vragen over
reisverzekeringen? 055-5400408

Ziektekostenverzekering voor kennismigranten

Buza roept nederlanders dringend op om mali te verlaten Neem je een kennismigrant in dienst en heb je een (tijdelijke) ziektekostenverzekering nodig voor buitenlandse arbeiders? Dan hebben wij de perfecte oplossing: de Global Visitor- verzekering.

Kennismigranten

Nederland kan niet zonder kennismigranten, dat stelde ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een rapport, dat ze samen met andere organisaties en Nederlandse ondernemingen recentelijk hebben geschreven aan het kabinet.

Kennismigranten zijn hoogopgeleide buitenlanders die naar Nederland komen om een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie. Om de verdiensten van het Nederlandse bedrijfsleven veilig te stellen, is een goed werkende arbeidsmarkt nodig. Daarvoor heeft Nederland ook buitenlandse arbeiders nodig.

Economische groei

Met de vergrijzing en de te verwachte tekorten aan hoog opgeleid personeel, moet Nederland aantrekkelijk blijven voor arbeidsmigranten. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat het goed is voor de productiviteit, innovatiekracht en het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven als de juiste mensen voor de juiste plek vrij gekozen mogen worden. Nederland zou daarom een open houding moeten aannemen ten opzichte van buitenlandse werknemers.

Wie mag in Nederland komen werken?

Werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen in Nederland werken. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ook werknemers met de Zwitserse nationaliteit mogen in Nederland werken.

Werknemers uit andere landen

Werknemers uit alle andere landen mogen alleen in Nederland werken:

  • als ze een verblijfsdocument hebben waarin de aantekening staat: ‘Arbeid is vrij toegestaan’; of als ze een paspoort hebben met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’;
  • of als de werkgever een geldige tewerkstellingsvergunning voor deze vreemdelingen heeft. De vreemdeling moet wel een geldige verblijfstitel hebben.

Uitzonderingen buitenlandse werknemers

Voor bepaalde groepen buitenlandse werknemers geldt een uitzondering. De volgende groepen kunnen hierdoor makkelijker aan de slag:

  • Internationale concernmedewerkers, studenten, assistenten in opleiding, artiesten en musici.
  • Voor asielzoekers en kenniswerkers gelden speciale regels.
  • Voor hogere leidinggevenden, specialisten, sportcoaches, sporters en artiesten geldt een aparte aanvraagprocedure.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reisverzekeringblog.nl is een merk van EXT Internet Consultancy | Postbus 3101 | 7339 ZG | Apeldoorn | KvK 51738872

EXT is een online bemiddelaar in zorg- en schadeverzekeringen particulier - Wij werken op basis van ‘Execution only’ (afsluiten zonder advies) - AFM vergunningnr: 12047442 - KiFiD aansluitnummer: 300.017739