vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Visum voor Nederland? Medische reisverzekering verplicht!

Visum voor Nederland? Medische reisverzekering verplicht!
Visum voor Nederland? Medische reisverzekering verplicht!

Buitenlanders die voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) naar Nederland willen reizen hebben, afhankelijk van hun nationaliteit, een visum nodig. Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland en de andere Schengenlanden.

Een visum kort verblijf kan voor verschillende doelen worden aangevraagd, bijvoorbeeld: vakantie, toerisme, zakenbezoek en vrienden- of familiebezoek. Een visum voor Schengen vraagt men aan bij de Nederlandse ambassade in het land waar de buitenlander woont.

Voorwaarden

Wanneer men een visum kort verblijf (Schengenvisum) wil aanvragen, gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Het paspoort (reisdocument) moet geldig zijn. Op het moment van de aanvraag moet het paspoort 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode. Daarnaast mag het paspoort niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Er mag geen sprake zijn van een risico op illegale immigratie (vestigingsgevaar, tijdige terugkeer onvoldoende gewaarborgd). Bij de beoordeling of er sprake is van een gevaar voor illegale immigratie, spelen meerdere factoren een rol. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de buitenlandse gast een sterke sociale en/of economische binding heeft met zijn land van herkomst of land van bestendig verblijf.
 • De gast moet zijn reisdoel voldoende aannemelijk maken.
 • De buitenlander moet over voldoende middelen van bestaan beschikken of een garantsteller (die teven logiesverstrekker kan zijn).
 • De vreemdeling mag geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden. Bij het openbare orde criterium speelt onder meer een rol
  of de gast eerder is veroordeeld voor of wordt verdacht van het begaan van een strafbaar feit.
 • Men mag niet vermeld staan op de lijst te weigeren personen.
 • Je moet in het bezit zijn van een toereikende en geldige medische reisverzekering.

Verplichte medische reisverzekering voor een Schengenvisum

Om een Schengenvisum te verkrijgen ben je verplicht om een toereikende medische reisverzekering af te sluiten. Deze moet eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen of dringende medische zorg (bijvoorbeeld spoedbehandeling in een ziekenhuis) dekken. De medische reisverzekering moet voor het hele Schengengebied geldig zijn en een minimale dekking hebben van € 30.000,-. De medische reisverzekering moet de gehele duur van het verblijf geldig zijn.

Het bewijs van de originele verzekeringspolis moet je of bij de indiening van de aanvraag, of pas bij afgifte van het visum laten zien.

Sluit hier een medische reisverzekering af

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Een medische reisverzekering die voldoet aan alle Schengenvoorwaarden en heb je al vanaf € 2,00 per persoon per dag.

Premies voor een medische reisverzekering

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig. Je kunt betalen met iDEAL of via een machtiging voor automatische incasso (dat hangt af van welke verzekering je kiest).

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Dekking medische reisverzekering

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze verzekering voldoet aan de Schengen-eisen voor een medische reisverzekering, namelijk:

 • De geldigheid van de medische reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De verzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De verzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten (kosten voor het terugbrengen naar het land van herkomst) en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De dekking van deze speciale reisverzekeringen gaat zelfs nog verder. Zo is jouw buitenlandse gast ook verzekerd voor:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website  afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt.  Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739