vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Visum nodig? Waar moet een visumaanvraag aan voldoen?

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Toeristen die voor een korte tijd naar Nederland willen komen, dienen in sommige gevallen een visum aan te vragen. Een dergelijk visum noemt men een Schengenvisum of een toeristenvisum. De officiële benaming is Visum Kort Verblijf (VKV).

Om een visum te verkrijgen stelt de visumverstrekker (meestal de Nederlandse ambassade) een aantal eisen. Wanneer niet aan die eisen wordt voldaan kan een visum worden afgewezen.

Eisen voor een visum

Waar moet een visumaanvraag aan voldoen?
Waar moet een visumaanvraag aan voldoen?

Bij een visumaanvraag voor een kort verblijf in Nederland of een ander Schengenland hangt de beoordeling vooral af van het risico tot definitieve vestiging. Met andere woorden of de visumaanvrager wel de bedoeling heeft om terug te keren naar het thuisland. Om dit te kunnen toetsen moet de visumaanvrager bewijsstukken en relevante documenten overleggen.

De volgende voorwaarden zijn van belang bij een visumaanvraag:

  • Alle vereiste documenten moeten compleet worden aangeleverd. Incomplete aanvragen worden niet behandeld.
  • De documenten dienen echt te zijn. Bij valse of nagemaakte reisdocumenten volgt een afwijzing.
  • Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf moeten voldoende worden aangetoond.
  • Indien er geen bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking kan worden overlegd, dient de aanvrager aan te kunnen tonen dat hij/zij over voldoende middelen beschikt om het verblijf te bekostigen.
  • Wanneer de aanvrager de afgelopen zes maanden al drie maanden op het grondgebied van de Schengen lidstaten verbleef is een aanvraag niet mogelijk.
  • Indien de aanvrager gesignaleerd staat in het Schengen Informatiesysteem in verband met een eerdere weigering, dan is de kans groot dat een visum wederom geweigerd wordt.
  • De aanvrager mag geen bedreiging vormen voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van de lidstaten.
  • De visumaanvrager moet aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De reisverzekering moet dekking bieden voor eventuele uitgaven op het gebied van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in het ziekenhuis. De af te sluiten medische reisverzekering moet voor het gehele Schengengebied geldig zijn, een minimale dekking hebben van € 30.000 en de gehele duur van het beoogde verblijf bestrijken.
  • De informatie die de visumaanvrager verstrekt over het doel van het beoogde verblijf en de omstandigheden moet betrouwbaar zijn.
  • De reden waarom een visum kan worden geweigerd is soms gelegen in het feit dat er geen zwaarwegende reden voor terugkeer naar het land van herkomst is. Hierbij kan je denken aan: de aanvrager heeft geen werk in het thuisland, hij/zij heeft geen eigen huis of andere bezittingen en/of heeft geen kind of kinderen in het land van herkomst.

Mocht een visumaanvraag worden afgewezen, dan kan je in beroep gaan. Dat moet binnen vier weken na afwijzing.

De verplichte medische reisverzekering voor buitenlanders kan worden afgesloten bij ReisverzekeringBlog.nl tegen gunstige condities.

Reisverzekering voor Schengenvisum

Een belangrijke voorwaarde om een visum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden. De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten en medische kosten. De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739