vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Verzekering voor Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

Verzekering voor Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

Verzekering voor Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

Wil je langer dan 90 dagen in Nederland verblijven, bijvoorbeeld voor werk of studie? Of wil je bij jouw familie of partner in Nederland gaan wonen? Dan heb je mogelijk een visum voor lang verblijf en/of een verblijfsvergunning nodig. Een visum lang verblijf heet ook wel een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Of je een mvv en/of verblijfsvergunning nodig hebt, ligt onder andere aan jouw nationaliteit en je verblijfsdoel.

Kom je van buiten de Europese Unie (EU)? Dan heb je in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Soms moet je daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum voor Nederland en wordt net als een Schengenvisum in je paspoort geplakt. Met de gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV) vraag je de mvv en de daaropvolgende verblijfsvergunning aan.

Toegang- en verblijfprocedure (tev)

Met een procedure kan je een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning aanvragen. Dat is de toegangs- en verblijfsprocedure (tev). Deze is geregeld in de Wet modern migratiebeleid. Met een tev vraag je vanuit het buitenland, een verblijf in Nederland aan. Is de aanvraag positief beoordeeld? Dan krijg je toestemming om Nederland binnen te komen. Na binnenkomst kan je bij een loket van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) jouw verblijfsvergunning afhalen.

Je kan de tev zelf aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in eigen land. Ook kan jouw referent dat voor je doen. De referent is bijvoorbeeld de werkgever in Nederland of jouw in Nederland verblijvende partner.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Als je van buiten de Europese Unie (EU) komt, heb je meestal een visum nodig om ons land binnen te komen. Immigranten die voor een verblijf langer dan 90 dagen naar Nederland komen, hebben een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Voorwaarden machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Voor een mvv moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Kom je naar Nederland voor gezinshereniging? Dan moet je een Nederlandse of in Nederland gevestigde partner hebben die het gezin kan onderhouden. Wil je hier studeren? Dan moet je voldoende vooropleiding hebben en de studie zelf kunnen betalen.

Als je naar Nederland komt voor gezinshereniging, moet je eerst het basisexamen inburgering buitenland halen. Pas dan kan je een mvv krijgen. Je moet namelijk basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving hebben voordat jij je hier vestigt. Zo kan je sneller inburgeren. Dit basisexamen kan je op de Nederlandse ambassade of het consulaat in eigen land afleggen. Met het zelfstudiepakket ‘Naar Nederland’ kan jij je op het basisexamen voorbereiden.

Verblijfsvergunning in Nederland aanvragen

Ben je immigrant uit een van deze genoemde landen? Zodra je in Nederland bent, moet je een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen. Daarvoor moet je bijvoorbeeld:

 • aantonen dat jij in jouw eigen levensonderhoud kunt voorzien, bijvoorbeeld door een arbeidsovereenkomst te tonen;
 • zichzelf kan legitimeren met een geldig persoonsbewijs, zoals een paspoort;
 • aantonen dat je geen crimineel verleden hebt.

De verblijfsvergunning kan alleen worden aangevraagd als je een MVV hebt. Denk er aan dat je alleen een verblijfsvergunning kunt aanvragen als je een ziektekostenverzekering hebt afgesloten die dekkend is in Nederland. Als je in afwachting bent van een verblijfsvergunning, raden wij je aan de verzekering voor een zo lang mogelijke periode, bijvoorbeeld een jaar, af te sluiten. Je kunt de premie per kwartaal, half jaar of voor de gehele verzekerde periode betalen.

Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering – ziektekostenverzekering

Komt er iemand uit het buitenland met een MVV dan moet deze persoon verzekerd worden tegen ziektekosten totdat er een verblijfsvergunning is verkregen. De Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering van OOM verzekeringen is een uitgebreide ziektekostenverzekering voor iedereen die nog niet in aanmerking komt voor de verplichte basiszorgverzekering in Nederland.

Ben je van plan om je te vestigen in Nederland of kom je hier werken? Dan wil je ook verzekerd zijn tegen ziektekosten. Soms gaat het alleen maar om een ziektekostenverzekering ter overbrugging, omdat je een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) hebt en wacht op een definitieve verblijfsvergunning. Voor deze situaties is de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering een goede oplossing.

Vanaf de datum waarop de verblijfsvergunning wordt afgegeven, ben je verplicht zich aan te melden voor de basisverzekering. Vanaf dat moment kan je jouw OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering beëindigen en krijg je eventueel teveel betaalde premie terug. De verzekering wordt beëindigd per afgiftedatum van de verblijfsvergunning.

Ziektekosten en tandarts

De Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een ziektekostenverzekering waarop je ook de tandarts kunt meeverzekeren. Zelfs aansprakelijkheid is mee te verzekeren. Voor wie is de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering bestemd:

 • voor buitenlanders in Nederland die (nog) niet in aanmerking komen voor de verplichte zorgverzekering;
 • als je een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) hebt aangevraagd;
 • indien je in afwachting bent van een reguliere verblijfsvergunning;
 • wanneer je Nederlander bent, in het buitenland woont, tijdelijk terugkeert naar Nederland en hier verzekerd wilt zijn.

De belangrijkste kenmerken van de Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering zijn:

 • dekking in Nederland;
 • dekking in de rest van Europa, maximaal 30 dagen gedurende de verzekerde periode (niet in het land van herkomst);
 • voor personen tot en met 69 jaar;
 • kostprijsdekking geneeskundige kosten tot maximaal € 500.000,-
 • voldoet ook aan de verzekeringsplichteisen voor MVV-visum en verblijfsvergunning;
 • is ook af te sluiten door een Nederlandse verzekeringnemer (bijvoorbeeld voor jouw buitenlandse partner);
 • naast ziektekosten ook een tandartsdekking af te sluiten;
 • een aansprakelijkheidsverzekering voor in Nederland is mee te verzekeren;
 • de verzekering kan worden beëindigd zo gauw een verblijfsvergunning is toegewezen.

Voor deze verzekering geldt medische acceptatie.

Uitsluitingen

Het is belangrijk om te weten dat er op deze verzekering een aantal uitsluitingen van toepassing is. De belangrijkste is dat er geen kosten van zwangerschap en bevalling op deze verzekering worden vergoedt (een volledig overzicht van de uitsluitingen kan je vinden in de polisvoorwaarden).

Premieoverzicht Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering

De premie voor een Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is afhankelijk van je leeftijd, de maandpremies bedragen:

Premie OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering

LeeftijdPremie (maand)Eigen risicoMax. looptijd
0 t/m 39 jaar€ 80,00€ 200,-12 maanden
40 t/m 54 jaar € 120,00€ 200,-12 maanden
55 t/m 69 jaar € 180,00€ 200,-12 maanden
De minimale premie per verzekerde periode is € 25,-
De premie voor de OOM Tandarts-dekking is € 19,50 per maand.
Aansprakelijkheidsverzekering is de premie voor één persoon € 5,45 per maand, voor twee of meer personen € 10,89 per maand.

Er kan gekozen worden uit drie betaalperiodes, OOM Verzekeringen kent geen premietoeslag voor betalen in termijnen:

 • ineens betalen voor de gehele verzekerde periode;
 • per half jaar;
 • per kwartaal.

Terugbetaling van premie Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering

Je gaat de verzekering aan voor maximaal 12 maanden of korter als jij dat wenst. Je kunt de verzekering tijdens de looptijd ook opzeggen, als het gaat om een van deze vier situaties:

 • een visumaanvraag wordt geweigerd;
 • een verblijfsvergunning is afgegeven;
 • een verblijfsvergunning wordt geweigerd en verzekerde verlaat het dekkingsgebied;
 • verzekerde komt tijdens de looptijd van de verzekering te overlijden.

In deze gevallen moet je een schriftelijk verzoek indienen (mag per e-mail) inclusief een kopie van de verblijfsvergunning of de afwijzingsbrief van de visumaanvraag/verblijfsvergunning of een bewijs van overlijden. Vermeld ook jouw bankrekeningnummer waarop OOM verzekeringen de premie terug kan storten.

Vragen?

Heb je vragen over een Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering? Neem dan contact met ons op: telefoon 055-5400408 (op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail: info@reisverzekeringblog.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739