vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Senegal: Visum voor Nederland en Schengen

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Bezoekers uit Senegal moeten voor een bezoek aan Nederland of andere Schengenlanden voor een periode van 1 tot 90 dagen een visum aanvragen. Dat kan bij de Nederlandse ambassade in Dakar.

Reisverzekering Schengenvisum

Senegal: Visum voor Nederland en Schengen
Senegal: Visum voor Nederland en Schengen

Voor het aanvragen van een Schengenvisum voor Nederland moeten een aantal documenten worden overlegd, waaronder een medische reisverzekering. Deze verplichte reisverzekering voor een visum, kan je voordelig en snel afsluiten op deze website. Onderaan deze pagina lees je meer informatie over het afsluiten van een Schengenreisverzekering voor een visum.

Schengenvisum aanvragen

Ingezetenen uit Senegal, Gambia, Guinee en Guinee-Bissau kunnen een visumaanvraag indienen bij VFS Global (Engelstalige website), partner van de Nederlandse ambassade in Dakar voor het indienen van visumaanvraag-dossiers.

Gegevens Nederlandse Ambassade in Dakar

 • Ambassadeur: Theo PetersAdres: 37, Rue Jacques Bugnicourt, Dakar
 • Telefoon: +221338292121 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Fax: +221338217084

Contact via e-mail

 • Algemene vragen: dak@minbuza.nl
 • Consulaire vragen: stuur een e-mail via het contactformulier
 • Algemene openingstijden: Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur. Vrijdag: 8.30 – 14.00 uur. Bekijk de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Contactgegevens consulaire afdeling

 • Openingstijden: Maandag, woensdag en donderdag: 9.00 – 16.00 uur. Vrijdag: 9.00 – 13.30 uur.Schengen en Caribische visa (via VFS Global)
 • Maakt een afspraak via de website van VFS Global (Engelstalige website).
 • Consulaire vragen per e-mail
 • Neem bij vragen contact met ons op via het contactformulier.

Procedure voor aanvraag Schengenvisum vanuit Senegal

 • Stap 1: Maak een afspraak
 • Stap 2: Maak uw dossier compleet
 • Stap 3: De aanvraag
 • Stap 4: De beoordeling van de aanvraag
 • Stap 5: Haal het paspoort weer op

Stap 1: Maak een afspraak
Persoonlijk indienen – Omdat er van de aanvrager (de reiziger) op het moment van de aanvraag biometrische gegevens (vingerafdrukken) worden afgenomen, moet de aanvrager de aanvraag zelf, in eigen persoon, indienen bij de VFS Global in Dakar.

Stap 2: Maak je dossier compleet
Je hebt de volgende documenten nodig:

Algemene documenten

 • Geldig reisdocument met een minimale geldigheid van 3 maanden na afloop van het aangevraagde visum
 • Twee pasfoto’s (op een lichte achtergrond)
 • Een aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend door de aanvrager)
 • Een kopie van het bewijs van een medische reisverzekering met een minimale dekking van € 30.000. Dit document pas bij het afhalen van het visum te tonen.

Bewijsstukken ter onderbouwing van je reisdoel.

Bezoek aan familie, vrienden of kennissen

Een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. De handtekening van de referent (de uitnodigende persoon) in Nederland op dit formulier moet door de gemeente zijn gelegaliseerd. Het formulier vindt je op de website van de IND. Deze uitnodiging moet in origineel bij de aanvraag worden afgegeven samen met een kopie van het paspoort van de referent. Als de referent ook financieel garant staat, moet dit ook worden aangetoond (zie ‘Bewijsstukken die aantonen dat u over voldoende geld beschikt voor het verblijf en de reis’ hieronder)

 • Document die de relatie tussen jou en de referent aantonen
 • Een vluchtreservering
 • Zakenbezoek
 • Een uitnodigingsbrief van het bedrijf dat je gaat bezoeken en zoveel mogelijk bewijs van de te maken transactie
 • Een hotelreservering
 • Een vluchtreservering

Conferentie

 • Een uitnodiging en deelnamebevestiging van de organiserende instantie
 • Een hotelreservering
 • Een vluchtreservering
 • Bewijsstukken die aantonen dat je over voldoende geld beschikt voor het verblijf en de reis

Bijvoorbeeld:

Eén of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. Er moet minimaal € 38 per dag zijn voor de duur van het verblijf op het moment dat je het Schengengebied in reist. De bankafschriften moeten over een langere periode een regelmatig inkomen laten zien.

Als de aanvrager niet voldoende eigen geld heeft, moet het ‘garantiedeel’ op het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’, zoals hierboven ook genoemd, door de referent worden ingevuld. Uit deze garantstelling met bijbehorende stukken (zoals minimaal 3 recente loonstroken, een kopie van het arbeidscontract en een kopie van het paspoort) moet blijken dat de referent of een derde persoon in Nederland voldoende en duurzaam inkomen heeft.

