vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Indonesië: Schengenvisum voor Nederland aanvragen

Indonesië: Schengenvisum voor Nederland aanvragen

Indonesië: Schengenvisum voor Nederland aanvragen

Wil je familie, vrienden of een partner over laten komen uit Indonesië, dan moet daarvoor een Schengenvisum worden aangevraagd.

Indien het hoofddoel van het verblijf Nederland is, kan je bij de Nederlandse ambassade in Jakarta een Schengenvisa aanvragen. Daarvoor maak je eerst een afspraak via VFS Global, dat is een externe dienstverlener die door de ambassade is aangewezen om de visumaanvraag en andere documenten in te nemen en te controleren.

Indonesiërs die een visum voor Nederland aanvragen zijn verplicht een aantal documenten te overleggen. In dit artikel lees je welke.

Denk aan de verplichte reisverzekering!

In maart 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Schengenvisum. Dit betekent dat iedereen die een visum krijgt dient te beschikken over een reisverzekering voor de gehele reisperiode in Schengen, de verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 30.000,- inclusief medische – en repatriëringskosten.

Een goede reisverzekering voor een Schengenvisum kan je hier ook afsluiten.

Nederlandse ambassade in Jakarta, Indonesië

Contactgegevens

 • Ambassadeur: Rob Swartbol
 • Adres: Jalan HR Rasuna Said Kav.S-3, Jakarta 12950.
 • Telefoon: +62215248200 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • Fax: +62215200734
 • E-mail: jak@minbuza.nl
 • Openingstijden: Maandag tot en met donderdag: 8.00 – 16.00 uur Vrijdag: 8.00 – 14.00 uur.

Contactgegevens consulaire afdeling

 • Openingstijden (uitsluitend op afspraak): Maandag: 9.30 – 12.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag: 8.00 – 12.00 uur.
 • Consulaire vragen per e-mail: Neem bij vragen contact op via het contactformulier.
 • Schengen en Caribische visa: Maak een afspraak via VFS Global (Engelstalig).

Aanvraag Schengenvisum

Wat moet je weten over de aanvraag voor een visum voor Nederland:

 • Een aanvrager kan de visumaanvraag indienen maximaal 3 maanden en minimaal 2 weken voor de geplande reisdatum;
 • Er is geen recht op het verkrijgen van een visum;
 • Een verandering achteraf over de reden van een bezoek is niet aanvaardbaar;
 • De totale duur van het verblijf in het Schengen gebied mag niet meer zijn dan 90 dagen per half jaar;
 • Visa voor meerdere binnenkomsten in het Schengengebied gedurende het aangevraagde verblijf worden alleen afgegeven als uit het reisschema blijkt, dat er in die periode ook naar landen buiten het Schengengebied wordt gereisd en benodigde visa voor vervolgbestemmingen in het paspoort staan;
 • Aanvragen moeten in persoon worden ingediend, aanvragen via derden of per post worden niet in behandeling genomen;
 • Het is mogelijk dat de Immigratie autoriteiten bij aankomst in Schengengebied de reiziger zullen vragen om de voor de reis relevante documenten zoals reisdoel, solvabiliteit, gegevens referent, hotelreservering etc. te overleggen.;
 • Aanvragen moeten worden ingediend bij de Ambassade van het land waar het hoofddoel van de reis is of waar het verblijf het langst is.
 • Een vliegticket dien je pas te betalen als de visumaanvraag is toegekend.

N.B. Als niet kan worden vastgesteld waar het hoofddoel van de reis is, dan kan de aanvraag worden ingediend bij de Ambassade van het Schengenland waar de eerste binnenkomst is.

Informatie over een aanvraag Schengenvisum

Waarom moet mijn visumaanvraag compleet zijn?
Het doel van de ambassade is om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. De ambasade in Jakarta streeft ernaar om binnen 15 dagen een beslissing te nemen op jouw visumaanvraag. Het is daarom van groot belang dat je een visumaanvraag compleet indient. Het behandelen van incomplete dossiers kost veel tijd hetgeen de behandeling van alle visumaanvragen vertraagt.

Wat gebeurt er als mijn aanvraag incompleet is?
Een incomplete aanvraag zal niet in behandeling worden ingenomen en zal aan jouw worden teruggegeven. Je kunt alleen de eerstvolgende woensdag zonder afspraak jouw complete visumaanvraag komen indienen van 09.00 – 12.00 uur. Als jouw aanvraag onverhoopt dan ook niet compleet blijkt te zijn, moet je een nieuwe afspraak maken. Let op: het kan soms 2 weken duren voordat je een afspraak kunt krijgen.

Mocht je toch erop staan dat jouw incomplete aanvraag in behandeling wordt genomen, dan zal een beslissing worden genomen op basis van het incomplete dossier. Dit kán leiden tot een weigering van het visum.

Krijg ik het visum wanneer de aanvraag compleet is?
Aanvragen die worden ingenomen aan de balie moeten nog worden beoordeeld, een beslissing is nog niet genomen. Het feit dat jouw aanvraag compleet is bij indiening betekent niet dat je automatisch een visum krijgt of dat er alsnog aanvullende informatie wordt opgevraagd.

Breng van alle originele documenten die aan jouw moeten worden geretourneerd een fotokopie t.b.v. het dossier.

Verschijningsplicht
In principe dient elke aanvrager persoonlijk te verschijnen. Als echter uit jouw paspoort blijkt dat je in de afgelopen twee jaar meerdere keren een visum van deze ambassade hebt gekregen en deze goed hebt gebruikt, vervalt voor jou de verschijningsplicht.

Visum voor meerdere reizen
Reizigers die reeds verschillende malen in Nederland zijn geweest en van wie kan worden vastgesteld dat zij de komende tijd meerdere malen per jaar naar Nederland dienen te reizen, kunnen door de ambassade te Jakarta worden voorzien van een visum voor één of meerdere jaren, geldig voor meerdere reizen. In beginsel geldt een maximum geldigheidsduur van twee jaar.

Visum met territoriaal beperkte geldigheid (Benelux)
Slechts in het geval van humanitaire overwegingen, nationaal belang of internationale verplichtingen, kan mogelijk tot afgifte van een visum met territoriaal beperkte geldigheid worden overgegaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige ziekte of overlijden van een familielid in Nederland.

Langer verblijf dan 3 maanden
Personen die langer dan drie maanden in Nederland wensen te verblijven worden verwezen naar de procedure voor het aanvragen van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)

Aanmelden bij vreemdelingenpolitie
Vreemdelingen die in het bezit zijn gesteld van een visum dienen zich binnen drie werkdagen na aankomst aan te melden bij de vreemdelingenpolitie. Van deze verplichting zijn vrijgesteld:

 • vreemdelingen, die hun intrek nemen in een hotel;
 • kinderen beneden de leeftijd van 15 jaar mits van hun aanwezigheid kennis wordt gegeven door de op het verblijfadres gevestigde persoon;
 • zeelieden, die voldoen aan de gestelde voorwaarden om zich aan wal te mogen begeven;
 • vreemdelingen die bijzondere voorrechten genieten op grond van internationale gebruiken, akkoorden of overeenkomsten.

Wat kost een visum voor Nederland?

 • Tarief normaal: EUR 60 = IDR 700.000,-
 • Tarief kind 6 – 12 jaar: EUR 35 = IDR 400.000,-

Deze tarieven gelden per 1 augustus 2011 en kunnen maandelijks worden gewijzigd i.v.m. koerswijzigingen.

Voor de volgende categorieën is de visumaanvraag gratis:

 • kinderen jonger dan zes jaar;
 • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studie of beroepsopleiding is onderzoekers die reizen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
 • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die vijfentwintig jaar of jonger zijn en deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen;
 • familieleden in de opgaande (ouders, grootouders en overgrootouders) en neergaande lijn (kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen) van EU onderdanen die wonen in Nederland en de nationaliteit van een andere EU-lidstaat bezitten;
 • kinderen van 6 tot en met 11 jaar betalen (de tegenwaarde van) EUR 35,-.

Lijst benodigde documenten visumaanvragen

Alle documenten dienen (voor zover relevant) origineel te zijn. Je dient van de originele stukken die aan jouw moeten worden geretourneerd een fotokopie mee te nemen t.b.v. het dossier.  Alle visumaanvragen moeten voorzien zijn van het volgende:

