vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
  • Europeesche
  • Unigarant
  • Allianz
  • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Nieuwe wet nationale visa (MVV-wet) treedt op 1 juni 2013 in werking

Nieuwe wet nationale visa (MVV-wet) treedt op 1 juni 2013 in werking

Nieuwe wet nationale visa (MVV-wet) treedt op 1 juni 2013 in werking

De Wet modern migratiebeleid wordt met ingang van 1 juni aanstaande ingevoerd. Dat heeft staatssecretaris Teeven in zijn brief aan de Tweede Kamer gemeld. De Wet nationale visa (ook wel MVV-wet genoemd) wordt tegelijkertijd ingevoerd, zo laat de IND weten op haar website.

De Wet modern migratiebeleid kan in werking treden nu INDiGO, het nieuwe informatiesysteem van de IND, functioneert en de uitvoering van de wet adequaat kan ondersteunen.

Vanaf de invoering van de wet zullen de meeste migranten over een referent in Nederland moeten beschikken. Referenten en migranten hebben wettelijke verplichtingen op grond van de Wet modern migratiebeleid. Het gaat onder andere om de verplichting om juiste inlichtingen aan de overheid te verstrekken en om een administratie bij te houden. Behalve verplichtingen maakt de wet het ook mogelijk dat referenten voortaan een verblijfsaanvraag voor de migrant kunnen indienen.

Een groot voordeel van deze wet is dat de aanvraagprocedure om tot Nederland te worden toegelaten (de machtiging tot voorlopig verblijf) en de aanvraagprocedure om voor langere tijd in Nederland te mogen verblijven (de verblijfsvergunning) tot één procedure worden samengevoegd. Hierdoor hoeven migranten of hun referent nog maar één aanvraag in te dienen.

Met de invoering van de Wet modern migratiebeleid kunnen reguliere verblijfsvergunningen zoals vergunningen voor arbeid, studie en gezinshereniging, voor een langere duur verleend worden, waardoor migranten of hun referenten deze minder vaak hoeven te verlengen. Ook kan met de invoering van de Wet modern migratiebeleid gemakkelijker worden gewisseld van werkgever of onderwijsinstelling zonder dat daar een nieuwe vergunning voor nodig is.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal de Wet modern migratiebeleid uitvoeren en ook daarop handhaven. De wet biedt de IND instrumenten om effectief toezicht te houden en zichtbaar te handhaven op migranten en referenten. De IND kan bijvoorbeeld bestuurlijke boetes opleggen aan migranten en referenten die zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld voor het verstrekken van onjuiste informatie.

In de komende maanden treft de IND de laatste voorbereidingen voor de invoering van de wet. Specifieke doelgroepen zoals ketenpartners en convenanthouders worden via de gebruikelijke kanalen van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Daarnaast wordt informatie over het modern migratiebeleid op www.ind.nl geplaatst.

Wet nationale visa (MVV-wet)

De Wet nationale visa (ook wel MVV-wet genoemd) wordt tevens op 1 juni ingevoerd. De Wet MVV bevat de criteria op grond waarvan die nationale visa (langer dan 3 maanden) worden verleend. Daarnaast bevat de wet ook specifieke procedurevoorschriften die voor een deel afwijken van de Algemene wet bestuursrecht. Een aantal voor nadere regeling worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Vreemdelingen krijgen een visumplicht, tenzij een categorie van vreemdelingen hiervan expliciet is vrijgesteld. Vreemdelingen die langer in Nederland willen verblijven, zijn verplicht een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan te vragen in het land van herkomst.

MVV-wet aanpassingen

De nieuwe MVV-wet omvat de volgende wijzigingen:

  • In de MVV-wet is de beslistermijn van 90 dagen (in plaats van zes maanden) om op een MVV-aanvraag te beslissen vastgelegd. De bevoegdheid bestaat om deze termijn met nog eens 90 dagen te verlengen. Ook gelden langere termijnen voor bezwaarprocedures, indien de MVV-aanvraag wordt afgewezen.
  • De MVV is geldig voor maximaal 3 maanden (voorheen: 6 maanden) na afgifte.
  • Een aanvraag om een MVV (of verblijfsvergunning) kan worden afgewezen indien in het verleden sprake is geweest van fraude.
  • Een aanvraag om een MVV (of verblijfsvergunning) kan worden afgewezen wegens eerder illegaal verblijf. Dit geldt echter niet voor gezinshereniging.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739