vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
 • Europeesche verzekeringen
 • Unigarant
 • Allianz
 • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Ziektekostenverzekering voor MVV visum slechts € 1,90 p/d

Wanneer een buitenlander langer dan 90 dagen in Nederland wil blijven, bijvoorbeeld voor werk of een relatie, moet hij meestal een visum aanvragen. Dit visum heet een D-visum of een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).

Zelf een particuliere verzekering tegen ziektekosten afsluiten

Is er nog geen beslissing genomen over jouw verblijfsaanvraag, dan kan je geen (verplichte) zorgverzekering afsluiten. Dat is ook het geval als je een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) hebt, en je een verblijfsvergunning aanvraagt.

Heb je een MVV en ben je in afwachting van een permanente ziektekostenverzekering? Dan is het raadzaam om ter overbrugging zelf een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten. Dat is mogelijk als je:

 • nog geen verplichte ziektekostenverzekering hebt;
 • (nog) geen permanente verblijfsvergunning hebt.

Ziektekostenverzekering voor MVV afsluiten

Je kunt hier zelf eenvoudig een ziektekostenverzekering afsluiten voor familie of een partner die naar Nederland komt.

Bijvoorbeeld: Wanneer jij wilt dat je buitenlandse partner in Nederland komt wonen en zij al een MVV heeft, dan is zij in afwachting van een verblijfsvergunning. Voor deze tussenliggende periode, totdat je partner een verblijfsvergunning krijgt en in de verplichte basiszorgverzekering kan, is het verstandig om zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten. Zij is dan verzekerd tegen onverwachte medische kosten.

Verzekering voor buitenlanders in Nederland

Buitenlanders die tijdelijk naar Nederland komen kunnen zich op deze website tegen ziektekosten verzekeren. Hiervoor bieden wij de Global Visitor verzekering. Voor slechts € 1,90 per persoon per dag, zijn buitenlandse gasten uitstekend verzekerd. De Global Visitor-verzekering is een medische verzekering, speciaal voor buitenlanders. De verzekering is bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens het verblijf in Nederland of andere Europese landen. De Global Visitor-verzekering is o.a. bestemd voor:

 • Buitenlanders die (nog) niet in aanmerking komt voor de Nederlandse basisverzekering.
 • Buitenlanders die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning.

Waarom de Global Visitor verzekering?

De Global Visitor verzekering is een flexibele medische verzekering die eenvoudig voor iedereen af te sluiten is. De eigenschappen van de Global Visitor-verzekering zijn:

 • Verzekerd in alle landen van Europa.
 • Kostprijsdekking voor medische kosten (maximaal € 500.000,-).
 • Geen leeftijdsgrenzen, ook ouderen worden geaccepteerd.
 • Voldoet ook aan de verzekeringsplichteisen voor MVV.
 • Lage premie, al vanaf € 1,90 per persoon per dag.
 • Betaling kan via iDEAL (internetbankieren).
 • Bij iDEAL betaling ontvang je de polis binnen 1 uur via e-mail.
 • De verzekering is bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten.
 • Is ook af te sluiten als je al in Nederland bent, bijvoorbeeld bij een visumverlening.
 • Kan in Nederland (door familie) worden afgesloten voor de buitenlandse gast.

Het is belangrijk om te weten dat op deze verzekering alle bestaande klachten en kwalen zijn uitgesloten.

Sluit hier de verzekering af

Je kunt de verzekering aanvragen via onze website. Ook is het mogelijk om alleen de premie te berekenen.

–> BEREKEN HIER DE PREMIE OF SLUIT AF!

–> OVERZICHT VAN DEKKINGEN (PDF)

–> POLISVOORWAARDEN (PDF)

Verzekeringsperiode

Indien je jonger bent dan 70 jaar, kan je de verzekering voor maximaal 12 maanden afsluiten. Ben je tussen de 70 en 79 jaar, dan is de maximale looptijd van de verzekering 6 maanden. Ben je 80 jaar of ouder, dan is de maximale looptijd van de verzekering 3 maanden

Eigen risico leeftijdsafhankelijk

Als je jonger bent dan 70 jaar, is het eigen risico € 75,- per verzekerde periode per persoon. Ben je tussen de 70 en 79 jaar? Dan is het eigen risico € 150,- per verzekerde periode per persoon. Wanneer je 80 jaar of ouder bent, dan is het eigen risico € 300,- per verzekerde periode per persoon.

Meeste gestelde vragen over een MVV ziektekostenverzekering

Vraag: Kan ik de premie voor de Global Visitor-verzekering per maand betalen?
Antwoord: Nee, dat kan niet. Je kunt de premie alleen in een keer betalen. Je betaalt de hele premie voor de gehele periode in een keer vooruit.

