vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408
 • Europeesche verzekeringen
 • Unigarant
 • Allianz
 • OOM verzekeringen

Vergelijk

Vergelijk premies, dekkingen en voorwaarden van reisverzekeringen.

lees verder

Bespaar

Lees onze tips om premie op je reisverzekering te besparen.

lees verder

Advies

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?

lees verder

Onderzoek kortlopende annuleringsverzekering

Er kan altijd iets onverwachts gebeuren waardoor je niet op vakantie kunt gaan. Een annuleringsverzekering biedt in sommige gevallen uitkomst om de financiële schade op te vangen. Reisverzekeraars hanteren verschillende voorwaarden waaronder je mag annuleren. Daarom heeft Reisverzekering Blog onderzoek gedaan naar de kortlopende annuleringsverzekering onder 11 grote reisverzekeraars.

Percentage van de reissom
De premie van de annuleringsverzekering wordt gebaseerd op een percentage van de reissom. Als uitgangspunt hebben wij in ons onderzoek een reissom van € 1.500,- en een reissom van € 3.000,- gehanteerd.

Extra annuleringsverzekering
Bij een aantal reisverzekeraars is het mogelijk om de standaard annuleringsverzekering uit te breiden, waardoor je extra verzekerd bent. Moet je de vakantie afbreken vanwege een verzekerde gebeurtenis, dan krijg je met deze extra annuleringsverzekering de volledige reissom vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag. Dit geldt zelfs tot de voorlaatste dag van de vakantie.

Samengestelde reis
Reizigers boeken steeds vaker via het internet en stellen hun eigen reis samen. We spreken van een samengestelde reis wanneer je bijvoorbeeld je vliegticket en accommodatie los van elkaar boekt. Wat veel reizigers niet weten is dat wanneer één onderdeel van de reis uitvalt, je vaak niet verzekerd bent voor de overige onderdelen. Hiervoor dient namelijk de dekking ‘samengestelde reis’ te zijn opgenomen in de annuleringsverzekering.

Bij een aantal reisverzekeraars is deze dekking aanvullend af te sluiten, maar sommige reisverzekeraars bieden deze dekking helemaal niet aan. In dat geval ben je niet verzekerd als je vlucht bijvoorbeeld geannuleerd is en je geen gebruik kan maken van de geboekte accommodatie. Wanneer de dekking ‘samengestelde reis’ is afgesloten worden de kosten van de accommodatie bij een geannuleerde vlucht wel vergoed.

Uitkomsten onderzoek kortlopende annuleringsverzekering

Reissom € 1.500,- Reissom € 3.000,-
Reisverzekeraar Kosten Ann. Kosten Extra Ann. Kosten Ann. Kosten Extra Ann. Samengestelde reis
ABNAMRO 70,76 138,56 Geen dekking
Aegon * * Te verzekeren
ANWB 79,- 94,- 154,- 184,- Geen dekking
Centraal Beheer * * Geen dekking
Europeesche 92,45 100,51 181,14 197,26 Te verzekeren
FBTO * * Geen dekking
ING * * Te verzekeren
Interpolis # # Geen dekking
Allianz Global Assistance 101,59 198,34 Geen dekking
Unigarant 93,69 101,75 182,38 198,5 Te verzekeren
UNIVE * * Geen dekking

*     = Bij deze reisverzekeraar is het niet mogelijk om een losse kortlopende
annuleringsverzekering af te sluiten. Een kortlopende annuleringsverzekering kan
alleen in combinatie met een reisverzekering worden afgesloten.

#    = Bij deze reisverzekeraar is het niet mogelijke een kortlopende
annuleringsverzekering af te sluiten. Het is alleen mogelijk om een doorlopende
annuleringsverzekering af te sluiten.

Annuleringsvoorwaarden verschillen per reisverzekeraar
Reisverzekeraars hanteren verschillende annuleringsvoorwaarden. Bij de deelnemende reisverzekeraars uit dit onderzoek is het bijvoorbeeld overal mogelijk om te annuleren bij het overlijden van een familielid. Verder mag je annuleren bij ziekte van jezelf of een familielid. Ook de toewijzing van een huurwoning valt veelal standaard onder de annuleringsverzekering.

Maar naast de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden, zijn er nog een aantal opvallende verschillen te zien tussen de annuleringsvoorwaarden van reisverzekeraars. Zo vinden Centraal Beheer en Interpolis het onverwachts krijgen van een adoptiekind een gegronde reden om te annuleren. Bij Allianz Global Assistance mag je annuleren wanneer je huisdier (hond, kat of paard) ernstig ziek wordt of komt te overlijden.

De uitzonderlijke annuleringsvoorwaarden zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Voor iedere reisverzekeraar staat aangegeven of deze annuleringsvoorwaarde wel of niet geldt.

ABN AMRO Aegon ANWB Centraal Beheer Europeesche FBTO ING Interpolis Mondial Assistance Unigarant Univé
Aankoop van een woning.
Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee
Als je een baan krijgt aangeboden na werkeloosheid.
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee
Als je verplicht bent tijdens je geplande reis herexamen te doen.
Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee
Indien je hond, kat of paard komt te overlijden, levensgevaarlijk ziek wordt of levensgevaarlijk ongevalletsel oploopt.
Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee
In geval van diefstal, verlies of vermissing van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek
Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee Ja Nee Nee
Het onverwachts een adoptiekind krijgen, waardoor de reeds geboekte reis/huurovereenkomst geen doorgang kan
vinden. Of het buiten de schuld van verzekerde en onverwacht niet kunnen doorgaan van de adoptie waarvoor de reis was geboekt.
Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee

Voor bovenstaande situaties is aangegeven of deze wel of niet standaard onder de dekking van de kortlopende annuleringsverzekering vallen. Bij een aantal reisverzekeraars vallen bepaalde situaties niet standaard onder de dekking van de annuleringsverzekering, maar zijn deze wel aanvullend mee te verzekeren. Informeer hier naar bij je reisverzekeraar.

Overige annuleringsvoorwaarden die van belang zijn
Verder hebben wij de reisverzekeraars een serie vragen voorgelegd met betrekking tot de annuleringsverzekering. Hieronder het antwoord op deze vragen.

Binnen hoeveel dagen, na boeking van de reis, dient de annuleringsverzekering te worden afgesloten?
ABN AMRO: Uiterlijk tot 6 weken voor vertrek. Als de vertrekdatum ligt binnen 6 weken na het boeken van de reis, dan moet de annuleringsverzekering binnen twee dagen na de boekingsdatum van de reis afgesloten worden.
AEGON: De annuleringsverzekering is onderdeel van de Vakantie-jaarverzekering. Dit is een doorlopende verzekering.
ANWB: Direct bij de boeking of binnen 7 dagen hierna.
Centraal Beheer: Binnen 14 dagen na boeking.
Europeesche: Tot de vertrekdatum. Het advies is wel om dit binnen 7 dagen na boeking de annuleringsverzekering af te sluiten. Bij het afsluiten van de verzekering na die periode verlenen zij geen uitkering voor een claim als gevolg van bestaande ziekte(n), aandoening(en) of afwijking(en) bij verzekerde, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten.
FBTO: Binnen 14 dagen na boeking
ING: Binnen 14 dagen na boekingsdatum van het reisarrangement of het afsluiten van een huurovereenkomst.
Interpolis: 10 dagen na boeking van de reis. Wordt de verzekering na 10 dagen afgesloten treed de zogenoemde oud zeer clausule in werking: (artikel 4 lid 8 van de voorwaarden).
Allianz Global Assistance: Binnen 7 dagen na boeking, uitzondering hierop mogelijk in overleg.
Unigarant: Direct bij de boeking of binnen 7 dagen hierna.
Univé: Binnen 7 dagen. (Indien niet binnen 7 dagen dan dient de vertrekdatum van de reis meer dan 1 maand na de ingangsdatum van de verzekering  te liggen. Uiteraard dienen er geen omstandigheden bekend te zijn die noodzaak geven tot annulering of voortijdige terugkeer.)

Mag je annuleren wanneer een reisgenoot (verzekerd bij een andere maatschappij) door omstandigheden moet annuleren?
ABN AMRO: De annuleringskosten of een vergoeding bij reisonderbreking wordt verleend, als er sprake is van een onder dit artikel gedekte gebeurtenis, die een niet onder deze verzekering gedekte reisgenoot is overkomen, waardoor onze verzekerde alleen reizend wordt. Deze vergoeding wordt echter uitsluitend verleend als:
– de getroffen reisgenoot een eigen geldige annuleringskostenverzekering heeft;
– de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van diens annuleringskostenverzekering valt en deze annuleringskostenverzekering geen vergoeding verleent voor de meereizende reisgenoot;
– de getroffen reisgenoot en verzekerde samen heen en en terug reizen.
AEGON: Ja.
ANWB: Ja.
Centraal Beheer: Ja, als daardoor de achterblijvende persoon alleenreizend wordt, anders in overleg.
Europeesche: Ja.
FBTO: Ja.
ING: Bij annulering en voortijdige reisbeëindiging van u of de  verzekerde ten gevolge van een in de deze rubriek gedekte gebeurtenis, die een niet op de polis genoemde reisgenoot overkomt. Deze dekking is alleen van kracht als:
– de getroffen reisgenoot een eigen geldige annuleringsverzekering heeft;
– de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van diens annuleringsverzekering valt en diens annuleringsverzekering geen vergoeding verleent voor de meereizende verzekerde;
– de getroffen reisgenoot en verzekerde samen heen en terug zouden reizen.
Interpolis: Een vergoeding van annuleringskosten of een vergoeding voor af of onderbreking van de reis- of huurovereenkomst wordt verleend, als er sprake is van een gebeurtenis die een niet op de polis genoemde reisgenoot is overkomen. Deze dekking geldt alleen als:
– de getroffen reisgenoot een eigen geldige annuleringsverzekering heeft en
de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van zijn of haar annuleringsverzekering valt en
– die annuleringsverzekering geen vergoeding verleent voor onze verzekerde en
– de getroffen reisgenoot en onze verzekerde aantoonbaar samen heen en terug zouden reizen.
Allianz Global Assistance    Ja, mits de reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft die tot uitkering van zijn annuleringskosten is overgegaan.
Unigarant: Ja.
Univé: Ja, alleen als de verzekerde alleenreizend zou worden en mits die reisgenoot,
– een eigen geldige annuleringsverzekering heeft
– de gebeurtenis onder de dekking van zijn annuleringsverzekering valt en diens annuleringsverzekering geen vergoeding verleent voor de meereizende verzekerde
– met  verzekerde samen heen en weer zouden reizen

Mocht er één persoon iets overkomen wat onder de annuleringsvoorwaarden valt, hoeveel andere personen op dezelfde polis mogen hier dan ook gebruik van maken?
ABN AMRO: Wordt bepaald i.o.m. de verzekeraar.
AEGON: Alle verzekerden op de polis.
ANWB: Zodra  één persoon (wij vertalen dit naar een adres) met een geldige reden de reis annuleert vergoeden wij nog maximaal voor drie andere personen (=adressen) uit het verzekerde reisgezelschap de annuleringskosten.
Centraal Beheer: Alle personen op dezelfde polis mogen hier dan gebruik van maken.
Europeesche: Maximaal 4 gezinnen, zij moeten wel samen op 1 boekingsformulier staan.
Maximaal 9 ‘losse’ personen, zij moeten wel samen op 1 boekingsformulier staan.
FBTO: We kennen een premie gebaseerd op 1, 2 of 3 of meer personen (behorend tot een gezin bv. man vrouw en 2 kinderen). Het is dus afhankelijk van de klant z’n persoonlijke omstandigheden.
ING: Dit geldt voor alle verzekerden.
Interpolis: Standaard zijn er vier verschillende adressen op een Kortlopende Annuleringsverzekering ten opzichte van elkaar verzekerd.
Allianz Global Assistance: Bij het annuleren (dus voor aanvang van de reis): de meereizende gezinsleden   of: 3 meereizende gezinnen en 3 reisgenoten (geen gezinsleden) of: 6 reisgenoten (geen gezinsleden).
Unigarant: Zodra  één persoon (wij vertalen dit naar een adres) met een geldige reden de reis annuleert vergoeden wij nog maximaal voor drie andere personen (=adressen) uit het verzekerde reisgezelschap de annuleringskosten.
Univé: Bij annuleren vooraf:
Aan zijn meereizende gezinsleden en aan maximaal 10 reisgenoten, als ze voor dezelfde periode een annuleringsverzekering bij ons hebben lopen.
– Later vertrek of voortijdige terugkeer:
Aan zijn meereizende gezinsleden en aan maximaal 5 reisgenoten, als ze voor dezelfde periode een annuleringsverzekering bij ons hebben lopen.
– Bij ziekenhuisopname tijdens de reis:
Aan zijn meereizende gezinsleden of maximaal 1 reisgenoot, als ze voor dezelfde periode een annuleringsverzekering bij ons hebben lopen.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij de reisverzekeraar naar de voorwaarden en de dekking.

