vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
 • Europeesche verzekeringen
 • Unigarant
 • Allianz
 • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Filipijnen: Schengenvisum aanvragen voor Nederland

Komt je gast uit de Filipijnen en wil je een Schengenvisum voor Nederland aanvragen? Lees dan de onderstaande informatie zorgvuldig door.

Hoe vraag ik een Schengenvisum aan?

In principe mag een visum op zijn vroegst drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven; je kunt dus wel ruim van te voren een afspraak maken maar als je bijvoorbeeld wilt reizen op 1 augustus kan je het visum pas vanaf 1 mei krijgen.

Je vraagt een Schengenvisum aan door een visumaanvraagformulier volledig in te vullen. Je dient de visumaanvraag persoonlijk bij de Nederlandse Ambassade in Manilla in te leveren. Bij de visumaanvraag moet je een reisdocument overleggen dat maximaal 10 jaar oud mag zijn en ten minste 3 maanden geldig is op de laatste dag van geldigheid van het visum.

Nederlandse Ambassade in Manilla Filipijnen

Om informatie te verkrijgen over visa voor Nederland en om een afspraak te maken kan je contact opnemen met VFS Global Services Pvt. Ltd . Dit bedrijf helpt de Nederlandse ambassade met het accepteren en retourneren van de visumaanvragen. Je kan ook contact opnemen met VFS via de website: www.vfsglobal.com/Netherlands/Philippines/ en telefoon 7:00-16:00 uur (ma-vr) + 63 2 789 4903 of per e-mail maandag-vrijdag: info.nlph@vfshelpline.com

Of je kan contact opnemen met de Visa afdeling van Nederland Ambassade op +63 2 786 6655 op ma-do tussen 15: 00-16: 30 uur en op vrijdag tussen 12:00-13:30 uur of stuur een e-mail naar man-vz@minbuza.nl

Behandeltermijn aanvraag Schengenvisum

De Nederlandse ambassade streeft ernaar om uiterlijk binnen 15 kalenderdagen een beslissing te nemen over je visumaanvraag. Deze periode kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden tot 30 dagen of tot 60 dagen indien uw aanvraag wordt voorgelegd aan de autoriteiten in Nederland. In deze gevallen ontvang je bericht van de verlenging van de behandeltermijn.

Om je aanvraag binnen 15 kalenderdagen te kunnen afhandelen, is het van belang dat jouw aanvraag volledig wordt aangeboden (zie de lijst met benodigde documenten, waarop je kunt zien wat voor jouw visumaanvraag nodig is). Voorafgaand aan het interview, zal de baliemedewerker controleren of de aanvrager alle benodigde documenten bij zich heeft. Indien een aantal documenten ontbreken, zal je hiervan op de hoogte gesteld worden. Je hebt dan de mogelijkheid om een aanvraag op een later moment alsnog in te dienen.

Als je niet alle documenten meeneemt bij de aanvraag, zal je maximaal 10 kalenderdagen de tijd krijgen om deze alsnog aan te bieden. Mocht je om welke reden dan ook niet in staat zijn, om de documenten binnen 10 dagen aan te leveren, zal de ambassade een beslissing nemen op basis van de door jouw aangeleverde documenten. Deze beslissing kan bij ontbreken van de gevraagde documenten negatief uitvallen, een visum voor Nederland wordt dan niet afgegeven.

De betaalde kosten voor de visumaanvraag worden niet terugbetaald in geval van een weigering.

Pasfoto vereisten voor visumaanvraag

Er gelden strenge richtlijnen voor de vereisten waaraan de pasfoto moet voldoen. Bij je aanvraag moet je twee pasfoto’s aanleveren. De achtergrond van de pasfoto moet zo licht mogelijk zijn, bijvoorbeeld lichtgrijs of wit, waarbij de voorkeur uitgaat naar een witte achtergrond. Verder dient een pasfoto aan onderstaande eisen te voldoen:

 • de pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • 35-40mm breedte;
 • close up van uw hoofd en schouders, op een wijze dat uw hoofd 70-80% van de foto uitmaakt;
 • scherp en duidelijk afgebeeld;
 • van hoge kwaliteit, zonder inktstrepen of vlekken.

Het standaard formaat pasfoto in de Filipijnen wijkt af van deze vereisten. Je zult hier dan ook specifiek melding van moeten maken bij de fotograaf die uw pasfoto maakt.

