
+01

Visumaanvraag via iDATA

Al enige jaren kunnen visumaanvragen voor een Schengenvisum met als hoofddoel Nederland zonder afspraak worden ingenomen bij het outsourcing bureau iDATA. Je bent voor visumaanvraag niet verplicht om gebruik te maken van de diensten van iDATA. Je kunt ook een afspraak maken met de visumafdeling van de Nederlandse ambassade voor het indienen van een visumaanvraag. Houdt in dit laatste geval rekening met een wachttijd van een week.

Je kunt zonder afspraak bij iDATA terecht voor het indienen van een visumaanvraag:

 • iDATA Ankara
 • Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 231/3
 • Çankaya /Ankara (postal code 06680)
 • openingstijden: op werkdagen van 8:30-12:30 uur en van 13:30-16:30 uur.

Houdt er rekening mee dat het minimaal zeven dagen duurt, voordat er een beslissing genomen is op een visumaanvraag. De aanvrager dient persoonlijk een volledig dossier in te leveren bij het indienen van de Schengen visumaanvraag.

Slechts aanvragers die in de afgelopen drie jaar al een Schengenvisum hebben ontvangen en correct gebruikt, kunnen zich bij het aanvragen bij iDATA laten vertegenwoordigen door iemand anders. Meer informatie over de vereiste documenten kan je vinden op de website van de Nederlandse Ambassade in Ankara, onder ‘vereiste documenten’.

Belangrijk: iDATA is de enige firma die namens de Nederlandse Ambassade in Ankara is gemachtigd om bij een visumaanvraag voor Nederland in Ankara te faciliteren. Bemiddeling vindt alleen plaats op het adres zoals is vermeld op de website. Iedere persoon die jou aanspreekt op welke andere plaats dan ook, zelfs voor het kantoor van iDATA, is geen medewerker van iDATA, ook in het geval zij zich voordoen als een medewerker van iDATA!

Je kunt op de website van iDATA: www.idata.com.tr uitgebreide informatie vinden of telefonisch contact opnemen met iDATA : 0312 – 444 84 93 en per Fax nummer 0312 – 466 74 65

Basisdocumenten voor een aanvraag Schengenvisum

Voor een correcte en snelle afhandeling van een visumaanvraag zijn een aantal documenten vereist, zoals:

 • Een volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend visum aanvraag formulier.
 • Een geldig, getekend (Turks) reisdocument. Het paspoort mag niet ouder zijn dan 10 jaar en moet minimaal 2 blanco visumpagina’s bevatten. Het paspoort moet nog minstens 3 maanden geldig zijn na afloop van het aangevraagde visum. Fotokopieën van de eerste, tweede en de laatste bladzijden dienen ook ingediend te worden.
 • Voor kinderen die ingeschreven staan in het paspoort van de ouder dient een apart visumaanvraagformulier ingediend te worden.
 • Eén recente, goed gelijkende, recht van voren genomen pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) met witte achtergrond.
 • Schengenreisverzekering voor de gehele periode van de eerste reis, waarbij de kosten voor medische verzorging en repatriëring voor een bedrag van tenminste € 30.000,- zijn verzekerd.

Afhankelijk van het soort bezoek (toeristisch, familie, zakelijk, etc.) moeten er aanvullende documenten worden ingeleverd, zoals:

 • Recente documenten waaruit de financiële situatie blijkt, zoals opbrengst uit bezittingen of verhuur, eigendomsbewijzen van huizen, bankboekjes, bankuittreksels, papieren van een auto etc. (origineel + kopie). De aanvrager moet aantonen te beschikken over tenminste € 34 per dag, exclusief de kosten van het hotel en vlucht.
 • Indien bij de referent wordt verbleven: – een door de gemeente gelegaliseerde originele garantverklaring die niet ouder is dan 3 maanden – kopieën van salarisstroken van de laatste drie maanden van de referent; – een kopie van de verblijfsvergunning of kopie Nederlandse paspoort van de referent; – kopie trouwboekje van de referent.
 • Indien wordt verbleven in een hotel: Een hotelreservering die de gehele periode van het verblijf bestrijkt.
 • Als de te bezoeken persoon de moeder, de vader, de broer, de zus, het kind is, dan dient de relatie te worden aangetoond d.m.v. een uittreksel uit het familieregister en dient een kopie van de verblijfsvergunning of kopie Nederlandse paspoort te worden overlegd (ook als deze persoon niet garant staat of uitnodigt);
 • Een verlofbrief op origineel bedrijfspapier van het bedrijf waarvoor aanvrager werkzaam is evenals: – de handtekeningcirculaire (origineel & kopie) van het bedrijf in Turkije van de autorisatiebevoegde; – gelegaliseerde kopie van de belastingstabel van het Turkse bedrijf; – voor personeelsleden tevens het SSK-inschrijvingsbewijs en salarisstroken (origineel & kopie); – Uittreksel van de Turkse Kamer van Koophandel van werkgever. Studenten dienen tevens een originele studentenverklaring te overleggen, schriftelijke toestemming voor verlof van school en inkomensgegevens van de ouders of personen met wie een huishouden wordt gevoerd;
 • Pensioengerechtigden dienen tevens een bankboekje en bewijs van pensioen inkomsten te overleggen; Agrariërs: bewijs inschrijving bij de Kamer van landbouw, huurcontract of bewijs van grondbezit en Bagkur verzekering.
 • Minderjarige kinderen: Indien één van de ouders niet meereist, dient een originele, getekende en recent door een notaris goedgekeurde machtiging namens de achterblijvende ouder te worden overlegd met kopie ID-card van de ouder. Dit enkel mits de ouders getrouwd zijn, zo niet dan dient de rechterlijke uitspraak over het voogdijschap van het kind te worden overlegd. Voor leerplichtige kinderen dient tevens een originele schoolverklaring en eventuele verlofbrief te worden overhandigd. Voor kinderen welke ingeschreven staan in het paspoort van de ouders dient een apart visumaanvraagformulier ingevuld te worden en dienen er tevens twee pasfoto’s overlegd te worden;
 • Zelfstandige ondernemers, dienen naast de verzekering, hotelreservering en ticketreservering en bovengenoemde bedrijfsdocumenten te overleggen.

