vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Documenten voor aanvraag Schengenvisum Nederland

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Wanneer je familie, vrienden of een partner naar Nederland wilt halen voor een bezoek van maximaal 90 dagen, dan moet er soms een Schengenvisum worden aangevraagd.

De aanvraag voor een visum moet bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst van jouw gast worden ingediend. Je vraagt een visum aan door een Schengenvisum aanvraagformulier in te vullen. Daarnaast moet de visumaanvrager een aantal documenten overleggen waarmee het doel van het verblijf wordt aangetoond.

Bij garantstelling en/of logiesverstrekking moeten er extra documenten worden ingeleverd die gelegaliseerd zijn door de gemeente.

Documenten voor aanvraag Schengenvisum Nederland

Documenten voor aanvraag Schengenvisum Nederland
Documenten voor aanvraag Schengenvisum Nederland

Wanneer iemand een visum kort verblijf  (toeristenvisum of Schengenvisum) wil aanvragen bij de ambassade of het consulaat, moet hij de volgende documenten meebrengen:

 • een geldig paspoort (of ander grensoverschrijdend document) dat tenminste 3 maanden langer geldig is dan het einde van de visumperiode. Het paspoort mag niet ouder zijn dan 10 jaar;
 • twee pasfoto’s. Deze foto’s moeten voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen;
 • documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken. Deze zijn belangrijk om het risico op vestigingsgevaar zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. Gedacht kan worden aan de volgende documenten:
  • bewijsstukken waar uit blijkt dat de visumaanvrager een baan heeft in het land van herkomst zoals een werkgeversverklaring, arbeidscontract;
  • bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling in het land van herkomst;
  • bewijs van inschrijving van schoolgaande kinderen in het land van herkomst;
  • eigendomsbewijs van eigen woning en/of ander onroerend goed in het land van herkomst;
  • bewijsstukken waaruit blijkt dat hij zorg draagt voor andere personen in het land van herkomst.

De bewijslast om aan te tonen dat hij of zij redenen heeft om terug te keren naar land van herkomst ligt bij de visumaanvrager zelf. De IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen op dit punt alleen advies geven. Het is de ambassade die daadwerkelijk bepaalt of de bewijsstukken voldoende zijn. Indien zij vinden dat de bewijsstukken niet overtuigend genoeg zijn, kan de aanvraag worden afgewezen op basis van vestigingsgevaar. Oftewel: men is dan bang dat de aanvrager op enig moment (illegaal) in Nederland (ver)blijft.

Verder dient een visumaanvrager te zorgen voor documenten die het doel van de reis aantonen, zoals :

 • een uitnodigingsbrief of een hotelreservering in Nederland;
 • of een ‘Bewijs van garantstelling/logiesverstrekking’ en een kopie van het paspoort van de garantsteller naar de persoon in het buitenland);
 • of documenten waaruit blijkt dat hij over voldoende middelen van bestaan beschikt voor verblijf, doorreis en/of terugreis. Dit komt neer op een bedrag van minimaal € 55 per dag (per persoon) voor de duur van het verblijf. Voorbeeld: iemand wil voor 90 dagen naar Nederland komen, dan moet hij of zij over 90 x 55 = € 4.950,- beschikken. De visumaanvrager moet kunnen aantonen over voldoende middelen te beschikken door één of meer bankafschriften, reischeques of contant geld te overleggen waaruit dit blijkt;
 • een medische reisverzekering voor de duur van het verblijf (lees hier meer informatie: Visum reisverzekering) ;
 • een reservering (optie) voor een retour vliegticket.

Het is mogelijk dat een persoon in Nederland als referent optreedt. Dit kan in de vorm van garantsteller, logiesverstrekker of een combinatie van beiden.

Documenten bij indiening aanvraag: referent – uitnodiger

Ter onderbouwing van het reisdoel kan de referent, op vertoon van het paspoort, een ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ ophalen bij de gemeente waarin hij/zij woonachtig is (het formulier is ook op internet verkrijgbaar). De gemeente legaliseert de handtekening van de referent op dit formulier. Daarvoor moet er een klein bedrag betaald worden. Vervolgens stuurt de referent de brief samen met een kopie van het paspoort naar de aanvrager in het buitenland.

Documenten bij indiening aanvraag: referent – garantsteller

Als de persoon die naar Nederland wil komen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan iemand in Nederland (financieel) garant staan. Dit is alleen mogelijk wanneer deze garantsteller kan aantonen voldoende en duurzaam inkomen te hebben. Lees hier meer: normbedragen-garantstelling-visum-omhoog

De garantsteller hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn als degene die als logiesverstrekker fungeert. Wanneer de garantsteller en de logiesverstrekker twee verschillende personen zijn moet bij de aanvraag van zowel de garantsteller als de logiesverstrekker een kopie van het paspoort bijgevoegd worden. De aanvrager neemt deze documenten mee naar de aanvraag op de ambassade.

Wanneer de garantsteller in Nederland in loondienst werkt, moeten de volgende documenten naar de aanvrager in het buitenland gestuurd worden:

 • de ingevulde en ondertekende garantverklaring (‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’) van de gemeente;
 • én een kopie van een arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • én een kopie van de laatste drie loonstrookjes;
 • én een kopie van het paspoort van de garantsteller.

Wanneer de garantsteller in Nederland zelfstandig ondernemer, moeten de volgende documenten naar de aanvrager in het buitenland gestuurd worden:

 • een recent uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • én de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • én een recente winst- en verliesrekening, waaruit blijkt wat jouw nettowinst is;
 • én een kopie van het paspoort van de garantsteller.

In beide situaties is het de ambassade die uiteindelijk bepaalt welke documenten zij willen zien. Men is vrij om meer of minder documenten te vragen dan in bovenstaande opsommingen zijn vermeld. Zeker in het geval van de zelfstandig ondernemer is het dan ook aan te raden dat garantsteller en/of aanvrager zelf contact opneemt hierover met de ambassade in kwestie.

Reisverzekering afsluiten

Een reisverzekering voor buitenlandse toeristen met een Schengenvisum afsluiten is erg eenvoudig. Meestal dezelfde dag (op werkdagen) ontvang je de polis digitaal per e-mail en wij versturen de polis ook per reguliere post.

De Travel Risk Insurance afsluiten kan hieronder:

Meer informatie: IND.nl en Rijksoverheid.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739