vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Bezoek over uit Zuid-Afrika? Sluit hier een reisverzekering af!

Bezoek over uit zuid-afrika? sluit hier een reisverzekering af! Komt er bezoek over uit Zuid-Afrika? Sluit hier een reisverzekering af voor familie, vrienden of een partner, zodat men tijdens een bezoek aan Nederland goed verzekerd is.

De reisverzekering, speciaal voor buitenlanders, biedt dekking tegen onverwachte medische kosten en is ook geschikt voor het aanvragen van een Schengenvisum / Toeristenvisum. Een reisverzekering voor toeristen, familie, vrienden of partner uit Zuid-Afrika sluit je hier af voor slechts € 3,- per persoon per dag.

Reisverzekering voor gasten uit Zuid-Afrika

Voor het verkrijgen van een visum voor Nederland, is een medische reisverzekering verplicht. Hier kun je een voordelige reisverzekering afsluiten. Wij hebben een reisverzekering die geschikt is voor een visumaanvraag. De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze reisverzekering kost € 3,- per persoon per dag. Met deze reisverzekering heb je werelddekking en kun je doorreizen naar bestemmingen buiten Europa. Er geldt geen eigen risico. Deze verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar.

Mocht een visumaanvraag voor Nederland worden afgewezen dan betalen wij de premie terug.

Informatie over een visumaanvraag voor Nederland

Een visum voor Nederland aanvragen kan bij de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika. Adresgegevens Ambassade in Pretoria:

 • 210 Koningin Wilhelminalaan
 • 0181 Nieuw Muckleneuck, Pretoria

Consulaat-Generaal in Kaapstad:

 • 100 Strand Street,
 • 8001 Kaapstad

Openingstijden:

 • De ambassade is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
 • Openingsuren consulaire afdeling (slechts op afspraak): maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
 • Het consulaat-generaal is voor het publiek geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Schengen visum aanvragen in Pretoria

Om je zo snel en zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen, kunnen visumaanvragen uitsluitend na een daartoe gemaakte afspraak ingediend worden. Je wordt nadrukkelijk aangeraden om tenminste vier weken voor de voorgenomen datum van vertrek een afspraak te maken voor het indienen van een visumaanvraag.

Iedereen die voor het eerst een visumaanvraag indient, moet de aanvraag in persoon indienen. Ouders kunnen de visumaanvragen voor hun kinderen t/m 15 jaar indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de visumafdeling van de Nederlandse ambassade in Pretoria of bij het dichtstbijzijnde consulaat. De bij de consulaten ingediende visumaanvragen worden voor verdere behandeling doorgestuurd naar de visumafdeling in Pretoria.

De behandeling van een bij de ambassade in Pretoria ingediende visumaanvraag duurt tenminste twee werkdagen. De behandeling van visumaanvragen ingediend bij het consulaat-generaal in Kaapstad duurt tenminste zes werkdagen. Voor Durban en Maseru dien je rekening te houden met een termijn van tenminste vijf werkdagen. Voor bepaalde nationaliteiten geldt dat de visumaanvraag ter goedkeuring aan de betreffende autoriteiten moet worden voorgelegd. In deze gevallen is met de aanvraag doorgaans twee weken langer gemoeid.

Zakenmensen

Personen die in de afgelopen drie jaar een Schengen visum hebben gekregen van de ambassade, hoeven zich niet persoonlijk op de ambassade te melden, maar mogen hun visumaanvraag door een derde (bijv. een koerierservice of reisbureau) laten indienen, op voorwaarde dat alle benodigde documenten worden meegestuurd. Let wel dat er ook voor deze aanvragen een afspraak gemaakt moet worden. Ook kan de ambassade de aanvrager altijd alsnog verzoeken zich persoonlijk te komen melden indien dit nodig wordt geacht.

Zakenmensen die regelmatig naar Nederland reizen en die in de afgelopen 3 jaar een Schengen visa hebben gekregen, waarvan tenminste een is afgegeven door deze ambassade of het consulaat-generaal in Kaapstad, kunnen een aanvraag indienen voor een visum, dat meerdere malen toegang verleend tot Nederland voor een periode van één tot vijf jaar.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Indien het voorgenomen verblijf in Nederland langer zal zijn dan drie maanden dient een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) te worden aangevraagd. Personen woonachtig in de drie Kaap provincies worden geacht een aanvraag bij het Consulaat-Generaal in Kaapstad in te dienen. Personen woonachtig in de provincie KwaZulu-Natal kunnen een aanvraag indienen bij het honoraire consulaat in Durban. Personen woonachtig in de Free State en Lesotho kunnen een aanvraag indienen bij het honoraire consulaat in Maseru. Personen woonachtig in Namibië kunnen een aanvraag indienen bij de Duitse ambassade in Windhoek. Personen woonachtig in Gaborone kunnen een aanvraag indienen bij de Franse ambassade in Gaborone. Let op: Het honoraire consulaat in Mbabane is sinds 31 mei 2009 gesloten.

Premies voor een medische reisverzekering

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Advies: kies voor een Nederlandse verzekeraar!

Wij adviseren jou altijd om een medische reisverzekering in Nederland af te sluiten. Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van de garantsteller. Met een Nederlandse reisverzekering val je altijd onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht (van o.a. de Autoriteit Financiële Markten – AFM) en zijn daarom meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars uit een ver land. Dat is in geval van hoge kosten of een geschil wel een prettig idee.

Dekking medische reisverzekering

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze verzekering voldoet aan de Schengen-eisen voor een medische reisverzekering, namelijk:

 • De geldigheid van de medische reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De verzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De verzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten (kosten voor het terugbrengen naar het land van herkomst) en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De dekking van deze speciale reisverzekeringen gaat zelfs nog verder. Zo is jouw buitenlandse gast ook verzekerd voor:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website  afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt.  Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739