Zorg er voor dat je altijd vooraf nagaat om wat voor soort bezoek aan Nederland het gaat en dat je de daarvoor de juiste documenten indient bij jouw visumaanvraag.

Verplichte reisverzekering

De Europese Raad heeft besloten dat iedere visumaanvrager met ingang van 1 juni 2004 een reisverzekering dient te overleggen ter dekking van eventuele uitgaven in geval van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg of spoedbehandeling in een ziekenhuis.

De verzekering moet geldig zijn op het hele grondgebied van de Schengen lidstaten en moet de gehele duur van het verblijf geldig zijn. De minimum dekking bedraagt € 30.000,–

Reisverzekering voor Schengenvisum afsluiten

Komen er gasten (bijv. familie, vrienden of partner) uit Turkije  naar Nederland? En vraag je een Schengenvisum aan? Je kunt hier, op de website van Reisverzekeringblog.nl, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering voor een Schengenvisum afsluiten. Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance.

Je kunt hier, op de website van Reisverzekeringblog.nl, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visumaanvraag.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een Schengenreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriend in Turkije?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en je gast uit Turkije is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen en de verzekering nog niet is ingegaan, ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd (bij afgifte machtiging).

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar Turkije zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan gebruiken voor de visumaanvraag?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je gast uit Turkije.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Ja, zolang de polis nog niet is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis kosteloos voor jou aanpassen.

Vraag: Is het mogelijk om een Schengenreisverzekering te verlengen?
Antwoord: Nee, het is niet mogelijk Schengenverzekering te verlengen. Wel kan een nieuwe verzekering worden aangevraagd. Neem daarvoor contact met ons op. Van belang is daarbij wel dat bestaande kwalen en klachten op of voor de ingangsdatum van de nieuwe verzekering zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor kwalen en klachten waarvoor je tijdens de eerste verzekeringsperiode wel vergoeding kreeg.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn Turkse vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis-) bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Mijn Turkse moeder heeft een vervelende ziekte en moet geopereerd worden. Wij willen graag dat dit in Nederland gebeurt. Vallen deze kosten onder de dekking van de reisverzekeringen?
Antwoord: Nee, medisch toerisme en/of behandelingen voor bestaande ziektes en/of kwalen vallen NIET onder de dekking van deze reisverzekeringen.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Deze reisverzekering is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vraag: mijn buitenlandse gast is al in Nederland. Kan ik alsnog een reisverzekering afsluiten?
Antwoord: Dat kan helaas niet meer bij een aantal verzekeraars. Toch hebben wij een oplossing daarvoor. Neem contact met ons op.

Vragen?

Heb je andere vragen over een reisverzekering voor een Schengenvisum of wil je deskundig advies? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 8 reacties

 1. mijn vraag is ,ik heb een turkse meisje ontmoet die hier op vakantie is maar haar visum verloopt bijna wat zou ik kunnen doen om haar nog langer bij mij te kunnen houden want we zijn zo gellukkig samen??

 2. Ik ben een goede vriend in Turkije Manavgat aan het helpen om naar Nederland te komen en kan bij ons thuis verblijven hoe zit het allemaal om naar Nederland te kunnen komen ?

 3. Mijn man woont al 12 jaar in de Verenigde Arabische Emiraten. Nu we getrouwd zijn wonen we samen hier. De afkomst van mijn man is Turks, hij heeft een Turkse paspoort. Ik wil graag samen met mijn man op vakantie naar Nederland(voor een week of twee). Wat moet ik doen, hoe moet ik een visum regelen voor hem?

 4. Mijn schoonmoeder heeft een Schengen visium tot 29 april het was voor een jaar
  Vorige was ze voor 2 maanden in Nederland daarna niet meer gekomen, ik wil voor haar een vliegticket kopen
  Wat heeft ze allemaal nodig ?
  Paspoort, ticket , reisverzekering die sluit ik via mijn eigen verzekering af.is dit voldoende , ik wil haar via Düsseldorf laten komen.
  En
  Een garant papier of zo? Of is dit niet nodig
  Alvast bedankt

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *