vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Schengenvisum voor Nederland aanvragen? Lees hier de tips!

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Medische reisverzekering Schengenvisum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Een Schengenvisum voor Nederland aanvragen is een omvangrijke procedure. Wil je de kans op een positieve beschikking vergroten, dan is het goed te weten welke stappen je moet nemen.

In dit artikel lees je welke stappen je moet zetten voor het verkrijgen van een visum voor Nederland en tot slot een aantal nuttige tips.

Schengenvisum aanvragen

Ben je van plan een partner, familie of vriend naar Nederland te halen voor een toeristisch bezoek en heeft je gast een visumplichtige nationaliteit?  Dan moet hij of zij de procedure voor een visumaanvraag doorlopen. Je dient er voor te zorgen dat alle benodigde formulieren en bewijsstukken compleet zijn. Een goede voorbereiding kan voorkomen dat je iets vergeet of fouten maakt. Om je daarbij te helpen hebben wij een stappenplan gemaakt.

Wat is een visum voor Nederland en waarom is deze nodig?

Schengenvisum voor Nederland aanvragen? Lees hier de tips!
Schengenvisum voor Nederland aanvragen? Lees hier de tips!

In 1995 hebben een aantal landen van de Europese Unie besloten dat Europese onderdanen vrij mogen reizen in het zogenaamde Schengengebied. Er zijn afspraken gemaakt over gemeenschappelijke voorwaarden: het Schengenverdrag. Hierin staat dat een aantal landen visumplichtig zijn. De inwoners van deze landen moeten toestemming hebben om het Schenengebied te betreden. Hiervoor vragen ze een visum aan, het Schengenvisum. Hiermee kan je gast in het Schengengebied reizen. De Schengenlanden hebben afspraken gemaakt over gemeenschappelijke voorwaarden voor binnenkomst en gebruiken een eenduidig visumaanvraagformulier.

Schengenvisum, toeristenvisum of Visum Kort Verblijf?

Hoewel de naam Schengenvisum of toeristenvisum veelvuldig wordt gebruikt, is de officiële naam: Visum Kort Verblijf (VKV type C.)

Stappenplan voor visumaanvraag

Om een Schengenvisum aan te vragen, moet je een aantal stappen zetten. Zorg voor een goede voorbereiding en lever altijd alle noodzakelijke documenten in. De bewijslast inzake vestigingsgevaar ligt bij de visumaanvrager. Te weinig bewijs of incomplete stukken zal zorgen voor vertraging of mogelijk een afwijzing van je visumaanvraag. Lees hier welke stappen je moet zetten.

Stap 1. Controleer of de toerist visumplichtig is.
Jouw buitenlandse gast heeft een Schengenvisum nodig wanneer zijn of haar nationaliteit voorkomt op de lijst met nationaliteiten die visumplichtig zijn voor een verblijf van maximaal 90 dagen. Voorbeelden van landen die visumplichtig zijn: China (Volksrepubliek), Cuba, Dominicaanse Republiek, Egypte, Filippijnen, Gambia, India, Indonesië, Marokko, Oekraïne, Rusland, Suriname, Thailand en Turkije.

Meer informatie: Visumplichtige landen

Stap 2. Zorg voor de benodigde formulieren en bewijsstukken.
De visumaanvrager dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort (of ander grensoverschrijdend document) dat:

 • Tenminste 3 maanden langer geldig is dan het einde van de visumperiode.
 • Het paspoort mag niet ouder zijn dan 10 jaar;
 • Twee pasfoto’s. Deze foto’s moeten voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen;
 • Documenten en bewijsstukken die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken. Deze zijn belangrijk om het risico op vestigingsgevaar zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten.
 • Een medische reisverzekering (zie stap 5.).

Stap 3. Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig?
Als de persoon die naar Nederland wil komen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan iemand in Nederland garant staan. Dit is alleen mogelijk wanneer deze garantsteller kan aantonen voldoende en duurzaam inkomen te hebben.

Het ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ is een standaard formulier. Het ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ is beschikbaar op internet. De logiesverstrekker en/of de persoon die (financieel) garant staat kan/kunnen het formulier downloaden van de site van de IND. Sommige gemeenten hebben het formulier ook op hun website geplaatst. De garantsteller moet de formulieren invullen en deze laten legaliseren. De visumaanvrager neemt deze documenten mee naar de ambassade.

Meer informatie: Garantstelling voor visum

Stap 4. Bezoek de website van de ambassade.
De visumaanvrager (of de persoon die daarbij helpt) moet de website van de ambassade bezoeken voor de verdere procedure. Deze bestaat uit een afspraak voor een intakegesprek. Daarbij moeten alle benodigde formuleren en bewijsstukken worden overlegd en een volledig ingevulde Schengenvisum aanvraagformulier.

Je kunt een Schengenvisum in principe aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat (-generaal) in het land waar jouw gast woont of waar hij/zij een rechtmatig verblijf heeft.

Meer informatie: Vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland

Stap 5. Sluit een reisverzekering af.
Het is verplicht om voor je gast een medische reisverzekering af te sluiten. Deze moet dekking bieden voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in het ziekenhuis. De af te sluiten medische reisverzekering moet voor het gehele Schengengebied geldig zijn, een minimale dekking hebben van € 30.000 en de gehele duur van het beoogde verblijf bestrijken. Het bewijs van de originele verzekeringspolis moet je bij de indiening van de aanvraag of pas bij afgifte van het visum laten zien.

Je kunt bij ons voordelig een medische reisverzekering afsluiten. Deze voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum. Bij een eventuele afwijzing van het visum, krijg je de premie terug.

Meer informatie: Visum reisverzekering

Stap 6. Maak een afspraak op de ambassade.
Een visum mag op zijn vroegst drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven; je kunt dus wel ruim van te voren een afspraak maken maar als je bijvoorbeeld wilt reizen op 1 augustus kan je het visum pas vanaf 1 mei krijgen. Je vraagt het visum aan door het visumaanvraagformulier volledig in te vullen, op twee plaatsen (bij vraag 37 en aan het einde van het formulier) te ondertekenen. Een visumaanvraag moet altijd persoonlijk bij de Nederlandse ambassade worden ingediend.

De baliemedewerker voert de volgende handelingen uit:

 • allereerst vaststellen of de post bevoegd is om de visumaanvraag in te nemen;
 • als dit wel het geval is, dient vervolgens te worden vastgesteld of de aanvraag ontvankelijk is;
 • nagaan welk type visum wordt aangevraagd;
 • persoonsgegevens van de aanvrager en diens het paspoort worden opgenomen in NVIS (softwareprogramma) en verdere basisgegevens van de aanvraag worden geregistreerd;
 • het reisdocument (paspoort) wordt ingenomen en een stempel geplaatst op de eerste blanco pagina, waaruit blijkt dat de aanvraag in behandeling is genomen;
 • door middel van een (kort) gesprek wordt nagaan of het reisdoel bonafide is (check op valse voorwendselen);
 • aanvrager wordt geïnformeerd over procedure en termijnen.
 • uit NVIS wordt een ontvangstbevestiging met kwitantie geprint en aan de aanvrager meegeven.

Vervolgens worden de ingenomen dossiers na het sluiten van de balies overgedragen aan de beslismedewerker (uitgezonden staflid). In principe wordt dezelfde dag over de aanvragen beslist en zo nodig wordt aangegeven door de beslismedewerker of er nog aanvullende documenten/vragen zijn.

De beslismedewerker controleert zo nodig of er meer informatie van de referent nodig is als bijvoorbeeld de verklaring naar aanleiding van het korte gesprek aan de balie niet in overeenstemming is met de schriftelijke verklaring van de referent.

Ingevolge artikel 32 van de Visumcode wordt een visum geweigerd als redelijke twijfel bestaat over doel en  omstandigheden van het voorgenomen verblijf, de geloofwaardigheid van bewijsstukken of betrouwbaarheid van verklaringen van de aanvrager.

Tip 1. Denk aan de duur van de visumprocedure

De afhandeling van een visumaanvraag bedraagt één of enkele dagen tot maximaal 15 kalenderdagen. Deze termijn kan verlengd worden tot 30 kalenderdagen indien nader onderzoek nodig is. In uitzonderlijke gevallen kan een onderzoek tot maximaal 60 kalenderdagen duren.

Zeker wanneer je voor het eerste keer een visum aanvraagt, moet je dat ruim voor de geplande reisdatum doen, bijvoorbeeld drie maanden voor vertrek.

Tip 2. Neem een optie op een vliegticket

Koop geen vliegticket als je nog geen visum hebt. Bij je visumaanvraag is een ‘optie’ op een vliegticket voldoende. Deze reserveringsbevestiging kan je uitprinten en meenemen. Bel met een luchtvaartmaatschappij of reisbureau voor meer informatie.

Tip 3. Neem alle documenten mee op reis

Ben je in het bezit van een Schengenvisum? Zorg er dan voor dat je altijd kopieën van de bewijsstukken en documenten, bij je hebt. Een Schengenvisum geeft geen automatisch recht op toegang tot het Schengengebied. Bij grenscontrole kan de marechaussee nogmaals vragen om alle informatie te verschaffen en/of documenten te overleggen omtrent financiële middelen, verblijfsduur en reisdoel van je gast.

Reisverzekering voor Schengenvisum

Een belangrijke voorwaarde om een visum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur. Ook moet de reisverzekering geldig zijn in alle Schengenlanden. De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten. De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Je kunt hier, op de website van Reisverzekeringblog.nl, eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum.

Premies voor een medische reisverzekering voor buitenlanders

De premies voor deze reisverzekering zijn gunstig.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visumaanvraag:

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Heb je andere vragen over een reisverzekering voor een Schengenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 -12.00 uur) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739