vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Nederland versoepelt inreisverbod voor langeafstandsrelaties

Nederland versoepelt inreisverbod voor langeafstandsrelaties

Buitenlandse partner

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft besloten het inreisverbod voor Nederland vanwege de coronacrisis, per 27 juli 2020 te versoepelen. Een buitenlandse partner uit derde landen mag dan, onder voorwaarden, naar Nederland komen voor partnerbezoek.

De aangepaste regeling geldt alleen als het gaat om een bezoek voor verblijf voor een korte periode. Daarvan is sprake bij een maximale duur van 90 dagen verblijf in Nederland binnen een periode van 180 dagen. Omdat er, in lijn met de Europese afspraken over inreismaatregelen, sprake moet zijn van een duurzame relatie zullen aan de regeling de volgende voorwaarden worden gesteld:

  1. Het koppel in kwestie moet aantonen dat zij een relatie hebben van minimaal drie maanden waarbij het koppel elkaar ‘regelmatig’ in persoon heeft gezien, op een wijze zoals thans ook het geval. Daarnaast moeten de personen in kwestie een handgeschreven verklaring ondertekenen waarin zij verklaren, op straffe van meineed, inderdaad zo’n relatie te hebben.
  2. In de verklaring moeten de persoonlijke gegevens, het verblijfadres en de contactgegevens in Nederland worden aangegeven. In deze verklaring moeten ook de contactgegevens van de buitenlandse partner aangegeven worden.
  3. De buitenlandse partner zal voorafgaand aan zijn reis naar Nederland aantoonbaar in het bezit moeten zijn van een retourticket.
  4. Voor visumplichtige (Schengenvisum) buitenlandse partners geldt dat deze aan alle geldende voorwaarden moeten kunnen voldoen, inclusief het beschikken over voldoende financiële middelen voor de reis en het verblijf, een medische reisverzekering en waarborgen voor een tijdige terugkeer. Dit kan ook in de vorm van een garantverklaring van de partner in Nederland. Bij de beslissing over de visumaanvraag wordt de mogelijkheid tot terugkeer betrokken.
  5. Het verblijf in Nederland mag conform de huidige regelgeving niet langer zijn dan de maximale duur van 90 dagen. Als langer verblijf noodzakelijk wordt geacht dan zal een aanvraag voor lang verblijf ingediend moeten worden. Als de buitenlandse partner na de maximale duur van 90 dagen nog in Nederland verblijft en er geen verzoek om verlenging dan wel aanvraag voor lang verblijf is ingediend, dan zullen binnen het huidige juridisch kader de vreemdelingenrechtelijke procedures met betrekking tot ‘overstay’ van toepassing zijn.
  6. Als de buitenlandse partner inreist vanuit een land waarvoor vanwege gezondheidsredenen een oranje reisadvies geldt en daarmee een dringend advies tot thuisquarantaine, dient betrokkene bij aankomst in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.
  7. De hierboven genoemde bewijsstukken zoals de verklaringen, retourticket, medische reisverzekering en een eventuele garantverklaring, moeten bij aankomst in Nederland aan de grensautoriteiten worden overhandigd.

Bron: Rijksoverheid

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739