Visumaanvraag Nederland voor bezoek familie of vrienden

Een overzicht van de benodigde documenten voor bezoek aan familie of vrienden die je moet inleveren bij je aanvraag voor een Schengenvisum:

 • Een paspoort geldig voor minimaal drie maanden bij terugkomst in de Filipijnen.
 • Een duidelijk, volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd aanvraagformulier.
 • Twee recente pasfoto’s* (3,5 x 4,5 cm) met licht (b.v. wit) achtergrond.
 • Alle vorige paspoorten.
 • Alle nationaliteiten behalve de Filipijnse dienen het volgende te overleggen: een visum of een verblijfsvergunning voor de Filipijnen + lokale registratie welke nog 3 maanden geldig bij terugkomst in de Filipijnen.
 • Voor een werknemer: een originele brief van de werkgever of bedrijf met toestemming tot verlof. Een werkgeversverklaring met vermelding van salaris, datum indiensttreding.
 • Voor een ondernemer: een fotokopie van registratie van de onderneming bij de SEC/DTI, een fotokopie van uw vergunning voor een ondernemings afkomstig van de lokale overheid, registratie bij de belasting van uw onderneming en een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Voor studenten: bewijs van inschrijving bij een universiteit of school, toestemming tot verlof indien wordt gereisd tijdens een studieperiode.
 • Voor minderjarigen die zonder beide ouders reizen: toestemming van DSWD om te reizen.
 • Voor niet werkenden en gepensioneerden: een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Een uitnodigingsbrief in het Nederlands van de referent in Nederland, waarin de duur en periode van verblijf wordt aangegeven.
 • Een origineel gelegaliseerde garantverklaring* van de referent afkomstig van de gemeente waar de referent woonachtig is. De naam van de genodigde dient reeds op het formulier te zijn vermeldt.
 • Voor de referent indien een werknemer: werkgeversverklaring, salarisstroken van de laatste drie maanden**, arbeidsovereenkomst.
 • Voor de referent indien een ondernemer: een uittreksel van de Kamer van Koophandel en bankafschriften van de laatste drie maanden van uw privé en bedrijfsrekening.
 • Fotokopie van het paspoort van de referent en indien van toepassing de Nederlandse verblijfsvergunning.
 • Een vliegticket-reservering voor de gehele periode van verblijf. Koop geen vliegticket voordat het visum is goedgekeurd.
 • Een reisverzekering voor de gehele duur van verblijf in het Schengen.

Middelenvereiste

De visumaanvrager dient te beschikken over minimaal € 34 per dag indien hij/zij de reis zelf betaalt.

**De referent of een derde persoon (sponsor) in Nederland moet een minimum netto inkomen per maand hebben, dit inkomen moet nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. Zie hiervoor: Normbedragen IND

*recent=niet ouder dan drie maanden

Visumaanvraag Nederland voor toerisme

Een overzicht van de benodigde documenten voor een toeristisch bezoek aan Nederland, die je moet inleveren bij je aanvraag voor een Schengenvisum:

 • Een paspoort met een geldigheid van minimaal drie maanden bij terugkomst in de Filipijnen.
 • Een duidelijk, volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd aanvraagformulier.
 • Twee recente pasfoto’s* (3,5 x 4,5 cm) met licht (bijvoorbeeld wit) achtergrond.
 • Alle vorige paspoorten.
 • Alle nationaliteiten behalve de Filipijnse dienen het volgende te overleggen: een visum of een verblijfsvergunning voor de Filipijnen + lokale registratie die nog 3 maanden geldig is bij terugkomst in de Filipijnen.
 • Voor een werknemer: een originele brief van de werkgever of bedrijf met toestemming tot verlof. Een werkgeversverklaring met vermelding van salaris en datum indiensttreding.
 • Voor een ondernemer: een fotokopie van registratie van de onderneming bij de SEC/DTI, een fotokopie van een vergunning voor uw onderneming afkomstig van de de lokale overheid, registratie bij de belasting van uw onderneming en een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Voor studenten: bewijs van inschrijving bij een universiteit of school, toestemming tot verlof indien wordt gereisd tijdens een studieperiode.
 • Voor minderjarigen die zonder beide ouders reizen: toestemming van DSWD om te reizen.
 • Voor niet werkenden en gepensioneerden: een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Een vliegticket-reservering voor de gehele periode van verblijf. Koop geen vliegticket voordat het visum is goedgekeurd.
 • Hotelreservering voor de gehele periode van verblijf in het Schengengebied en eventueel van andere niet-Schengenlanden die worden bezocht, rechtstreeks te faxen naar de ambassade door het hotel (faxnummer +63 2 786 6644) of per e-mail (man-vz@minbuza.nl).
 • Een reisverzekering voor de gehele duur van verblijf in het Schengen.

