vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
09.00 -12.00 uur op werkdagen

Procedure visumaanvraag voor Nederland

Procedure visumaanvraag voor Nederland

Procedure visumaanvraag voor Nederland

Wanneer je iemand naar Nederland laat komen, voor een verblijf van korter dan drie maanden, dan moet er meestal een visum worden aangevraagd. Onderdeel van de visumaanvraagprocedure is ook het afsluiten van een reisverzekering voor je buitenlandse gast.

De reden voor het bezoek kan een vakantie zijn, familiebezoek, doorreis of transit. Om een visum te kunnen aanvragen moet jouw visite aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overzicht voorwaarden visumaanvraag

Komt er een familielid, partner of vriend voor maximaal drie maanden naar Nederland, dan moet degene een visum aanvragen. Dit visum heet VKV (Visum Kort Verblijf), maar wordt ook wel een Schengenvisum of toeristenvisum genoemd. Om een visum te kunnen aanvragen moet jouw gast aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij of zij moet een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort) bezitten. Het reisdocument moet nog minstens drie maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan tien jaar.
 • De visumaanvrager mag geen gevaar vormen voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden. Onder gevaar voor openbare orde wordt onder andere gevaar voor illegale immigratie verstaan.
 • Hij of zij heeft voldoende middelen van bestaan.
 • De visumplichtige moet het reisdoel aannemelijk maken. Je gast kan dit aantonen met een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. Lees hier meer: Garantstelling visum
 • Jouw gast mag niet gesignaleerd staan door Nederland of een van de overige Schengenlanden.
 • Hij of zij moet een reisverzekering afsluiten: lees hier meer: reisverzekering voor visum.

Benodigde documenten visumaanvraag

Indien jouw gast een visum kort verblijf aanvraagt heeft hij of zij de volgende documenten nodig:

 • Geldig paspoort (reisdocument).
 • Bewijsstukken ter onderbouwing van zijn of haar reisdoel. Dat kan door het originele ‘bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’ van de referent in Nederland, te overleggen. Een ander voorbeeld van de onderbouwing van het reisdoel is bijvoorbeeld een hotelreservering (indien de visumaanvrager geen familieleden of kennissen in Nederland komt bezoeken).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de vreemdeling over voldoende middelen van bestaan beschikt voor het verblijf, doorreis en/of terugreis. Bijvoorbeeld door één of meer bankafschriften of reischeques te overleggen of met contant geld aan te tonen dat hij minimaal € 55,- per dag heeft tijdens de duur van het visum. De buitenlandse gast mag ook met andere documenten aantonen dat hij minimaal de € 55,- per dag heeft, zoals bankafschriften.
 • Indien een buitenlandse gast niet over voldoende geld beschikt, kan iemand in Nederland financieel garant staan. De referent (garantsteller) of een derde in Nederland moet in dat geval dit formulier ‘bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’ invullen en ondertekenen. Uit deze garantstelling met bijbehorende stukken (zoals recente loonstrookjes, een kopie van het arbeidscontract en een kopie van het paspoort) moet blijken dat de referent of een derde persoon in Nederland voldoende en duurzaam inkomen heeft. Dit formulier moet de visumaanvrager bij de ambassade laten zien. De referent of een derde persoon in Nederland moet een inkomen per maand van minstens het normbedrag hebben. Dit inkomen moet nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.
 • Je gast moet kunnen aantonen dat hij of zij weer terugkeert naar het land van herkomst. Dit kan met documenten, zoals:
  • Een werkgeversverklaring;
  • Inschrijving schoolgaande kinderen;
  • Eigendomsbewijs eigen woning en/of overige onroerende goederen.
 • De buitenlandse gast moet twee recente pasfoto’s meenemen.
 • Een kopie van de polis van een medische reisverzekering met een minimale dekking van € 30.000. Dit document moet soms getoond worden bij het indienen van de aanvraag, en soms pas bij het afhalen van het visum. Dit is afhankelijk van het land waar het visum wordt aangevraagd. Neem contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst om te vragen welke situatie in jouw geval van toepassing is.
 • Een kopie van het reserveringsbewijs van de reis, zoals een vliegticket. Dit document moet meestal pas worden getoond bij het afhalen van het visum.

Kosten voor een visumaanvraag

Het aanvragen van een visum kost geld (€ 80,-). Deze kosten worden ‘leges’ genoemd. Uitsluitend de volgende groepen mensen kunnen kosteloos een visum kort verblijf verkrijgen:

 • Kinderen onder de zes jaar.
 • Leerlingen, studenten, afgestudeerde studenten en begeleidende leraren die een reis ondernemen in het kader van een studie of een educatieve training.
 • Wetenschappelijke onderzoekers.
 • Visumplichtige familieleden van een burger van de Europese Unie, onderdanen van de Europese Economische Ruimte (EER) en onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat.

Familieleden van Nederlanders kunnen niet kosteloos een visum verkrijgen. De ambassade of het consulaat kan extra kosten aan de buitenlandse gast in rekening brengen (bijvoorbeeld faxkosten). De buitenlandse gast krijgt de kosten niet terugbetaald. Ook niet als een visumaanvraag wordt afgewezen.

Procedure voor aanvragen visum kort verblijf

Een visum kort verblijf voor Nederland moet bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat worden aangevraagd waar de visumplichtige woont. Als dat niet mogelijk is kan er een visum aangevraagd worden bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het dichtstbijzijnde consulaat. Dat moet persoonlijk. De aanvrager moet zelf naar de ambassade of het consulaat toe gaan.

Visum Kort Verblijf

Een visum kort verblijf is een sticker die de ambassade of het consulaat in het paspoort plakt. Met een visum kort verblijf kan de buitenlandse gast naar Nederland komen. Een visum kort verblijf kan voor maximaal drie maanden (90 dagen) worden aangevraagd. Een langere periode is niet mogelijk.

Er zijn twee soorten visa voor kort verblijf:

 • Een A-visum, dit is een transitvisum voor luchthavens
 • Een C-visum, dit is het toeristenvisum voor maximaal drie maanden (90 dagen)

De buitenlandse gast moet ook alle benodigde informatie en documenten meenemen op zijn of haar reis naar Nederland. Dat voorkomt vertraging bij de grens. Bij de grens kan er wederom sprake zijn van controle van alle stukken en documenten.

Geldigheidsduur Visum Kort Verblijf

Wanneer er een visum kort verblijf is aangevraagd voor bijvoorbeeld één maand, dan krijgt men ook een visum voor één maand. Dit visum is dan na één maand verblijf in Nederland niet meer geldig. De maximale periode waarvoor iemand een visum kort verblijf kan aanvragen, is 90 dagen.

Op het visum kort verblijf staat:

 • Vanaf welke datum het visum geldig is (pas vanaf die dag mag hij/zij het Schengengebied in reizen).
 • Hoeveel dagen de buitenlander in het Schengengebied mag verblijven.
 • Vanaf welke datum het visum niet meer geldig is (jouw gast moet dan het Schengengebied uit zijn).
 • Of de aanvrager één of meerdere keren met het visum mag inreizen.

Visum ophalen

Wanneer het visum kort verblijf is toegewezen, moet de aanvrager het persoonlijk komen ophalen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar de aanvrager woont. Dit kan alleen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat waar het visum is aangevraagd.

Duur van de procedure

Houd er rekening mee dat de aanvraag veel tijd kost. Vraag een visum daarom altijd op tijd aan. Boek een reis nooit definitief vóór dat je zeker weet of het visum wordt toegewezen.

Verlenging visum

Het verlengen van een visum kan alleen in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de buitenlandse gast niet kan reizen in verband met medische redenen. Een visum kan dan tot maximaal drie maanden verlengd worden. Voor de verlenging van het visum moet een afspraak worden gemaakt bij een IND-loket in de regio.

Disclaimer: de bovenstaande tekst is een beknopte weergave van de procedure en dient uitsluitend ter informatie. Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Voor de meest actuele informatie over een visumaanvraag verwijzen wij je naar de: website van de IND.

Reisverzekering voor Schengenvisum

Een belangrijke voorwaarde om een visum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden. De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten. De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Medische reisverzekering voor buitenlanders

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig. Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739