vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Garantstelling visum en reisverzekering: Wat moet je weten?

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Heb je familie of een partner in het buitenland die Nederland wil bezoeken? En is deze persoon visumplichtig? Dan heb je een bewijs van garantstelling nodig.

Omdat je financieel garant staat voor die persoon, is het belangrijk dat je een medische reisverzekering afsluit. Deze speciale reisverzekering voor buitenlanders is ook verplicht voor een visumaanvraag.

Je kunt hier een reisverzekering afsluiten die jou als garantsteller beschermt tegen hoge (medische) kosten. Deze reisverzekering heb je al v.a. slechts € 2,00 per persoon per dag. Jij bent dan verzekeringsnemer en je gast is verzekerde.

Garantstelling voor Visum Kort Verblijf (VKV)

Garantstelling visum en reisverzekering
Garantstelling visum en reisverzekering

De garantstelling is van toepassing voor het verkrijgen van een Visum Kort Verblijf. Dit visum wordt ook wel een toeristenvisum of Schengenvisum genoemd. Dit visum geeft recht op een verblijf van maximaal 90 dagen in alle landen in het Schengengebied. Wanneer iemand een visum heeft, mag hij of zij dus ook naar andere Europese landen reizen.

Garantstelling wat is dat?

Wanneer je iemand uitnodigt uit het buitenland en deze persoon is visumplichtig, dan kun jij je garant stellen voor de betaling van de kosten van het verblijf in Nederland. Je bent dan verantwoordelijk voor de medische verzorging en repatriëring (terugkeer naar het woonland) van deze persoon. Om officieel garant te kunnen staan moet er een formulier worden ingevuld. Dit formulier dient als een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Je buitenlandse gast heeft dit formulier nodig voor de visumaanvraag.

Consequenties garantstelling

Wanneer je financieel garant staat voor je buitenlands bezoek heeft dat consequenties. Je tekent namelijk dat je borg staat voor de betaling van de kosten van het verblijf, de medische verzorging en de repatriëring van je buitenlandse gast. Dit geldt zelfs voor een periode van 5 jaar of zoveel korter als het verblijf van je gast duurt. Het maximale bedrag waar je voor garant staat is € 10.000,- per jaar, voor zover deze kosten anders ten laste zouden komen van de Staat en/of openbare lichamen. De garantstelling eindigt pas als je gast het Schengengebied aantoonbaar heeft verlaten. Omdat de duur van de borgstelling 5 jaar kan bedragen, teken je voor een garantie van totaal € 50.000,-

Belang van een reisverzekering bij garantstelling

Ter (financiële) bescherming van de garantsteller is een medische reisverzekering erg belangrijk. Door de garantstelling loop jij financieel risico. De reisverzekering is daardoor misschien wel belangrijker voor jezelf, dan voor je buitenlandse gast.

Het is wellicht mogelijk dat je jouw buitenlandse gast een reisverzekering afsluit in het land van herkomst. Een reden kan zijn dat het goedkoper is. Wij raden dit af om een aantal belangrijke redenen.

Wanneer je in Nederland een reisverzekering voor buitenlanders afsluit, val je onder het Nederlandse recht en kun je verhaal halen bij een Nederlandse verzekeraar. Dat wordt een stuk lastiger als de verzekeraar in een ver exotisch land is gevestigd. Daar komt bij, dat een lage premie bij een buitenlandse verzekeraar misschien ook wel problemen geeft bij schade. Het moet immers uit de lengte of de breedte.

Reisverzekering voor visumaanvraag

Een belangrijke voorwaarde voor buitenlandse toeristen, om een visum te kunnen verkrijgen, is een reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet men kunnen aantonen dat er een reisverzekering is afgesloten. Voor deze reisverzekering, gelden de volgende voorwaarden:

 • De geldigheid van deze reisverzekering moet gelijk zijn aan de visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De reisverzekering moet de kosten van repatriëring dekken.
 • De reisverzekering moet medische kosten voor minimaal € 30.000,- dekken.

Bij Reisverzekeringblog heb je de keuze uit deze reisverzekering voor een visumaanvraag en garantstelling, Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance:

 • De premie bedraagt € 2,- of € 3,- per persoon per dag.
 • Met deze reisverzekering heb je werelddekking en kun je doorreizen naar bestemmingen buiten Europa.
 • Eigen risico geneeskundige kosten € 45,-
 • Voldoet aan alles eisen voor een visum.
 • De verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Bijzonderheden reisverzekering

De garantsteller kan zelf een reisverzekering afsluiten voor zijn buitenlandse gast. De garantsteller is dan de verzekeringsnemer (degene die de premie betaalt), en je gast de verzekerde.

Na het afsluiten sturen wij de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis van de reisverzekering doorsturen naar het buitenland. De reisverzekering is noodzakelijk als bewijsstuk bij een visumaanvraag of moet getoond worden als het visum wordt opgehaald. Je kunt de polis dan e-mailen naar het buitenland.

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking is een formulier welke je nodig hebt voor het uitnodigen van personen buiten het Schengengebied. Het gaat dan om gasten die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie jij onderdak (logies) gaat geven. Je hebt hetzelfde formulier ook nodig indien je jezelf garant wilt stellen voor een visumplichtige vreemdeling. Je moet op het formulier duidelijk aangeven wat in jouw geval van toepassing is:

 • garantstelling
 • logiesverstrekking
 • of beide.

Het formulier voor garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking, kun je downloaden van de website van de IND.

Logiesverstrekking voor een visumaanvraag

Een logiesverstrekker is iemand die zijn huis ter beschikking stelt aan een buitenlandse gast om te verblijven, bijvoorbeeld voor een familiebezoek of partnerhereniging.

Garantstelling voor een visumaanvraag

Een garantsteller is iemand die financieel garant staat voor de visumplichtige. Mocht er iets mis gaan met de buitenlandse gast, dan is deze persoon of personen financieel verantwoordelijk.

Legalisatie van je handtekening

Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking moet, na volledig te zijn ingevuld, worden gelegaliseerd bij jouw gemeente. Met een legalisatie wordt aangetoond dat je handtekening echt is. Ben je getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan moet bij een garantstelling ook de handtekening van je partner bij de gemeente worden gelegaliseerd.

Voorwaarden legalisatie

Voor een legalisatie van je handtekening moet je naar de gemeente (loket burgerzaken). Je dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Let op de volgende aandachtspunten:

 • Je moet persoonlijk langskomen.
 • Je moet een geldig identiteitsbewijs tonen.
 • Je moet de handtekening zetten in aanwezigheid van een ambtenaar.

Kosten legalisatie

De kosten voor het legaliseren van je handtekening verschillen per gemeente. Gemiddeld kost het ongeveer € 10,00

De logiesverstrekker niet dezelfde persoon als de garantsteller

Het is mogelijk dat degene die zijn huis ter beschikking stelt (logiesverstrekker) een ander persoon is dan degene die zich financieel garant stelt (garantsteller). In dat geval moeten er twee aparte formulieren worden ingevuld. Eén door de logiesverstrekker en één door de garantsteller (én zijn of haar partner als deze is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft). Al deze personen moeten dan ook in persoon aan de balie langskomen en pas tekenen in het bijzijn van de ambtenaar.

Reisverzekering voor Schengenvisum

Een belangrijke voorwaarde om een visum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden. De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten. De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739