Middelenvereiste

De visumaanvrager dient te beschikken over minimaal € 34 per dag indien hij/zij de reis zelf betaalt.

N.B. Aan de bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de meest actuele informatie altijd op de website van de Nederlandse Ambassade in Manilla – Filipijnen, of op de website van de IND.

Verplichte reisverzekering voor een Schengenvisum

In maart 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Schengenvisum. Dit betekent dat iedereen die een visum krijgt dient te beschikken over een reisverzekering voor de gehele reisperiode in Schengen, de verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 30.000,- inclusief medische – en repatriëringskosten.

Reisverzekering voor Schengenvisum afsluiten

Komt er familie of een partner uit de Filipijnen naar Nederland? Of vraag je een Schengenvisum aan? Je kunt hier, op de website van Reisverzekeringblog.nl, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum. Wij bieden je zelfs de keuze uit drie mogelijkheden:

 • Tourist Travel Insurance van de Europeesche.
 • Global Visitor-verzekering van OOM Verzekeringen.
 • Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance.

Premies voor een medische reisverzekering voor buitenlanders

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig. Je kunt betalen met iDEAL of via een machtiging voor automatische incasso (dat hangt af van welke verzekering je kiest).

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Zie hier een overzicht van de premies:

Premies voor een medische reisverzekering Schengenvisum (per persoon per dag)

Tourist Travel Insurance Schengen Visitor-verzekering Travel Risk Insurance
Tot 70 jaar

€ 2,00

€ 1,90

€ 3,00

70 – 80 jaar

€ 2,00*

€ 8,00

Niet mogelijk

Boven de 80 jaar

€ 2,00*

€ 16,00

Niet mogelijk

*Er dient een gezondheidsverklaring te worden overlegd

Verzekerden boven de 70 jaar

Er zijn bij de Tourist Travel Insurance en de Schengen Visitor-verzekering geen leeftijdsbeperkingen voor buitenlanders. Iedere buitenlandse gast kan zich verzekeren, ongeacht de leeftijd. Bij de Schengen Visitor-verzekering geldt wel een hogere premie voor verzekerden boven de 70 jaar (zie de bovenstaande premietabel).

Voor de Tourist Travel Insurance betaal je niet meer premie indien de verzekerde ouder is dan 70 jaar. Voor verzekerden vanaf 70 jaar is acceptatie alléén mogelijk na overleg met Europeesche Verzekeringen en overhandiging van een doktersverklaring dat verzekerde in goede gezondheid verkeert en in staat is te reizen. Voor vragen hierover kan je contact met ons opnemen per e-mail of telefoon.

Je kunt hier, op de website van Reisverzekeringblog.nl, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visumaanvraag:

 Tourist Travel Insurance Schengen Visitor Travel Risk Insurance
 • Premie: € 2,- per persoon per dag.
 • Europadekking (inclusief Schengengebied).
 • Eigen risico geneeskundige kosten: € 100,-
 • De poliskosten bedragen eenmalig € 3,50
 • Verzekerden van 70 jaar en ouder moeten een gezondheidsverklaring overleggen waaruit blijkt dat ze in staat zijn om zelfstandig te reizen.
 • Premie € 1,90 per persoon per dag voor verzekerden van 0 t/m 69 jaar (€ 75,- eigen risico).
 • Premie € 8,00 per persoon per dag voor verzekerden van 70 t/m 79 jaar (€ 150,- eigen risico).
 • Premie € 16,00 per persoon per dag voor verzekerden van 80 en ouder (€ 300,- eigen risico).
 • De poliskosten bedragen eenmalig € 4,00
 • Europadekking (inclusief Schengengebied).
 • Premie: € 3,- per persoon per dag.
 • De poliskosten bedragen eenmalig € 4,50
 • Werelddekking.
 • Eigen risico geneeskundige kosten € 45,-
 • Deze verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar
Europ-AfsluitButton OOM-AfsluitButton Allianz-AfsluitButton
Lees hier het dekkingsoverzicht en de voorwaarden van de Tourist Travel Insurance.
Lees hier het dekkingsoverzicht en de voorwaarden van de Schengen Visitor-verzekering.
Lees hier het dekkingsoverzicht en de voorwaarden van de Travel Risk Insurance.

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn Filipijnse vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Heb je andere vragen over een reisverzekering voor een Schengenvisum of wil je deskundig advies? Neem dan contact met ons op:

Reisverzekering Blog

Telefoon 055-5400408

Of stuur een email:

contact visum

Er is één reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *