vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Conflict met je reisverzekeraar? Hoe te handelen

Onderzoek: recreatief duiken, wel of niet gedekt op je reisverzekering? De klachtenafhandeling van reisverzekeraars kan nog beter. Reisverzekeraars laten soms niets van zich horen, keren te weinig uit of wijzen claims ten onrechte af. Als je het niet eens bent met de schadeafhandeling van je reisverzekeraar kun je een klacht sturen.

Een volgende stap is je klacht aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voorleggen. De laatste mogelijkheid is een stap naar de rechter.

Geen vergoeding

Uit een onderzoek van omroep Max is gebleken dat van de 35 vakantiegangers die schade hebben ondervonden door een natuurramp, er maar 23 volledig vergoed werden. 7 reizigers werden gedeeltelijk vergoed en bij 5 vakantiegangers werd helemaal niet vergoed. Dit terwijl natuurrampen wel onder de dekking van en reisverzekering valt.

Welke stappen te ondernemen

  • Je reisverzekeraar aanschrijven

Als eerste zul je je reisverzekeraar moeten aanschrijven. De klachtenprocedure verschilt per reisverzekeraar of tussenpersoon. Meestal vind je de procedure terug in de voorwaarden of op de website. Dien je klacht altijd schriftelijk in met een zo uitgebreid mogelijke omschrijving. Vermeld in de brief tevens alle relevante informatie zoals je naam, adres en polisnummer.

  • Reisverzekeraar opnieuw aanschrijven

Mocht je na een verstreken termijn nog niets van je reisverzekeraar vernomen hebben, dan dien je je klacht opnieuw in. Ook als je het niet eens bent met het antwoord op je klacht, kun je de reisverzekeraar opnieuw aanschrijven met een verzoek tot heroverweging.

  • Klachten voorleggen aan het Kifid

Als je met je reisverzekeraar het geschil niet kunt oplossen, kun je je klacht aan het Kifid voorleggen. Dit is een onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Er wordt wel verwacht dat je de klacht al hebt voorgelegd aan je reisverzekeraar.

  • Ombudsman Financiele Dienstverlening

In eerste instantie wordt de zaak voorgelegd aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Aan de hand van de door jou geleverde informatie start deze een onderzoek. Na een hoor en wederhoor procedure stelt de Ombudsman Financiële Dienstverlening zijn oordeel over het geschil aan beide partijen voor. Uiteindelijk zal hij een niet bindend advies voorleggen aan beide partijen.

  • Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

Indien één van de partijen het niet eens is of beide partijen het niet eens zijn met de uitkomst van de Ombudsman, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Deze behandelt en beslist over geschillen die aan haar worden voorgelegd. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

  • Hoger beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep

Indien jij of de reisverzekeraar het niet eens is met de bindende beslissing van de Geschillencommissie, dan is er een mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep. Dit is alleen mogelijk als het belang van het geschil ten minste € 25.000,- bedraagt.

  • Naar de rechter

Als laatste is een stap naar de rechter mogelijk. Hij beoordeelt het geschil opnieuw. Het nadeel ervan is dat de kosten hoog op kunnen lopen. Je zal voor jezelf moeten afwegen of dit zinvol is.

ReisverzekeringBlog.nl heeft al eerder artikelen geschreven over dit onderwerp:

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 3 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739