vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Visa voor Nederland

Visa voor nederland Een buitenlander die naar Nederland wilt reizen heeft, afhankelijk van de nationaliteit, een visum nodig. Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland en de andere Schengenlanden.

Een visum is een sticker die in het reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) wordt geplakt. Een visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen binnenkomst van de buitenlander voor een kort verblijf. De Nederlandse overheid toetst of iemand in aanmerking komt voor een visum.

Het bezit van een visum is geen garantie dat een buitenlandse gast daadwerkelijk tot Nederland wordt toegelaten. Op Schiphol, of een andere grenspost, kan ook controle plaatsvinden op reisdoel of financiële middelen van de buitenlander. Het is daarom belangrijk dat buitenlandse gasten altijd de benodigde documenten meenemen op reis naar Nederland. Dit voorkomt vertraging en andere ongemakken aan de grens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een kopie van het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ en eventueel kopieën van bewijsstukken van het inkomen, maar ook de polis van een visum reisverzekering. Het visum is geldig voor een beperkte periode (maximaal 90 dagen). Er bestaan drie soorten visa kort verblijf:

A-visum: transitvisum voor luchthavens

Voor een aantal nationaliteiten geldt de transitvisumplicht voor luchthavens. Dit visum is nodig als een buitenlander tijdens een internationale vlucht- naar een land buiten het Schengengebied- een tussenlanding maakt op een luchthaven in een Schengenland (bijvoorbeeld Schiphol). Men mag tijdens deze tussenlanding de internationale zone van de luchthaven niet verlaten. Dit transitvisum geeft dan ook geen toegang tot het Schengengebied. De onderstaande nationaliteiten hebben een transitvisum nodig:

Luchthaventransit visumplichtige landen voor Schengenlanden:

 • Afghanistan, Bangladesh, Congo (Democratische Republiek), Eritrea, Ethiopië, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalië en Sri Lanka.

Luchthaventransit visumplichtige landen voor Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg):

 • Angola, Colombia, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, Nepal, Soedan, Sierra Leone en Syrië.

C-visum: visum kort verblijf voor maximaal 90 dagen

Een visum kort verblijf ook wel Schengenvisum of toeristenvisum genaamd, kan voor verschillende doelen worden aangevraagd, bijvoorbeeld: vakantie, vrienden- of familiebezoek of deelname sportevenementen.

Een visum moet binnen een bepaalde periode gebruikt worden. Dit staat aangegeven op het visum. Ook staat hierop aangegeven hoe vaak iemand in die periode het land mag inreizen. Is dit één keer, dan is dit ‘single entry’, is dit meerdere keren, dan gaat het om ‘multiple entry’.

Zakenvisum

Komt een buitenlander naar Nederland voor zakelijke doeleinden, dan kan hij of zij misschien in aanmerking komen voor een zakenvisum. Dit visum wordt verstrekt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor meer informatie over het verkrijgen van dit visum kan de werkgever of het bedrijf waarvoor men in Nederland voor zaken komt, contact opnemen met dit ministerie: 070 – 348 5622.

Vrije termijn

De vrije termijn heeft een duur van 90 dagen binnen 180 dagen. De termijn van 180 dagen begint op het moment dat iemand voor het eerst het Schengengebied inreist.

De 90 dagen kunnen verspreid worden over 180 dagen, maar deze kunnen ook in één keer achter elkaar gebruikt worden. Als iemand 90 dagen achter elkaar in Nederland verblijft, dan moet deze persoon daarna 90 dagen buiten het Schengengebied verblijven. Pas daarna kan weer gebruik gemaakt worden van een nieuwe vrije termijn van 90 dagen.

Meldplicht

Als een buitenlander in Nederland is aangekomen, moet hij/zij zich binnen drie werkdagen bij de Vreemdelingenpolitie melden. Dat moet in de gemeente van verblijf. Voor meer informatie over de dichtstbijzijnde Vreemdelingenpolitie in de buurt, kan men contact opnemen met het algemene politienummer: 0900-8844.

Indien iemand korter dan drie dagen in Nederland blijft, dan hoeft men zich niet te melden bij de Vreemdelingenpolitie. Wanneer een buitenlandse gast in een hotel verblijft, dan hoeft hij of zij zich ook niet te melden bij de Vreemdelingenpolitie.

Denk aan de verplichte reisverzekering!

In maart 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Schengenvisum. Dit betekent dat iedereen die een visum krijgt dient te beschikken over een reisverzekering voor de gehele reisperiode in Schengen, de verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 30.000,- inclusief medische – en repatriëringskosten. Een goede reisverzekering voor een Schengenvisum kan je hier afsluiten: Visum reisverzekering voor Schengen.

Premies voor een medische reisverzekering voor buitenlanders

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Advies: kies voor een Nederlandse verzekeraar!

Wij adviseren jou altijd om een medische reisverzekering in Nederland af te sluiten. Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van de garantsteller. Met een Nederlandse reisverzekering val je altijd onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht (van o.a. de Autoriteit Financiële Markten – AFM) en zijn daarom meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars uit een ver land. Dat is in geval van hoge kosten of een geschil wel een prettig idee.

Dekking medische reisverzekering

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze verzekering voldoet aan de Schengen-eisen voor een medische reisverzekering, namelijk:

 • De geldigheid van de medische reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De verzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De verzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten (kosten voor het terugbrengen naar het land van herkomst) en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De dekking van deze speciale reisverzekeringen gaat zelfs nog verder. Zo is jouw buitenlandse gast ook verzekerd voor:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website  afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt.  Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739