vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Wat zijn redenen om een vakantie te annuleren?

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance
Allianz annuleringsverzekering

 Verzekerd bij annulering, reisonderbreking en vertraging.

  Dekking voor familieleden in 1e, 2e en 3e graad.

 Huisdieren vallen ook onder de dekking.

  Dekking samengestelde reizen is mogelijk.

Met de annuleringsverzekering ben je uitstekend verzekerd voor annulering, vertraging en reisonderbreking. Zo krijg je een vergoeding voor gemiste vakantiedagen bij het afbreken van je vakantie of bij ziekenhuisopname in het buitenland.

Er zijn verschillende redenen om een vakantie te annuleren maar de meest voorkomende zijn: einde van een relatie, ziekte of ongeval van jezelf of ziekte/ongeval/overlijden van een naast familielid.

Een vakantie annuleren is natuurlijk erg vervelend. Je hebt wellicht lang naar je vakantie uitgekeken en ervoor gespaard. Niet op reis kunnen is dan een forse teleurstelling. Een vakantie annuleren zonder annuleringsverzekering betekent ook nog eens dat je al je geld kwijt bent. Dat is dan zelfs dubbele pech.

Waarom een annuleringsverzekering afsluiten?

De belangrijkste reden is dat je niet in de toekomst kan kijken. Dus als je nu boekt en over 5 maanden op vakantie gaat kan er in de tussentijd van alles gebeuren, waardoor je niet weg kan. Stel je wordt voor je vertrek werkloos, je krijgt een huurwoning toegewezen, je huisdier wordt ernstig ziek of je breekt je enkel. Dan moet je de vakantie annuleren. Annuleren betekent: opheffen of ongeldig verklaren. Heb je wel een annuleringsverzekering afgesloten dan krijg jij de reissom terug en kan je besluiten om later alsnog op reis te gaan. Belangrijke redenen om een annuleringsverzekering af te sluiten zijn:

 • Je wilt geen financiële schade, mocht jouw vakantie onverhoopt niet door kunnen gaan.
 • Wanneer je een vakantie moet afbreken, wil je de niet gebruikte dagen vergoed krijgen.
 • Kom je in het ziekenhuis terecht dan wil je en vergoeding voor de gemiste vakantiedagen.

Wat is verzekerd op de annuleringsverzekering?

Met de annuleringsverzekering van Allianz ontvang je een vergoeding voor de kosten van annulering van een reis of als je de reis moet afbreken/onderbreken. Kies je ervoor om je reis om te boeken, dan vergoedt de verzekeraar ook deze kosten. Is het openbaar vervoer waarmee je de reis maakt meer dan 8 uur vertraagd, dan krijg je ook een vergoeding. Verder is onder andere verzekerd:

 • Gezondheid: Je ontvangt een vergoeding voor de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van jezelf, een familielid of een reisgenoot. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, dan heb je ook recht op een vergoeding.
 • Familie: De verzekering biedt dekking als een familielid in de eerste, tweede of derde graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt.
 • Werk: Je hebt recht op vergoeding als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.
 • Woning: Als je annuleert omdat je onverwacht een woning toegewezen krijgt, vergoedt de verzekeraar de kosten van annulering. Dit geldt ook als je woning beschadigd raakt voor of tijdens de reis.
 • Annulering reisgenoot: Annuleert je reisgenoot zijn reis en wil jij hierdoor niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering door je reisgenoot in de voorwaarden staat. De vertrek- en terugreisdatum moeten gelijk zijn.

Allianz Global Assistance vergoed maximaal het bedrag dat op het polisblad staat. Annulering vanwege een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

Valt een corona besmetting ook onder de annuleringsverzekering?

Met een Allianz annuleringsverzekering ben je ook verzekerd bij een corona besmetting (Covid-19). Dat is belangrijk, want als je alleen, met een vriend, een reisgenoot of met je familie een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval dat iemand corona (Covid-19) oploopt. Dat valt bij Allianz onder de dekking van de annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten voor vertrek een corona besmetting oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Wat zijn geldige redenen om een vakantie te annuleren?

Er zijn veel redenen om een vakantie te annuleren als je een annuleringsverzekering van Allianz hebt afgesloten. Heb je een vakantie geboekt en kan je niet op reis dan kan je de vakantie annuleren. Je bent dan wel je geld kwijt, maar die schade noemen we annuleringskosten en die kan je claimen bij Allianz Global Assistance. Dit zijn redenen om een vakantie te annuleren:

 • Bij overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalsletsel, of een medische aandoening van verzekerde, inclusief de diagnose van een pandemische ziekte zoals COVID-19 (corona).
 • Als een familielid in de 1e, 2e of 3e graad overleden is, levensgevaarlijk ziek is, levensgevaarlijke ongevalsletsel heeft opgelopen, of een medische aandoening heeft gekregen, inclusief de diagnose van een pandemische ziekte zoals COVID-19 (corona).
 • Wanneer je voor de reis in quarantaine wordt geplaatst op bevel van de overheid bij vermoeden van een besmettelijke ziekte (waaronder een epidemie of een pandemische ziekte zoals COVID-19).
 • (Zorgplichtclausule 1e graad) als een familielid in de 1e graad door een ongeval of een plotselinge (verergering van een bestaande) ziekte dringend zorg behoeft.
 • Indien een niet meereizend gezinslid onverwacht een medisch noodzakelijke operatie moet ondergaan.
 • In geval van een operatie van jezelf in verband met transplantatie van een donororgaan.
 • Als jouw eigendom (onroerend goed, inventaris, inboedel of handelswaar) in Nederland of het bedrijf in Nederland waar je werkzaam bent, door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstig is beschadigd zodat jouw aanwezigheid dringend vereist is.
 • Schade aan het verblijf, veroorzaakt door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming, waardoor het verblijf aldaar onmogelijk is geworden.
 • In geval van overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de personen bij wie je in het buitenland zou verblijven.
 • In geval van constatering van een zwangerschap en/of complicaties tijdens de zwangerschap.
 • Als je onvrijwillig werkloos bent geworden na een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Wanneer het particuliere vervoermiddel waarmee de reis gemaakt zou worden binnen 30 dagen voor het begin van de reis of tijdens de heenreis naar de bestemming verloren is gegaan of beschadigd is geraakt.
 • Als je na werkloosheid een dienstbetrekking hebt aanvaard.
 • Indien je verplicht bent een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel van het herexamen niet mogelijk is.
 • Als je om medische redenen niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor de reis verplicht is.
 • Wanneer je onverwacht een huurwoning ter beschikking krijgt.
 • In geval van definitieve ontwrichting van het huwelijk of samenleving (contract).
 • In geval van het onverwacht niet krijgen van een noodzakelijk visum.
 • Indien het huisdier (uitsluitend hond, kat of paard) komt te overlijden, levensgevaarlijk ziek wordt of levensgevaarlijk ongevalsletsel oploopt.
 • In geval van diefstal, verlies of vermissing van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten op de dag van vertrek.

Bovenstaande opsomming is een beknopt overzicht, lees altijd de verzekeringsvoorwaarden.

Hoe sluit ik een annuleringsverzekering af?

Je kunt hier zelf gemakkelijk de uitgebreide kortlopende Allianz annuleringsverzekering online afsluiten. Eerst bereken je de premie en daarna kan je besluiten of je de annuleringsverzekering wilt afsluiten. Je ontvangt de polis en de voorwaarden direct per e-mail.

Veel gestelde vragen en antwoorden over redenen om een vakantie te annuleren (FAQ)

Wat zijn redenen om een vakantie te annuleren?

Er zijn verschillende redenen om een vakantie te annuleren maar de meest voorkomende zijn: einde van een relatie, ziekte of ongeval van jezelf of ziekte/ongeval/overlijden van een naast familielid.

Waarom is het nuttig een Allianz annuleringsverzekering af te sluiten?

Een Allianz annuleringsverzekering vergoedt onder andere de annuleringskosten van je boeking bij ernstige ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of je medereizigers. Ook heb je dekking als je corona krijgt en dat kan aantonen met een testuitslag. Door een annuleringsverzekering af te sluiten, krijg je de betaalde reissom terug bij annulering, als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. In de voorwaarden lees je voor welke situaties je verzekerd bent.

Ben ik met een Allianz annuleringsverzekering ook verzekerd voor Corona (Covid-19)?

Ja, dat valt bij ons onder de dekking van de Allianz annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten een coronabesmetting oploopt voor vertrek en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Wat dekt de annuleringsverzekering nog meer?

– Vergoeding van gemiste vakantiedagen bij ziekenhuisopname.
– Vergoeding van gemiste vakantiedagen bij afbreken van de vakantie.
– Verzekerd bij annulering en vertraging.
– Met Dubbel-Zeker variant: volledige verzekerde reissom vergoed.
– Ook dekking voor samengestelde reizen mogelijk.
– Huisdier valt tevens onder de dekking.

Geldt de annuleringsverzekering ook voor een reisgenoot?

Met een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je ook voor annuleringskosten verzekerd, als jouw reisgenoot de reis moet annuleren en de reisgenoot op jouw boekings- of reserveringsformulier genoemd staat, jouw reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft afgesloten en de oorzaak van de annulering verzekerd is.

Valt familie in de derde graad ook onder de dekking?

Ja. Het is goed te weten dat bij annuleringsverzekering van Allianz ook de familie in de derde graad onder de dekking valt. Voor de duidelijkheid sommen wij nog even de bloedverwantschap op zoals die worden gehanteerd:
– Familie in de eerste graad zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.
– Familie in de tweede graad zijn: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
– Familie in de derde graad zijn: ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Wat kost een kortlopende annuleringsverzekering met corona dekking?

De prijs van een annuleringsverzekering is afhankelijk van de hoogte van de reissom (wat je in totaal betaald hebt voor de reis). De premie voor een annuleringsverzekering is een vast percentage van de reissom. Je kan vrijblijvend een premieberekening maken.

Wat is het verschil tussen Annulering Basis en Dubbel Zeker?

Annulering Basis: als je de reis vooraf moet annuleren, dan krijg je de annuleringskosten vergoed. Wanneer je de reis onverwacht moet afbreken, krijg je de kosten vergoed voor de niet-gebruikte vakantiedagen.
Annulering Dubbel Zeker: naast alle voordelen van de dekking Annulering Basis, krijg je de volledige reissom – tot maximaal het verzekerde bedrag terug wanneer je de reis moet afbreken. Zelf als je op de voorlaatste dag je reis afbreekt. Er moet dan wel sprake zijn van een verzekerde gebeurtenis. Alle verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Vragen?

Heb je een vraag over redenen om een vakantie te annuleren? Neem dan contact met ons op: telefoon 055-5400408 (van 09.00 – 12.00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739