vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
  • Europeesche verzekeringen
  • Unigarant
  • Allianz
  • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

ebookers in overtreding bij koppelverkoop annuleringsverzekeringen

Volgens de advocaat-generaal van Europese Hof van Justitie mag een online reisbureau geen vliegtickets verkopen waaraan automatisch een annuleringsverzekering is gekoppeld.

Dergelijke facultatieve extra’s mogen alleen worden aangeboden op een opt-in-basis.

Annuleringsverzekering

Het Europese hof heeft op 1 maart een uitspraak gedaan in de zaak die een Duitse vereniging voor consumentenbescherming had aangespannen tegen het online reisbureau ebookers.com. Het reisbureau werd voor de Duitse rechter gedaagd omdat zij een annuleringsverzekering automatisch opnemen in het tarief bij een vliegticket reservering.

Transparantie op prijzen te kunnen vergelijken

Verordening nr. 1008/20081 beoogt meer transparantie te bieden bij passagierstarieven voor vluchten die vertrekken vanuit de EU. De verordening verplicht ticketverkopers om steeds de „definitieve prijs” bekend te maken, die het passagierstarief en alle toepasselijke belastingen en heffingen, toeslagen en vergoedingen die op het tijdstip van publicatie onvermijdbaar en voorzienbaar zijn, omvat. Extra diensten, bekend onder de naam „facultatieve prijstoeslagen”, moeten duidelijk aan het begin van elk boekingsproces worden meegedeeld en door de klant op een „opt-in”-basis worden aanvaard.

In zijn genomen conclusie merkt advocaat-generaal Ján Mazák op dat om de doelstelling van de verordening, te weten de klanten in staat te stellen passagierstarieven daadwerkelijk met elkaar te vergelijken, te kunnen bereiken, de definitieve prijs die de klant te zien krijgt, betrekking moet hebben op eenzelfde soort dienst en, voor zover mogelijk, gelijksoortige prijscomponenten dient te omvatten. Door de verplichting om de belastingen en vergoedingen die onvermijdbaar en voorzienbaar zijn, in de definitieve prijs op te nemen, wordt de klant nauwkeurig geïnformeerd over de werkelijke kosten van het vliegen van A naar B en is hij in staat de prijzen van de diverse luchtvaartmaatschappijen of ticketverkopers met elkaar te vergelijken.

Toeslagen geen onderdeel van de prijs

„Prijstoeslagen” kunnen daarentegen niet worden aangemerkt als onderdeel van de definitieve prijs met het oog op het maken van een vergelijking. Die toeslagen zijn per definitie facultatief. Zij zijn „extra’s” die de klant naar keuze kan aanvaarden of niet. Indien dergelijke facultatieve extra’s als onderdeel van de definitieve prijs zouden worden aangemerkt, zou het beginsel van vergelijkbaarheid van deze prijzen worden ondermijnd, daar deze dan betrekking zouden kunnen hebben op zeer uiteenlopende diensten.

Advocaat-generaal Mazák is evenwel van mening dat het vereiste dat facultatieve prijstoeslagen niet op een „opt-out”-basis maar op een „opt-in”-basis moeten worden aangeboden, een ander doel dient dan het garanderen van de mogelijkheid van prijsvergelijking, namelijk het doel van consumentenbescherming. Dit vereiste voorkomt dat klanten, wanneer zij een vlucht boeken, ertoe worden aangezet te betalen voor onnodige extra diensten, tenzij zij actief en uitdrukkelijk ervoor kiezen dergelijke aanvullende aanbiedingen en de daarvoor te betalen prijzen te aanvaarden.

Om dat laatste doel te bereiken, concludeert de advocaat-generaal dat de prijs voor een dienst zoals een annuleringsverzekering, indien deze samen met een vlucht wordt aangeboden en geboekt, onder het begrip „facultatieve prijstoeslagen” dient te vallen en als zodanig moet worden aangeboden op een „opt-in”-basis.

Annuleringsverzekering alleen toegestaan als „opt-in”

Tot slot is het volgens advocaat-generaal Mazák irrelevant dat de diensten werden aangeboden door derden. Het zou op gespannen voet staan met het doel van bescherming van de klant, wanneer die bescherming zou afhangen van het antwoord op de vraag of de facultatieve dienst afkomstig is van een luchtvaartmaatschappij of van een maatschappij die daar juridisch los van staat, dan wel van het antwoord op de vraag of die dienst strikt genomen deel uitmaakt van een overeenkomst inzake luchtdiensten. Naar zijn mening is het doorslaggevende punt niet het feit dat de betrokken prijstoeslag afkomstig is van een luchtvaartmaatschappij of een daarmee verbonden agentschap, dan wel dat die toeslag, strikt genomen, wordt betaald als tegenprestatie voor luchtdiensten. Maar vooral het feit dat de facultatieve dienst en de prijs daarvan worden aangeboden in verband met een luchtdienst/vlucht en kunnen worden geboekt in hetzelfde boekingsproces.

De advocaat-generaal concludeert derhalve dat diensten, zoals een annuleringsverzekering, die worden aangeboden bij het boeken van een vlucht, aan de klant moeten worden aangeboden op een „opt-in”-basis, ongeacht of die dienst wordt aangeboden door een derde.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *