vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Filipijnen: Schengenvisum aanvragen voor Nederland

Filipijnen: Schengenvisum aanvragen voor Nederland

Komt je gast uit de Filipijnen en wil je een Schengenvisum voor Nederland aanvragen? Lees dan de onderstaande informatie zorgvuldig door.

Je leest hier ook hoe je eenvoudig een medische reisverzekering voor Schengenvisa kan afsluiten, die voldoet aan alle eisen die de ambassade stelt.

Hoe vraag ik een Schengenvisum aan?

Je vraagt een Schengenvisum aan door een visumaanvraagformulier volledig in te vullen. Je dient de visumaanvraag persoonlijk in bij de externe dienstverlener VFS Global in Manila. Bij de visumaanvraag moet je een reisdocument overleggen dat maximaal 10 jaar oud mag zijn en ten minste 3 maanden geldig is op de laatste dag van geldigheid van het visum.

Visumaanvraag voor Nederland in Manilla – Filipijnen

Voor de inname van een visumaanvraag en bijbehorende documenten maakt de Nederlandse ambassade  in Manila gebruik van een externe dienstverlener, VFS Global. De gegevens van VFS Global Manilla:

Nederlands visumaanvraagcentrum – VFS Global

 • Mezzaine Floor, Ecoplaza Bldg.
 • Don Chino Roces Ave Ext.
 • Makati, Metro Manilla, Filipijnen
 • Telefoon:   + 63 2 528-2503 (maandag – vrijdag van 07:00 – 16:00 uur)
 • E-mail: info.nlph@vfshelpline.com (maandag – vrijdag)

Bezoek de website van VFS Global voor de visumvereisten en om een ​​afspraak te maken .

Nederlandse Ambassade in Manilla

 • Ambassadeur:  Saskia de Lang
 • Adres:  26ste verdieping BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas, Makati City, Metro Manilla
 • Telefoon: +6327866666 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Fax: +6327866600
 • E-mail: man@minbuza.nl
 • Openingstijden: Maandag tot en met donderdag: 8.00 – 17.30 uur. Vrijdag: 8.00 – 14.00 uur. Bekijk ook de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Contactgegevens consulaire afdeling

 • Openingstijden: Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 12.00 en 12.30 – 16.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 13.00 uur.
 • Stel je consulaire vragen via het contactformulier.
 • Schengenvisa voor Nederland, Letland, Polen en de Caribische gebiedsdelen: Maak een afspraak via VFS Global of het online afsprakensysteem van de ambassade.

Behandeltermijn aanvraag Schengenvisum

De Nederlandse ambassade streeft ernaar om uiterlijk binnen 15 kalenderdagen een beslissing te nemen over je visumaanvraag. Deze periode kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden tot 30 dagen of tot 60 dagen indien uw aanvraag wordt voorgelegd aan de autoriteiten in Nederland. In deze gevallen ontvang je bericht van de verlenging van de behandeltermijn.

Om je aanvraag binnen 15 kalenderdagen te kunnen afhandelen, is het van belang dat jouw aanvraag volledig wordt aangeboden (zie de lijst met benodigde documenten, waarop je kunt zien wat voor jouw visumaanvraag nodig is). Voorafgaand aan het interview, zal de baliemedewerker controleren of de aanvrager alle benodigde documenten bij zich heeft. Indien een aantal documenten ontbreken, zal je hiervan op de hoogte gesteld worden. Je hebt dan de mogelijkheid om een aanvraag op een later moment alsnog in te dienen.

Als je niet alle documenten meeneemt bij de aanvraag, zal je maximaal 10 kalenderdagen de tijd krijgen om deze alsnog aan te bieden. Mocht je om welke reden dan ook niet in staat zijn, om de documenten binnen 10 dagen aan te leveren, zal de ambassade een beslissing nemen op basis van de door jouw aangeleverde documenten. Deze beslissing kan bij ontbreken van de gevraagde documenten negatief uitvallen, een visum voor Nederland wordt dan niet afgegeven.

De betaalde kosten voor de visumaanvraag worden niet terugbetaald in geval van een weigering.

Pasfoto vereisten voor visumaanvraag

Er gelden strenge richtlijnen voor de vereisten waaraan de pasfoto moet voldoen. Bij je aanvraag moet je twee pasfoto’s aanleveren. De achtergrond van de pasfoto moet zo licht mogelijk zijn, bijvoorbeeld lichtgrijs of wit, waarbij de voorkeur uitgaat naar een witte achtergrond. Verder dient een pasfoto aan onderstaande eisen te voldoen:

 • de pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • 35-40mm breedte;
 • close up van uw hoofd en schouders, op een wijze dat uw hoofd 70-80% van de foto uitmaakt;
 • scherp en duidelijk afgebeeld;
 • van hoge kwaliteit, zonder inktstrepen of vlekken.

Het standaard formaat pasfoto in de Filipijnen wijkt af van deze vereisten. Je zult hier dan ook specifiek melding van moeten maken bij de fotograaf die uw pasfoto maakt.

Visumaanvraag Nederland voor bezoek familie of vrienden

Een overzicht van de benodigde documenten voor bezoek aan familie of vrienden die je moet inleveren bij je aanvraag voor een Schengenvisum:

 • Een paspoort geldig voor minimaal drie maanden bij terugkomst in de Filipijnen.
 • Een duidelijk, volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd aanvraagformulier.
 • Twee recente pasfoto’s* (3,5 x 4,5 cm) met licht (bijvoorbeeld wit) achtergrond.
 • Alle vorige paspoorten.
 • Alle nationaliteiten behalve de Filipijnse dienen het volgende te overleggen: een visum of een verblijfsvergunning voor de Filipijnen + lokale registratie welke nog 3 maanden geldig bij terugkomst in de Filipijnen.
 • Voor een werknemer: een originele brief van de werkgever of bedrijf met toestemming tot verlof. Een werkgeversverklaring met vermelding van salaris, datum indiensttreding.
 • Voor een ondernemer: een fotokopie van registratie van de onderneming bij de SEC/DTI, een fotokopie van uw vergunning voor een ondernemings afkomstig van de lokale overheid, registratie bij de belasting van uw onderneming en een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Voor studenten: bewijs van inschrijving bij een universiteit of school, toestemming tot verlof indien wordt gereisd tijdens een studieperiode.
 • Voor minderjarigen die zonder beide ouders reizen: toestemming van DSWD om te reizen.
 • Voor niet werkenden en gepensioneerden: een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Een uitnodigingsbrief in het Nederlands van de referent in Nederland, waarin de duur en periode van verblijf wordt aangegeven.
 • Een origineel gelegaliseerde garantverklaring* van de referent afkomstig van de gemeente waar de referent woonachtig is. De naam van de genodigde dient reeds op het formulier te zijn vermeldt.
 • Voor de referent indien een werknemer: werkgeversverklaring, salarisstroken van de laatste drie maanden**, arbeidsovereenkomst.
 • Voor de referent indien een ondernemer: een uittreksel van de Kamer van Koophandel en bankafschriften van de laatste drie maanden van uw privé en bedrijfsrekening.
 • Fotokopie van het paspoort van de referent en indien van toepassing de Nederlandse verblijfsvergunning.
 • Een vliegticket-reservering voor de gehele periode van verblijf. Koop geen vliegticket voordat het visum is goedgekeurd.
 • Een reisverzekering voor de gehele duur van verblijf in het Schengen.

Middelenvereiste

De visumaanvrager dient te beschikken over minimaal € 34 per dag indien hij/zij de reis zelf betaalt.

**De referent of een derde persoon (sponsor) in Nederland moet een minimum netto inkomen per maand hebben, dit inkomen moet nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.

*recent=niet ouder dan drie maanden

Visumaanvraag Nederland voor toerisme

Een overzicht van de benodigde documenten voor een toeristisch bezoek aan Nederland, die je moet inleveren bij je aanvraag voor een Schengenvisum:

 • Een paspoort met een geldigheid van minimaal drie maanden bij terugkomst in de Filipijnen.
 • Een duidelijk, volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd aanvraagformulier.
 • Twee recente pasfoto’s* (3,5 x 4,5 cm) met licht (bijvoorbeeld wit) achtergrond.
 • Alle vorige paspoorten.
 • Alle nationaliteiten behalve de Filipijnse dienen het volgende te overleggen: een visum of een verblijfsvergunning voor de Filipijnen + lokale registratie die nog 3 maanden geldig is bij terugkomst in de Filipijnen.
 • Voor een werknemer: een originele brief van de werkgever of bedrijf met toestemming tot verlof. Een werkgeversverklaring met vermelding van salaris en datum indiensttreding.
 • Voor een ondernemer: een fotokopie van registratie van de onderneming bij de SEC/DTI, een fotokopie van een vergunning voor uw onderneming afkomstig van de de lokale overheid, registratie bij de belasting van uw onderneming en een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Voor studenten: bewijs van inschrijving bij een universiteit of school, toestemming tot verlof indien wordt gereisd tijdens een studieperiode.
 • Voor minderjarigen die zonder beide ouders reizen: toestemming van DSWD om te reizen.
 • Voor niet werkenden en gepensioneerden: een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Een fotokopie van de bankafschriften van de laatste drie maanden.
 • Een vliegticket-reservering voor de gehele periode van verblijf. Koop geen vliegticket voordat het visum is goedgekeurd.
 • Hotelreservering voor de gehele periode van verblijf in het Schengengebied en eventueel van andere niet-Schengenlanden die worden bezocht, rechtstreeks te faxen naar de ambassade door het hotel (faxnummer +63 2 786 6644) of per e-mail (man-vz@minbuza.nl).
 • Een reisverzekering voor de gehele duur van verblijf in het Schengen.

Middelenvereiste

De visumaanvrager dient te beschikken over minimaal € 34 per dag indien hij/zij de reis zelf betaalt.

N.B. Aan de bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de meest actuele informatie altijd op de website van de Nederlandse Ambassade in Manilla – Filipijnen, of op de website van de IND.

Verplichte reisverzekering voor een Schengenvisum

In maart 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Schengenvisum. Dit betekent dat iedereen die een visum krijgt dient te beschikken over een reisverzekering voor de gehele reisperiode in Schengen, de verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 30.000,- inclusief medische – en repatriëringskosten.

Reisverzekering voor Schengenvisum afsluiten

Komt er familie of een partner uit de Filipijnen naar Nederland? Of vraag je een Schengenvisum aan? Je kunt hier, op de website van Reisverzekeringblog.nl, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum. Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance.

Premies voor een medische reisverzekering voor buitenlanders

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn Filipijnse vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Heb je andere vragen over een reisverzekering voor een Schengenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er is één reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739