vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Heb ik een visum voor Nederland nodig?

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Heb ik een visum voor Nederland nodig? Het land van herkomst bepaald of jij of jouw gast een visum nodig heeft.

Een visum voor Nederland heet officieel Visum Kort Verblijf maar wordt in de volksmond Schengenvisum genoemd. Je mag met een dergelijk visum maximaal 90 dagen aaneengesloten in Nederland of een ander Schengenland verblijven.

De Schengenuitvoeringsovereenkomst is op 26 maart 1995 in werking gesteld. Op basis hiervan geven de aangesloten landen in beginsel een “gemeenschappelijk” visum af (het Schengenvisum). Hiermee kan je het Schengengebied in reizen. De Schengenlanden hebben afspraken gemaakt over gemeenschappelijke voorwaarden voor binnenkomst en gebruiken een eenduidig visumaanvraagformulier.

Het is mogelijk dat de geldigheid van een visum tot één of meer Schengenlanden wordt beperkt, bijvoorbeeld tot de Beneluxlanden (België, Nederland en Luxemburg) of alleen tot Nederland. Dit gebeurt in gevallen waarin het verblijf uitsluitend op het grondgebied van één of meer Schengenpartners is toegestaan.

Geen visum voor Nederland nodig

Heb ik een visum voor Nederland nodig?
Heb ik een visum voor Nederland nodig?

Komt jouw gast uit een van de volgende landen? Dan hoef je geen Schengenvisum voor Nederland aan te vragen: Andorra, Argentinië, Australië, België, Bolivia, Brazilië, Brunei, Bulgarije, Canada, Chili, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Duitsland, El Salvador, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Honduras, Hongarije, Hongkong, Ierland, Israël, Italië, Japan, Kroatië, Zuid-Korea, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Mexico, Monaco, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Uruguay, Vaticaanstad, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Als je niet-visumplichtig bent kan je zonder problemen Nederland in reizen. Je dient echter wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je beschikt over een geldig paspoort.
 • Je beschikt over voldoende geld (voor de duur van jouw verblijf beschik je over € 55,- per dag).
 • Je kunt jouw reisdoel aannemelijk maken.
 • Je vormt geen gevaar voor de openbare orde, nationale veiligheid en internationale betrekkingen.

Er kunnen andere verplichtingen of aanbevelingen gelden, zoals het advies om een medische reisverzekering af te sluiten. Dit kan soms verplicht zijn bij het bezoeken van andere Schengenlanden. Raadpleeg daarvoor de website van de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. De Koninklijke Marechaussee bepaald uiteindelijk of een buitenlandse gast wordt toegelaten tot Nederland.

Let op: Je kunt geen visum verkrijgen wanneer je al in Nederland bent.

Schengenvisum aanvragen

Indien je uit een ander land komt dan genoemd, moet je een visum aanvragen voor een verblijf in Nederland tot maximaal 90 dagen. Dat kan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van verblijf/herkomst. Je kunt dat het beste ongeveer zes weken voor het beoogde vertrek doen.


Reisverzekeringblog tip: Voor het aanvragen van een Schengenvisum voor Nederland, is een medische reisverzekering verplicht. Die kan je snel en voordelig bij ons afsluiten en naar jouw gast in het buitenland sturen. Lees hier meer informatie: Medische reisverzekering voor Schengenvisum.


Verblijf langer dan 90 dagen

Indien je van plan bent langer dan 90 dagen in Nederland te verblijven, heb je een MVV nodig. Een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) geeft toestemming voor een tijdelijk verblijf in Nederland.

Alleen personen afkomstig uit de volgende landen hebben geen MVV nodig; Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, IJsland, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.

Als je een mvv nodig hebt, begint de TEV-procedure door het indienen van een mvv-aanvraag. Je kunt een mvv-aanvraag in persoon indienen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in jouw eigen land (land van herkomst) of het land van bestendig verblijf. Het land van bestendig verblijf is het land waar je langer dan 3 maanden legaal mag verblijven op grond van een verblijfstitel of in afwachting van een verblijfstitel. Dit is dus een ander land dan het land waarvan je de nationaliteit heeft. Meer informatie:

 • www.ind.nl – De Immigratie en Naturalisatie Dienst ( Immigratie en Naturalisatie Dienst)
 • www.rijksoverheid.nl – Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ( Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Visum soorten

Er zijn meerdere visa voor verschillende doeleinden.

A-Visum: transitvisum voor luchthavens.
Voor een aantal nationaliteiten geldt ook een visumplicht wanneer je alleen overstapt in de luchthaven van een (Schengen)land. Dit is de luchthaventransitvisumplicht (TVL). Of deze visumplicht voor jou geldt, kan je zien op de lijst met nationaliteiten die visumplichtig zijn voor luchthaventransit.

B-Visum: Doorreisvisum voor maximaal 5 dagen.
Dit visum is bedoeld voor mensen waarvan de bestemming buiten het Schengengebied valt, maar door dit gebied reizen. Het geeft je het recht om voor maximaal 5 dagen het Schengengebied binnen te komen.

C-Visum: Visum voor kort verblijf voor maximaal 90 dagen.
Dit type visum kan voor verscheidene redenen aangevraagd worden; Vakantie, toerisme, zaken, vrienden/familiebezoek of deelname aan congressen of sportevenementen. Dit visum is geldig voor een verblijf van maximaal 90 dagen binnen een periode van 6 maanden.

D-Visum: Visum voor een verblijf langer dan 3 maanden, MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf).
Een D-visum (voor Nederland heet dat een MVV) is een nationaal visum dat bedoeld is om het Schengenland dat het visum heeft afgegeven in te reizen en aldaar een verblijfsvergunning aan te vragen (in Nederland moet je dat binnen 8 dagen na aankomst doen). Sinds 5 april 2010 kan je met een geldig D-visum echter ook andere Schengenlanden bezoeken. Je mag met uw geldige D-visum 90 dagen in een periode van 180 dagen doorbrengen in andere Schengenlanden.

Procedures en documenten voor een visum

De aanvraag procedure voor een visum is min of meer gelijk in elke Nederlandse Ambassade of Consulaat. Voor de exacte procedures en gewenste documenten voor een visumaanvraag moet je contact op nemen met de Nederlandse ambassade in jouw land.

Het Schengengebied

Nederland heeft het Schengenverdrag ondertekend, dat betekent dat inwoners van Nederland vrij mogen reizen binnen het Schengengebied. Buitenlanders met een Schengenvisum mogen ook reizen binnen Schengengebied (tenzij het visum is afgegeven voor een land). Indien je Nederland met een toeristen visum binnen bent gekomen, mag je in Nederland en/of elk ander land in het Schengengebied voor een periode van 90 dagen tijdens het verloop van 6 maanden verblijven.

Naast Nederland, zijn deze andere landen onderdeel van het Schengengebied: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Groot-Brittannië en Ierland behoren niet tot het Schengen-grondgebied, omdat zij hun eigen grenscontrole willen handhaven. Cyprus, Roemenië en Bulgarije zullen op een later tijdstip het Akkoord van Schengen volledig gaan toepassen en deel gaan uitmaken van het Schengengrondgebied

Geldig reisdocument

Je moet altijd een geldig reisdocument bij je hebben als je reist binnen het Schengengebied. Je valt namelijk onder de vreemdelingenwetgeving van het land waar je in verblijft of doorheen reist. Men moet zich daarom kunnen legitimeren en over een geldig reisdocument beschikken

Vrij reizen en visumplicht

Reizigers van landen buiten de EU mogen maximaal 90 dagen binnen een periode van 6 maanden vrij in het Schengengebied reizen. Voor een langer verblijf is een nationaal visum voor lange termijn of een verblijfsvergunning nodig. Nationale visa zijn niet geregeld in het Schengenverdrag en blijven dus de bevoegdheid van de individuele Schengenlanden.

Medische reisverzekering voor visum

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze reisverzekering is bedoeld voor buitenlanders die in Nederland familie of vrienden willen bezoeken. Men is dan verzekerd op de heen en terug reis, tijdens het verblijf en eventueel bij een reis door Europa/Wereld. Ze zijn onder andere gedekt tegen:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de voorwaarden.

Premies voor een visum reisverzekering

De premies voor deze reisverzekeringen zijn gunstig.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visum reisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen betalen wij, indien de verzekering nog niet is ingegaan, de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik Engelstalige polisvoorwaarden krijgen?
Antwoord: Ja, dat is mogelijk.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis kosteloos aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Heb je andere vragen over een visum reisverzekering of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 -12.00 uur) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739