vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Altijd kunnen annuleren met de All Risk Annuleringsverzekering van de Europeesche

Altijd kunnen annuleren met de All Risk Annuleringsverzekering

All Risk Annuleringsverzekering

Wil jij zelf bepalen wanneer je kan annuleren en niet afhankelijk zijn van de kleine lettertjes in de verzekeringsvoorwaarden? Dan is de All Risk Annuleringsverzekering van de Europeesche de beste keuze voor jou.

Met de annuleringsverzekering ben je vóór en tijdens de reis beschermd tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. Ook de onderdelen van een zelf samengestelde reis worden vergoed.

Heb je al een reis geboekt? Zorg er dan voor dat je de verzekering binnen 7 dagen na het boeken afsluit. Sluit je de verzekering later af? Houd dan rekening met het volgende: De Europeesche vergoed geen schade als je de reis wilt annuleren of afbreken om een reden die al bestond of bekend was in de drie maanden voordat je de verzekering afsloot.

All Risk Annuleringsverzekering

Wil je zelf kunnen bepalen om welke reden jij een geboekte reis annuleert? Kies dan voor de All Risk Annuleringsverzekering. Je kunt dan niet alleen een beroep doen op de annuleringsredenen die in de voorwaarden van de basisverzekering staan, maar je mag zelf bepalen om welke reden je niet op vakantie wilt. Bijvoorbeeld omdat jouw beste vriend(in) ernstig ziek wordt, of als je toch die nieuwe baan of opdracht krijgt en snel moet beginnen. Of als er iemand in de derdegraads familie ziek is (met derdegraads familieleden worden ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen bedoeld). Maar bijvoorbeeld ook omdat er politieke spanningen zijn tussen Nederland en Turkije.

Staat de reden om te annuleren bij de voorwaarden genoemd dan ontvang je een vergoeding van 100%. Annuleer je om een andere reden die je zelf hebt aangegeven dan krijg je een vergoeding van 75%.

Annuleren bij Covid-19

Ben je op zoek naar een annuleringsverzekering die ook dekking biedt voor een gewijzigd reisadvies, bijvoorbeeld van code geel naar code oranje vanwege een uitbraak van het coronavirus (Covid-19)? Wij hebben voor jou de All-Risk Annuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen. Deze annuleringsverzekering biedt dekking voor de annuleringskosten als jij jouw reis wilt annuleren vanwege een aangepast reisadvies door Covid-19.

Heb je een reis geboekt en een Allrisk Annuleringsdekking afgesloten toen het reisadvies voor jouw bestemming groen of geel was? Dan vergoed de verzekeraar 75% van de annuleringskosten als jij je reis zelf annuleert, vanwege het gewijzigde reisadvies en mits de reisorganisatie de kosten niet vergoed. Ook als je eerder terug terugkeert vanwege een gewijzigd reisadvies, bijvoorbeeld van code geel naar code oranje of rood, dan vergoed de verzekeraar de niet gebruikte reisdagen voor 75%.

Word je op de luchthaven door de luchtvaartmaatschappij geweigerd voor jou vlucht? Bijvoorbeeld als je niet de juiste reisdocumenten hebt, of om redenen op het gebied van gezondheid, veiligheid of beveiliging. Met de allrisk annuleringsdekking kan je eventueel 75% van de niet gebruikte reisdagen claimen.

Annuleren bij (dreiging van) terrorisme of een virusuitbraak

Ook als er een dreiging is van terrorisme of een recente aanslag kan je met een All Risk Annuleringsverzekering jouw reis annuleren. De vergoeding bedraagt 75% van de annuleringskosten. Ook als er een dreiging is van een uitbraak van Covid-19 of een wijziging van het reisadvies bijvoorbeeld van code geel naar code oranje, kan je met een doorlopende- of kortlopende Allrisk Annuleringsverzekering jouw reis annuleren.

Heb je nog geen All Risk Annuleringsverzekering van de Europeesche? Sluit hem hieronder af.

Waarvoor is een annuleringsverzekering?

Een reis of vakantie annuleren is al vervelend genoeg. Daar kun je geen financiële zorgen bij gebruiken. Toch kan het gebeuren dat je buiten je schuld een reis moet annuleren. In dat geval moet je toch een gedeelte van de reis betalen. Soms zelfs volledig. We noemen dit annuleringskosten. Met een annuleringsverzekering van de Europeesche ben je tegen de meeste annuleringskosten verzekerd, zoals:

 • Jij,een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
 • Een familielid in de derde graad overlijdt.
 • Jij of jouw partner ontdekt na het boeken van de reis zwanger te zijn en dit heeft directe gevolgen voor de geboekte reis.
 • Jij, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
 • Je krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning. Je bent ook verzekerd, als je tijdens uw reis aanwezig moet zijn bij de overdracht van uw bestaande woning. Maar alleen als je geen invloed heeft op de opleverings- of overdrachtsdatum.
 • De gastheer of gastvrouw die in het buitenland woont en bij wie je tijdens de reis zou verblijven, wordt ernstig ziek, loopt ernstige verwondingen op door een ongeval of overlijdt en kan je daardoor niet meer ontvangen.
 • Je kan onverwacht om medische redenen niet de inenting krijgen die verplicht is voor jouw reisbestemming. Je kon dit ook niet weten.
 • Je kan onverwacht en buiten je schuld geen visum krijgen voor de reisbestemming in het buitenland.
 • Je wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.
 • Je krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en de nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat je op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.
 • Jouw duurzame relatie of huwelijk wordt onverwacht ontbonden. Onder ‘een duurzame relatie’ verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.
 • Je verliest op de dag van vertrek de reisdocumenten en doet daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie.
 • Jouw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die jij alleen zelf kunt geven.
 • Het privé vervoermiddel waarmee je de reis zou maken, valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis uit door een van buiten komend onheil. Dit voertuig kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of diefstal. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder.
 • Jij of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar je of de medeverzekerde  werkt. Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.

Reisgenoot ook meeverzekert

Annuleert jouw reisgenoot de reis vanwege een van de bovenstaande redenen? Dan vergoed de Europeesche jouw annuleringskosten. Ook als je reisgenoot hiervoor niet is verzekerd.

Waarvoor geldt de All Risk annuleringsverzekering niet?

De verzekering biedt geen dekking voor annuleringsredenen waarvan je vóór het afsluiten van de verzekering al op de hoogte was. Daarnaast kan je géén beroep doen op de Allrisk Annulering wanneer:

 • je geen zin hebt in de vakantie;
 • je vindt dat het te veel regent of vervelend weer is;
 • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • je vanuit het Calamiteitenfonds al recht op een uitkering hebt.

Vragen?

Heb je een vraag over een annuleringsverzekering of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739