Dit formulier moet in origineel, op het moment van de aanvraag worden ingeleverd. De referent of een derde persoon in Nederland moet een inkomen per maand van minstens het normbedrag hebben. Dit inkomen moet nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. Je kunt de normbedragen op de website van de IND vinden.

Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken

 • De aanvrager moet de terugkeer zelf zoveel mogelijk aannemelijk maken. De ambassade kan dit bijvoorbeeld afleiden uit:
 • Een werkgeversverklaring met daarin minimaal de functie en toestemming voor verlof
 • Inschrijving opleiding
 • Inschrijving schoolgaande kinderen
 • Geboortaktes achterblijvende kinderen
 • Huwelijksakte
 • Eigendomsbewijs eigen woning en/of overige onroerende goederen

Stap 3: De aanvraag
Kosten per visum: EUR 60. Bij de ambassade kan alleen contant in CFA worden betaald (CFA 40.000). Alle consulaire tarieven zijn te vinden op het overzicht ‘consulaire tarieven’

Op de dag en het tijdstip van uw afspraak moet je alle hierboven genoemde documenten aanleveren Dit moeten originele documenten zijn, tenzij hierboven is aangegeven dat het ook een kopie mag zijn. Het heeft geen zin om documenten vooraf per fax of email naar de ambassade te verzenden, tenzij de ambassade hierom heeft verzocht.

De baliemedewerker zal je op het moment van de aanvraag een paar korte vragen stellen over het reisdoel en eventuele onduidelijkheden aan je voorleggen. Je krijgt dan de kans een en ander te verduidelijken. Als de aanvraag is ingenomen krijg je een datum en tijdstip mee, waarop je de uitkomst en het paspoort weer kunt ophalen.

Voor aanvragers uit Gambia is er de mogelijkheid om het paspoort via het consulaat in Banjul uit te reiken. Dit voorkomt dat men een aantal dagen in Dakar moet verblijven. De extra kosten (10.000 CFA) die met deze verzending gemoeid zijn, kan je alleen op het moment van de aanvraag in Dakar voldoen. De verzending naar Banjul zal ongeveer eens per 1 a 2 weken plaatsvinden. Verzending van het paspoort per koerier heeft daarom tot gevolg dat je pas 2 tot 3 weken later over uw paspoort kunt beschikken. Je kunt uiteraard ook de gebruikelijke 3 dagen in Dakar doorbrengen.

Stap 4: De beoordeling van de aanvraag
Meestal beslist de Nederlandse ambassade of iemand een visum krijgt. Soms vraagt de ambassade advies aan de Nederlandse ministeries van Veiligheid en Justitie (IND) en Buitenlandse Zaken. Voor een visum voor een verblijf langer dan 90 dagen, beslist het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De behandeling van de visumaanvraag duurt maximaal 15 dagen als de ambassade de beslissing zelf kan maken. De ambassade hanteert echter in de meeste gevallen een termijn van twee werkdagen:

 • Werkdag 1: indienen van de aanvraag
 • Werkdag 2: Beoordeling van aanvraag door de ambassade
 • Werkdag 3: afhalen resultaat en paspoort

Als er meer onderzoek nodig is, bijvoorbeeld om iemands antecedenten na te gaan of als een aanvraag moet worden voorgelegd aan en andere instantie, kan een aanvraag tot 60 dagen duren. Als de aanvraag langer gaat duren dan 2 werkdagen, wordt dit op werkdag 1 of werkdag 3 aan de aanvrager meegedeeld.

Stap 5: Haal het paspoort weer op
Bij het indienen van de aanvraag, heeft de aanvrager een datum en tijd meegekregen om het paspoort weer op te halen. Als dit tijdstip niet uitkomt, kan daarna op elke werkdag tussen 14:30 en 15:00 het paspoort alsnog worden opgehaald. Als het visum is goedgekeurd, wordt het visum direct in het paspoort geplakt. Als de aanvraag niet is goedgekeurd, ontvangt de aanvrager een beschikking met de redenen van de weigering. Deze brief is standaard in het Nederlands opgesteld. Er wordt altijd een samenvattende verklaring in het Frans of Engels bijgevoegd.

Aanvragers uit Gambia die hebben aangegeven dat het paspoort naar het consulaat in Banjul verzonden kan worden, hebben een afhaaldatum van ongeveer 2 a 3 weken na de aanvraag meegekregen.

Reisverzekering voor visumaanvraag

Een belangrijke voorwaarde voor toeristen, om een visum te kunnen verkrijgen, is een reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden. De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten. De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Medische reisverzekering voor visum

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze reisverzekering is bedoeld voor buitenlanders die in Nederland familie of vrienden willen bezoeken. Men is dan verzekerd op de heen en terugreis, tijdens het verblijf en eventueel bij een reis door Europa/Wereld. Ze zijn onder andere gedekt tegen:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de voorwaarden.

Reisverzekering voor Schengenvisum afsluiten

Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visum reisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen betalen wij, indien de verzekering nog niet is ingegaan, de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?

Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis kosteloos aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Heb je andere vragen over een visum reisverzekering of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 -12.00 uur) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739