vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Medische reisverzekering voor toeristenvisum Nederland

Medische reisverzekering voor toeristenvisum Nederland
Medische reisverzekering voor toeristenvisum Nederland

Wil je iemand naar Nederland halen voor een toeristisch verblijf? Afhankelijk van de nationaliteit heeft een buitenlandse gast dan een toeristenvisum nodig. 

Onderdeel van de visumaanvraag is een verplichte medische reisverzekering. Die kan jij als garantsteller/logiesverstrekker hier afsluiten voor je gast. Een reisverzekering voor een visum heb je al vanaf € 2,- per persoon per dag.

Medische reisverzekering voor toeristenvisum Nederland

In maart 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte medische reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een toeristenvisum. Daarom moet bij de visumaanvraag de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De medische reisverzekering moet aan de volgende Schengenvoorwaarden voldoen:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europadekking).
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Reisverzekering voor visumaanvraag

Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze reisverzekering is bedoeld voor buitenlanders die met een toeristenvisum familie of vrienden in Nederland willen bezoeken. Verzekerden zijn onder andere gedekt tegen:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de voorwaarden.

Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een medische reisverzekering afsluiten voor een toeristenvisum.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen medische reisverzekering toeristenvisum

Vraag: Kan ik in Nederland een medische reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Toeristenvisum nodig?

Of jouw buitenlandse gast een toeristenvisum voor Nederland nodig heeft, hangt af van zijn of haar nationaliteit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) geeft op haar website een overzicht van alle nationaliteiten die een toeristenvisum nodig hebben voor een verblijf van maximaal 90 dagen. Een toeristenvisum heet formeel een Visum Kort Verblijf (VKV) en is visum type C. Met een VKV mag je in een periode van 180 dagen maximaal 90 dagen in Nederland zijn. Een VKV wordt ook wel een Schengenvisum genoemd. Je mag namelijk tevens naar andere Schengenlanden reizen.

Wat zijn Schengenlanden?

Schengenlanden zijn landen waartussen geen grenscontrole voor personen plaatsvindt. Binnen het Schengengebied wordt je daarom niet gecontroleerd aan de grens. Dit is vastgelegd in het Schengenverdrag. De Schengenlanden hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid, het asielbeleid en de samenwerking tussen politie en justitie. Het Schengenverdrag is onderdeel van regelgeving van de Europese Unie, maar ook niet-EU-lidstaten kunnen zich aansluiten bij het verdrag.

Landen Schengenverdrag

De volgende landen vallen onder het Schengenverdrag en maken deel van het Schengengrondgebied: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Groot-Brittannië en Ierland behoren niet tot het Schengen-grondgebied, omdat zij hun eigen grenscontrole willen handhaven. Cyprus, Roemenië en Bulgarije zullen op een later tijdstip het Akkoord van Schengen volledig gaan toepassen en deel gaan uitmaken van het Schengengrondgebied.

Vrij reizen en visumplicht

Reizigers van landen buiten de Europese Unie mogen maximaal drie maanden binnen een periode van 6 maanden vrij in het Schengengebied reizen. Voor een langer verblijf is een nationaal visum voor lange termijn of een verblijfsvergunning nodig. Nationale visa zijn niet geregeld in het Schengenverdrag en blijven dus de bevoegdheid van de individuele Schengenlanden.

Geldig in alle Schengenlanden

Een toeristenvisum is drie maanden geldig binnen een periode van zes maanden. Oftewel, 90 dagen in 180 dagen. De termijn van zes maanden begint op het moment dat iemand voor dat de buitenlandse toerist voor het eerst het Schengengebied betreedt. De vrije termijn is op twee manieren te gebruiken:

De 90 dagen kunnen in één keer gebruikt worden. De vreemdeling verblijft dan 90 dagen aaneengesloten in het Schengengebied. Hierna moet hij weer 90 dagen buiten het Schengengebied verblijven om opnieuw in aanmerking te komen voor een Schengenvisum. Deze moet hij opnieuw aanvragen. De 90 dagen zijn ook te verspreiden in 180 dagen.

Een toeristenvisum (Schengenvisum) is geldig in alle landen die zijn aangesloten bij het Schengenverdrag.

Aanvragen toeristenvisum

Als Nederland het hoofddoel is van de reis, kunnen buitenlanders een visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade of consulaat. Als iemand door meerdere landen in Europa reist, zonder duidelijk hoofddoel, moet hij het Schengenvisum aanvragen bij het eerste Schengenland dat hij bezoekt. De persoon moet een aanvraagformulier voor een visum voor verblijf van korter dan 90 dagen inleveren bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. De aanvrager moet rekening houden met de voorwaarden voor aanvraag van een Schengenvisum zoals een medische reisverzekering voor de geheld duur van het verblijf.

Vragen?

Heb je andere vragen over een medische reisverzekering voor een toeristenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739