vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Regels en procedure voor Schengenvisum worden versoepelt

Regels en procedure voor Schengenvisum worden versoepelt

Reiziger van buiten de EU die naar de EU willen bezoeken, krijgen vaak te maken met omslachtige, langdurige en dure visumprocedures. De Europese commissie wil daarom nieuwe regels voor het sneller en gemakkelijker verstrekken van een Schengenvisum om zo het toerisme naar Europa te bevorderen.

Nu zorgen de omslachtige en dure visum procedures dat jaarlijks miljoenen toeristen, zakenmensen en andere reizigers afzien van een bezoek aan Europa. Dat kost de Europese economie miljarden euro’s aan inkomsten. Het streven is om over de versoepeling in 2015 een akkoord te hebben in het Europees Parlement.

Bekorting en vereenvoudiging procedure aanvraag Schengenvisum

De gepresenteerde voorstellen zorgen voor een aanzienlijke bekorting en vereenvoudiging van de procedures voor mensen die voor een kort verblijf naar de EU willen komen. Ze leiden tot minder kosten en minder bureaucratie, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Bonafide reizigers kunnen daardoor makkelijker het Schengengebied binnenkomen om vrienden en familie te bezoeken en zaken te doen. Daarmee moet de economie en de werkgelegenheid in bijvoorbeeld het toerisme en aanverwante sectoren zoals horeca en vervoer worden gestimuleerd.

Nu te omslachtige visumregels

In 2013 ontvingen de Schengenlanden ruim 17 miljoen visumaanvragen, maar het hadden er nog veel meer kunnen zijn. Veel reizigers uit China, India, Rusland, Oekraïne, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië blijven weg omdat zij de visumprocedures te omslachtig vinden, zo blijkt uit onderzoek. Een versoepeling van de visumregels zou 30 tot 60 procent meer bezoekers uit die landen kunnen aantrekken. Dat kan in vijf jaar maar liefst 130 miljard euro opleveren aan totale rechtstreekse uitgaven (horeca, vervoer, amusement, winkelen e.d.) en zo’n 1,3 miljoen banen in het toerisme en aanverwante sectoren.

Meer toeristen

Om de Europese economie te stimuleren en het voor reizigers gemakkelijker te maken om naar de EU te komen, stelt de Europese Commissie voor om de visumregels grondig aan te passen. De belangrijkste elementen van het pakket zijn:

 • De termijn voor de behandeling van visumaanvragen en de beslissing over de afgifte wordt teruggebracht van vijftien tot tien dagen.
 • Visumaanvragers moeten een visum in een andere EU-lidstaat kunnen aanvragen, als de lidstaat die bevoegd is om de aanvraag te behandelen, niet aanwezig of vertegenwoordigd is in het land van de aanvrager.
 • Voor terugkerende reizigers wordt het reizen sterk vereenvoudigd: zij krijgen een meervoudig visum dat drie jaar geldig is.
 • Het aanvraagformulier wordt vereenvoudigd en visa kunnen ook online worden aangevraagd.
 • De lidstaten kunnen speciale regelingen hanteren om aan de grens visa af te geven die vijftien dagen geldig zijn in één Schengenland.
 • De lidstaten kunnen makkelijker visa afgeven aan bezoekers van grote evenementen.
 • Er wordt een nieuw soort visum ingevoerd, het rondreisvisum, waarmee bonafide reizigers gedurende maximaal een jaar in het Schengengebied mogen reizen. Zij mogen per periode van 180 dagen niet langer dan 90 dagen in dezelfde lidstaat verblijven.

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, wordt het aanvragen van een visum voor kort verblijf vereenvoudigd. De toegankelijkheid van toeristische attracties – en daardoor hun economische potentieel – wordt maar al te vaak belemmerd door visumproblemen. De wereldtentoonstelling in Milaan in 2015 kan bijvoorbeeld miljoenen bezoekers naar Europa trekken.

Concreet stelt de Commissie nu voor:

 • Duidelijkere procedures en snellere afhandeling. De termijn voor de behandeling van visumaanvragen en de beslissing over de afgifte wordt in het voorstel teruggebracht van vijftien tot tien dagen. Een visum kan al worden aangevraagd vanaf zes maanden voor de voorgenomen reis, in plaats van drie maanden, zodat reizigers hun verblijf beter kunnen plannen en drukke periodes kunnen vermijden.
 • Er komt een volledige, vereenvoudigde lijst van bewijsstukken die visumaanvragers moeten overleggen. Deze lijsten worden per locatie beter geharmoniseerd, wat de gelijke behandeling van alle visumaanvragers bevordert. De verplichting om een, vaak dure, verzekering voor ziektekosten af te sluiten, wordt afgeschaft.
 • Intensievere consulaire samenwerking. Als de lidstaat die bevoegd is voor het behandelen van een visumaanvraag in een bepaald land buiten de EU niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een visum worden aangevraagd op een van de wel aanwezige consulaten (“verplichte vertegenwoordiging”).
 • Herhaalde bezoeken worden veel eenvoudiger voor regelmatige reizigers die in het Visuminformatiesysteem (VIS) zijn geregistreerd, door de invoering van verplichte criteria voor de afgifte van een meervoudig visum voor drie jaar en daarna voor vijf jaar. Deze versoepelde regels zullen gelden voor aanvragers van wie de gegevens in het VIS zijn geregistreerd en die in de loop van het afgelopen jaar ten minste twee visa correct hebben gebruikt. Deze veranderingen worden mede mogelijk gemaakt door de invoering van het Visuminformatiesysteem (VIS), die naar verwachting in 2015 zal zijn voltooid. De consulaten van de lidstaten kunnen daardoor de “visumgeschiedenis” van aanvragers nagaan.
 • Omdat zij spontaner op reis kunnen gaan, zullen reizigers met een langer geldig meervoudig inreisvisum waarschijnlijk vaker naar het Schengengebied reizen dan zij anders zouden doen. Dat stimuleert de economische groei in het Schengengebied.
 • Invoering van een rondreisvisum. Met het nieuwe rondreisvisum kunnen bonafide reizigers van buiten de EU maximaal een jaar in het Schengengebied reizen. Deze periode kan met maximaal twee jaar worden verlengd, maar de aanvrager mag per periode van 180 dagen niet langer dan 90 dagen in dezelfde lidstaat blijven. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor uitvoerende kunstenaars die in het Schengengebied een lange tournee maken, maar ook voor individuele reizigers zoals toeristen, onderzoekers en studenten die langer in Europa willen blijven.

De genoemde voorstellen moeten door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement worden goedgekeurd. Dat zou op zijn vroegst in 2015 kunnen gebeuren.

Als de voorstellen in werking zijn getreden, gelden de wijzigingen voor alle EU-lidstaten die het gemeenschappelijke Schengenvisumbeleid volledig toepassen en voor de vier met Schengen geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Bulgarije, Kroatië, Ierland, Cyprus, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk doen niet mee met het gemeenschappelijke visumbeleid.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739