 • Een paspoort: Het paspoort moet geldig zijn tot minimaal 3 maanden na voorgenomen vertrek uit het Schengengebied
 • Een pasfoto: De pasfoto moet voldoen aan dezelfde vereisten als een pasfoto voor een Nederlands paspoort.
 • Visumleges: EUR 60 voor personen ouder dan 12 jaar. EUR 35 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Gratis voor: kinderen jonger dan 6 jaar, bepaalde categorieën studenten, docenten en vertegenwoordigers, en bepaalde categorieën familieleden – zie informatie op de website of vraag aan de balie (tegenwaarde in Indonesische rupiah)
 • Visumaanvraagformulier: Volledig ingevuld en tweemaal ondertekend.
 • Reisverzekering: De verzekering moet geldig zijn voor de gehele reisperiode, voor het gehele Schengengebied en dient een minimale dekking te hebben van € 30.000,- inclusief medische – en repatriëringskosten. Een kopie van de polis moet bij indiening van de aanvraag worden overhandigd.
 • Middelenvereiste: De visumaanvrager dient te beschikken over minimaal € 34 per dag indien hij/zij de reis zelf betaalt. De referent in Nederland moet een minimum netto inkomen van € 1230,32 per maand hebben, dit inkomen moet nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. Het middelenvereiste kan worden aangetoond door middel van kopieën van bankrekeningen/bankboekje van de laatste 3 maanden en/of salarisstroken van de laatste 3 maanden plus een werkgeversverklaring of bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Vluchtreservering: De vluchtreservering moet geconfirmeerd zijn, maar het ticket hoeft niet te zijn betaald. Wacht met betalen totdat het visum is goedgekeurd.
 • Per reisdoel moeten aanvullende documenten worden overhandigd.
 • Toerisme: Geconfirmeerde hotelreservering(en) voor de gehele reisperiode en het gehele Schengengebied. Werkgeversverklaring of bewijs van inschrijving bij de Indonesische kamer van koophandel. Kopie paspoort en eventuele verblijfsvergunning van uw sponsor en diens echtgeno(o)t(e) – indien van toepassing.
Extra documenten bij bezoek aan familieleden
 • Bezoek aan familie of vrienden: Indien jouw referent in Nederland woonachtig is: een gelegaliseerde garantverklaring van degene die je wilt bezoeken (uw referent), verkrijgbaar bij de gemeente waar uw referent woont of;
 • Indien jouw referent in België woonachtig is: een verbintenis tot tenlasteneming (ook genaamd bijlage 3bis), verkrijgbaar bij de gemeente of;
 • Indien uw referent in Luxemburg woonachtig is: een officiële uitnodiging engagement de prise en charge gelegaliseerd door de gemeente waarin de referent woonachtig is én getekend door het Luxemburg’s Visumkantoor.
 • Uitnodigingsbrief van jouw referent met achtergrondinformatie over uw relatie met de referent: informatie over uw bezoek en een verklaring waarin staat wie er verantwoordelijk is voor de reis- en verblijfskosten. Bewijs van voldoende middelen van bestaan van uzelf en/of uw referent; van degene die voor de reis- en verblijfskosten betaalt (kopieën van bankrekeningen/bankboekje van de laatste 3 maanden en/of salarisstroken van de laatste 3 maanden). Kopie paspoort en eventuele verblijfsvergunning van uw referent en diens echtgeno(o)t(e) en /of te bezoeken familieleden.
 • Werkgeversverklaring of bewijs van inschrijving bij de Indonesische kamer van koophandel.
 • Een geconfirmeerde hotelreservering (indien van toepassing).
 • Documenten waaruit de familierelatie blijkt.

Zakelijk:

Uitnodigingsbrief van uw referent (met achtergrondinformatie met betrekking tot de zakelijke relatie, het voorgenomen bezoek en een verklaring over wie de reis- en verblijfskosten betaald). Werkgeversverklaring of bewijs van inschrijving bij de Indonesische kamer van koophandel.

Let op:

Indien de aanvrager minderjarig is:

 • originele geboorteakte van het reizende kind + kopie;
 • originele huwelijksakte van de ouders + kopie;
 • originele toestemming van niet reizende ouder, gelegaliseerd door Catatan Sipil of notaris + kopie;
 • kopie paspoort van de niet reizende ouder;
 • indien één of beide ouders overleden: originele overlijdensakte + kopie;
 • indien voogdij bij één ouder ligt: originele rechtbankuitspraak + kopie.

Noot: Bij het uitreizen zullen waarschijnlijk de Indonesische autoriteiten niet om documenten vragen, maar bij de toegang tot Schengen kan wel om de toestemming gevraagd worden.

Indien de meereizende echtgeno(o)t(e) of ouder Nederlander is en permanent woonachtig in Indonesië:

 • kopie paspoort;
 • kopie KITAS.

Een referent in Nederland is niet vereist. Wel moet een opgave gedaan worden van het logeeradres in Nederland en wat de relatie is tot de personen wonend op het logeeradres.

Het is mogelijk dat de ambassade om meer aanvullende documenten vraagt of een aanvullend interview afneemt. Je zult hierover mondeling of schriftelijk worden geïnformeerd.

N.b.: Raadpleeg voor de meest actuele informatie altijd de website van de Nederlandse Ambassade in Jakarta: indonesie.nlambassade.org/

Reisverzekering voor Schengenvisum afsluiten

Komt er familie of een partner uit Indonesië naar Nederland? Of vraag je een Schengenvisum aan? Je kunt hier, op de website van Reisverzekeringblog.nl, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum. Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een Schengenreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in Indonesië?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en je Indonesische gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar Indonesië zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je Indonesische gast.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Ja, voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn Indonesische vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Deze reisverzekering is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Heb je andere vragen over een reisverzekering voor een Schengenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 o of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739