vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
  • Europeesche
  • Unigarant
  • Allianz
  • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Legesbedragen gezinsmigratie naar verwachting medio januari omlaag

IND-jaarverslagDe leges voor aanvragen gezinshereniging en –vorming en voor adoptie- en pleegkinderen worden verlaagd naar € 225,-.

Dit tarief geldt voor de volgende aanvragen:

  • machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
  • verblijfsvergunning regulier zonder mvv;
  • wijziging beperking;
  • verlenging (verlenging verblijfsvergunning voor gezinshereniging bij ouders, blijft een legestarief van € 150 gelden).

Als u met een geldige mvv inreist en een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier indient, hoeft u voor deze aanvraag geen leges te betalen.

Naar verwachting treden deze tarieven medio januari 2013 in werking, met terugwerkende kracht tot 9 oktober 2012. Dat is de datum waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Totdat de wijziging in werking treedt, gelden nog de huidige bedragen.

De IND betaalt de teveel betaalde leges terug voor aanvragen die op of na 9 oktober 2012 zijn ingediend, of die op 9 oktober 2012 nog niet onherroepelijk waren (die nog openstonden of waartegen nog bezwaar kon worden aangetekend). U hoeft daar dus niet om te vragen. Als uw procedure op 9 oktober 2012 al was afgesloten, komt u dus niet in aanmerking voor terugbetaling. Zodra bekend is wanneer wordt gestart met de terugbetaling, informeren wij u via deze website.

Voor aanvragen die aan een van de IND-loketten moeten worden ingediend (aanvragen voor een verblijfsvergunning of aanvragen om wijziging van de beperking) kunt u er eventueel voor kiezen om de afspraak die u daarvoor nodig hebt in te plannen na begin februari. Dit kan echter wel consequenties hebben. Als de geldigheidsduur van uw huidige verblijfsvergunning bijvoorbeeld al voor die tijd afloopt en u pas daarna een aanvraag indient, dan krijgt u zeer waarschijnlijk een verblijfsgat. Ook kan het zijn dat u een jaarcontract hebt en dat dit niet meer een jaar geldig is als u de aanvraag indient. In deze gevallen kunt u beter de aanvraag tijdig indienen en het nu nog geldende legesbedrag betalen. U krijgt na inwerkingtreding van de tarieven het teveel betaalde bedrag terug.

 

Ziektekostenverzekering voor MVV nodig? K;lik hier voor meer informatie: voorlopig-verblijf-nederland-verzekering-ziektekostenverzekering-voor-buitenlanders/

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739