Update van de redactie (27 augustus 2010): in tegenstelling tot eerdere informatie die wij over ANWB hadden ontvangen, blijkt dat het niet mogelijk is om een samengestelde reis tegen een meerpremie mee te verzekeren. Dit is inmiddels aangepast in de tabel.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Er zijn 21 reacties

 1. Specifieke navraag over dit risico gaf in het verleden nooit een duidelijk antwoord van de wederverkoper of van Mondial. Er werd om heen gepraat als zou men de vraag niet juist hebben begrepen. Achteraf wordt telefonisch gemeld dat dit echt wel verzekerd is, maar een heldere eenduidige schriftelijke uitspraak heb ik tot nu toe nooit gekregen. Vaak gaat het slechts om een relatief kleine aanbetaling, maar soms is de aanbieding voor het vliegticket of het hotel dusdanig dat annulering niet mogelijk is en men het hele bedrag kwijt is. Wel jarenlang premie betaald maar naar blijkt toch nooit verzekerd.

 2. Net even met FBTO gebeld, klopt niks van bovenstaande, samengesteld reis is geen criterium voor afwijzen of toekennen van claims

  • Helaas, kunnen wij weinig met deze informatie. Met wie heb je gesproken dan? Wat was je vraag precies? Waar staat het in de voorwaarden. Enz, enz. Het feit dat je anoniem reageert maakt het ook al niet geloofwaardiger.

 3. Na een akkefietje waarin een aantal hotelovernachtingen moesten worden geannuleerd, ben ik er ook achter dat annuleringsverzekeringen eigenlijk alleen gelden voor pakketreizen. En zeker niet voor mijn reispatroon: reisgenoot is geen partner, woont in buitenland, en we stellen zelf onze reis samen uit autohuur en diverse losse hotelboekingen. Valt niet fatsoenlijk te verzekeren. We nemen dus nu gewoon het risico, en proberen zoveel mogelijk annuleringsruimte in de boekingen op te nemen (veel hotels bieden bijv. de mogelijkheid tot heel kort van te voren kosteloos te annuleren).

 4. Redactie, ik neem aan dat de vraag voor mij bedoelt was. Ik heb gebeld met FBTO en kwam uit op de schadeafdeling. De medewerkster meldde op mijn vraag of onze reizen, die wij nooit via een reisburo boeken maar uitsluitend via internet, ook onder de dekking van de annuleringsverzekering vallen, met een ja hoor, als we kunnen aantonen dat er geboekt is, dan is dat geen probleem.

  • Blablabla je haalt wat zaken door elkaar. Het gaat niet om een reis die je geboekt hebt via internet, maar om een samengestelde reis. Dat is wat anders. Een losse ticket en een aparte hotelboeking bijvoorbeeld. Er zijn geen reisverzekeraars die dat standaard vergoeden, moet je apart meeverzekeren. Het onderzoek klopt wel.

  • Hoi Huub,

   Volgens mij maakt dat voor de algemene voorwaarden niks uit, of je een kortlopende hebt of een doorlopende.

   Groet,

   Gerard

 5. Natuurlijk vallen de reizen die via internet geboekt worden ook onder de annuleringsverzekering, maar met de term ‘samengestelde reis’ wordt iets heel anders bedoeld dan een geboekte reis via internet. Namelijk dat je zelf alle onderdelen los boekt.

  Het staat duidelijk in het artikel beschreven. Stel je boekt een zelf een losse vlucht en zoekt een hotel via een andere aanbieder. Is je vlucht geannuleerd, vergoedt de reisverzekeraar dan ook de kosten van het al geboekte hotel?

 6. Hoi Charlotte,

  Toevallig dat ik een samengestelde reis naar Londen had geboekt. Ik had een vlucht via ryan-air en een hotel via d-reizen geboekt.
  De vlucht werd geannuleerd vanwege de aswolk.
  Ryan-air heeft me de vliegticket vergoed.
  De hotelkosten zijn iet vergoed. D-reizen, Oad-reizen, mijn reis-en annuleringsverzekering via de IZZ (mondial assistence)…niemand wil/kan het vergoeden.
  Ik heb hulp ingeschakeld via http://www.reisrecht.nl en hoop op een positieve wending.

 7. In bovenstaand artikel staat in een van de staatjes dat ING samengestelde reizen zou verzekeren. In hun site kan ik er niets over vinden echter. Wat zou dat kosten om mee te verzekeren?

 8. Ik heb ook een samengestelde reis geboekt. Ticket via internet en huisje via particulier. Wilde een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten via de ANWB nadat ik op dit blog zag dat dat kon. Toch even gebeld met de ANWB. De mevrouw wist niet direct een antwoord belde met de ‘schade vergoedingafdeling van de ANWB’ en kwam terug met de mededeling dat een samengestelde reis niet vergoed werd. Ik zei nog dat ik het hier anders had zien staan maar ze bleef bij haar standpunt. Kunnen jullie mij vertellen waar jullie in de voorwaarden zien staan dat een samengestelde reis wel gedekt is? Want dat kon ikzelf ook niet zo snel vinden vandaar dat ik ging bellen.

  Groet
  Rino

 9. Informatie hierboven klopt niet helemaal.
  Bij Centraal Beheer worden samengestelde reizen (vliegticket en hotel apart geboekt) gewoon vergoed bij een kortdurende annuleringsverzekering.
  Heb zo-even gebeld en men verzekerende mij dat dit gewoon onder de dekking valt.
  Groet,
  Ann

 10. De juiste vraag die een ieder zou moeten stellen: als ik bij een losse vlucht en een losse accompdatie, b.v. Door slecht weer op de luchthaven blijf staan, betaalt de annuleringsverzekering dan de annuleringskosten van het hotel. Ik vrees dat de meeste maatschappijen dat alleen betalen onder de toeslag ” samengestelde reis”. Een standaard dekking is dat namelijk nergens.

 11. Ik moest de reis naar italie voor mezelf en mijn 2 zoons annuleren. Een urgente kwestie maar geen levensbedreigende. Tja, wat doe je als je kind leeft voor voetbal en een brief krijgt dat het gescout is en door kan. 1e divisie eindelijk! Training start op de vertrekdatum van onze reis. Ik had een annuleringsverzekering afgesloten. Voor ik officieel ging annuleren heb ik 2 maal met Vliegtickets gebeld en 2x met de Europeesche. Heb hen de situatie voorgelegd met het polisnummer dat bij deze verzekering hoorde. 4x is mij bevestigd “mevrouw u kunt annuleren krijgt geen 100%, maar wel 75% terug”. Ondanks het een hoop centen zijn dacht ik “take your loss, het is niet anders” wel rekende op het deel dat ik wel zou terug ontvangen. Na ruim 2 weken gewacht te hebben kreeg ik eindelijk de annuleringsbevestiging gemaild van Vliegtickets. Ik snel het formulier invullen en met alle bijlagen ingediend. Krijg ik na 3 dagen bericht dat ik niets terug krijg.
  Wat kan ik nog doen. Iemand een idee? hoor het graag.
  Vriendelijke groet,

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *