vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Visum Nederland: Reisverzekering voor Surinamers

Reisverzekering voor Surinamers

Reisverzekering voor Surinamers

Surinamers die naar Nederland komen zijn visumplichtig. Onderdeel van de visumverlening is ook een verplichte medische reisverzekering voor Surinamers. Die kan je hier snel en voordelig afsluiten.

Het Schengenvisum ook wel toeristenvisum genoemd heet officieel een visum kort verblijf (VKV C-visum). Dit visum is voor een verblijf van maximaal 3 maanden (90 dagen) in Nederland of een ander Schengenland . Een visum kort verblijf, kan voor verschillende doelen worden aangevraagd, bijvoorbeeld:

 • vakantie
 • toerisme
 • zakenbezoek
 • vrienden- of familiebezoek

De meeste Surinamers komen naar Nederland voor familiebezoek. Meestal komen ouders of grootouders over uit Suriname en verblijven bij kinderen of kleinkinderen.

Medische reisverzekering voor Surinamers

Een belangrijke voorwaarde voor Surinamers, om een visum te kunnen verkrijgen, is een reisverzekering. De geldigheid van deze reisverzekering moet gelijk zijn aan de gehele reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden.

De belangrijkste rubrieken zijn repatriëringskosten en medische kosten. De reisverzekering moet medische kosten voor een bedrag van minimaal € 30.000,- dekken.

Reisverzekering afsluiten in Nederland

Voor Surinamers die naar Nederland willen komen is de gemakkelijkste en voordeligste manier om de benodigde reisverzekering in Nederland af te sluiten. Deze reisverzekering kan je hier online aanvragen. Zo gauw wij de aanvraag binnen hebben kunnen wij meestal dezelfde dag de polis opmaken en naar je versturen (op werkdagen). Mocht achteraf de visumaanvraag worden afgewezen dan vervalt de reisverzekering en word het premiebedrag door ons teruggestort.

Sluit hier een medische reisverzekering voor een visum af

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast uit Suriname is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager in Suriname (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Medische reisverzekering voor Surinamers afsluiten

Je kunt hier, op de website eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visumaanvraag.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Dekking medische reisverzekering

De dekking van deze speciale reisverzekeringen gaat zelfs nog verder. Zo is jouw Surinaamse gast ook verzekerd voor:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in Suriname;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst (Suriname). Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw gast uit Suriname een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website  afsluiten voor jouw Surinaamse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt.  Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.
 • De medische reisverzekering voor Surinamers is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Wat heb je nodig voor de aanvraag van een toeristenvisum?

Hieronder volgen de voorwaarden en de documenten die je moet kunnen overleggen bij de aanvraag:

 • Eén volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet worden geaccepteerd.
 • Eén recente, goedgelijkende pasfoto van 3×4 cm die voldoet aan de fotovereisten (foto niet vastmaken aan het aanvraagformulier).
 • Paspoort met een geldigheidsduur van tenminste drie maanden na de geldigheid van het gevraagde visum en met tenminste twee blanco pagina’s.
 • Kopie van pagina twee van het paspoort en kopie van alle bestickerde en/of bestempelde pagina’s.
 • Bevestiging van de hotelreservering in het land van bestemming.
 • Jouw familieboekje en een kopie daarvan.
 • Bewijs van reisverzekering en een kopie daarvan; deze verzekering moet geldig zijn voor de gehele reisduur en moet een dekking van minimaal EUR 30.000 hebben voor medische kosten en repatriëringskosten voor alle Schengenstaten. Bij aanvragen voor een visum voor meerdere reizen moet de verzekering geldig zijn voor de gehele periode van het gevraagde visum.
 • Eén of meer documenten waaruit jouw economische binding met Suriname blijkt. Dit kan zijn:
  • voor ondernemers: bewijs van registratie bij het KKF en bewijs van betaalde belastingen;
  • voor werknemers: werkgeversverklaring waaruit je inkomen en de tijd dat je bij dit bedrijf in dienst bent blijken, eventueel aangevuld met een bankafschrift waarop jouw loon wordt bijgeschreven;
  • voor studenten of scholieren: officiële brief van de school of universiteit waar je bent ingeschreven;
  • voor hosselaars: eigen verklaring waarin je uitlegt hoe je in jouw levensonderhoud voorziet en hoeveel je aan inkomsten per maand heeft;
  • voor afhankelijke gezinsleden: de hierboven genoemde documenten van de persoon/personen van wie je afhankelijk bent;
  • voor overige personen: bewijs van andere inkomsten (pensioenuitkering, lijfrente, etc.).
 • Een bewijs dat het voorgenomen verblijf kan worden bekostigd. In aanvulling op dagelijkse hotelkosten wordt een bedrag van EUR 35 per persoon per dag aangehouden.
 • Voor minderjarigen: degenen die het wettelijk gezag uitoefenen over de minderjarige, dienen persoonlijk op de ambassade te verschijnen om hun toestemming voor het vertrek/de reis te geven.

De kosten van een standaardvisum zijn € 60,- Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het tarief € 35,- voor kinderen jonger dan 6 jaar is het visum gratis. Het verschuldigde bedrag dient contant in euro’s te worden voldaan.

De ambassade behoudt te allen tijde het recht om aanvullende documenten te vragen, wanneer zij dit noodzakelijk acht voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.

Het proces van de aanvraag

 • Voor het indienen van jouw aanvraag maak je ruim op tijd (tenminste vier weken voor je voorgenomen vertrek) een afspraak met de Nederlandse ambassade via het online afsprakensysteem of via jouw reisbureau.
 • Op de afgesproken datum en tijd dient je de aanvraag in persoon in. (Voor uitzonderingen zie onderstaande tekst Speciale gevallen.)
 • Indien je te laat komt dan moet je helaas een nieuwe afspraak te maken.
 • Je overlegt bij de indiening van de aanvraag de benodigde documenten en je voldoet de verschuldigde visumkosten. Mocht je niet alle gevraagde kopieën of documenten bij je hebben dan kan dit vertraging veroorzaken in de afhandeling van jouw aanvraag of de beslissing daarop negatief beïnvloeden.
 • Na indiening van je aanvraag zal de ambassade nagaan of je voldoet aan de eisen die gelden om een visum te verlenen. Bij de indiening van jouw aanvraag zal de ambassade je een datum opgeven waarop je kan terugkomen om de beslissing te vernemen.
 • In de regel zal er binnen vijftien kalenderdagen op de aanvraag een beslissing worden genomen. In gevallen waarin nader onderzoek nodig is kan de ambassade jouw aanvraag ter beslissing of voor advies voorleggen aan instanties in Nederland. Dit kan de behandeltermijn verlengen tot een of twee maanden; de ambassade zal je daarover tijdig, dat wil zeggen vóór het verstrijken van de beslistermijn van vijftien kalenderdagen, inlichten.
 • Vanaf de datum die je bij de indiening van de aanvraag is opgegeven kan je naar de ambassade komen om de beslissing te vernemen en jouw paspoort in ontvangst te nemen. Vóór de afhaaldatum wordt telefonisch geen informatie verstrekt over stand van zaken met betrekking tot deaanvraag.

Speciale gevallen

De personen met de Surinaamse nationaliteit die aan een van de onderstaande criteria voldoen, kunnen zonder afspraak indienen bij de “drop-off balie”:

 • Personen van 60 jaar en ouder.
 • Personen die jonger zijn dan 60 jaar en die de laatste vijf jaar tenminste driemaal een visum hebben gekregen en die dit visum correct hebben gebruikt.

Voor indiening van de aanvraag gebruik je de blauwe aanvraagformulier, bijlage A en een in te vullen en te ondertekenen waiver (deze zijn verkrijgbaar bij de ambassade of via jouw reisbureau).

Aandachtspunten

 • De ambassade kan om aanvullende documentatie verzoeken indien de aangeboden documentatie onvoldoende is voor het nemen van een beslissing.
 • Over de status van een visumaanvraag kan via de telefoon geen informatie worden verstrekt.
 • Een geldig visum biedt geen garantie voor toelating. De beslissing tot toelating wordt genomen door de grenspolitie, in de meeste gevallen op de luchthaven Schiphol. De Staat der Nederlanden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel geleden schade bij niet-toelating.
 • Reizigers dienen ervoor te zorgen dat zij vóór afloop van de geldigheidsduur van het visum het Schengengebied hebben verlaten. De Nederlandse ambassade behoudt zich het recht voor om de aanvrager zich in persoon te laten melden na terugkomst in Suriname.
 • Gedurende het verblijf in Nederland of een van de andere Schengenlanden dient u in het bezit te zijn van kopieën van alle bij de visumaanvraag overgelegde documenten.
 • Per 180 dagen kunt u maximaal 90 dagen, aaneengesloten dan wel cumulatief door meerdere reizen, binnen het Schengengebied verblijven. Na deze periode moet u tenminste 90 dagen buiten het Schengengebied verblijven. Overschrijding van deze zogenaamde vrije termijn heeft als gevolg ontzegging van toegang tot het Schengengebied. Wij raden u aan bij twijfel de ambassade te raadplegen.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739