vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Europese Commissie wil vakantiegangers beter beschermen

Europese Commissie wil vakantiegangers beter beschermen

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de EU-regelgeving voor pakketreizen te moderniseren en vakantiegangers beter te beschermen.

Met de EU-richtlijn pakketreizen van 1990 is de basis gelegd voor de bescherming van vakantiegangers. De richtlijn biedt brede bescherming aan consumenten die vooraf georganiseerde pakketreizen boeken (waarbij bijvoorbeeld vluchten, hotels en autohuur worden gecombineerd). De bescherming houdt onder meer in dat de consument het recht heeft om alle nodige informatie te ontvangen voordat hij de overeenkomst ondertekent, dat er altijd een partij aansprakelijk is voor de uitvoering van alle diensten uit het pakket en dat er voor een terugreis wordt gezorgd als de touroperator op de fles gaat.

Dankzij internet meer samengestelde reizen

De voorgestelde hervorming heeft te maken met een ingrijpende verschuiving op de reismarkt: burgers spelen een steeds actievere rol bij het samenstellen van hun vakantie. In plaats van voor een kant-en-klaar pakket uit een brochure te kiezen, combineren zij – met name dankzij internet – zelf reisonderdelen, een zogenaamde samengestelde reis.

De bestaande regels zijn moeilijk toepasbaar in het internettijdperk. Consumenten maken steeds vaker gebruik van internet voor het boeken van reizen-op-maat (met modules van één handelaar of van meerdere commercieel verbonden reisaanbieders). Daarbij is het voor kopers vaak onduidelijk of zij op bescherming kunnen rekenen en weten reisaanbieders niet goed wat hun verplichtingen zijn. De regelgeving van 1990 wordt nu dan ook in de eerste plaats herzien om de richtlijn pakketreizen aan te passen aan het digitale tijdperk. Het betekent dat de richtlijn ook van toepassing wordt op de 120 miljoen consumenten die reizen-op-maat kopen.

Ook voordelen voor de reisbranche

De hervorming bevordert de consumentenbescherming ook door voor meer transparantie te zorgen. Voor de reisbranche zijn er eveneens voordelen: de Commissie schrapt verouderde informatieverplichtingen (zoals de plicht om brochures te herdrukken) en zorgt ervoor dat nationale regelingen voor bescherming bij insolventie ook in het buitenland worden erkend.

“In de jaren ‘90 kozen de meeste Europeanen een vooraf georganiseerde pakketreis uit een brochure, die zij vervolgens boekten via hun plaatselijke reisbureau”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, bevoegd voor justitie. “Sindsdien zijn dankzij de Europese wetgeving miljoenen mensen zorgeloos op vakantie gegaan. Maar de tijden zijn veranderd en we moeten de regels bijwerken om gelijke tred te houden met de markt. De EU-regelgeving inzake pakketreizen moet worden aangepast aan het digitale tijdperk en voldoen aan de verwachtingen van de consument. Vandaag zorgen we ervoor dat miljoenen consumenten die reizen-op-maat boeken, een stuk beter worden beschermd. De EU zorgt voor een veiligheidsnet dat vakantiegangers onnodige kopzorgen bespaart, mocht er iets verkeerd gaan.”

“Toerisme is een belangrijke bron van groei voor onze economie. De sector telt zo’n 1,8 miljoen bedrijven en is goed voor 9,7 miljoen banen, waarvan een groot deel wordt ingevuld door jongeren”, aldus vicevoorzitter Antonio Tajani, bevoegd voor ondernemingen en industrie. “Als toeristen in goed vertrouwen pakketreizen kunnen kopen (bijvoorbeeld door vlucht, huurauto en logies via dezelfde dienstverlener te regelen) zal de branche nog sterker en sneller groeien. Het voorstel van vandaag komt de kwaliteit van alle pakketreizen ten goede – of zij nu online of via een traditioneel verkooppunt worden verhandeld – en het verzekert de reiziger van een afgewogen bundel rechten.”

De hervorming houdt niet alleen in dat de bestaande bescherming wordt uitgebreid met reizen-op-maat, maar brengt ook nieuwe voordelen mee voor zowel de consument als de reisbranche. Voor kopers van traditionele vakanties en vakanties-op-maat houdt het nieuwe voorstel het volgende in:

 • striktere controle op prijstoeslagen (prijsverhogingen mogen niet meer dan 10% bedragen) en de plicht om eventuele prijsverlagingen eveneens door te berekenen;
 • betere annuleringsrechten: het wordt gemakkelijker voor consumenten om de overeenkomst voor vertrek op te zeggen en de reisorganisator een redelijke schadeloosstelling te betalen. Klanten kunnen de overeenkomst voor vertrek ook kosteloos annuleren als zich op de plaats van bestemming natuurrampen, onlusten of vergelijkbare ernstige situaties voordoen, voor zover deze een impact zouden hebben op de vakantie (bijvoorbeeld wanneer de ambassade een negatief reisadvies uitbrengt);
 • betere informatie over aansprakelijkheid: de consument moet er in heldere taal op worden gewezen dat de reisorganisator verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle diensten in het pakket. Daarmee komt een einde aan de huidige situatie waarin de verantwoordelijke partij per nationale wetgeving verschilt en de organisatoren en doorverkopers de consument naar elkaar doorverwijzen;
 • betere beroepsmogelijkheden: de consument kan niet alleen om een prijsverlaging vragen ingeval een reisdienst niet naar behoren is uitgevoerd, maar ook compensatie eisen voor immateriële schade, met name bij verpeste vakanties;
 • één contactpunt voor als er iets misgaat: consumenten kunnen klachten of claims rechtstreeks richten tot de doorverkoper (reisbureau) van wie zij de vakantie hebben gekocht.

Voor kopers van andere vakanties-op-maat houdt het nieuwe voorstel het volgende in:

 • het recht op geld terug en zo nodig een terugreis, wanneer de verkoper, de vervoerder of een andere dienstverlener tijdens de vakantie failliet gaat;
 • betere informatie over wie er aansprakelijk is voor de uitvoering van de verschillende diensten.

Voor de reisbranche zorgt het nieuwe voorstel voor minder administratieve rompslomp en nalevingskosten:

 • er komt een gelijk speelveld voor de verschillende touroperators;
 • de verouderde plicht om brochures te herdrukken wordt afgeschaft, hetgeen touroperators en reisbureaus naar schatting 390 miljoen euro per jaar scheelt;
 • het beheer van zakenreizen valt niet meer onder de richtlijn, waardoor naar verwachting tot 76 miljoen euro per jaar wordt uitgespaard;
 • in de hele EU gelden dezelfde regels inzake informatie, aansprakelijkheid en onderlinge erkenning van nationale regelingen voor bescherming bij insolventie, wat de grensoverschrijdende handel bevordert.

Bron: europa.eu

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739