Vraag: Ik heb een verblijfsvergunning gekregen, kan ik de Global Visitor-verzekering opzeggen en premie terugkrijgen?
Antwoord: Ja dat kan. Zodra een verblijfsvergunning is afgegeven ontstaat er een verzekeringsplicht voor de basisverzekering. Je kunt een schriftelijk verzoek tot beëindiging van de verzekering indienen (dit mag via e-mail).

Het is nodig om een kopie van de verblijfsvergunning mee te sturen. Vermeld ook je bankrekeningnummer in de e-mail. Je krijgt de teveel betaalde premie namelijk terug. Wel vindt er een aftrek voor de kosten plaats. De verzekering wordt beëindigd per afgiftedatum van de verblijfsvergunning.

Vraag: Ik heb een Global Visitor-verzekering afgesloten maar deze is niet meer nodig, kan ik de premie terugkrijgen?
Antwoord: Indien de verzekering nog niet is ingegaan dan kan het altijd. Wanneer de verzekering al wel is ingegaan dan kan het alleen als:

 • er een plicht voor de basisverzekering is ontstaan, bijvoorbeeld bij het afgeven van een verblijfsvergunning;
 • er geen visum is verleend;
 • verzekerde tussentijds is overleden (beëindiging per dag na overlijden).

Vraag: Kan ik mijn Global Visitor-verzekering verlengen?
Antwoord: Nee, het is niet mogelijk een Global Visitor-verzekering te verlengen. Wel kan een nieuwe verzekering worden aangevraagd.

Van belang is daarbij wel dat bestaande kwalen en klachten op of voor de ingangsdatum van de nieuwe verzekering zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor kwalen en klachten waarvoor je tijdens de eerste verzekeringsperiode wel vergoeding kreeg.

We adviseren daarom de duur van de verzekering niet te krap te nemen.

Vraag: Kan ik mijn Global Visitor-verzekering eerder opzeggen?
Antwoord: Je kunt een Global Visitor-verzekering wel eerder opzeggen, maar op een lopende verzekering wordt geen premierestitutie verleend. Hierop zijn drie uitzonderingen:

 • een visumaanvraag wordt geweigerd
 • een verblijfsvergunning is afgegeven
 • verzekeringnemer komt tijdens de looptijd van de verzekering te overlijden.

In deze gevallen moet je een schriftelijk verzoek indienen (bijvoorbeeld per e-mail) inclusief een kopie van de verblijfsvergunning of de afwijzingsbrief van de visumaanvraag of een bewijs van overlijden. Vermeld ook je bankrekeningnummer waarop de premie kan worden teruggestort.

Vraag: Kan ik de ingangsdatum van de verzekering opschuiven?
Antwoord: Je mag de ingangsdatum van de verzekering verschuiven naar een latere datum. De verzekeraar moet dan vóór de huidige ingangsdatum in bezit zijn van een schriftelijk verzoek (mag ook via e-mail). Zodra de verzekering is ingegaan, kan de ingangsdatum niet meer verschoven worden.

Vraag: Voldoet de Global Visitor-verzekering aan de eisen voor het verkrijgen van een MVV-visum?
Antwoord: Ja, de Global Visitor-verzekering voldoet aan alle eisen voor een MVV-visum. De eisen zijn:

 • Geldig voor het hele Schengengebied.
 • Geldig voor de gehele duur van het verblijf.
 • Dekking voor dringende medische zorg.
 • Dekking voor repatriëring om medische redenen.
 • Minimale dekking van € 30.000,-.

Vraag: Wat is het verschil tussen een verzekeringnemer en een verzekerde?
Antwoord: De verzekeringnemer is degene die het verzekeringscontract sluit. Vaak is deze persoon ook verantwoordelijk voor het betalen van de premie. Een verzekeringnemer kan zelf ook verzekerde zijn, maar dat hoeft niet.

Verzekerde: Een verzekerde is degene van wie het belang is verzekerd. Bij een ziektekostenverzekering zijn dit bijvoorbeeld de personen die kosten kunnen declareren. Bij een aansprakelijkheidsverzekering is het degene van wie de aansprakelijkheid is verzekerd.

Een voorbeeld om het te verduidelijken:

Koos Verduin wil dat zijn Thaise vriendin Lek in Nederland komt wonen. Zij heeft al een MVV en is in afwachting van een verblijfsvergunning. Koos sluit voor de tussenliggende periode totdat Lek in de verplichte basiszorgverzekering kan, een Global Visitor-verzekering voor haar af. Koos is dan verzekeringnemer en betaalt de premie, maar de verzekerde is zijn Thaise vriendin. Koos zelf is geen verzekerde op deze verzekering.

Meer vragen?

Heb je een vraag over een Ziektekostenverzekering voor MVV visum of wil je deskundig advies? Neem dan contact met ons op:

Reisverzekering Blog

Telefoon 055-5400408

Of stuur een email:

contact Unigarant reisverzekeringen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *