vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Visumaanvraag voor bezoek aan Nederland

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Een visumaanvraag voor een bezoek aan Nederland? Je bent verplicht een reisverzekering af te sluiten. In dit artikel lees je meer over de procedure voor het aanvragen van een visum en het afsluiten van een reisverzekering die aan de visa eisen voldoet.

Wanneer iemand van plan is om voor een kort verblijf naar Nederland te reizen en niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet degene mogelijk een visum aanvragen. Sinds 1995 vindt er binnen het Schengengebied, bestaande uit een aantal Europese landen, geen controle meer plaats aan de binnengrenzen. Deze landen geven een “gemeenschappelijk” visum af: het Schengenvisum.

Verblijf korter dan 90 dagen in Nederland

Visumaanvraag voor bezoek aan Nederland
Visumaanvraag voor bezoek aan Nederland

Wil je korter dan 90 dagen in Nederland blijven, dan hangt het af van jouw nationaliteit of je een visum nodig heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft op haar website een overzicht van alle nationaliteiten die een visum nodig hebben voor een verblijf van maximaal 90 dagen. Een visum voor maximaal 3 maanden heet een Visum Kort Verblijf (VKV) en is visum type C. Met een VKV mag je in een periode van 180 dagen maximaal, 90 dagen in Nederland zijn. Een VKV wordt ook een Schengenvisum genoemd.

Een visum moet door de buitenlandse gast zelf worden aangevraagd. Dat kan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land van herkomst. Een visumaanvraag kan niet in Nederland worden aangevraagd, bijvoorbeeld door familie.

Voorwaarden visum aanvraag Nederland

Voor het aanvragen van een visum gelden een aantal voorwaarden. Zo moet je bij het aanvragen van een visum jouw reisdocument laten zien. Dit reisdocument moet op de laatste dag van de visumperiode nog drie maanden geldig zijn. Andere voorwaarden voor een visum kunnen per nationaliteit en per aanvraag verschillen. Vraag daarom vooraf informatie bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Reisverzekering verplicht

Een Schengenvisum wordt alleen afgegeven als de aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij het indienen van de aanvraag op de ambassade, moet jouw gast een aantal documenten meenemen om te laten zien dat hij aan de voorwaarden voldoet. Laat je gast van tevoren bij de ambassade navragen of hij nog andere stukken mee moet nemen, naast de documenten die hieronder worden genoemd.

  • Je bent verplicht om een toereikende medische reisverzekering af te sluiten. Deze moet eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen of dringende medische zorg (bijvoorbeeld spoedbehandeling in een ziekenhuis) dekken.
  • De reisverzekering moet voor het hele Schengengebied geldig zijn en een minimale dekking hebben van € 30.000,-. De reisverzekering moet de gehele duur van het verblijf geldig zijn.
  • Het bewijs van de originele verzekeringspolis moet je bij de indiening van de aanvraag, of pas bij afgifte van het visum laten zien. Informatie over de in jouw land geldende situatie kun je krijgen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Visum ophalen

Bij het ophalen van het Schengen visum moet je gast de volgende documenten tonen:

  • Retour vliegticket. De ambassade wil een retourticket zien als bewijs dat jouw gast het Schengengebied weer zal verlaten. Het is verstandig om een ticket pas te boeken nadat de ambassade jouw gast heeft laten weten dat het visum zal worden afgegeven.
  • Reisverzekering. De reisverzekering moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf. Medische kosten moeten gedekt zijn voor minimaal € 30.000.

Beslissen over visumaanvraag

De ambassade of het consulaat beslist zelf of de aanvrager een visum krijgt. Een Schengenvisum geeft toegang tot 25 Europese landen, sommige landen willen daarom geïnformeerd worden over visumaanvragen. Dit heet de verplichte consultatie. De Nederlandse ambassade kan daarnaast de visumaanvraag ter beoordeling voorleggen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of aan het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).

Afhandeltijd en kosten visum aanvragen

De afhandeling van een visumaanvraag duurt minimaal enkele dagen tot maximaal twee maanden. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren dan twee maanden. De aanvraag kost geld. De prijs van het visum is vastgesteld in Schengenverband. In principe betaal je het visum in lokale valuta. Extra kosten die bij de aanvraag worden gemaakt, zoals faxkosten, kunnen voor jouw rekening komen. Bij afwijzing van een visumaanvraag krijg je het bedrag niet terug.

Weigering visumaanvraag

Als een visumaanvraag geweigerd wordt, krijg je een brief waarin de reden van de weigering staat. Je kunt hiertegen binnen 4 weken schriftelijk bezwaar maken. In de toelichting bij de brief staat het adres waar je een bezwaarschrift heen kunt sturen. Je kunt iemand machtigen die namens jouw bezwaar tegen de beslissing maakt en die op een eventuele hoorzitting het woord kan doen. Degene die je machtigt, moet in het bezit zijn van een schriftelijke en door jouw getekende machtiging, in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Reisverzekering voor Schengenvisum

Een belangrijke voorwaarde om een visum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden. De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten en medische kosten. De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Je kunt hier, op de website van Reisverzekeringblog.nl, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum.

Premies voor een medische reisverzekering voor buitenlanders

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig. Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visumaanvraag.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739